Производител/Защита на данни

 • Правни указания

  Авторско право

  Copyright 2003-2017 Daimler AG. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, аудиофайлове, видеофайлове и анимация, както и аранжировките им са обект на авторско право и на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Те не трябват да се копират нито за търговски цели или за разпространение, нито да се променят и да се използват на други уебстраници. Някои интернет страници на Daimler AG съдържат също материал, който е предмет на авторско право на тези, които го предоставят.

  Продукти и цени

  След редакционното приключване на отделни страници в продуктите и услугите могат да възникнат промени. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обхвата на доставката и услугите, доколкото, като се вземат предвид интересите на Daimler AG, промените или отклоненията са приемливи за клиента. Изображенията може да съдържат и аксесоари, специално оборудване или други разработки, които не принадлежат към серийния обем на доставката и услугите. Отклоненията в цвета са по технически причини. Отделни страници могат също да съдържат типове и услуги, които не се предлагат в отделните държави. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче само за Федерална република Германия. Освен ако в условията за продажба или доставка не е предвидено друго, в сила са валидните в деня на доставката цени. За нашите търговски партньори цените са препоръчителни продажни цени. Затова попитайте представителство или търговски партньор относно актуалното състояние.

  Търговски марки

  След редакциoнното приключване на отделни страници в продуктите и услугите могат да възникнат промени. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обхвата на доставката и услугите, доколкото, като се вземат предвид интересите на Daimler AG, промените или отклоненията са приемливи за клиента. Изображенията може да съдържат и аксесоари, специално оборудване или други разработки, които не принадлежат към серийния обем на доставката и услугите. Отклоненията в цвета са по технически причини. Отделни страници могат също да съдържат типове и услуги, които не се предлагат в отделните държави. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче само за Федерална република Германия. Освен ако в условията за продажба или доставка не е предвидено друго, в сила са валидните в деня на доставката цени. За нашите търговски партньори цените са препоръчителни продажни цени. Затова попитайте представителство или търговски партньор относно актуалното състояние.

  Лицензни права

  Daimler AG желае да Ви предложи иновативна и информативна интернет програма. Затова се надяваме, че креативното оформление Ви доставя не по-малко радост, отколкото на нас. Въпреки това, също така Ви молим за разбиране за това, че Daimler AG трябва да защити своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки, както и тези интернет страници не могат да предоставят лицензионни права за интелектуалната собственост на Daimler AG.

  Указания относно предвиждащи твърдения

  Интернет страници, публикации за връзки с инвеститорите, годишни и междинни отчети, перспективи, презентации, аудио и видео файлове за събития (на живо или на запис) и други документи на този сайт съдържат твърдения за бъдещето на бъдещи разработки, които се базират на текущите оценки на ръководството. Думи като „очакваме", „поемаме", „вярваме", „оценяване", „очакваме", „възнамеряваме", „можем/бихме могли" „планираме"," проектираме“,“би трябвало да" и други подобни изрази идентифицират тези твърдения за бъдещето. Подобни твърдения са предмет на някои рискове и несигурност. Някои примери включват икономически спад в Европа или Северна Америка, промени във валутните курсове, лихвени проценти и цените на суровините, въвеждането на конкурентни продукти; повече стимули за продажби; успешното изпълнение на новия бизнес модел за smart, както и спад в цените за препродажба на употребявани автомобили. Ако възникне някой от тези фактори на неясноти или други несигурности (някои от които са описани под заглавието “Доклад на риска” в настоящия годишен доклад на Daimler AG и описани под заглавието“Рискови факторив годишния доклад на Daimler AGвъв формуляр 20-F, който е подаден при Американската комисия по ценните книжа и борсите) или ако твърденията се окажат неверни, тогава реалните резултати могат да се различават съществено от тези, изразени в тези изявления или косвените резултати. Ние не възнамеряване, нито поемаме задължението, да актуализираме твърдения за бъдещето, тъй като те се отнасят само до обстоятелствата в деня на тяхното публикуване.

  Указания съгласно § 36 Закон за уреждане на потребителски спорове (VSBG)

  За германските потребители важи следното: Daimler AG няма да вземе участие при разглеждането на потребителския спор от страна на арбитражната комисия по смисъла на закона за уреждане на потребителските спорове VSBG и съответно не е задължен.

  Информация относно онлайн уреждането на спорове

  Европейската комисия създаде интернет платформа за онлайн решаване на спорове (т.нар. „платформа за ОРС“). Платформата за ОРС служи като портал за извънсъдебно разрешаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от онлайн договори за продажби. Достъп до платформата за ОРС ще намерите на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Отговорност

  Информацията и данните на тези страници не представляват обезпечение или гаранция, директни или косвени. Те в никакъв случай не представляват косвено обещание или гаранция относно състояние, продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение на закони и патенти.

  На нашите интернет страници можете да намерите и връзки към други страници в интернет. Бихме желали да Ви обърнем внимание, че нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на страниците, към които препращат тези линкове. Затова не можем да носим отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената в тях информация. Предвид това ние се дистанцираме от цялото съдържание на тези страници. Горното се отнася за всички връзки на нашите интернет страници към външни сайтове и тяхното съдържание.

  Социални плъгини

  Daimler използва така наречените социални плъгини (по-долу бутони) на социални мрежи като Facebook, Google+ и Twitter. При посещението Ви на нашия сайт, тези бутони са изключени по подразбиране, т.е. те не изпращат без Ваша намеса данни към трети страни. Преди да можете да използвате бутоните, трябва да ги активирате с кликване. Бутонът остава активен, докато не го деактивирате или докато не изтриете Вашите бисквитки (за целта сравни с „Бисквитки“). След активирането се изгражда директна връзка към сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на бутона се прехвърля от социалните мрежи директно към Вашия браузър и се интегрира в сайта. Моля, обърнете внимание, че ние нямаме влияние върху обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи с техните бутони. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от съответните социални мрежи, както и Вашите свързани с това права и възможности за настройка за защита на личната Ви информация, можете да видите в правилата за поверителност на съответните социални мрежи. След активиране на бутон, съответната социална мрежа вече може да събира данни, независимо от това дали сте използвали бутона. Ако сте се вписали в социална мрежа, това може да запамети Вашето посещение на този уебсайт във Вашия потребителски профил. Посещението на други уебсайтове на Daimler не може да се запамети в социална мрежа преди да сте активирали съответния бутон и там. Ако сте член на социална мрежа и не желаете тя да обвързва събраните при посещението Ви на нашите уебсайтове данни с Вашите запаметени членски данни, трябва да се отпишете преди активирането на бутоните от съответната социална мрежа.

 • Доставчик на мобилни услуги

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Щутгарт
  Тел.: +49 7 11 17-0
  Имейл: dialog@daimler.com

  Представен от управителния съвет:
  Dieter Zetsche (председател), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Председател на надзорния съвет:
  Manfred Bischoff

  Търговски регистър при Районен съд Щутгарт, Nr. HRB 19360
  Идентификационен номер ДДС: DE 81 25 26 315

 • Защита на личните данни

  От Daimler се радваме, че посетихте нашата страница, както и че проявявате интерес към компанията и продуктите ни. . Ние се отнасяме отговорно към защитата на Вашите лични данни и бихме искали да се чувствате спокойни, когато посещавате нашите интернет страници. Защитата на поверителността при обработката на лични данни е важна за нас и се съобразяваме с нея при нашите бизнес процеси. Лични данни, набирани при посещението на нашите уебсайтове, обработваме в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни на страната, в която се намира службата, отговаряща за обработка на данните. Нашата политиката за защита на данните се основава на валидната за Daimler Директива за защита на данните.

  Daimler Директива за защита на данните.

  Уеб-страниците на Daimler могат да съдържат линкове към уебсайтове на други доставчици, за които тази декларация за защита на личните данни не е приложима.

  Събиране и обработка на лични данни


  Когато посещавате нашия сайт, нашите уеб-сървъри запаметяват стандартно, заедно с другата информация, освен използвания от Вас браузър и операционна система, уеб-страницата, от която сте ни посетили, уеб-страниците, които сте посетили при нас, датата на посещението и от съображения за сигурност, напр. за откриване на атаки на нашите уебсайтове, за период от седем дни, IP адреса, който Ви е даден от Вашия интернет доставчик. С изключение на IP адреса, лични данни ще се съхраняват само ако сте ни дали Вашето съгласие, например в контекста на регистрация, анкета, ценова оферта или за изпълнението на договора.

  Ползване и предоставяне на лични данни и целево обвързване


  Daimler ще използва Вашите лични данни за целите на техническото администриране на уебсайта, администриране на клиенти, за продуктови проучвания и за маркетинг само в необходимата за това степен.

  Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на националното законодателство. Ние сме обвързали нашите служители, агенти и дилъри със задължение за спазване на поверителност..

  Възможност за избор


  Бихме искали да използваме Вашите данни, за да Ви информиране относно нашите продукти и услуги и ако е необходимо да се допитаме до Вас. Разбира се, участието в подобни акции е доброволно. В случай че не сте съгласни с това, можете да ни уведомите по всяко време, за да можем съответно да блокираме данните. Подробна информация ще намерите на съответната уебстраница.

  Информационен бюлетин


  На нашия уебсайт можете да се абонирате за Newsletter, ако желаете. Посочените при заявката за Newsletter данни, се използват само за изпращане на Newsletter, освен ако не сте се съгласили с по-широко ползване. Можете да приключите абонамента по всяко време чрез предвидената в Newsletter възможност за отписване.

  Централна услуга за достъп на Daimler AG


  С централната услуга за достъп на Daimler AG можете да се вписвате във всички свързани с тази услуга уебстраници и приложения на групата Daimler и нейните марки. Можете да прегледате условията за ползване на централната услуга за достъп на Daimler AG от следната връзка:

  Условия за ползване на централната услуга за достъп на Daimler AG

  Социални плъгини


  Daimler използва така наречените социални плъгини (по-долу бутони) на социални мрежи като Facebook, Twitter и Google+.

  При посещението Ви на нашия сайт, тези бутони са изключени по подразбиране, т.е. те не изпращат без Ваша намеса данни към съответните социални мрежи. Преди да можете да използвате бутоните, трябва да ги активирате с кликване. Бутонът остава активен, докато не го деактивирате или докато не изтриете Вашите бисквитки. Подробна информация за бисквитките ще получите в нашите Указания за бисквитките.

  Указания за бисквитките

  След активирането се изгражда директна връзка към сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на бутона се прехвърля от социалните мрежи директно към Вашия браузър и се интегрира в сайта.

  След активиране на бутон, съответната социална мрежа вече може да събира данни, независимо от това дали сте използвали бутона. Ако сте се вписали в социална мрежа, това може да запамети Вашето посещение на този уебсайт във Вашия потребителски профил. Посещението на друг уебсайт на Daimler не може да се запамети в социална мрежа преди да сте активирали съответния бутон и там.

  Ако сте член на социална мрежа и не желаете тя да обвързва събраните при посещението Ви на нашия уебсайт данни с Вашите запаметени членски данни, трябва да се отпишете преди активирането на бутоните от съответната социална мрежа.

  Ние нямаме влияние върху обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи с техните бутони. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от съответните социални мрежи, както и Вашите свързани с това права и възможности за настройка за защита на личната Ви информация, можете да видите в правилата за поверителност на съответните социални мрежи.

  Използване на бисквитки
  С цел оптимално оформление на уеб сайта и за да можете да Ви предоставя потребителска информация, съгласувана с Вашите интереси, Daimler използва бисквитки. С използването на уебсайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

  Допълнителна информация ще получите в Указания за бисквитките

  Анализ на данни за ползване & свързани с интереса информации (Retargeting) на Mercedes-Benz уебсайтовете


  За да можем да разпознаваме предпочитанията на посетителите и особено популярните части на нашите интернет предложения, ние използваме продуктите на Adobe и Google-Analytics. Така можем да съгласуваме съдържанията на нашите интернет страници целенасочено с Вашите предпочитания и по този начин да подобрим нашите предложения за Вас.

  За да можем да Ви покажем съгласувани с Вашите интереси и нужди съдържания на Mercedes-Benz уебсайтовете на Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH, както и на оторизирани търговски и сервизни партньори, (по-нататък наречени общо „Mercedes-Benz уебсайтове“) , използваме и така наречените Retargeting-технологии. При това в бисквитките е запаметен Вашият интерес към нашите продукти и услуги. Тези бисквитки се прочитат при посещение на Mercedes-Benz уебсайтовете. Това се извършва анонимизирано, т.е. Вие не можете да бъдете идентифицирани чрез Retargeting.

  Ако не желаете Daimler да събира, запаметява и анализира информация относно Вашето посещение и да бъдете информирани въз основа на интересите си в Mercedes-Benz уебсайтовете, можете по всяко време да откажете това за в бъдеще (Opt-Out).

  За техническото изпълнение на този отказ във Вашия браузър е зададена бисквитка Opt-Out. Това Cookie служи единствено за регистрирането на Вашия отказ. Моля, имайте предвид, че поради технически причини Opt-Out Cookie може да се използва само за браузъра, от който е зададена. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго крайно устройство, трябва да извършите отново Opt-Out.

  Кликнете тук за да зададете Opt-Out бисквитката за анализ на данни за ползване, както и за Retargeting на Mercedes-Benz уебсайтовете.

  Кликнете тук за да бъдете изключени от регистрирането на данни през Google Tag Manager.

  Базирани на използването информации (Targeting и Retargeting)


  За да съгласуваме нашия онлайн-маркетинг (напр. рекламни банери) на уебсайтовете на нашите Retargeting-партньори (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick и Vivaki) по-целенасочено с Вашите потребности и интереси, ние използваме и т. нар. Retargeting-технологии. При това в бисквитките е запаметен Вашият интерес към нашите продукти и услуги. Тези бисквитки се прочитат и използват при посещение на други уебсайтове, които работят заедно с нашите Retargeting-партньори, за можем да Ви информираме най-целесъобразно въз основа на интересите Ви. Това се извършва анонимизирано, т.е. Вие не можете да бъдете идентифицирани чрез Retargeting.

  Ако не желаете Daimler и нейните Retargeting-партньори да събират, запаметяват и анализират информация относно Вашето посещение, както и да съгласуват рекламните банери с Вашите интереси, можете по всяко време да откажете това за в бъдеще (Opt-Out).

  За техническото изпълнение на този отказ във Вашия браузър е зададена бисквитка Opt-Out. Това Cookie служи единствено за регистрирането на Вашия отказ. Моля, имайте предвид, че поради технически причини Opt-Out Cookie може да се използва само за браузъра, от който е зададена. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго крайно устройство, трябва да извършите отново Opt-Out.

  Можете да администрирате и деактивирате използването на бисквитки чрез трети доставчици на следния уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

  Безопасност


  Daimler прилага технически и организаторски мерки за безопасност, за да защитава използваните от нас Ваши данни срещу манипулации, загуба, унищожаване и достъп на неупълномощени лица. Нашите мерки за безопасност се подобряват непрекъснато съгласно технологичното развитие.

  Право на информация
  При поискване, Daimler или отговорния представител ще Ви информира веднага в съответствие с приложимото право, дали и какви лични данни се съхраняват от нас. Ако сте регистриран като потребител, Ви предлагаме и възможност сами да видите данните си, а при необходимост – да ги изтриете или промените. Ако въпреки нашите усилия за точност и навременност се съхранява невярна информация, ние ще я коригираме по Ваше желание.

  Ако имате въпроси относно обработването на личните Ви данни, моля свържете се с нашия отговорник за защита на личните данни, който е на разположение със своя екип в случай на запитвания, предложения или оплаквания.

  Пълномощник на концерна за защита на личните данни

  Господин Dr. Joachim Rieß
  Daimler AG
  HPC 0518
  D-70546 Щутгарт
  Германия

 • Бисквитки

  Daimler използва бисквитки и подобни технологии, като например HTML5 Storage или Local Shared Objects (наречено по-нататък в текста под общото наименование „Бисквитки“), за да разпознава предпочитанията на посетителите и да осигурява съответно оптимално оформление на уебсайтовете. Това позволява да се улесни навигацията и да се повиши удобството при употребата на дадена уебстраница.

  Бисквитките са малки файлове, които са запаметени на Вашето устройство. Те могат да се ползват, за да се установи дали от Вашето устройство вече е имало комуникация с нашите сайтове. Само бисквитки, намиращи се в крайното Ви устройство биват идентифицирани. Лични данни могат да бъдат запаметени в бисквитките само когато сте дали съгласието си или в случай, че това е технически непременно необходимо, например за да се осигури защитен Login.

  При използване на нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате с ползването и съхраняването на бисквитки във Вашето устройство. Естествено, можете да посещавате нашия уебсайт и без бисквитки. Повечето браузъри приемат автоматично бисквитки. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки на Вашето крайно устройство като изберете във Вашите настройки на браузъра не приемай бисквитки . Вече записани в устройството Ви Cookies можете да изтриете по всяко време. За подробности как точно става това, моля вижте ръководството за експлоатация на Вашия браузър или съответно на Вашето устройство. Допълнителна информация за деактивиране на „Local Shared Objects“ ще намерите от следната връзка:

  Информация за деактивиране на Local Shared Objects

  Ако не приемате Cookies, това може да доведе до ограничаване на функциите на нашите предложения.

  Ние разпределяме бисквитките в следните категории:

  Непременно необходими бисквитки (Typ 1)
  Тези бисквитки са абсолютно необходими, за да работят правилно уебсайтовете и техните функции. Без тези бисквитки не работят услуги като например конфигураторът на автомобили.

  Функционални бисквитки (тип 2)
  Тези Cookies позволяват да се подобри удобството и начина на работа на уебсайтовете и да се предоставят различни услуги. Настройките за език могат например да се запаметяват във функционални бисквитки.

  Ефективни бисквитки (тип 3)
  Тези бисквитки събират информация за това, как използвате уебсайтовете. Тези бисквитки ни помагат да идентифицираме например особено популярни направления от нашите предложения в Интернет. По този начин можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите уебсайтове, като това ще подобри нашите предложения към Вас. Информацията, събирана с тези бисквитки, не е лична. Допълнителна информация за събирането и анализирането на информация ще получите в „Анализ на данни за потребление“.

  Бисквитки на трети страни (тип 4)
  Тези Cookies се поставят от трети страни, напр. социални мрежи. Те се използват предимно за интегриране на социални медии, като напр. Social Plugins, в нашия сайт. Информация за това как трябва да се ползват Social Plugins, ще получите в раздел „Social Plugins“ на Декларацията за конфиденциалност.

  Privacy Statement

  Ние използваме на нашия уебсайт следните бисквитки:

  Име на бисквитка Описание Тип бисквитка

  bandwidth

  Тази бисквитка запаметява диапазона на Вашата интернет връзка за да оптимизира доставката на съдържания.

  Тип 1

  locale

  Тази бисквитка запаметява кода на държавата от която извиквате уебсайта. Така съдържанията могат да бъдат показани на Вашия език.

  Тип 1

  PHPSESSID

  Тази бисквитка възлага на Вашето уред за продължителността на Вашето посещение анонимизирано ID (сесийно ID) за да свърже няколко принадлежащи едно към друго запитвания към сървъра и да бъдат съотнесени към една сесия.

  Тип 1

  c_disclaimer

  Тази бисквитка показва, че Вие се съгласявате с използването на бисквитки на нашите сайтове. Тя се прилага когато затворите указателния леър "Използване на бисквитки".

  Тип 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Тези бисквитки запаметяват за подобряване на Вашите резултати от търсенето данни относно Вашите запитвания за търсене (напр. последно въведения текст за търсене или последното предложение за търсене)

  Ние желаем да използваме Вашите данни за да Ви информираме относно нашите продукти и услуги и при необходимост да се допитаме до Вас.

  Защитата на Вашата лична сфера при обработката на лични данни е важна за нас и се съобразяваме с това при нашите бизнес процеси.

  Тип 2

  show_infobox

  Тази бисквитка предотвратява повторното показване на секвенцията Добре дошли на нашата начална страница.

  Тип 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat

  Тази бисквитка запаметява информация за това как посетителите използват нашия уебсайт и по този начин ни помага да развиваме нашия уебсайт непрекъснато съгласно Вашите интереси.

  Тип 3

  psyma_participation

  За подобряване на нашия уебсайт провеждаме редовно онлайн допитвания относно качеството на нашите сайтове и нашите информационни предложения. Тази бисквитка показва дали един потребител е приел или е отхвърлил поканата за анкета.

  Тип 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Бисквитките се задават от YouTube и/или Google веднага щом възпроизведете видео от сайта. За допълнителна информация по отношение на вида, ползването и целите на бисквитките кликнете върху следния линк: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

  Тип 3

  Анализ на данни за ползване & свързани с интереса информации (Retargeting) на Mercedes-Benz уебсайтовете
  За да можем да разпознаваме предпочитанията на посетителите и особено популярните части на нашите интернет предложения, ние използваме продуктите на Adobe Analytics. Така можем да съгласуваме съдържанията на нашите интернет страници целенасочено с Вашите предпочитания и по този начин да подобрим нашите предложения за Вас.

  За да можем да Ви покажем съгласувани с Вашите интереси и нужди съдържания на Mercedes-Benz уебсайтовете на Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH, както и на оторизирани търговски и сервизни партньори, (по-нататък наречени общо „Mercedes-Benz уебсайтове“) , използваме и така наречените Retargeting-технологии. При това в бисквитките е запаметен Вашият интерес към нашите продукти и услуги. Тези бисквитки се прочитат при посещение на Mercedes-Benz уебсайтовете. Това се извършва анонимизирано, т.е. Вие не можете да бъдете идентифицирани чрез Retargeting.

  Ако не желаете Daimler да събира, запаметява и анализира информация относно Вашето посещение и да бъдете информирани въз основа на интересите си в Mercedes-Benz уебсайтовете, можете по всяко време да откажете това за в бъдеще (Opt-Out).

  За техническото изпълнение на този отказ във Вашия браузър е зададена бисквитка Opt-Out. Тази бисквитка служи единствено за регистрирането на Вашия отказ. Моля, имайте предвид, че поради технически причини Opt-Out бисквитката може да се използва само за браузъра, от който е зададена. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго крайно устройство, трябва да извършите отново Opt-Out.

  Кликнете тук за да зададете Opt-Out бисквитката за анализ на данни за ползване, както и за Retargeting на Mercedes-Benz уебсайтовете.

  Базирани на използването информации (Targeting и Retargeting)

  За да съгласуваме нашия онлайн-маркетинг (напр. рекламни банери) на уебсайтовете на нашите Retargeting-партньори (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick и Vivaki) по-целенасочено с Вашите потребности и интереси, ние използваме и т. нар. Retargeting-технологии. При това в бисквитките е запаметен Вашият интерес към нашите продукти и услуги. Тези бисквитки се прочитат и използват при посещение на други уебсайтове, които работят заедно с нашите Retargeting-партньори, за можем да Ви информираме най-целесъобразно въз основа на интересите Ви. Това се извършва анонимизирано, т.е. Вие не можете да бъдете идентифицирани чрез Retargeting.

  Ако не желаете Daimler и нейните Retargeting-партньори да събират, запаметяват и анализират информация относно Вашето посещение, както и да съгласуват рекламните банери с Вашите интереси, можете по всяко време да откажете това за в бъдеще (Opt-Out).

  За техническото изпълнение на този отказ във Вашия браузър е зададена бисквитка Opt-Out. Това Cookie служи единствено за регистрирането на Вашия отказ. Моля, имайте предвид, че поради технически причини Opt-Out Cookie може да се използва само за браузъра, от който е зададена. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго крайно устройство, трябва да извършите отново Opt-Out.

  Можете да администрирате и деактивирате използването на бисквитки чрез трети доставчици на следния уебсайт:

  http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement