Provider/Privacy Statement

 • Juridiske oplysninger

  Ophavsret

  Copyright 2003-2018 Daimler AG. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterielretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre websites. Nogle af Daimler AG's hjemmesider indeholder også materiale, som er ophavsretligt beskyttet af dem, der har stillet dette materiale til rådighed.

  Produkter og priser

  Efter redaktionens afslutning af enkelte sider kan der være foretaget ændringer i forbindelse med produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvenuancer samt ændringer i leverings- og ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forventes af køberen at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til Daimler AG's interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller øvrigt omfang, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan ligeledes indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold for anderledes lydende regulering i salgs- eller leveringsbetingelserne er det de gældende priser på leveringsdagen, der gælder. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som uforpligtende, vejledende udsalgspris. Kontakt derfor en af vores forhandlere for at få de nyeste oplysninger.

  Handelsmærker

  Medmindre andet er anført, er samtlige mærker, der nævnes på Daimler AG's internetsider, juridisk beskyttede varemærker tilhørende Daimler. Dette gælder navnlig for modelnavne samt alle virksomhedens logoer og symboler.

  Licensrettigheder

  Daimler AG ønsker at tilbyde dig et innovativt og informativt internetindhold. Vi håber derfor, at din oplevelse af designet er lige så positiv som vores. Ikke desto mindre beder vi om forståelse for, at Daimler AG er nødt til at beskytte sin intellektuelle ejendomsret, inklusive patenter, handelsmærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke kan give licensrettigheder til Daimlers AG's intellektuelle ejendom.

  Oplysninger om den fremtidige udvikling

  Internetsider, investor relations-udgivelser, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller båndet) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på ledelsens aktuelle vurderinger. Ord som "forventer", "antager", "tror", "vurderer", "regner med", "agter" "kan/kunne", "planlægger", "projicerer", "bør" og lignende begreber kendetegner sådanne fremadskuende udsagn. Sådanne udsagn er behæftet med visse risici og usikkerhedsmomenter. Eksempler på dette kan være konjunkturnedgang i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, nye konkurrerende produkter, større salgsincitamenter, succesrig realisering af den nye forretningsmodel for smart samt et fald i gensalgsprisen for brugte biler. Hvis en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem forefindes under overskriften "Risikoberetning" i Daimlers seneste årsberetning samt under overskriften "Risk Factors" beskrevet i den seneste årsberetning fra Daimler i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske værdipapir-børstilsynsmyndighed) indtræffer, eller hvis de antagelser, der ligger til grund for udtalelserne, viser sig at være urigtige, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra de resultater, der er nævnt eller implicit givet udtryk for i disse udtalelser. Vi afviser enhver hensigt eller forpligtelse til løbende at opdatere disse fremadskuende udsagn, da de udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

  Information iht. reglerne om bilæggelse af forbrugertvister (VSBG - Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, § 36)

  Daimler AG vil ikke deltage i tvistbilæggelsessager hos forbrugertvistbilæggelsesorganer i medfør af de tyske bestemmelser om bilæggelse af forbrugertvister (VSBG) og er heller ikke forpligtet til dette.

  Oplysninger om onlinetvistbilæggelse

  EU-Kommissionen har oprettet en internetplatform til netbaseret bilæggelse af tvister (den såkaldte "OTB-platform". OTB-platformen fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der vedrører kontraktforpligtelser i forbindelse med netbaserede købsaftaler. Du kan få adgang til OTB-platformen via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Ansvarsfraskrivelse

  Informationerne og oplysningerne på disse sider udgør ikke noget løfte eller en garanti, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende. De udgør især ikke et stiltiende tilsagn eller en garanti med hensyn til beskaffenhend, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love og patenter.

  På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen og indholdet af de sider, der linkes til. Vi kan derfor heller ikke påtage os nogen garanti for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der findes dér. På baggrund af dette tager vi afstand fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle de links til eksterne sider og disses indhold, der findes på vores internetsider.

  Social Plugins

  ▸Daimler verwendet sogenannte Social Plugins (nachfolgend Schaltflächen) sozialer Netzwerke wie Facebook, Google+ og Twitter. Når du besøger vores website, er disse knapper som standard deaktiveret og sender således ikke data til tredjemand, uden at du foretager dig noget. Før du kan anvende knapperne, skal du aktivere dem ved at klikke på dem. Knappen forbliver aktiv, indtil du deaktiverer den igen eller sletter dine cookies (se „Cookies“). Efter aktivering oprettes der en direkte forbindelse til serveren i det pågældende sociale netværk. Knappens indhold overføres så direkte fra det sociale netværk til din browser og inkorporeres på websitet ved hjælp af denne. Vær opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget af de data, som de sociale netværk indsamler ved hjælp af deres knapper. Dataindsamlingens formål og omfang og de sociale netværks videre behandling og anvendelse af dataene samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til beskyttelse af din privatsfære fremgår af databeskyttelsesoplysningerne i de pågældende sociale netværk. Efter aktivering af en knap kan det pågældende sociale netværk allerede indsamle data, uafhængigt af om du interagerer med knappen. Hvis du er logget på et socialt netværk, kan dette registrere dit besøg på denne webside under din brugerkonto. Ved besøg på andre Daimler-websider kan et socialt netværk ikke skabe forbindelse, før du også har aktiveret den pågældende knap dér. Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at dette forbinder data indsamlet ved besøg på vores websider med dine lagrede medlemsdata, skal du logge af det pågældende sociale netværk, før knapperne aktiveres.

 • Udbyder

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tlf.: +49 7 11 17-0
  E-mail: dialog@daimler.com

  Repræsenteret ved direktionen:
  Dr. Dieter Zetsche (adm. dir.), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Bestyrelsesformand:
  Manfred Bischoff

  Handelsregisteret ved byretten i Stuttgart, nr. HRB 19360
  Momsidentifikationsnummer: DE 81 25 26 315

 • Cookies

  Information om anvendelse af cookies samt analyse af anvendelsesdata og anvendelse af analyseværktøjer

  Vi anvender cookies og lignende sofwareværktøjer som HTML5 Storage eller Local Shared Objects (samlet kaldet „cookies“) til at registrere dine interesser og særligt populære områder af vores hjemmesider og med disse informationer forbedre hjemmesidernes udformning og gøre dem endnu mere brugervenlige. Til de samme formål anvender vi analyseværktøjerne Adobe Analytics og Google Analytics; også i den forbindelse kan der blive brugt cookies.

  Funktioner for og anvendelse af cookies

  Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk, Notebook eller mobiltelefon fra en hjemmeside, som du besøger. På baggrund af disse kan vi fx registrere, om der allerede har været en forbindelse mellem din enhed og vores hjemmesider, eller hvilket sprog eller andre indstillinger du foretrækker. Cookies kan også indeholde personrelaterede data.

  Hvis du bruger vores hjemmesider, accepterer du dermed anvendelsen af cookies.

  Du kan også besøge vores hjemmesider uden at acceptere anvendelsen af cookies. Dvs. Du kan afvise anvendelsen og til hver en tid også slette cookies ved at udføre de pågældende indstillinger på din enhed. Dette gøres på følgende måde:

  De fleste browsere er forudindstillet således, at de automatisk accepterer cookies. Denne forudindstilling skal du ændre ved at aktivere indstillingen *Accepter ingen cookies* i din browser. Du kan til hver en tid slette eksisterende cookies. Hvordan dette fungerer i detaljer, kan du se i brugervejledningen fra producenten af din browser eller enhed. Du kan finde informationer vedr. deaktivering af Local Shared Objects under følgende link:

  Informationer vedr. deaktivering af Local Shared Objects

  Anvendelsen af cookies hænger også sammen med deres afvisning eller sletning på den anvendte enhed og også på den pågældende, anvendte brower. Du skal altså afvise og/eller slette cookies separat for hver enkelt af dine enheder og ved anvendelsen af flere browsere også for hver enkelt browser.

  Hvis du beslutter dig for ikke at anvende cookies, kan det være, at du ikke har adgang til alle funktioner på vores hjemmesider eller kun har begrænset adgang til enkelte funktioner.

  Vi inddeler cookies i følgende kategorier:

  Ubetinget nødvendige cookies (type 1)
  Disse cookies er ubetinget nødvendige for hjemmesidernes funktioner. Uden disse cookies ville vi ikke kunne tilbyde dig tjenester som fx bilkonfiguratoren.

  Funktions-cookies (type 2)
  Disse cookies letter betjeningen og forbedrer hjemmesidernes funktioner. Vi gemmer fx dine sprogindstillinger i funktions-cookies.

  Service-cookies (type 3)
  Disse cookies indsamler informationer om, hvordan du bruger vores hjemmesider. Dermed kan vi registrere, hvilke dele af vores internettilbud der er særligt populære og på den måde forbedre vores tilbud til dig. Læs venligst i den forbindelse også afsnittet „Analyse af anvendelsesdata“.

  Cookies fra tredjemand (type 4)
  Disse cookies placeres af tredjemand, fx sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+, hvis indhold du kan integrere via de på vores hjemmesider tilbudte „social plug-ins“. Nærmere informationer om social plug-ins og deres anvendelse og funktion findes under punkt 4 i vores databeskyttelsesretningslinjer.

  Databeskyttelsesretningslinjer

  Vi anvender følgende cookies på vores hjemmeside:

  Privacy Statement

  Vi anvender følgende cookies på vores hjemmeside:

  Cookienavn Beskrivelse Cookietype

  bandwidth

  Denne cookie gemmer båndbredden af din internetforbindelse for at optimere levering af indhold.

  Type 1

  locale

  Denne cookie gemmer landekoden for det land, hvorfra du besøger hjemmesiden. Dette giver dig mulighed for at se indholdet på dit sprog.

  Type 1

  PHPSESSID

  Denne cookie tildeler din enhed et anonymt ID (sessions-ID) under dit besøg for at kunne kombinere flere relaterede forespørgsler til serveren og tildele dem til en session.

  Type 1

  c_disclaimer

  Denne cookie angiver, at du accepterer brugen af cookies på vores websteder. Den sættes, når du lukker layeret "Brug af cookies".

  Type 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  For at forbedre dine søgeresultater gemmer disse cookies data vedrørende dine søgninger (f.eks. den senest indtastede søgetekst eller det seneste søgeforslag).

  Vi vil gerne bruge dine data til at informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og i givet fald til at stille dig spørgsmål.

  Beskyttelsen af din privatsfære ved håndtering af personrelaterede data er for os en vigtig sag, som vi tager hensyn til i vores forretningsgange.

  Type 2

  show_infobox

  Denne cookie forhindrer gentagen visning af velkomstsekvensen på vores hjemmeside.

  Type 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Disse cookies lagrer oplysninger om, hvordan brugere anvender vores webside, og hjælper os derved med løbende at videreudvikle vores webside i overensstemmelse med dine interesser.

  Type 3

  psyma_participation

  Til forbedring af vores webside gennemfører vi løbende online-rundspørger om kvaliteten af vores sider og informationsudbud. Denne cookie indikerer, om en bruger har accepteret eller afvist invitationen til rundspørgen.

  Type 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Cookies placeres af YouTube og/eller Google, så snart du afspiller en video på webstedet. Klik på følgende link for at få flere oplysninger om arten, brugen og formålet med cookies:
  https://policies.google.com/privacy .

  Type 3

  _gid

  Denne cookie bruges til Google Analytics for at skelne mellem brugere.

  Type 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Gemmer navnet og varigheden af besøget på den landingssiden, hvor besøget på mercedes-benz.com blev startet. Besøgets varighed (browsersession).

  Type 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Gemmer en speciel tæller for sidste sidevisning. 2 år.

  Type 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Gemmer en tæller for sidevisningerne. Besøgets varighed (browsersession).

  Type 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Gemmer en sessionstæller. 2 år.

  Type 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Gemmer den hjemmeside, hvorfra brugeren er kommet til mercedes-benz.com. Besøgets varighed (browsersession).

  Type 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Disse cookies lagrer oplysninger om, hvordan brugere anvender vores webside, og hjælper os derved med løbende at videreudvikle vores webside i overensstemmelse med dine interesser.

  Type 4

  lunetics_locale

  Denne cookie er nødvendig for korrekt visning af websiden.

  Type 1

  Analyse af anvendelsesdata; Anvendelse af analyseværktøjer

  Vi ønsker at tilpasse indholdet på vores hjemmesider så nøjagtigt til dine interesser som muligt og på den måde forbedre vores tilbud til dig. For at kunne registrere foretrukne anvendelsestyper og særligt populære områder af vores hjemmesider anvender vi følgende analyseværktøj(er): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Ved anvendelse af disse analyseværktøjer kan der overføres data til servere placeret i USA, og de kan behandles der. Vær venligst opmærksom på følgende: I USA foreligger der set fra den Europæiske Unions synspunkt ikke et „passende sikkerhedsniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Dette sikkerhedsniveau kan dog for enkelte virksomheder erstattes med en certificering i henhold til den såkaldte „EU-U.S. Privacy Shield“.

  Hvis du ikke ønsker, at vi under anvendelse af de nævnte analyseværktøjer indsamler og analyserer informationer om dit besøg på vores hjemmesider, kan du til hver en tid gøre indsigelser for fremtiden („opt-out“).

  Vi implementerer din indsigelse ved, at vi placere en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun virker i den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.

  Nedenfor kan du finde informationer om udbyderne af de af vores anvendte analyseværktøjer og den pågældende opt-out-mulighed:

  Google Inc. („Google“):
  Google er certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield. Du kan forhindre Googles overførsel af dine data og deres registrering og behandling. Google informerer om dette via følgende Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Adobe Systems Inc. (“Adobe“)
  Adobe er certficieret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield. For at gøre indsigelse imod en analyse foretaget med produktet Adobe Analytics kan du følge dette link: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 • Databeskyttelse

  Ansvarlig i henhold til generel forordning om databeskyttelse:
  Daimler AG ("Vi")
  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tyskland
  E-mail: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  Koncernansvarlig for databeskyttelse
  HPC G353
  D-70546 Stuttgart
  Tyskland
  E-mail: data.protection@daimler.com

  Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine personrelaterede data, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Daimlers databeskyttelsesretningslinje:

  Daimler databeskyttelsesretningslinje.

  Vores databeskyttelsesretningslinjer for anvendelsen af vores hjemmesider og databeskyttelsesretningslinje fra Daimler AG gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider fra sociale netværk eller andre udbydere, som du kan få adgang til via links på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.

  Indhentning og behandling af dine personrelaterede data

  Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.

  Andre personrelaterede data gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrift eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang det er tilladt som følge af et af dig afgivet samtykke eller efter gældende retsforskrifter (du kan finde flere informationer om dette nederst i afsnittet "Retsgrundlag for behandlingen").

  Du er hverken forpligtet lovmæssigt eller kontraktmæssigt til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider er afhængige af afgivelsen af personrelaterede data. Hvis du ikke afgiver personrelaterede data i disse tilfælde, kan det føre til, at funktioner ikke eller kun i begrænset omfang står til rådighed.

  Anvendelsesformål

  De personrelaterede data, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.

  Hvis du informerer os om yderligere personrelaterede data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrivning eller til gennemførelsen af en kontrakt, anvender vi disse data til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.

  Overførsel af personrelaterede data til tredjemand; social plug-ins

  Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det påkrævede omfang data til den pågældende udbyder (fx angivelse af, at du har fundet dette tilbud hos os og eventuelle yderligere informationer, som du allerede har oplyst på vores hjemmesider til dette formål).

  Hvis vi indsætter såkaldte "social plug-ins" til sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+ på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde: Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.

  Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Daimler hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der. Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk. Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

  Cookie-oplysninger

  Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions ("EU") synspunkt ikke kan sikre et "passende beskyttelsesniveau" for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

  Analyse af anvendelsesdata; Anvendelse af analyseværktøjer

  Vi ønsker at tilpasse indholdet på vores hjemmesider så nøjagtigt til dine interesser som muligt og på den måde forbedre vores tilbud til dig. For at kunne registrere foretrukne anvendelsestyper og særligt populære områder af vores hjemmesider anvender vi følgende analyseværktøj(er): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Ved anvendelse af disse analyseværktøjer kan der overføres data til servere placeret i USA, og de kan behandles der. Vær venligst opmærksom på følgende: I USA foreligger der set fra den Europæiske Unions synspunkt ikke et "passende sikkerhedsniveau" for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Dette sikkerhedsniveau kan dog for enkelte virksomheder erstattes med en certificering i henhold til den såkaldte "EU-U.S. Privacy Shield".

  Hvis du ikke ønsker, at vi under anvendelse af de nævnte analyseværktøjer indsamler og analyserer informationer om dit besøg på vores hjemmesider, kan du til hver en tid gøre indsigelser for fremtiden ("opt-out"). Vi implementerer din indsigelse ved, at vi placere en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun virker i den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages

  Nedenfor kan du finde informationer om udbyderne af de af os anvendte analyseværktøjer og den pågældende opt-out-mulighed:

  Google Inc. ("Google"):
  Google er certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.
  Du kan forhindre Googles overførsel af dine data og deres registrering og behandling. Google informerer om dette via følgende Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe er certificeret i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.
  For at gøre indsigelse imod en analyse foretaget med produktet Adobe Analytics kan du følge dette link: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

  Anvendelsesbaserede informationer (targeting og retargeting)

  For at kunne tilpasse vores online-marketing (fx banner-reklamer) på hjemmesiderne fra vores retargeting-partner (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick og Vivaki) mere målrettet til dine behov og interesser, anvender vi såkaldte retargeting-teknologier. I den forbindelse gemmes din interesse for vores produkter og serviceydelser i cookies. Disse cookies udlæses og anvendes ved besøg på andre hjemmesider, som samarbejder med vores retargeting-partnere, for at kunne give dig så interessebaserede informationer som muligt. Dette sker anonymiseret, dvs. Du kan ikke identificeres via retargeting.

  Hvis du ikke ønsker, at Daimler og dennes retargeting-partnere indhenter, gemmer og analyserer informationer om dit besøg samt tilpasser banner-reklamer til dine interesser, kan du til hver en tid gøre indsigelse for fremtiden (opt-out).

  Til den tekniske implementering af denne indsigelse placeres en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun kan anvendes til den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.

  Du kan administrere og deaktivere anvendelsen af cookies fra tredjepartsudbydere på følgende hjemmeside:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Sikkerhed

  Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.

  Retsgrundlag for behandlingen

  I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personrelaterede data, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i DSGVO).

  Til en behandling af personrelaterede data med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, afsnit 1, underafsnit b i DSGVO retsgrundlaget.

  Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, afsnit 1, underafsnit c i DSGVO.

  Derudover behandler vi personrelaterede data med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, afsnit 1 underafsnit f i DSGVO. Opretholdelsen af vores IT-systemers funktionsdygtighed men også markedsføringen af egne eller fremmede produkter og serviceydelser og den lovmæssigt påkrævede dokumentation for forretningskontakter udgør sådanne berettigede interesser.

  Sletning af dine personrelaterede data

  Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi kun gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv dage. Derudover sletter vi dine personrelaterede data, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Ud over dette tidspunkt foretages der kun en lagring, hvis dette er nødvendigt i henhold til de love, forordninger eller øvrige retsforskrifter fra den Europæiske Union eller et medlemsland i den Europæiske Union, som vi er underlagt.

  Berørtes rettigheder

  Som af databehandlingen berørt person har du ret til oplysninger (art. 15 DS-GVO), Berigtigelse (art. 16 DS-GVO), Sletning af data (art. 17 DS-GVO), Begrænsning af behandling (art. 18 DS-GVO) samt mulighed for dataoverførsel (art. 20 DS-GVO).

  Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personrelaterede data, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine personrelaterede data indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet "Retsgrundlag for behandlingen").

  Indsigelsesret

  Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede data vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6 afsnit 1 e) DS-GVO (databehandling i offentlig interesse) eller art. 6 afsnit 1 f) DS-GVO (databehandling på grundlag af en interesseafvejning). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personrelaterede data, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav.

  Vi beder dig sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse alt efter mulighed: dialog@daimler.com.

  Hvis du mener, at behandlingen af dine personrelaterede data strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 DS-GVO).

  Nyhedsbrev

  Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.

  Daimler AGs centrale adgangsservice

  Med Daimler AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Daimler Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. Anvendelsesbetingelserne for Daimler AGs centrale adgangsservice kan du hente med følgende link:

  Anvendelsesbetingelser for Daimler AGs centrale adgangsservice

  Cookies

  Du kan finde informationer om de af os anvendte cookies og deres funktioner under vores cookie-oplysninger.

  Cookie-oplysninger

  Udgave: Maj 2018