Navigation

Daimler AG

Mercedesstraße 137
D-70327 Щутгарт
Тел.: +49 7 11 17-0
Имейл: dialog@daimler.com

Представен от управителния съвет:
Dieter Zetsche (председател), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Председател на надзорния съвет:
Manfred Bischoff

Търговски регистър при Районен съд Щутгарт, Nr. HRB 19360
Идентификационен номер ДДС: DE 81 25 26 315

Обемът на функциите може да варира в зависимост от държавата.