Navigation

Авторско право

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Всички права запазени. Всички текстове, изображения, графики, аудиофайлове, видеофайлове и анимация, както и аранжировките им са обект на авторско право и на други закони, защитаващи интелектуалната собственост. Те не трябват да се копират нито за търговски цели или за разпространение, нито да се променят и да се използват на други уебстраници. Някои интернет страници на Daimler AG съдържат също материал, който е предмет на авторско право на тези, които го предоставят.

Продукти и цени

След редакционното приключване на отделни страници в продуктите и услугите могат да възникнат промени. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обхвата на доставката и услугите, доколкото, като се вземат предвид интересите на Daimler AG, промените или отклоненията са приемливи за клиента. Изображенията може да съдържат и аксесоари, специално оборудване или други разработки, които не принадлежат към серийния обем на доставката и услугите. Отклоненията в цвета са по технически причини. Отделни страници могат също да съдържат типове и услуги, които не се предлагат в отделните държави. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче само за Федерална република Германия. Освен ако в условията за продажба или доставка не е предвидено друго, в сила са валидните в деня на доставката цени. За нашите търговски партньори цените са препоръчителни продажни цени. Относно актуалното състояние попитайте представителство или търговски партньор.

Търговски марки

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки, споменати в интернет страниците на Daimler са законово защитени търговски марки на Daimler, което важи особено за имената на моделите, както и за всички лога и емблеми.

Лицензни права

Daimler AG желае да Ви предложи иновативна и информативна интернет програма. Затова се надяваме, че креативното оформление Ви доставя не по-малко радост, отколкото на нас. Също така Ви молим за разбиране за това, че Daimler AG трябва да защити своята интелектуална собственост, включително патенти, търговски марки и авторски права, както и тези интернет страници не могат да предоставят лицензионни права за интелектуалната собственост на Daimler AG.

Указания относно предвиждащи твърдения

Интернет страници, публикации за връзки с инвеститорите, годишни и междинни отчети, перспективи, презентации, аудио и видео файлове за събития (на живо или на запис) и други документи на този сайт съдържат твърдения за бъдещето на бъдещи разработки, които се базират на текущите оценки на ръководството. Думи като „очакваме”, „поемаме”, „вярваме”, „оценяване”, „очакваме”, „възнамеряваме”, „можем/бихме могли” „планираме”,” проектираме“,“би трябвало да” и други подобни изрази идентифицират тези твърдения за бъдещето. Подобни твърдения са предмет на някои рискове и несигурност. Някои примери включват икономически спад в Европа или Северна Америка, промени във валутните курсове, лихвени проценти и цените на суровините, въвеждането на конкурентни продукти; повече стимули за продажби; успешното изпълнение на новия бизнес модел за smart, както и спад в цените за препродажба на употребявани автомобили. Ако възникне някой от тези фактори на неясноти или други несигурности (някои от които са описани под заглавието “Доклад на риска” в настоящия годишен доклад на Daimler AG и описани под заглавието“Рискови факторив годишния доклад на Daimler AGвъв формуляр 20-F, който е подаден при Американската комисия по ценните книжа и борсите) или ако твърденията се окажат неверни, тогава реалните резултати могат да се различават съществено от тези, изразени в тези изявления или косвените резултати. Ние не възнамеряване, нито поемаме задължението да актуализираме твърдения за бъдещето, тъй като те се отнасят само до обстоятелствата в деня на тяхното публикуване.

Указания съгласно § 36 закон за уреждане на потребителски спорове (VSBG)

Дружеството Daimler AG няма да вземе участие в процедура за решаване на спорове пред арбитражен орган по потребителски спорове по смисъла на Германския закон за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове (VSBG) и не е задължено да участва.

Информация относно онлайн уреждането на спорове

Европейската комисия създаде интернет платформа за онлайн решаване на спорове (т.нар. „платформа за ОРС“). Платформата за ОРС служи като портал за извънсъдебно разрешаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от онлайн договори за продажби. Достъп до платформата за ОРС ще намерите на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Отговорност

Информацията и данните на тези страници не представляват обезпечение или гаранция, директни или косвени. Те в никакъв случай не представляват косвено обещание или гаранция относно състояние, продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение на закони и патенти.

На нашите интернет страници можете да намерите и връзки към други страници в интернет. Бихме желали да Ви обърнем внимание, че нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на страниците, към които препращат тези линкове. Затова не можем да носим отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената в тях информация. Предвид това ние се дистанцираме от цялото съдържание на тези страници. Горното се отнася за всички връзки на нашите интернет страници към външни сайтове и тяхното съдържание.

Социални плъгини

Daimler използва така наречените социални плъгини (по-долу бутони) на социални мрежи като Facebook, Google+ и Twitter. При посещението Ви на нашия сайт, тези бутони са изключени по подразбиране, т.е. те не изпращат без Ваша намеса данни към трети страни. Преди да можете да използвате бутоните, трябва да ги активирате с кликване. Бутонът остава активен, докато не го деактивирате или докато не изтриете Вашите бисквитки (за целта сравни с „Бисквитки“). След активирането се изгражда директна връзка към сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на бутона се прехвърля от социалните мрежи директно към Вашия браузър и се интегрира в сайта. Моля, обърнете внимание, че ние нямаме влияние върху обхвата на данните, които се събират от социалните мрежи с техните бутони. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от съответните социални мрежи, както и Вашите свързани с това права и възможности за настройка за защита на личната Ви информация, можете да видите в правилата за поверителност на съответните социални мрежи. След активиране на бутон, съответната социална мрежа вече може да събира данни, независимо от това дали сте използвали бутона. Ако сте се вписали в социална мрежа, това може да запамети Вашето посещение на този уебсайт във Вашия потребителски профил. Посещението на други уебсайтове на Daimler не може да се запамети в социална мрежа преди да сте активирали съответния бутон и там. Ако сте член на социална мрежа и не желаете тя да обвързва събраните при посещението Ви на нашите уебсайтове данни с Вашите запаметени членски данни, трябва да се отпишете преди активирането на бутоните от съответната социална мрежа.

Обемът на функциите може да варира в зависимост от държавата.