Navigation
Daimleril on hea meel, et külastate meie veebilehte ning tunnete meie ettevõtte ja toodete vastu huvi. Võtame teie isiklike andmete kaitsmist tõsiselt ja soovime, et tunneksite ennast meie veebilehti külastades hästi. Teie privaatsfääri kaitsmine isikuga seotud andmete töötlemisel on meie jaoks tähtis teema, mida jälgime oma äriprotsesside juures. Töötleme isikuga seotud andmeid, mis on kogutud meie veebilehtede külastamise käigus, vastavalt selles riigis kehtivatele andmekaitseõiguse sätetele, kus asub andmetöötluse eest vastutav amet. Muus osas järgib meie andmekaitsepoliitika ka Daimleri kohta kehtivat andmekaitsedirektiivi.

Daimleri andmekaitsedirektiiv.

Daimleri veebilehed võivad sisaldada linke teiste pakkujate veebilehtedele, millele see andmekaitsedeklaratsioon ei kehti.

Isikuga seotud andmete kogumine ja töötlemine

Kui külastate meie veebilehte, salvestavad meie veebiserverid standardselt teiste andmete seas andmeid teie kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta; veebilehe, mille kaudu meid külastate; meie veebilehed, mida te külastate; külastamise kuupäeva ja turvakaalutlustel, näiteks meie veebilehtede rünnakute tuvastamiseks, ning seitsmeks päevaks IP-aadressi, mille teie internetiteenuse pakkuja on teile määranud. IP-aadressi erandiga salvestatakse isikuga seotud andmed vaid siis, kui esitate need meile ise, nt registreerimise, küsitluse, reklaamvõistluse või lepingu sõlmimise käigus.

Isikuga seotud andmete kasutamine ja edasiandmine ning sihtotstarbeline avaldamine

Daimler kasutab teie isikuandmeid lehekülje tehniliseks administreerimiseks, klientide haldamiseks, tooteküsitluste ja turustamise jaoks ainult selleks vajalikus ulatuses.

Riigiasutustele ja organitele edastatakse isikuandmete ainult riiklike õigusaktidega ettenähtud piirides. Meie töötajatel, esindustel ja edasimüüjatel on meie ees konfidentsiaalsuskohustus.

Valikuvõimalus

Soovime teie andmeid kasutada selleks, et teid meie toodetest ja teenustest teavitada ja teilt vajaduse korral nende kohta tagasisidet paluda. Loomulikult on sellistes tegevustes osalemine vabatahtlik. Kui te ei ole sellega nõus, saab meile sellest alati teatada. Nii saame teie andmete kasutamise asjakohaselt keelata. Täpsemat teavet saate konkreetselt veebilehelt.

Uudiskiri

Meie veebilehel saab vajadusel uudiskirja aboneerida. Uudiskirja saamiseks registreerumisel sisestatud andmeid kasutatakse vaid uudiskirja saamiseks, kui te ei määra laiemat kasutust. Saate tellimuse igal ajal uudiskirjas ette nähtud loobumisvõimaluste kaudu lõpetada.

Daimler AG tsentraalne juurdepääsuteenus

Daimler AG keskse juurdepääsuteenusega saate registreeruda kõigisse Daimleri Grupi ja selle markide selle teenusega seotud veebilehtedele ja rakendustesse. Daimler AG tsentraalse juurdepääsuteenuse kasutustingimusi saate vaadata järgmise lingi alt:

Daimler AG tsentraalse juurdepääsuteenuse kasutustingimused

Suhtluspluginad

Daimler kasutab selliste sotsiaalmeediavõrgustike nagu Facebook, Twitter ja Google+ niinimetatud suhtluspluginaid (järgnevalt nupud).

Meie veebilehe külastamisel on need nupud standardselt inaktiveeritud, st need ei saada teie loata andmeid vastavatele sotsiaalmeediavõrgustikele. Enne nuppude kasutamist peate need klõpsuga aktiveerima. Nupp jääb nii kauaks aktiivseks, kuni selle uuesti inaktiveerite või küpsised kustutate. Lähemat teavet küpsiste kohta saate meie küpsise-suunistest.

Küpsise-suunised

Pärast aktiveerimist luuakse otseühendus vastava sotsiaalmeediavõrgustiku serveriga. Nupu sisu edastatakse siis sotsiaalmeediavõrgustike poolt otse teie brauserisse ja see seob need veebilehega.

Pärast nupu aktiveerimist saab vastav sotsiaalmeediavõrgustik juba andmeid koguda, olenemata sellest, kas te nupuga suhtlete. Kui olete sotsiaalmeediavõrgustikku sisse logitud, saab see teie selle veebilehe külastuse teie kasutajakontole määrata. Teiste Daimleri veebilehtede külastust ei saa sotsiaalmeediavõrgustik määrata, enne kui olete ka seal vastava nupu aktiveerinud.

Kui olete sotsiaalmeediavõrgustiku liige ja ei soovi, et see teie meie veebilehe külastuse käigus kogutud andmeid teie salvestatud liikmeandmetega seoks, peate enne nuppude aktiveerimist vastavast sotsiaalmeediavõrgustikust välja logima.

Meil ei ole kontrolli selle üle, mis ulatuses sotsiaalmeediavõrgustikud teie nuppude kaudu andmeid koguvad. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning edasise töötluse ja kasutuse vastavate sotsiaalmeediavõrgustike poolt nagu ka teie sellega seotud õigused ja seadistusvõimalused oma privaatsfääri kaitseks leiate vastavate sotsiaalmeediavõrgustike andmekaitsemärkustest.

Küpsiste kasutamine Veebilehe optimaalse kujunduse jaoks ja teie huvidele kohandatud kasutuspõhise info edastamiseks kasutab Daimler küpsiseid. Veebilehe kasutamisega annate te nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

Täpsemat infot leiate küpsiste suunistest

Kasutusandmete ja huvidega seotud info analüüsimine (taassuunamine) Mercedes-Benzi veebisaitidel

Kasutajate eelistuste ja meie internetipakkumise iseäranis populaarsete alade tuvastamiseks kasutame Adobe- ja Google-Analyticsi tooteid. Nii saame oma internetilehtede sisu sihipärasemalt teie vajaduste järgi kohandada ja sellega oma pakkumist teie jaoks parendada.

Et saaksime kuvada Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH ning volitatud müügi- ja hoolduspartnerite veebisaitidel (edaspidi kokkuvõtlikult „Mercedes-Benzi veebisaidid“) teie huvidele ja vajadustele vastavat sisu, kasutame lisaks niinematud taassuunamise tehnoloogiaid. Seejuures salvestatakse küpsistes teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Neid küpsiseid laaditakse Mercedes-Benzi veebisaitide kasutamisel. See toimub anonüümselt, s.t teie isikut ei saa taassuunamise kaudu tuvastada. Kui te ei soovi, et Daimler teie külastuse kohta teavet koguks, salvestaks ja analüüsiks, ega soovi saada Mercedes-Benzi veebisaitidel teie huvidele vastavaid teavitusi, saate selle igal ajal keelata (opt-out). Selle keeldumise tehniliseks ümberseadmiseks lisatakse teie brauserisse opt-out küpsis. See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määramiseks. Pange tähele, et opt-out küpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada vaid brauseris, milles see seati. Kui kustutate küpsised või kasutate muud brauserit või lõppseadet, peate opt-outi uuesti tegema.

Klõpsake siia, et seadistada opt-out kasutusandmete analüüsimise ja taassuunamise jaoks Mercedes-Benzi veebisaitidel.

Klõpsake siia, et arvata end välja Google Tag Manageri kaudu registreerimisest.

Kasutuspõhine info (suunamine ja taassuunamine)

Et kohandada meie veebiturundust (nt reklaamibännereid) meie taassuunamise partnerite (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick ja Vivaki) veebisaitidel sihipärasemalt vastavalt teie vajadustele ja huvidele, kasutame ka niinimetatud taassuunamise tehnoloogiaid. Seejuures salvestatakse küpsistes teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. Need küpsised laaditakse teiste veebisaitide külastamisel, kes teevad koostööd meie taassuunamis-partneritega, ja kasutatakse teie informeerimiseks võimalikult huvidepõhiselt. See toimub anonüümselt, s.t teie isikut ei saa taassuunamise kaudu tuvastada.

Kui te ei soovi, et Daimler ja tema taassuunamis-partnerid koguksid, salvestaksid ja analüüsiksid infot teie külastuse kohta ning kohandaksid bännerireklaami vastavalt teie huvidele, saate selle igal ajal keelata (opt-out). Selle keeldumise tehniliseks ümberseadmiseks lisatakse teie brauserisse opt-out küpsis. See küpsis on mõeldud ainult teie keeldumise määramiseks. Pange tähele, et opt-out küpsist saab tehnilistel põhjustel kasutada vaid brauseris, milles see seati. Kui kustutate küpsised või kasutate muud brauserit või lõppseadet, peate opt-outi uuesti tegema. Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamist saate hallata ja deaktiveerida järgmisel veebilehel: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Turvalisus

Daimler kasutab tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid manipuleerimise, kadumise, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Täiustame oma turvameetmeid pidevalt, lähtudes tehnika arengust.

Õigus teabele Taotlemisel annab Daimler või teie eest vastutav esindaja teile võimalikult kiiresti kirjalikult vastavalt kehtivale õigusele teada, kas ja millised teie isikuga seotud andmed on meie juures salvestatud. Kui olete end kasutajaks registreerinud, saate neid andmeid ise vaadata ja vajadusel kustutada või muuta. Kui vaatamata meie üritustele tagada andmete õigsust ja ajakohastust peaks salvestatama valed andmed, parandame need teie soovil.

Kui teil on küsimusi seoses teie isikuga seotud andmete töötlemisega saate pöörduda meie andmekaitse eest vastutava kontserniesindaja poole, kes on oma tiimiga saadaval ka teabenõuete, soovituste või kaebuste korral.

Kontserni andmekaitse eest vastutav isik

Hr dr Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Saksamaa

Funktsioonide hulk võib riigiti erineda.