Navigation

Autoriõigus

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Kõik õigused on kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafikud, heli-, video- ja animatsioonifailid ning teie korraldused alluvad autoriõigusele ja teistele vaimse omandiga seotud seadustele. Neid ei tohi ei kaubanduslikul eesmärgil ega levitamiseks kopeerida, muuta ega teistel veebilehtedel kasutada. Mõned Daimler AG internetileheküljed sisaldavad materjali, mis allub nende ettevõtete autoriõigusele, kes selle kättesaadavaks tegid.

Tooted ja hinnad

Pärast üksikute lehtede toimetamise lõpuhetke võivad tooted ja teenused olla muutunud. Tootja jätab endale õiguse tarneaja jooksul konstruktsiooni või kuju, värvitooni ning tarne- ja teenusekomplekti muuta, kui muudatused või kõrvalekalded on Daimler AG huve silmas pidades ostja jaoks mõistlikud. Joonised võivad sisaldada ka tarvikuid, erivarustust või muid komplekte, mis ei kuulu seeriaviisilistesse tarne- või teenusekomplektidesse. Värvierinevused on tingitud trükitehnikast. Üksikud leheküljed võivad sisaldada ka tüüpe ja teenuseid, mida ei pakuta osades riikides. Avaldused seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ning nende toime kohta kehtivad ainult Saksamaa Liitvabariigile. Vastavalt teistsugustele sätetele müügi- ja tarnetingimustes kehtivad tarnimise päeval kehtivad hinnad. Meie lepingupartnerite jaoks on hinnad sidumatu hinnasoovitus. Küsige seetõttu viimast seisu filiaali või lepingupartneri käest.

Kaubamärgid

Kui ei ole teisiti antud, on kõik Daimleri internetilehekülgedel nimetatud margid Daimler AG seadusega kaitstud kaubamärgid – see kehtib iseäranis ettevõtte mudelinimede, samuti kõigi logode ja embleemide kohta.

Litsentsiõigused

Daimler AG soovib teile pakkuda uuenduslikku ja informatiivset internetiprogrammi. Loodame seetõttu, et rõõmustate meie loomingulise kujunduse üle sama palju kui meie. Palume teil samas mõista, et Daimler AG peab teie vaimset omandit, kaasa arvatud patente, kaubamärke ja autoriõigusi, kaitsma, ning need internetileheküljed ei saa mingil moel Daimler AG intellektuaalse omandi litsentsiõigusi tagada.

h4Märkused ettenägelike ütluste kohta

Internetilehed, Investor Relations Releases, äri- ja vahearuanded, visioonid, ettekanded, ürituste audio- ja videoülekanded (reaalajas või salvestusena) ja muud dokumendid sellel veebilehel sisaldavad muu hulgas ettenägelikke ütlusi tulevaste arengute kohta, mis toetuvad juhatuse ajakohastele hinnangutele. Sõnad nagu „ootama“, „eeldama“, „uskuma“, „hindama“, „kavatsema“, „võima“, „planeerima“, „projekteerima“, „pidama“ ja sarnased mõisted tähistavad selliseid ettenägelikke ütlusi. Sellised ütlused on seotud teatud riskide ja ebakindlustega. Mõned näited selle kohta on tsükliline langus Euroopas või Põhja-Ameerikas, vahetuskursside muutmised, intressimäärad ja toorainehinnad, konkurentide toodete turulelaskmine, suuremad müügisoodustused, uue smart-ärimudeli edukas rakendamine, nagu ka kasutatud autode edasimüügihindade vähenemine. Kui peaks esinema üks neist ebakindlusfaktoritest või muid ebamäärasusi (osasid neist on kirjeldatud Daimleri ajakohases aastaaruandes pealkirja “Riskiaruanne” all ja USA väärtpaberibörsi järelevalveasutuse poolt taotletud Daimleri ajakohase aastaaruande vormis 20-F pealkirja “Risk Factors”. all) või väidetele aluseks olevad oletused osutuvad mitteõigeteks, võivad tegelikud tulemused oluliselt erineda väidetes nimetatud või implitsiitselt väljendatud tulemustest. Meil ei ole kavatsust ega me ei võta vastutust, ettenägelikke ütlusi jooksvalt ajakohastada, kuna need lähtuvad alati avaldamise päeva asjaoludest.

Märkus vastavalt Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seaduse (VSBG) § 36

Daimler AG ei osale konflikti lahendamise toimingus Saksa tarbijate arbitraaži ees tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seaduse (VSBG) mõistes ja ei ole selleks ka kohustatud..

h4Teave vaidluste online-lahenduste kohta

Euroopa Komisjonil on vaidluste lahendamiseks olemas veebipõhine platvorm (nn ODR-platvorm). ODR-platvorm toimib konfliktide kohtuvälise lahendamise teabekeskusena. Need konfliktid on seotud lepinguliste kohustustega, mis tulenevad veebi-müügilepingutest. ODR-platvormile pääseb järgmise lingi kaudu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vastutus

Teave ja andmed neil lehekülgedel ei kujuta endast kinnitust ega garantiid, olgu see sõnaselge või vaikiv. Need ei kujuta endast iseäranis vaikivat nõusolekut ega garantiid seoses kvaliteedi, kaubeldavuse teatud eesmärkidega sobivuse või seaduste ja patentide vastu eksimisega.

Meie internetilehtedelt leiate ka linke teistele internetilehtedele. Juhime teie tähelepanu sellele, et meil puudub kontroll nende lehekülgede kujunduse ja sisu üle, millele on olemas lingid. Me ei võta seega ka vastutust seal esitatud teabe ajakohasuse, korrektsuse ja terviklikkuse või kvaliteedi eest. Seetõttu distantseerume sellega nende lehekülgede kogu sisust. See deklaratsioon kehtib kõigile meie internetilehekülgedel sisalduvatele linkidele, mis viitavad välistele lehekülgedele ja nende sisudele.

Suhtluspluginad

Daimler kasutab selliste sotsiaalmeediavõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google+ niinimetatud suhtluspluginaid (järgnevalt nupud). Meie veebilehe külastamisel on need nupud standardselt inaktiveeritud, st need ei saada teie loata andmeid vastavatele sotsiaalmeediavõrgustikele. Enne nuppude kasutamist peate need klõpsuga aktiveerima. Nupp jääb nii kauaks aktiivseks, kuni selle uuesti inaktiveerite või küpsised kustutate (vt selle kohta jaotisest „Küpsised“). Pärast aktiveerimist luuakse otseühendus vastava sotsiaalmeediavõrgustiku serveriga. Nupu sisu edastatakse siis sotsiaalmeediavõrgustike poolt otse teie brauserisse ja see seob need veebilehega. Pidage silmas, et meil ei ole kontrolli selle üle, mis ulatuses sotsiaalmeediavõrgustikud teie nuppude kaudu andmeid koguvad. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning edasise töötluse ja kasutuse vastavate sotsiaalmeediavõrgustike poolt nagu ka teie sellega seotud õigused ja seadistusvõimalused oma privaatsfääri kaitseks leiate vastavate sotsiaalmeediavõrgustike andmekaitsemärkustest. Pärast nupu aktiveerimist saab vastav sotsiaalmeediavõrgustik juba andmeid koguda, olenemata sellest, kas te nupuga suhtlete. Kui olete sotsiaalmeediavõrgustikku sisse logitud, saab see teie selle veebilehe külastuse teie kasutajakontole määrata. Teiste Daimleri veebilehtede külastust ei saa sotsiaalmeediavõrgustik määrata, enne kui olete ka seal vastava nupu aktiveerinud. Kui olete sotsiaalmeediavõrgustiku liige ja ei soovi, et see teie meie veebilehe külastuse käigus kogutud andmeid teie salvestatud liikmeandmetega seoks, peate enne nuppude aktiveerimist vastavast sotsiaalmeediavõrgustikust välja logima.

Funktsioonide hulk võib riigiti erineda.