Πάροχος / προστασία δεδομένων

 • Νομικές υποδείξεις

  Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Copyright 2003-2018 Daimler AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, βίντεο και κινούμενης εικόνας, καθώς και η διάταξή τους υπόκεινται στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και σε άλλους νόμους που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η τροποποίησή τους και η χρήση τους σε άλλους ιστότοπους για εμπορικούς σκοπούς ή με στόχο τη μετάδοση. Ορισμένες ιστοσελίδες της Daimler AG περιέχουν επίσης υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία εκείνων που το διέθεσαν.

  Προϊόντα και τιμές

  Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή υπηρεσιών ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Daimler AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν επίσης αξεσουάρ, χαρακτηριστικά προαιρετικού εξοπλισμού ή λοιπά χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό ή στις βασικές υπηρεσίες. Αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Επιπλέον, κάποιες σελίδες μπορεί να εμπεριέχουν Τύπους και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε ορισμένες χώρες. Οι δηλώσεις αναφορικά με τις νομοθετικές, νομικές και φορολογικές διατάξεις και συνέπειες ισχύουν μόνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που προβλέπεται στους όρους πωλήσεων ή παραδόσεων, ισχύουν οι τιμές όπως αυτές έχουν την ημέρα της παράδοσης. Για τους αντισυμβαλλόμενούς μας, οι τιμές νοούνται ως μη δεσμευτικές, προτεινόμενες τιμές. Για έγκυρες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποια αντιπροσωπεία ή έναν συμβεβλημένο συνεργάτη.

  Εμπορικά σήματα

  Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της Daimler AG είναι προστατευόμενα από το νόμο εμπορικά σήματα της Daimler, ειδικά οι ονομασίες μοντέλων, καθώς και όλα τα λογότυπα και σήματα της εταιρείας.

  Δικαιώματα αδειών χρήσης

  Επιθυμία της Daimler AG είναι να σας προσφέρει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό διαδικτυακό πρόγραμμα. Γι' αυτόν το λόγο, ευελπιστούμε ότι η δημιουργική διαμόρφωση που χρησιμοποιούμε σας χαροποιεί τόσο όσο εμάς. Ωστόσο, παρακαλούμε να κατανοήσετε, ότι η Daimler AG πρέπει να προστατεύει την πνευματική της ιδιοκτησία, όπως, μεταξύ άλλων, διπλώματα ευρεσιτεχνιών, εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και ότι αυτοί οι ιστότοποι δεν δύνανται να εκχωρήσουν δικαιώματα αδειών που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία της Daimler AG.

  Οδηγίες για δηλώσεις προβλέψεων

  Οι ιστοσελίδες, οι δημοσιεύσεις που αφορούν στις σχέσεις με τους επενδυτές, οι ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις, οι απόψεις, οι παρουσιάσεις, οι ηχητικές και οπτικές αναμεταδόσεις εκδηλώσεων (ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα) και τα λοιπά έγγραφα σε αυτόν τον ιστότοπο περιέχουν, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις της διοίκησης. Οι εν λόγω προβλέψεις αναγνωρίζονται από λέξεις όπως "αναμένουμε", "υποθέτουμε", "πιστεύουμε", "εκτιμούμε", "περιμένουμε", "αποσκοπούμε", "μπορούμε/θα μπορούσαμε", "σχεδιάζουμε", "προβλέπουμε", "θα πρέπει" και άλλους παρόμοιους όρους. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένους κινδύνους και αβεβαιότητες. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι οικονομική ύφεση στην Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική, μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αυξήσεις στα επιτόκια και στις τιμές των πρώτων υλών, κυκλοφορία ανταγωνιστικών προϊόντων, μεγαλύτερα εμπορικά κίνητρα, επιτυχής υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου smart, καθώς και πτώση των τιμών μεταπώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων. Εάν υλοποιηθεί ένας από αυτούς τους παράγοντες αβεβαιότητας ή μία από αυτές τις αμφιβολίες (κάποιοι/ες εκ των οποίων περιγράφονται στο κεφάλαιο "Έκθεση κινδύνου" της τρέχουσας ετήσιας έκθεσης της Daimler AG, καθώς και στο κεφάλαιο "Risk Factors" της τρέχουσας ετήσιας έκθεσης της Daimler AG στη φόρμα 20-F η οποία υποβλήθηκε στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) ή σε περίπτωση που αποδειχθούν εσφαλμένες οι υποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν οι προβλέψεις, ενδέχεται τα πραγματικά αποτελέσματα να είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα που αναφέρθηκαν ή εκφράστηκαν σιωπηρά στις προβλέψεις. Εμείς δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να επικαιροποιούμε συνεχώς τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν δημοσιεύτηκαν.

  Σημείωση σύμφωνα με το Άρθρο 36 του Νόμου για την επίλυση διαφορών καταναλωτών (VSBG)

  Η Daimler AG δεν υποχρεούται να συμμετέχει και δεν θα συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτησίας στο πλαίσιο του γερμανικού νόμου για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (VSBG).

  Πληροφορίες για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών (η αποκαλούμενη "πλατφόρμα OS"). Η πλατφόρμα OS λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις, που προκύπτουν από τις διαδικτυακές συμβάσεις πώλησης. Η πλατφόρμα OS είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Ευθύνη

  Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Ειδικότερα δεν αποτελούν κανενός είδους σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση αναφορικά με τις ιδιότητες, την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  Στις ιστοσελίδες μας θα βρείτε επίσης συνδέσμους για άλλους ιστότοπους. Θέλουμε να τονίσουμε, ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ενημερότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτών. Με αυτά τα δεδομένα, αποστασιοποιούμαστε με το παρόν από όλα τα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους συνδέσμους σε εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενο τους, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα μας.

  Social Plugins

  Η Daimler χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Social Plugins (στο εξής "κουμπιά") μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Google+ και Twitter. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν στέλνουν δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη σύμπραξή σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε πατώντας τα. Το κουμπί παραμένει ενεργό μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά ή να διαγράψετε τα cookies σας (βλ. "Cookies"). Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται απευθείας σύνδεση με το διακομιστή του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Έπειτα, το περιεχόμενο του κουμπιού μεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενσωματώνεται από αυτό στην ιστοσελίδα. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα κουμπιά τους. Πληροφορίες για το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα εκάστοτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας θα βρείτε στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων των εκάστοτε μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την ενεργοποίηση ενός κουμπιού, το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλέγει δεδομένα, ακόμα και χωρίς την αλληλεπίδρασή σας με το κουμπί. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτό μπορεί να συνδέει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με το λογαριασμό χρήστη σας. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει τη δυνατότητα να συνδέει με εσάς την επίσκεψη σε άλλους ιστότοπους της Daimler, εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο κουμπί και σε αυτούς. Εάν έχετε λογαριασμό σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και δεν θέλετε αυτό να συνδέει τα στοιχεία του λογαριασμού σας με τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πριν την ενεργοποίηση των κουμπιών.

 • Πάροχος

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Τηλ.: +49 7 11 17-0
  E-Mail: dialog@daimler.com

  Εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
  Dieter Zetsche (Πρόεδρος), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου:
  Manfred Bischoff

  Εμπορικό μητρώο στο Ειρηνοδικείο Στουτγάρδης, Αρ. Εμπορικού Μητρώου 19360
  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 81 25 26 315

 • Cookies

  Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookies καθώς και για την αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και τη χρήση εργαλείων ανάλυσης

  Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, π.χ. εργαλεία λογισμικού όπως τα HTML5 Storage ή Local Shared Objects (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως «cookies»), για να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων μας, και με τις πληροφορίες αυτές να βελτιώνει τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων της και να τις κάνει πιο εύχρηστες. Για τους ίδιους σκοπούς η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα εργαλεία ανάλυσης Adobe Analytics και Google Analytics, όπου ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται cookies.

  Λειτουργίες και χρήση των cookies

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε στον υπολογιστή, τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας. Μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε εάν έχει ήδη συνδεθεί η συσκευή σας στις ιστοσελίδες μας ή ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε. Τα cookies ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  Εάν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.

  Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να έχετε συμφωνήσει με τη χρήση cookies. Επομένως μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση των cookies και να τα διαγράψετε τα ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookies. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «απόρριψη cookies» στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της διαδικασίας περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των Local Shared Objects διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  Πληροφορίες για την απενεργοποίηση των Local Shared Objects

  Η χρήση των cookies, όπως η απόρριψη ή η διαγραφή τους από τη συσκευή σας, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Συνεπώς, πρέπει να απορρίψετε ή/και να διαγράψετε τα cookies ξεχωριστά για κάθε συσκευή σας και για κάθε πρόγραμμα περιήγησης, εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.

  Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

  Τα cookies διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος 1)
  Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Χωρίς αυτά τα Cookies δεν μπορούμε π.χ. να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως ο Configurator.

  Cookies λειτουργιών (Τύπος 2)
  Αυτά τα cookies διευκολύνουν τον χειρισμό και βελτιώνουν τις λειτουργίες των ιστοσελίδων. Αποθηκεύουμε στα cookies λειτουργιών π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που επιλέγετε.

  Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3)
  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας. Έτσι μπορούμε να εντοπίζουμε ποια τμήματα του διαδικτυακού περιεχομένου μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, ούτως ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα «Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης».

  Cookies τρίτων (Τύπος 4)
  Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter και το Google+, και μπορείτε να ενσωματώνετε το περιεχόμενο τους μέσω των «Social Plugins» που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των Social Plugins περιέχονται στην παρ. 4 των Υποδείξεων Προστασίας Δεδομένων.

  Υποδείξεις Προστασίας Δεδομένων

  Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούε τα παρακάτω cookies:

  Όνομα cookie Περιγραφή Τύπος cookie

  bandwidth

  Αυτό το cookie αποθηκεύει το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο, ώστε να βελτιώνεται η παροχή περιεχομένων.

  Τύπος 1

  locale

  Αυτό το cookie αποθηκεύει τη συντομογραφία της χώρας από την οποία ανακαλείτε την ιστοσελίδα. Έτσι, τα περιεχόμενα μπορούν να εμφανίζονται στη γλώσσα σας.

  Τύπος 1

  PHPSESSID

  Αυτό το cookie εκχωρεί στη συσκευή σας - για όσο διαρκεί η επίσκεψή σας - ένα ανώνυμο αναγνωριστικό (αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας (session ID)), ώστε να συγκεντρωθούν πολλά σχετικά αιτήματα στο διακομιστή και να μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μία περίοδο λειτουργίας.

  Τύπος 1

  c_disclaimer

  Αυτό το cookie δείχνει ότι συμφωνείτε με τη χρήση cookie στις σελίδες μας. Ρυθμίζεται όταν κλείνετε το παράθυρο σημείωσης "Χρήση cookie".

  Τύπος 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Αυτά τα cookies αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με τις αναζητήσεις σας (π.χ. το τελευταίο κείμενο αναζήτησης που εισαγάγατε ή την τελευταία πρόταση αναζήτησης) για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

  Θέλουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και, ενδεχομένως, να ζητούμε τη γνώμη σας για αυτά.

  Η προστασία του απορρήτου σας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι για εμάς ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπ’ όψιν στις επιχειρηματικές διαδικασίες μας.

  Τύπος 2

  show_infobox

  Αυτό το cookie αποτρέπει την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση της αλληλουχίας υποδοχής στην αρχική σελίδα μας.

  Τύπος 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας και έτσι μας βοηθούν να την εξελίσσουμε συνεχώς σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.

  Τύπος 3

  psyma_participation

  Για τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας διεξάγουμε τακτικά online έρευνες σχετικά με την ποιότητα των σελίδων μας και των πληροφοριών που προσφέρουμε. Αυτό το cookie δείχνει αν ο χρήστης έχει αποδεχθεί ή απορρίψει την πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα.

  Τύπος 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Τα cookie αυτά ρυθμίζονται από το YouTube ή/και το Google, όταν αναπαράγετε ένα βίντεο στη σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, τη χρήση και τον σκοπό των cookie, πατήστε με το ποντίκι στον παρακάτω σύνδεσμο:
  https://policies.google.com/privacy .

  Τύπος 3

  Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για το Google Analytics, για να γίνεται διάκριση μεταξύ των χρηστών.

  Τύπος 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Αποθηκεύει το όνομα και τη διάρκεια της επίσκεψης της landing page, μέσω της οποίας ξεκίνησε η επίσκεψη στον ιστότοπο mercedes-benz.com. Διάρκεια της επίσκεψης (browser session).

  Τύπος 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Αποθηκεύει έναν ειδικό μετρητή για την τελευταία προβολή σελίδας (page view). 2 χρόνια.

  Τύπος 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Αποθηκεύει έναν μετρητή για τις προβολές σελίδων (page views). Διάρκεια επίσκεψης (browser session).

  Τύπος 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Αποθηκεύει έναν μετρητή επισκέψεων (session). 2 χρόνια.

  Τύπος 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Αποθηκεύει την αρχική σελίδα μέσω της οποίας μεταβαίνει ο επισκέπτης στον ιστότοπο mercedes-benz.com. Διάρκεια της επίσκεψης (browser session).

  Τύπος 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας και έτσι μας βοηθούν να την εξελίσσουμε συνεχώς σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.

  Τύπος 4

  lunetics_locale

  Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη σωστή προβολή της ιστοσελίδας.

  Τύπος 1

  Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης

  Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία ανάλυσης: Google Analytics, Adobe Analytics.

  Με τη χρήση αυτών των εργαλείων ανάλυσης, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ και να υποβάλλονται εκεί σε επεξεργασία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα εξής: Στις ΗΠΑ, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παρέχεται «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο προστασίας μπορεί να αποκαθίσταται για μεμονωμένες επιχειρήσεις μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ».

  Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με τη χρήση των λεγόμενων εργαλείων ανάλυσης, μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αντίρρησης χωρίς αναδρομική ισχύ («Opt-Out»).

  Θα θέσουμε σε εφαρμογή την αντίρρησή σας, εγκαθιστώντας ένα Opt-Out Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά για την καταχώρηση της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, το Opt-Out Cookie λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης όπου εγκαταστάθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

  Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους των εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούμε και την αντίστοιχη δυνατότητα Opt-Out:

  Google Inc. ("Google"):
  Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Google. Πληροφορίες διατίθενται από την Google στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Η Adobe είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην αξιολόγηση από το προϊόν Adobe Analytics, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό τον σύνδεσμο: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

 • Προστασία δεδομένων

  Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων:
  Daimler AG («Εμείς»)
  Mercedesstraße 137
  70327 Stuttgart
  Γερμανία
  E-Mail: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου
  HPC G353
  D-70546 Stuttgart
  Γερμανία
  E-Mail: data.protection@daimler.com

  Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα του και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με μεγάλη σοβαρότητα. Στις παρούσες υποδείξεις προστασίας δεδομένων θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Daimler:

  Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Daimler

  Οι υποδείξεις προστασίας δεδομένων μας αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Daimler δεν ισχύουν για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Ενημέρωση σχετικά με δικούς τους όρους προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των εν λόγω παρόχων.

  Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

  Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας, στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, και για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποφυγή και ανίχνευση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για απόπειρες απάτης, η Εταιρεία μας θα αποθηκεύει τη διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας για επτά ημέρες.

  Θα αποθηκεύουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσπν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, και μόνο στον βαθμό που αυτό μας επιτρέπεται κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται παρακάτω, στην ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

  Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να διαβιβάσετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Είναι πιθανό όμως ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Η μη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής ή τον περιορισμό των λειτουργιών.

  3. Σκοποί χρήσης

  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων ΤΠ μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.

  Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και –εφόσον είναι απαραίτητο– για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

  4. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, Social Plugins

  a. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ στις προσφορές αυτές, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού).

  Όταν εγκαθιστούμε τα λεγόμενα «Social Plugins» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook, Twitter και Google+, τα ενσωματώνουμε ως εξής: Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα Social Plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο Social Plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.

  Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του Social Plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του Social Plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Daimler δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο Social Plugin. Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου. Το Social Plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookies από τη συσκευή σας.

  Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookie

  Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα Social Plugin, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταλήξουν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα Social Plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

  Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης

  Θα θέλαμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας στα ενδιαφέροντά σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα και με τον τρόπο αυτό να βελτιώνουμε την προσφορά μας προς εσάς. Για να εντοπίζουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ιδιαίτερα δημοφιλείς ενότητες των ιστοσελίδων, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω εργαλεία ανάλυσης: Google Analytics, Adobe Analytics.

  Με τη χρήση αυτών των εργαλείων ανάλυσης, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ και να υποβάλλονται εκεί σε επεξεργασία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα εξής: Στις ΗΠΑ, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παρέχεται «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο προστασίας μπορεί να αποκαθίσταται για μεμονωμένες επιχειρήσεις μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με τη λεγόμενη «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ».

  Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με τη χρήση των λεγόμενων εργαλείων ανάλυσης, μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αντίρρησης χωρίς αναδρομική ισχύ («Opt-Out»). Θα θέσουμε σε εφαρμογή την αντίρρησή σας, εγκαθιστώντας ένα Opt-Out Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά για την καταχώρηση της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, το Opt-Out Cookie λειτουργεί μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης όπου εγκαταστάθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

  Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους των εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούμε και την αντίστοιχη δυνατότητα Opt-Out:

  Google Inc. ("Google"):
  Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.
  Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Google. Πληροφορίες διατίθενται από την Google στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Η Adobe είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.
  Εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην αξιολόγηση από το προϊόν Adobe Analytics, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό τον σύνδεσμο: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

  Πληροφορίες βάσει χρήσης (Στόχευση και Επαναστόχευση)

  Προκειμένου να προσαρμόζουμε το ηλεκτρονικό μας μάρκετινγκ (π.χ. διαφημίσεις με banner) στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας που παρέχουν υπηρεσίες επαναστόχευσης (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick και Vivaki) στοχευμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες τεχνολογίες επαναστόχευσης. Μέσω αυτών το ενδιαφέρον που εκδηλώνετε για προϊόντα και υπηρεσίες μας αποθηκεύεται σε αρχεία cookies. Αυτά τα cookies διαβάζονται όταν επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες που συνεργάζονται με τους παρόχους υπηρεσιών επαναστόχευσής μας και χρησιμοποιούνται, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση βάσει των ενδιαφερόντων σας. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα ανώνυμα, δηλαδή δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε μέσω της επαναστόχευσης.

  Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας από τη Daimler και τους παρόχους υπηρεσιών επαναστόχευσής της, καθώς και τυχόν διαφημίσεις με banner βάσει των ενδιαφερόντων σας, μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αντίρρησης χωρίς αναδρομική ισχύ (Opt-Out).

  Για την τεχνική υλοποίηση αυτής της αντίρρησης, έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα Opt-Out Cookie. Αυτό το αρχείο cookie εξυπηρετεί αποκλειστικά για τη δήλωση της αντίρρησής σας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, για τεχνικούς λόγους, η χρήση του αρχείου Opt-Out Cookie είναι δυνατή μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης όπου εγκαταστάθηκε. Εάν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή/και άλλη τερματική συσκευή, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Opt-Out.

  Μπορείτε να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τρίτους παρόχους στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Ασφάλεια

  Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύσουμε τα διαχειριζόμενα από εμάς δεδομένα σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

  Νομική βάση της επεξεργασίας

  Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) ΓΚΠΔ).

  Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη δρομολόγηση ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) ΓΚΠΔ.

  Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας έχει εξουσία να πράξει αναλόγως σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ) ΓΚΠΔ.

  Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η εμπορία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων, καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα.

  Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας

  Η διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύουμε μόνο για λόγους ασφαλείας, θα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες. Κατά τα λοιπά θα διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από τη στιγμή που αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμεθα.

  Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

  Εάν η επεξεργασία αφορά προσωπικά δεδομένα σας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (άρθρο 17 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

  Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας έως την ανάκληση δεν θίγεται κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (πρβλ. ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

  Δικαίωμα αντίρρησης

  Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφερόντων). Εάν ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα υποβάλλει τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

  Παρακαλείστε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις αξιώσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση: dialog@daimler.com.

  Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 ΓΚΠΔ).

  Ενημερωτικό δελτίο

  Αν αποκτήσετε συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και αν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας αποσύνδεσης που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

  Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG

  Με την κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG μπορείτε να εγγραφείτε σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Ομίλου Daimler και των εμπορικών σημάτων του, που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Οι όροι χρήσης της κεντρικής υπηρεσίας πρόσβασης της Daimler AG είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  Όροι χρήσηςτης κεντρικής υπηρεσίας πρόσβασης της Daimler AG

  Cookies

  Πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις λειτουργίες τους μπορείτε να βρείτε στις Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση Cookies.

  Υποδείξεις σχετικά με τη χρήση cookies

  Έκδοση: Μάιος 2018