Πάροχος / προστασία δεδομένων

 • Νομικές υποδείξεις

  Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

  Copyright 2003-2017 Daimler AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, βίντεο και κινούμενης εικόνας, καθώς και η διάταξή τους υπόκεινται στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και σε άλλους νόμους που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η τροποποίησή τους και η χρήση τους σε άλλους ιστότοπους για εμπορικούς σκοπούς ή με στόχο τη μετάδοση. Ορισμένοι ιστότοποι της Daimler AG εμπεριέχουν επίσης υλικό το οποίο προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκείνων που το διέθεσαν.

  Προϊόντα και τιμές

  Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή υπηρεσιών ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Daimler AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν επίσης αξεσουάρ, χαρακτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού ή λοιπά χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό ή στις βασικές υπηρεσίες. Αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Επιπλέον, κάποιες σελίδες μπορεί να εμπεριέχουν Τύπους και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε ορισμένες χώρες. Οι δηλώσεις αναφορικά με τις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και συνέπειες ισχύουν μόνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που προβλέπεται στους όρους πωλήσεων ή παραδόσεων, ισχύουν οι τιμές όπως αυτές έχουν την ημέρα της παράδοσης. Για τους αντισυμβαλλόμενούς μας, οι τιμές νοούνται ως μη δεσμευτικές, προτεινόμενες τιμές. Για επίκαιρες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε μία θυγατρική ή έναν αντισυμβαλλόμενο.

  Εμπορικά σήματα

  Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή υπηρεσιών ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Daimler AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν επίσης αξεσουάρ, χαρακτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού ή λοιπά χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό ή στις βασικές υπηρεσίες. Αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Επιπλέον, κάποιες σελίδες μπορεί να εμπεριέχουν Τύπους και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε ορισμένες χώρες. Οι δηλώσεις αναφορικά με τις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και συνέπειες ισχύουν μόνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που προβλέπεται στους όρους πωλήσεων ή παραδόσεων, ισχύουν οι τιμές όπως αυτές έχουν την ημέρα της παράδοσης. Για τους αντισυμβαλλόμενούς μας, οι τιμές νοούνται ως μη δεσμευτικές, προτεινόμενες τιμές. Για επίκαιρες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε μία θυγατρική ή έναν αντισυμβαλλόμενο.

  Δικαιώματα αδειών

  Επιθυμία της Daimler AG είναι να σας προσφέρει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό διαδικτυακό πρόγραμμα. Γι' αυτόν το λόγο, ευελπιστούμε ότι η δημιουργική διαμόρφωση που χρησιμοποιούμε σας χαροποιεί τόσο όσο εμάς. Ωστόσο, παρακαλούμε να κατανοήσετε, ότι η Daimler AG πρέπει να προστατεύει την πνευματική της ιδιοκτησία, όπως, μεταξύ άλλων, διπλώματα ευρεσιτεχνιών, εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και ότι αυτοί οι ιστότοποι δεν δύνανται να εκχωρήσουν δικαιώματα αδειών που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία της Daimler AG.

  Οδηγίες για προβλέψεις

  Οι ιστοσελίδες, οι δημοσιεύσεις που αφορούν στις σχέσεις με τους επενδυτές, οι ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις, οι απόψεις, οι παρουσιάσεις, οι ηχητικές και οπτικές αναμεταδόσεις εκδηλώσεων (ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα) και τα λοιπά έγγραφα σε αυτόν τον ιστότοπο περιέχουν, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις της διοίκησης. Οι εν λόγω προβλέψεις αναγνωρίζονται από λέξεις όπως "αναμένουμε", "υποθέτουμε", "πιστεύουμε", "εκτιμούμε", "περιμένουμε", "αποσκοπούμε", "μπορούμε/θα μπορούσαμε", "σχεδιάζουμε", "προβλέπουμε", "θα πρέπει" και άλλους παρόμοιους όρους. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένους κινδύνους και αβεβαιότητες. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι οικονομική ύφεση στην Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική, μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αυξήσεις στα επιτόκια και στις τιμές των πρώτων υλών, κυκλοφορία ανταγωνιστικών προϊόντων, μεγαλύτερα εμπορικά κίνητρα, επιτυχής υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου smart, καθώς και πτώση των τιμών μεταπώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων. Εάν υλοποιηθεί ένας από αυτούς τους παράγοντες αβεβαιότητας ή μία από αυτές τις αμφιβολίες (κάποιοι/ες εκ των οποίων περιγράφονται στο κεφάλαιο "Έκθεση κινδύνου" της τρέχουσας ετήσιας έκθεσης της Daimler AG, καθώς και στο κεφάλαιο "Risk Factors" της τρέχουσας ετήσιας έκθεσης της Daimler AG στη φόρμα 20-F η οποία υποβλήθηκε στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) ή σε περίπτωση που αποδειχθούν εσφαλμένες οι υποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν οι προβλέψεις, ενδέχεται τα πραγματικά αποτελέσματα να είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα που αναφέρθηκαν ή εκφράστηκαν σιωπηρά στις προβλέψεις. Δεν έχουμε την πρόθεση ούτε αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να επικαιροποιούμε συνεχώς τις προβλέψεις, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούν την ημέρα της δημοσίευσής τους.

  Σημείωση σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Νόμου για την επίλυση διαφορών καταναλωτών (VSBG)

  Για το Γερμανό χρήστη ισχύει το εξής: Η Daimler AG δεν πρόκειται ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτησίας καταναλωτών κατά την έννοια του VSBG.

  Πληροφορίες για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών (η αποκαλούμενη "πλατφόρμα OS"). Η πλατφόρμα OS λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν από τις διαδικτυακές συμβάσεις πώλησης. Η πλατφόρμα OS είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Ευθύνη

  Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Ειδικότερα δεν αποτελούν κανενός είδους σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση αναφορικά με τις ιδιότητες, την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  Στις ιστοσελίδες μας θα βρείτε επίσης συνδέσμους για άλλους ιστότοπους. Θέλουμε να τονίσουμε, ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ενημερότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτών. Με αυτά τα δεδομένα, αποστασιοποιούμαστε με το παρόν από όλα τα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων. Η εν λόγω δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους που εμπεριέχονται στους ιστότοπους μας και αφορούν σε εξωτερικούς ιστότοπους και στα περιεχόμενα αυτών.

  Social Plugins

  Η Daimler χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Social Plugins (στο εξής "κουμπιά") μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Google+ και Twitter. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν στέλνουν δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη σύμπραξή σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε πατώντας τα. Το κουμπί παραμένει ενεργό μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά ή να διαγράψετε τα cookies σας (βλ. "Cookies"). Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται απευθείας σύνδεση με το διακομιστή του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Έπειτα, το περιεχόμενο του κουμπιού μεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενσωματώνεται από αυτό στην ιστοσελίδα. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα κουμπιά τους. Πληροφορίες για το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα εκάστοτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας θα βρείτε στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων των εκάστοτε μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την ενεργοποίηση ενός κουμπιού, το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλέγει δεδομένα, ακόμα και χωρίς την αλληλεπίδρασή σας με το κουμπί. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό μπορεί να συνδέει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη σας. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει τη δυνατότητα να συνδέει με εσάς την επίσκεψη σε άλλους ιστότοπους της Daimler, εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο κουμπί και σε αυτούς. Εάν έχετε λογαριασμό σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και δεν θέλετε αυτό να συνδέει τα στοιχεία του λογαριασμού σας με τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πριν την ενεργοποίηση των κουμπιών.

 • Πάροχος

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Τηλ.: +49 7 11 17-0
  E-Mail: dialog@daimler.com

  Εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
  Dieter Zetsche (πρόεδρος), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου:
  Manfred Bischoff

  Εμπορικό μητρώο στο Ειρηνοδικείο Στουτγάρδης, Αρ. Εμπορικού Μητρώου 19360
  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 81 25 26 315

 • Cookies

  Ο Όμιλος Daimler χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, όπως π.χ. HTML5 Storage ή Local Shared Objects (στο εξής θα αναφέρονται συγκεντρωτικά ως "cookies"), για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των χρηστών και να μπορεί να διαμορφώνει αντίστοιχα τις ιστοσελίδες του με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, διευκολύνεται η πλοήγηση και οι ιστοσελίδες γίνονται εξαιρετικά φιλικές προς το χρήστη.

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστώσουμε, εάν από την τερματική συσκευή σας έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία επίσκεψη στις σελίδες μας. Αναγνωρίζεται μόνο το cookie στην τερματική σας συσκευή. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν ως cookie κατόπιν συγκατάθεσής σας ή εφόσον απαιτείται για τεχνικούς λόγους, π.χ. για τη σύνδεση σε προστατευμένους δικτυακούς τόπους.

  Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη χρήση και την αποθήκευση cookies στην τερματική συσκευή σας. Φυσικά έχετε και τη δυνατότητα να βλέπετε τις σελίδες μας χωρίς τη χρήση cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται τα cookies αυτόματα. Για να εμποδίσετε την αυτόματη αποθήκευση των cookies στην τερματική συσκευή σας, επιλέγετε μη αποδοχή των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αρχεία cookies ανά πάσα στιγμή. Πώς γίνεται αυτό βήμα βήμα, μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ή/και της τερματικής συσκευής σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  Πληροφορίες για την απενεργοποίηση των Local Shared Objects

  Όταν δεν χρησιμοποιείτε cookies, ενδέχεται να προκληθούν λειτουργικοί περιορισμοί στις προσφορές μας.

  Σε ό,τι αφορά τα cookies, διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες:

  Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος 1)
  Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων μας και των περιεχομένων τους. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator αυτοκινήτου.

  Λειτουργικά cookies (Τύπος 2)
  Τα συγκεκριμένα cookies μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας και να σας προσφέρουμε διάφορες λειτουργίες. Για παράδειγμα, σε αυτά τα cookies μπορεί να είναι αποθηκευμένες ρυθμίσεις για τη γλώσσα.

  Cookies απόδοσης (Τύπος 3)
  Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας. Μας βοηθούν, για παράδειγμα, στην αναγνώριση "δημοφιλών προορισμών" των ιστοσελίδων μας. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας καλύτερα με τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι την προσφορά προς εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την αξιολόγηση των πληροφοριών θα βρείτε στην παράγραφο "Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης".

  Cookies τρίτων (Τύπος 4)
  Αυτά τα cookies καθορίζονται από τρίτους, π.χ. Social Networks. Χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ενσωμάτωση περιεχομένων Social Media, όπως π.χ. Social Plugins, στη σελίδα μας. Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Social Plugins θα βρείτε στην παράγραφο "Social Plugins" της δήλωσης προστασίας απορρήτου (Privacy Statement).

  Δήλωση προστασίας απορρήτου (Privacy Statement)

  Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:

  Όνομα cookie Περιγραφή Τύπος cookie

  bandwidth

  Αυτό το cookie αποθηκεύει το εύρος ζώνης για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, ώστε να βελτιώνεται η παροχή περιεχομένων.

  Τύπος 1

  locale

  Αυτό το cookie αποθηκεύει τη συντομογραφία της χώρας από την οποία ανακαλείτε την ιστοσελίδα. Έτσι, τα περιεχόμενα μπορούν να εμφανίζονται στη γλώσσα σας.

  Τύπος 1

  PHPSESSID

  Αυτό το cookie εκχωρεί στη συσκευή σας - για όσο διαρκεί η επίσκεψή σας - ένα ανώνυμο αναγνωριστικό (αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας (session ID)), ώστε να συγκεντρωθούν πολλά σχετικά αιτήματα στο διακομιστή και να μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μία περίοδο λειτουργίας.

  Τύπος 1

  c_disclaimer

  Αυτό το cookie δείχνει ότι συμφωνείτε με τη χρήση cookies στις σελίδες μας. Ρυθμίζεται όταν κλείνετε το παράθυρο σημείωσης "Χρήση cookies".

  Τύπος 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Αυτά τα cookies αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με τις αναζητήσεις σας (π.χ. το τελευταίο κείμενο αναζήτησης που εισαγάγατε ή την τελευταία πρόταση αναζήτησης) για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης

  Θέλουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και, ενδεχομένως, να ζητούμε τη γνώμη σας για αυτά.

  Η προστασία του απορρήτου σας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι για εμάς ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπ’ όψιν στις επιχειρηματικές διαδικασίες μας.

  Τύπος 2

  show_infobox

  Αυτό το cookie αποτρέπει την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση της αλληλουχίας υποδοχής στην αρχική σελίδα μας.

  Τύπος 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat

  Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας και έτσι μας βοηθούν να εξελίσσουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.

  Τύπος 3

  psyma_participation

  Για τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας διεξάγουμε τακτικά online έρευνες για την ποιότητα των σελίδων μας και των πληροφοριών που προσφέρουμε. Αυτό το cookie δείχνει αν ο χρήστης έχει αποδεχθεί ή απορρίψει την πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα.

  Τύπος 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Τα cookies αυτά ρυθμίζονται από το YouTube ή/και το Google, όταν αναπαράγετε ένα βίντεο στη σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τύπο, τη χρήση και το σκοπό των cookies θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

  Τύπος 3

  Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης & πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα (αλλαγή στόχευσης) στις ιστοσελίδες Mercedes-Benz
  Για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες της διαδικτυακής προσφοράς μας, χρησιμοποιούμε τα προϊόντα Analytics της Adobe. Έτσι, μπορούμε να προσαρμόζουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας στοχευμένα στις ανάγκες σας και συνεπώς να βελτιώνουμε την προσφορά μας για εσάς.

  Για να μπορείτε να βλέπετε στις ιστοσελίδες Mercedes-Benz της Daimler AG, της Mercedes-Benz Bank AG, της Mercedes-Benz Accessories GmbH, καθώς και των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών, (εφεξής γενικά "ιστοσελίδες Mercedes-Benz") περιεχόμενα που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, χρησιμοποιούμε τις επονομαζόμενες τεχνολογίες retargeting (αλλαγής στόχευσης). Το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αποθηκεύεται σε cookies. Αυτά τα cookies διαβάζονται όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz. Αυτό γίνεται ανώνυμα, δηλ. δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω του retargeting.

  Εάν δεν θέλετε η Daimler να συλλέγει, να αποθηκεύει και να αναλύει πληροφορίες για την επίσκεψή σας ή να ενημερώνεστε με βάση τα ενδιαφέροντά σας στις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz, μπορείτε να προβάλετε ένσταση για το μέλλον οποιαδήποτε στιγμή (Opt-Out).

  Για την τεχνική υλοποίηση αυτής της ένστασης, ρυθμίζεται ένα Opt-Out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην εγγραφή της ένστασής σας. Λάβετε υπόψη, ότι τα Opt-Out cookies μπορούν, για τεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιηθούν μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης από το οποίο ρυθμίστηκαν. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

  Πατήστε εδώ, για να ρυθμίσετε το Opt-Out-cookie για την αξιολόγηση δεδομένων χρήσης, καθώς και την αλλαγή στόχευσης (retargeting) στις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz.

  Πληροφορίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα (στόχευση και αλλαγή στόχευσης)

  Για να μπορούμε να προσαρμόσουμε στοχευμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας το online marketing μας (π.χ. διαφημιστικά banners) στις ιστοσελίδες των συνεργατών retargeting (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick και Vivaki), χρησιμοποιούμε τις επονομαζόμενες τεχνολογίες αλλαγής στόχευσης (retargeting). Το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αποθηκεύονται σε cookies. Κατά την επίσκεψη σε άλλες ιστοσελίδες, που συνεργάζονται με τους συνεργάτες retargeting, αυτά τα cookies διαβάζονται και χρησιμοποιούνται για να μπορείτε να ενημερώνεστε όσο το δυνατόν περισσότερο με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό γίνεται ανώνυμα, δηλ. δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της αλλαγής στόχευσης (retargeting).

  Εάν δεν θέλετε η Daimler και οι συνεργάτες retargeting να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να αναλύουν πληροφορίες για την επίσκεψή σας, καθώς και να προσαρμόζουν διαφημιστικά banners στα ενδιαφέροντά σας, μπορείτε να προβάλετε ένσταση για το μέλλον οποιαδήποτε στιγμή (Opt-Out).

  Για την τεχνική υλοποίηση αυτής της ένστασης, ρυθμίζεται ένα Opt-Out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην εγγραφή της ένστασής σας. Λάβετε υπόψη, ότι τα Opt-Out cookies μπορούν, για τεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιηθούν μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης από το οποίο ρυθμίστηκαν. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

  Μπορείτε να διαχειρίζεστε και να απενεργοποιείτε τη χρήση cookies μέσω τρίτων στην παρακάτω ιστοσελίδα:

  http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

 • Προστασία δεδομένων

  Η Daimler σας ευχαριστεί που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα της και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας με σοβαρότητα και επιθυμούμε να αισθάνεστε ασφάλεια κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας. Η προστασία του απορρήτου σας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι για εμάς ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπ’ όψιν στις επιχειρηματικές διαδικασίες μας. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας στην οποία εδρεύει ο υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία των δεδομένων. Επίσης η πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθούμε, συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας προστασίας δεδομένων, που εφαρμόζει η Daimler.

  Κώδικας δεοντολογίας προστασίας δεδομένων Daimler.

  Οι ιστοσελίδες της Daimler ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για ιστοσελίδες άλλων παρόχων, στις οποίες δεν επεκτείνεται αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων.

  Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας κατά κανόνα αποθηκεύουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκεφτήκατε, τις ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεστε στο δικτυακό τόπο μας, την ημερομηνία της επίσκεψής σας, καθώς και, για λόγους ασφαλείας, π.χ. για την αναγνώριση επιθέσεων στους ιστότοπούς μας, και για επτά ημέρες, τη διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας. Εκτός της διεύθυνσης IP, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο αν τα έχετε δηλώσει σε εμάς με δική σας πρωτοβουλία, π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής, δημοσκόπησης, διαγωνισμού ή για την εκτέλεση σύμβασης.

  Χρήση και μετάδοση προσωπικών δεδομένων και σκοπός χρήσης


  Η Daimler χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης του ιστότοπου, διαχείρισης πελατολογίου, έρευνας προϊόντων και για σκοπούς marketing μόνο στο βαθμό που απαιτείται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

  Δεδομένα, τα οποία αφορούν άτομα, μεταβιβάζονται στους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες μόνο στα πλαίσια τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις αναγκαστικού εθνικού δικαίου. Υποχρεώνουμε τους εργαζόμενους, τους οργανισμούς και τους διανομείς μας να σέβονται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών.

  Δυνατότητα επιλογής


  Θέλουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και, ενδεχομένως, να ζητούμε τη γνώμη σας για αυτά. Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή σε τέτοιες ενέργειες είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά ανά πάσα στιγμή, ώστε να εξαιρέσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα.

  Newsletter


  Στον ιστότοπό μας έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο Newsletter. Τα στοιχεία που εισάγετε κατά την εγγραφή στο Newsletter χρησιμοποιούνται, εφόσον δεν συναινέσετε με την περαιτέρω χρήση τους, μόνο για την αποστολή του Newsletter. Μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας ακύρωσης εγγραφής που προβλέπεται στο Newsletter.

  Υπηρεσία κεντρικής πρόσβασης της Daimler AG


  Με την υπηρεσία κεντρικής πρόσβασης της Daimler AG μπορείτε να πραγματοποιείτε εγγραφή σε όλες τις ιστοσελίδες και εφαρμογές του Ομίλου Daimler και των επιχειρήσεών του που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Θα βρείτε τους όρους χρήσης της κεντρικής υπηρεσίας πρόσβασης της Daimler AG στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  Όροι χρήσης της κεντρικής υπηρεσίας πρόσβασης της Daimler AG

  Social Plugins


  Η Daimler χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Social Plugins (στο εξής "κουμπιά") μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter και Google+.

  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν στέλνουν δεδομένα στα εκάστοτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη σύμπραξή σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε πατώντας τα. Το κουμπί παραμένει ενεργό μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά ή να διαγράψετε τα cookies σας. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε στις οδηγίες μας για τα cookies.

  Οδηγίες για τα cookies

  Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται απευθείας σύνδεση με το διακομιστή του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Έπειτα, το περιεχόμενο του κουμπιού μεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενσωματώνεται από αυτό στην ιστοσελίδα.

  Μετά την ενεργοποίηση ενός κουμπιού, το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλέγει δεδομένα, ακόμα και χωρίς την αλληλεπίδρασή σας με το κουμπί. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό μπορεί να συνδέει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη σας. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει τη δυνατότητα να συνδέει με εσάς την επίσκεψη σε άλλους ιστότοπους της Daimler, εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο κουμπί και σε αυτούς.

  Εάν έχετε λογαριασμό σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και δεν θέλετε αυτό να συνδέει τα στοιχεία του λογαριασμού σας με τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πριν την ενεργοποίηση των κουμπιών.

  Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα κουμπιά τους. Πληροφορίες για το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα εκάστοτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας θα βρείτε στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων των εκάστοτε μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

  Χρήση των cookies
  Για τη βέλτιστη διαμόρφωση της ιστοσελίδας και για να μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας και βάσει της χρήσης, η Daimler χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies.

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες για τα cookies

  Αξιολόγηση δεδομένων χρήσης & πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα (αλλαγή στόχευσης) στις ιστοσελίδες Mercedes-Benz


  Για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών και ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες της διαδικτυακής προσφοράς μας, χρησιμοποιούμε τα προϊόντα Analytics της Adobe & της Google. Έτσι, μπορούμε να προσαρμόζουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας στοχευμένα στις ανάγκες σας και συνεπώς να βελτιώνουμε την προσφορά μας για εσάς.

  Για να μπορείτε να βλέπετε στις ιστοσελίδες Mercedes-Benz της Daimler AG, της Mercedes-Benz Bank AG, της Mercedes-Benz Accessories GmbH, καθώς και των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών, (εφεξής γενικά "ιστοσελίδες Mercedes-Benz") περιεχόμενα που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, χρησιμοποιούμε τις επονομαζόμενες τεχνολογίες retargeting (αλλαγής στόχευσης). Το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αποθηκεύονται σε cookies. Αυτά τα cookies διαβάζονται όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz. Αυτό γίνεται ανώνυμα, δηλ. δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της αλλαγής στόχευσης (retargeting).

  Εάν δεν θέλετε η Daimler να συλλέγει, να αποθηκεύει και να αναλύει πληροφορίες για την επίσκεψή σας ή να ενημερώνεστε με βάση τα ενδιαφέροντά σας στις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz, μπορείτε να προβάλετε ένσταση για το μέλλον οποιαδήποτε στιγμή (Opt-Out).

  Για την τεχνική υλοποίηση αυτής της ένστασης, ρυθμίζεται ένα Opt-Out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην εγγραφή της ένστασής σας. Λάβετε υπόψη, ότι τα Opt-Out cookies μπορούν, για τεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιηθούν μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης από το οποίο ρυθμίστηκαν. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

  Πατήστε εδώ, για να ρυθμίσετε το Opt-Out-cookie για την αξιολόγηση δεδομένων χρήσης, καθώς και την αλλαγή στόχευσης (retargeting) στις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz.

  Πατήστε εδώ, για να αποκλειστείτε από τη συλλογή δεδομένων μέσω του Google Tag Manager.

  Πληροφορίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα (στόχευση και αλλαγή στόχευσης)


  Για να μπορούμε να προσαρμόσουμε στοχευμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας το online marketing μας (π.χ. διαφημιστικά banners) στις ιστοσελίδες των συνεργατών retargeting (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick και Vivaki), χρησιμοποιούμε τις επονομαζόμενες τεχνολογίες αλλαγής στόχευσης (retargeting. Το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αποθηκεύονται σε cookies. Κατά την επίσκεψη σε άλλες ιστοσελίδες, που συνεργάζονται με τους συνεργάτες retargeting, αυτά τα cookies διαβάζονται και χρησιμοποιούνται για να μπορείτε να ενημερώνεστε όσο το δυνατόν περισσότερο με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Αυτό γίνεται ανώνυμα, δηλ. δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της αλλαγής στόχευσης (retargeting).

  Εάν δεν θέλετε η Daimler και οι συνεργάτες retargeting να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να αναλύουν πληροφορίες για την επίσκεψή σας, καθώς και να προσαρμόζουν διαφημιστικά banners στα ενδιαφέροντά σας, μπορείτε να προβάλετε ένσταση για το μέλλον οποιαδήποτε στιγμή (Opt-Out).

  Για την τεχνική υλοποίηση αυτής της ένστασης, ρυθμίζεται ένα Opt-Out cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό το cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά στην εγγραφή της ένστασής σας. Λάβετε υπόψη, ότι τα Opt-Out cookies μπορούν, για τεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιηθούν μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης από το οποίο ρυθμίστηκαν. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

  Μπορείτε να διαχειρίζεστε και να απενεργοποιείτε τη χρήση cookies μέσω τρίτων στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

  Ασφάλεια


  Η Daimler εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύσει τα διαχειριζόμενα από μας δεδομένα σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

  Δικαίωμα ενημέρωσης
  Κατόπιν αιτήματος, η Daimler ενημερώνει άμεσα και εγγράφως εσάς ή την αρμόδια για εσάς αντιπροσωπεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για το αν και ποια προσωπικά δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα σε εμάς. Εφόσον έχετε δηλωθεί ως χρήστης, σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να βλέπετε ο ίδιος τα στοιχεία σας και ενδεχομένως να τα διαγράψετε ή να τα τροποποιήσετε. Εάν παρά τις προσπάθειές μας για ορθότητα και ενημερότητα των δεδομένων, είναι αποθηκευμένες εσφαλμένες πληροφορίες, θα τις διορθώσουμε εφόσον μας το ζητήσετε.

  Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του Ομίλου για την προστασία δεδομένων, ο οποίος, μαζί με την ομάδα του, βρίσκεται στη διάθεσή σας για πληροφορίες, προτάσεις ή παράπονα.

  Υπεύθυνος Ομίλου την για προστασία δεδομένων

  Κύριος Dr. Joachim Rieß
  Daimler AG
  HPC 0518
  D-70546 Stuttgart
  Deutschland