Производител/Защита на данни

 • Правни указания

  Авторско право

  Copyright 2003-2018 Daimler AG. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, аудиофайлове, видеофайлове и анимация, както и аранжировките им са обект на авторско право и на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Те не трябват да се копират нито за търговски цели или за разпространение, нито да се променят и да се използват на други уебстраници. Някои интернет страници на Daimler AG съдържат също материал, който е предмет на авторско право на тези, които го предоставят.

  Продукти и цени

  След редакционното приключване на отделни страници в продуктите и услугите могат да възникнат промени. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обхвата на доставката и услугите, доколкото, като се вземат предвид интересите на Daimler AG, промените или отклоненията са приемливи за клиента. Изображенията може да съдържат и аксесоари, специално оборудване или други разработки, които не принадлежат към серийния обем на доставката и услугите. Отклоненията в цвета са по технически причини. Отделни страници могат също да съдържат типове и услуги, които не се предлагат в отделните държави. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче само за Федерална република Германия. Освен ако в условията за продажба или доставка не е предвидено друго, в сила са валидните в деня на доставката цени. За нашите търговски партньори цените са препоръчителни продажни цени. Относно актуалното състояние попитайте представителство или търговски партньор.

  Търговски марки

  Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки, споменати в интернет страниците на Daimler са законово защитени търговски марки на Daimler, което важи особено за имената на моделите, както и за всички лога и емблеми.

  Лицензни права

  Daimler AG желае да Ви предложи иновативна и информативна интернет програма. Затова се надяваме, че креативното оформление Ви доставя не по-малко радост, отколкото на нас. Също така Ви молим за разбиране за това, че Daimler AG трябва да защити своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторски права, както и тези интернет страници не могат да предоставят лицензионни права за интелектуалната собственост на Daimler AG.

  Указания относно предвиждащи твърдения

  Интернет страници, публикации за връзки с инвеститорите, годишни и междинни отчети, перспективи, презентации, аудио и видео файлове за събития (на живо или на запис) и други документи на този сайт съдържат твърдения за бъдещето на бъдещи разработки, които се базират на текущите оценки на ръководството. Думи като „очакваме", „поемаме", „вярваме", „оценяване", „очакваме", „възнамеряваме", „можем/бихме могли" „планираме"," проектираме“,“би трябвало да" и други подобни изрази идентифицират тези твърдения за бъдещето. Подобни твърдения са предмет на някои рискове и несигурност. Някои примери включват икономически спад в Европа или Северна Америка, промени във валутните курсове, лихвени проценти и цените на суровините, въвеждането на конкурентни продукти; повече стимули за продажби; успешното изпълнение на новия бизнес модел за smart, както и спад в цените за препродажба на употребявани автомобили. Ако възникне някой от тези фактори на неясноти или други несигурности (някои от които са описани под заглавието “Доклад на риска” в настоящия годишен доклад на Daimler AG и описани под заглавието“Рискови факторив годишния доклад на Daimler AGвъв формуляр 20-F, който е подаден при Американската комисия по ценните книжа и борсите) или ако твърденията се окажат неверни, тогава реалните резултати могат да се различават съществено от тези, изразени в тези изявления или косвените резултати. Ние не възнамеряване, нито поемаме задължението да актуализираме твърдения за бъдещето, тъй като те се отнасят само до обстоятелствата в деня на тяхното публикуване.

  Указания съгласно § 36 закон за уреждане на потребителски спорове (VSBG)

  Дружеството Daimler AG няма да вземе участие в процедура за решаване на спорове пред арбитражен орган по потребителски спорове по смисъла на Германския закон за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове (VSBG) и не е задължено да участва.

  Информация относно онлайн уреждането на спорове

  Европейската комисия създаде интернет платформа за онлайн решаване на спорове (т.нар. „платформа за ОРС“). Платформата за ОРС служи като портал за извънсъдебно разрешаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от онлайн договори за продажби. Достъп до платформата за ОРС ще намерите на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Отговорност

  Информацията и данните на тези страници не представляват обезпечение или гаранция, директни или косвени. Те в никакъв случай не представляват косвено обещание или гаранция относно състояние, продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение на закони и патенти.

  На нашите интернет страници можете да намерите и връзки към други страници в интернет. Бихме желали да Ви обърнем внимание, че нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на страниците, към които препращат тези линкове. Затова не можем да носим отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената в тях информация. Предвид това ние се дистанцираме от цялото съдържание на тези страници. Горното се отнася за всички връзки на нашите интернет страници към външни сайтове и тяхното съдържание.

  Социални плъгини

  Daimler използва така наречените социални плъгини (по-долу бутони) на социални мрежи като Facebook, Google+ и Twitter. При посещението Ви на нашия сайт, тези бутони са изключени по подразбиране, т.е. те не изпращат без Ваша намеса данни към трети страни. Преди да можете да използвате бутоните, трябва да ги активирате с кликване. Бутонът остава активен, докато не го деактивирате или докато не изтриете Вашите бисквитки (за целта сравни с „Бисквитки“). След активирането се изгражда директна връзка към сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на бутона се прехвърля от социалните мрежи директно към Вашия браузър и се интегрира в сайта. Моля, обърнете внимание, че ние нямаме влияние върху обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи с техните бутони. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от съответните социални мрежи, както и Вашите свързани с това права и възможности за настройка за защита на личната Ви информация, можете да видите в правилата за поверителност на съответните социални мрежи. След активиране на бутон, съответната социална мрежа вече може да събира данни, независимо от това дали сте използвали бутона. Ако сте се вписали в социална мрежа, това може да запамети Вашето посещение на този уебсайт във Вашия потребителски профил. Посещението на други уебсайтове на Daimler не може да се запамети в социална мрежа преди да сте активирали съответния бутон и там. Ако сте член на социална мрежа и не желаете тя да обвързва събраните при посещението Ви на нашите уебсайтове данни с Вашите запаметени членски данни, трябва да се отпишете преди активирането на бутоните от съответната социална мрежа.

 • Мобилен оператор

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Щутгарт
  Тел.: +49 7 11 17-0
  Имейл: dialog@daimler.com

  Представен от управителния съвет:
  Dieter Zetsche (председател), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Председател на надзорния съвет:
  Manfred Bischoff

  Търговски регистър при Районен съд Щутгарт, Nr. HRB 19360
  Идентификационен номер ДДС: DE 81 25 26 315

 • Защита на личните данни

  Отговорно лице за защита на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните на ЕС::
  Daimler AG ("Ние")
  Mercedesstraße 137
  70327 Stuttgart
  Германия
  електронна поща: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  CDP
  HPC G353
  70546 Stuttgart
  Германия
  електронна поща: data.protection@daimler.com

  Благодарим Ви за Вашето посещение на нашите уебсайтове и за Вашия интерес към нашите предложения. Основен приоритет за нас е защитата на Вашите лични данни. В настоящата Декларация за поверителност ще Ви информираме по какъв начин събираме Ваши лични данни, как оперираме с тях, какви са целите и правните основания за тяхната употреба и какви са Вашите права във връзка с употребата им. Освен това ще Ви запознаем с Ръководството на Daimler за защита на личните данни:

  Ръководство на Daimler за защита на личните данни:.

  Нашата Декларация за поверителност за употребата на нашите уебсайтове и Ръководството на Daimler AG за защита на личните данни не са валидни за Вашата активност в уебсайтовете на социални мрежи или сайтове за други услуги. Информация за съответните валидни разпоредби за защита на личните данни на други уебсайтове можете да откриете на самите уебсайтове.

  Събиране и обработка на Вашите лични данни

  Когато посещавате нашите уебсайтове, ние съхраняваме определени данни за използвания от Вас браузър и операционна система, датата и часа на посещението, достъпа (например дали сте успели да отворите страницата, или сте получили съобщение за грешка), употребата на функциите на уебсайта, евентуално въведените понятия за търсене, колко често отваряте отделни уебсайтове, наименованието на показаните файлове, количеството прехвърлени данни, уебсайт, от който сте пренасочени към нашите уебсайтове, и уебсайтове, към които сте прехвърлени от нашите уебсайтове, независимо дали сте щракнали върху линкове на нашите уебсайтове или директно сте въвели домейн в полето за въвеждане (например на същия прозорец) във Вашия браузър, в който сте отворили нашите уебсайтове. Освен това, от съображения за сигурност, по-специално с цел предотвратяване и разпознаване на атаки към нашите уебсайтове или опити за извършване на измами, ние съхраняваме вашия IP адрес и името на вашия доставчик на интернет услуги за период от седем дни.

  Други лични данни запаметяваме единствено ако Вие сте ни предоставили тези данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, като в тези случаи употребата става само в рамките на изявеното от Вас съгласие или според валидните законови разпоредби (допълнителна информация можете да откриете в раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).

  Вие не сте задължени нито според законодателството, нито според договора да предоставяте Вашите лични данни. Но е възможно някои функции от нашите уебсайтове да са достъпни само при предоставяне на лични данни. В такъв случай, ако Вие не предоставите Вашите лични данни, е възможно функциите да не са на разположение изцяло или частично.

  Цели на употреба

  Събираните лични данни при посещението на някой от нашите уебсайтове се използват, за да подобряваме сайтовете си и да ги направим максимално удобни за Вас, както и да защитим нашите IT системи от атаки и други действия, противоречащи на законите.

  Ако Вие сте ни предоставили други лични данни, например при регистрация, чрез формуляр за контакт, чрез анкета, при акция с награди или с цел изпълнение на договора, ние използваме тези данни в необходимата степен само за посочените цели, за целите на обслужване на клиентите и доколкото е необходимо – за осъществяване на разплащания по евентуални бизнес процеси.

  Предаване на лични данни на външни изпълнители на услуги; добавки за социални мрежи (Social Plug-ins)

  Нашите уебсайтове може да съдържат оферти от външни изпълнители. Когато изберете такава оферта, ние прехвърляме данни в необходимата степен към съответния изпълнител на услугите (например че Вие сте открили тази оферта при нас и евентуално друга информация, която вече сте въвели в тази връзка на нашия уебсайт).

  Ако използваме на нашите уебсайтове така наречените „добавки за социални мрежи“ („Social Plug-ins“) за Facebook, Twitter и Google+, ние ги включваме по следния начин: Когато посещавате нашите уебсайтове, добавките за социални мрежи са деактивирани, тоест не се прехвърлят никакви данни към операторите на тези мрежи. Ако Вие желаете да използвате някоя от тези мрежи, натиснете съответната добавка за социална мрежа, за да осъществите пряка връзка със сървъра на тази мрежа.

  Ако сте регистрирани в социалната мрежа и в момента на активиране на добавката за социална мрежа сте влезли в своя потребителски акаунт, социалната мрежа може да регистрира Вашето посещение на нашия уебсайт във Вашия потребителски акаунт. Ако Вие желаете посещението Ви да не се регистрира, преди активирането на добавката за социална мрежа трябва да излезете от потребителския си акаунт в мрежата. Социалната мрежа не може да регистрира Вашето посещение на други уебсайтове на Daimler, ако не сте активирали също и добавката, която се намира там.

  Когато Вие активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което така става достъпно, директно към Вашия браузър, който Ви свързва с нашия уебсайт. В такава ситуация е възможно прехвърлянето на някои данни да бъде инициирано и управлявано от съответната социална мрежа. Относно Вашата връзка със социална мрежа осъществения пренос на данни между мрежата и Вашата система и Вашите операции с тази платформа е валидна единствено политиката за поверителност на съответната мрежа. Добавката за социална мрежа остава активирана, докато Вие я деактивирате или докато изтриете бисквитките.

  Указания за бисквитките

  Ако щракнете върху линк към оферта или активирате добавка за социална мрежа, е възможно личните данни да попаднат в изпълнители на услуги в страни извън Европейската икономическа зона, които от гледна точка на Европейския съюз („ЕС“) и стандартите на ЕС не гарантират подходящо „адекватно ниво на защита“ при обработката на лични данни. Имайте предвид тези обстоятелства, когато желаете да щракнете върху даден линк или да активирате добавка за социална мрежа и по този начин да позволите разкриването на Вашите лични данни.

  Анализ на данни за потребление; прилагане на инструменти за анализ

  Ние бихме желали да адаптираме съдържанието на нашите интернет страници колкото е възможно по-близо до Вашите интереси, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да разпознаваме предпочитанията на потребителите и особено популярни направления от нашите уебсайтове, ние използваме следните инструменти за анализ: Google Analytics, Adobe Analytics.

  При употребата на тези инструменти за анализ е възможно да бъдат прехвърлени лични данни към сървъри, които са разположени в САЩ, и там данните да бъдат обработвани. Имайте предвид следното: В САЩ не е възприето стандартното „ниво на адекватна защита“, одобрено и прилагано в ЕС при обработката на лични данни. Все пак такова ниво на защита е възможно да бъде постигнато за отделни оператори чрез сертифицирането съгласно така наречения „Щит за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ“ („EU-U.S. Privacy Shield“).

  Ако не желаете ние да събираме и анализираме информация относно Вашите посещения на нашите уебсайтове чрез посочените инструменти за анализ, можете по всяко време да прекратите обработката на данни за по-нататъшни посещения („Opt-Out“). За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставят бисквитки Opt-Out. Тези бисквитки служат единствено за регистрирането на Вашия отказ. Имайте предвид, че поради технически причини бисквитките Opt-Out са валидни само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго устройство, е необходимо отново да направите настройката Opt-Out.

  По-долу ще откриете информация за доставчиците на използваните от нас инструменти за анализ и за съответната възможност за изключване на опцията:

  Google Inc. ("Google"):
  Google са сертифицирани съгласно „Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ“ (EU-U.S. Privacy Shield).
  Вие можете да откажете Google да пренасят, да събират и обработват Ваши лични данни. Информация от Google по въпроса е налична на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Google са сертифицирани съгласно „Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ“ (EU-U.S. Privacy Shield).
  За да откажете анализ на лични данни чрез продукта Adobe Analytics, можете да посетите този линк: https://www.adobe.com/bg/privacy/opt-out.html.

  Информация, основана на употребата (таргетинг и ретаргетинг)

  За да адаптираме нашия онлайн маркетинг (например банер реклама) в уебсайтовете на нашите партньори за пренасочване (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick и Vivaki) и да го съобразим с вашите нужди и интереси, използваме технологии за пренасочване обратно към нашия сайт (ретаргетинг). При тези технологии в бисквитките се регистрира Вашият интерес към нашите продукти и услуги. Бисквитките се разчитат и използват при посещение на други уебсайтове, които работят съвместно с нашите партньори за ретаргетинг, за да можем да Ви предоставим информация, която е възможно най-близка до Вашите интереси. Това става анонимно, тоест чрез методите за ретаргетинг Вие не можете да бъдете идентифицирани.

  Ако не желаете Daimler и неговите партньори за ретаргетинг да запаметяват и анализират информация за Вашите посещения, нито банер рекламите да са адаптирани към Вашите интереси, можете по всяко време да откажете това запаметяване за по-нататъшната употреба (Opt-Out).

  За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставят бисквитки Opt-Out. Тези бисквитки служат единствено за регистрирането на Вашия отказ. Имайте предвид, че поради технически причини бисквитките Opt-Out са валидни само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго устройство, е необходимо отново да направите настройката Opt-Out.

  Можете да управлявате и деактивирате употребата на бисквитки от външни изпълнители на услуги на следния уебсайт:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Сигурност

  Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

  Правни основания за обработката на лични данни

  Ако Вие сте дали Вашето съгласие за обработка на Вашите лични данни, това съгласие представлява правно основание за обработката (чл. 6, ал. 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR)).

  При обработка на данните с цел подготовка или изпълнение на договора с Вас правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) на GDPR.

  Когато обработката на Вашите лични данни се изисква при изпълнение на нашите законови задължения (например за съхранение на данни), ние сме задължени за това съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) на GDPR.

  Освен това ние обработваме лични данни с цел защита на нашите законни интереси, както и на законно признати интереси на трети страни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR. Например законно признат интерес представлява запазването на функционалността и безопасността на нашите IT системи, а също така продажбата на пазара на собствени и чужди продукти и услуги и законово изискваната документация за търговски контакти.

  Изтриване на Вашите лични данни

  Вашият IP адрес и името на Вашия доставчик на интернет, които съхраняваме само от съображения за сигурност, се изтриват след седем дни. В останалите случаи ние изтриваме Вашите лични данни, когато отпадне основанието, поради което ги събираме и обработваме. След този момент данните се запаметяват само ако това се изисква съгласно законите, директивите или други правни разпоредби на Европейския съюз или на друга страна членка на Европейския съюз, които ние сме задължени да спазваме.

  Права на субектите на обработваните лични данни

  Като субект на обработваните лични данни Вие имате правото да получите уведомление относно обработката (чл. 15 GDPR), да коригирате обработваните данни (чл. 16 GDPR), да поискате Вашите данни да бъдат изтрити (чл. 17 GDPR), да ограничите обработката на данни (чл. 18 GDPR) както и право да пренесете личните си данни (чл. 20 GDPR).

  В случай че Вие сте дали Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни, Вие имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си. Това оттегляне на съгласието не накърнява законосъобразността на извършената обработка на Ваши лични данни до момента на оттеглянето на съгласието. Също така в сила остава по-нататъшната обработка на тези данни въз основа на друго правно основание, например за изпълнението на законови задължения (вижте раздел „Правни основания за обработката на лични данни“).

  Право на възражение

  Вие имате правото поради причини, които зависят от Вашата специфична ситуация, по всяко време да подадете възражение срещу обработката на Ваши лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д) на GDPR (Обработка на данни поради причина от обществен интерес) или чл. 6, ал. 1, буква е) на GDPR (Обработка на лични данни въз основа на баланса на основни права). В случай че Вие подадете възражение, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни само ако можем да докажем съществуването на задължителни основателни причини, които са с преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или дотолкова, доколкото обработката на данни е необходима за упражняването и защитата на законни интереси.

  Вашите заявления или декларации по възможност изпращайте на долупосочения адрес: dialog@daimler.com.

  В случай че считате, че обработката на Вашите лични данни е в нарушение на определени законови разпоредби, Вие имате правото да подадете жалба до някой от компетентните органи, отговарящи за контрола върху защитата на личните данни (чл. 77 GDPR).

  Бюлетин

  Ако се абонирате за някой от бюлетините, предлагани на нашия уебсайт, данните, които се използват при регистрацията за изпращане на бюлетина, се използват само за изпращане на бюлетина, доколкото Вие не сте дали съгласие за друг вид употреба. Можете по всяко време да прекратите абонамента си чрез опцията за прекратяване, предвидена в бюлетина.

  Централизирана услуга за достъп на Daimler AG

  Чрез централизираната услуга за достъп на Daimler AG можете да се регистрирате за всички свързани с услугата уебсайтове и приложения на концерна Daimler и неговите марки. Условията за употреба на централизираната услуга за достъп на Daimler AG можете да разгледате на следния линк:

  Условия за употреба на централизираната услуга за достъп на Daimler AG

  Бисквитки

  Информация за използваните от нас бисквитки и техните функции ще откриете в нашите Указания за бисквитките.

  Указания за бисквитките

  Актуалност: май 2018 г.

 • Бисквитки

  Информация за употребата на бисквитки , както и относно анализа на данни за употреба и прилагането на инструменти за анализ

  Daimler използва бисквитки и подобни технологии, като например HTML5 Storage или Local Shared Objects (наречени по-нататък в текста под общото наименование „бисквитки“), за да разпознава предпочитанията на посетителите и най-популярните раздели в нашите уебсайтове и чрез тази информация да осигурява оптимално и още по-удобно оформление на уебсайтовете. За тази цел ние използваме също инструментите за анализ Adobe Analytics и Google Analytics, при които е възможно също да се използват бисквитки.

  Функции и употреба на бисквитките

  Бисквитките представляват малки файлове, които се записват на Вашия настолен компютър, ноутбук или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те могат да се ползват, за да се установи дали от Вашето устройство вече е имало комуникация с нашите сайтове, или кой език и какви други настройки предпочитате. Бисквитките могат да съдържат и лични данни.

  При използване на нашия уебсайт Вие изрично се съгласявате с употребата и съхранението на бисквитки.

  Естествено, можете да посещавате нашия уебсайт и без бисквитките. тоест Вие можете да откажете употребата им и да изтриете бисквитките по всяко време, като направите съответните настройки във Вашето устройство. Това става по следния начин:

  Повечето браузъри са настроени да приемат автоматично бисквитките. Вие можете да промените тези настройки, като активирате настройката *не приемай бисквитки*. Можете по всяко време да изтривате съществуващите бисквитки. За подробности как точно става това вижте ръководството за експлоатация на Вашия браузър или съответно на Вашето устройство. Допълнителна информация за деактивиране на Local Shared Objects ще намерите на следния адрес:

  Information on deactivating Local Shared Objects

  Употребата на бисквитките, както и тяхното ограничаване или изтриване, зависи от използваното устройство, а също и от браузъра, който използвате. За всяко от Вашите устройства и за всеки от браузърите, ако използвате няколко браузъра, трябва да зададете поотделно настройка за отказ или изтриване на бисквитките.

  В случай че решите да не използвате бисквитки, това може да доведе до ограничаване на функциите за нашите уебсайтове.

  Ние разделяме бисквитките в следните категории:

  Абсолютно необходими бисквитки (тип 1)
  Тези бисквитки са абсолютно необходими, за да работят правилно уебсайтовете и техните функции. Без тези бисквитки е възможно да не работят услуги като конфигураторът на автомобили.

  Функционални бисквитки (тип 2)
  Тези бисквитки позволяват да се подобри удобството и начина на работа на уебсайтовете и да се предоставят различни услуги. Например ние запаметяваме Вашите настройки за езика чрез функционални бисквитки.

  Бисквитки за услуги (тип 3)
  Тези бисквитки събират информация за това как използвате уебсайтовете. Те ни помагат да идентифицираме например особено популярни направления от нашите предложения в интернет и да Ви предложим по-добра услуга. Допълнителна информация ще получите в „Анализ на данни за потребление“.

  Бисквитки от външни изпълнители на услуги (тип 4)
  Тези бисквитки се използват от външни изпълнители на услуги, например социалните мрежи като Facebook, Twitter и Google+, за да може тяхното съдържание да се интегрира към нашия уебсайт с помощта на „Social Plug-ins“ (добавки за социални мрежи). Допълнителна информация относно употребата и функцията на Social Plug-ins ще откриете в точка 4 от Декларацията за поверителност.

  Декларация за поверителност

  На нашия уебсайт ние използваме следните бисквитки:

  Име на бисквитка Описание Тип бисквитка

  bandwidth

  Тази бисквитка запаметява диапазона на Вашата интернет връзка за да оптимизира доставката на съдържания.

  Тип 1

  locale

  Тази бисквитка запаметява кода на държавата от която извиквате уебсайта. Така съдържанията могат да бъдат показани на Вашия език.

  Тип 1

  PHPSESSID

  Тази бисквитка възлага на Вашето уред за продължителността на Вашето посещение анонимизирано ID (сесийно ID) за да свърже няколко принадлежащи едно към друго запитвания към сървъра и да бъдат съотнесени към една сесия.

  Тип 1

  c_disclaimer

  Тази бисквитка показва, че Вие се съгласявате с използването на бисквитки на нашите сайтове. Тя се прилага когато затворите указателния леър "Използване на бисквитки".

  Тип 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Тези бисквитки запаметяват за подобряване на Вашите резултати от търсенето данни относно Вашите запитвания за търсене (напр. последно въведения текст за търсене или последното предложение за търсене).

  Ние желаем да използваме Вашите данни за да Ви информираме относно нашите продукти и услуги и при необходимост да се допитаме до Вас.

  Защитата на Вашата лична сфера при обработката на лични данни е важна за нас и се съобразяваме с това при нашите бизнес процеси.

  Тип 2

  show_infobox

  Тази бисквитка предотвратява повторното показване на секвенцията Добре дошли на нашата начална страница.

  Тип 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Тази бисквитка запаметява информация за това как посетителите използват нашия уебсайт и по този начин ни помага да развиваме нашия уебсайт непрекъснато съгласно Вашите интереси.

  Тип 3

  psyma_participation

  За подобряване на нашия уебсайт провеждаме редовно онлайн допитвания относно качеството на нашите сайтове и нашите информационни предложения. Тази бисквитка показва дали един потребител е приел или е отхвърлил поканата за анкета.

  Тип 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Бисквитките се задават от YouTube и/или Google веднага щом възпроизведете видео от сайта. За допълнителна информация по отношение на видa, ползването и целта на бисквитките кликнете върху следния линк:
  https://policies.google.com/privacy .

  Тип 3

  _gid

  Тази бисквитка се използва за Google Analytics за да се различават потребителите.

  Тип 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Запаметява името и продължителността на посещението на Landing Page, чрез която е стартирано посещението на mercedes-benz.com. Продължителност на посещението (Browser Session).

  Тип 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Запаметява специален брояч за последния Page View. 2 години.

  Тип 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Запаметява брояч за Page Views. Продължителност на посещението (Browser Session).

  Тип 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Запаметява брояч на сесиите. 2 години.

  Тип 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Запаметява входната страница, от която посетителят е стигнал до mercedes-benz.com. Продължителност на посещението (Browser Session).

  Тип 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Тази бисквитка запаметява информация за това как посетителите използват нашия уебсайт и по този начин ни помага да развиваме нашия уебсайт непрекъснато съгласно Вашите интереси.

  Тип 4

  lunetics_locale

  Тази бисквитка е необходима за правилното изобразяване на уебсайта.

  Тип 1

  Анализ на данни за потребление; прилагане на инструменти за анализ

  Ние бихме желали да адаптираме съдържанието на нашите интернет страници колкото е възможно по-близо до Вашите интереси, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да разпознаваме предпочитанията на потребителите и особено популярни направления от нашите уебсайтове, ние използваме следните инструменти за анализ: Google Analytics, Adobe Analytics.

  При употребата на тези инструменти за анализ е възможно да бъдат прехвърлени лични данни към сървъри, които са разположени в САЩ, и там данните да бъдат обработвани. Имайте предвид следното: В САЩ не е възприето стандартното „ниво на адекватна защита“, одобрено и прилагано в ЕС при обработката на лични данни. Все пак такова ниво на защита е възможно да бъде постигнато за отделни оператори чрез сертифицирането съгласно така наречения „Щит за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ“ („EU-U.S. Privacy Shield“).

  Ако не желаете ние да събираме и анализираме информация относно Вашите посещения на нашите уебсайтове чрез посочените инструменти за анализ, можете по всяко време да прекратите обработката на данни за по-нататъшни посещения („Opt-Out“). За техническото осъществяване на този отказ във Вашия браузър се поставят бисквитки Opt-Out. Тези бисквитки служат единствено за регистрирането на Вашия отказ. Имайте предвид, че поради технически причини бисквитките Opt-Out са валидни само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриете бисквитките или използвате друг браузър или друго устройство, е необходимо отново да направите настройката Opt-Out.

  По-долу ще откриете информация за доставчиците на използваните от нас инструменти за анализ и за съответната възможност за изключване на опцията:

  Google Inc. ("Google"):
  Google са сертифицирани съгласно „Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ“ (EU-U.S. Privacy Shield). Вие можете да откажете Google да пренасят, да събират и обработват Ваши лични данни. Информация от Google по въпроса е налична на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe са сертифицирани съгласно „Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ“ (EU-U.S. Privacy Shield). За да откажете анализ на лични данни чрез продукта Adobe Analytics, можете да посетите този линк: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.