Navigation

Tekijänoikeus

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, ääni-, video- ja animaatiotiedostot sekä niiden asettelu ovat tekijänoikeuslain ja muiden henkistä pääomaa suojaavien lakien alaisia. Niitä ei saa kaupallisessa tarkoituksessa tai edelleen toimittamiseksi kopioida, muuttaa tai käyttää muilla web-sivustoilla. Joillakin Daimler AG:n internet-sivuilla on myös materiaaleja, jotka ovat sisällön tarjoajien tekijänoikeuden mukaisia.

Tuotteet ja hinnat

Yksittäisten sivujen painatushetken jälkeen tuotteisiin tai palveluihin on voinut tulla muutoksia. Pidätämme itsellemme oikeuden rakenteellisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin, värien muutoksiin sekä toimitussisältöjen muutoksiin toimitusajan sisällä sikäli kuin muutosten ja poikkeamien voidaan katsoa olevan asiakkaan kannalta kohtuullisia Daimler AG:n intressit huomioon ottaen. Kuvauksiin voi sisältyä myös tarvikkeita, lisävarusteita tai muita laajuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteiseen toimitus- tai palvelusisältöön. Kuvien värit voivat teknisistä syistä poiketa luonnollisista väreistä. Yksittäisillä sivuilla voi esiintyä myös malleja ja palveluja, joita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Lausumat julkaisussa mainituista lakisääteisistä, oikeudellisista ja verotuksellisista määräyksistä ja niiden vaikutuksista ovat voimassa vain Saksan liittotasavallassa. Ellei myynti- tai toimitusehdoissa toisin mainita, sovelletaan toimitusajankohtana voimassa olevia hintoja. Hinnat ovat suositushintoja, jotka eivät sido sopimuskumppaneitamme. Kysy tästä syystä uusimmasta tilanteesta toimipaikasta tai sopimuskumppanilta.

Tavaramerkit

Sikäli kuin muuta ei ole ilmoitettu, kaikki Daimler AG:n internet-sivuilla mainitut merkit ovat Daimler AG:n suojattuja tavaramerkkejä. Tämä koskee etenkin mallinimiä sekä kaikkia logoja ja yrityksen tunnusmerkkejä.

Lisenssioikeudet

Daimler AG haluaa tarjota sinulle innovatiivisen ja informatiivisen internet-ohjelman. Toivomme, että ohjelman luovasta toteutuksesta on sinulle paljon iloa. Toivomme sinun kuitenkin ymmärtävän, että Daimler AG:n on suojattava henkinen omaisuutensa, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, eivätkä nämä internet-sivut voi antaa minkäänlaisia lisenssioikeuksia Daimler AG:n henkiseen omaisuuteen.

Ennakkoilmoituksia koskevia huomautuksia

Internet-sivut, Investor Relations Releases -päivitykset, liikkeen toiminta- ja välikertomukset, tulevaisuuskatsaukset, esittelyt, audio- ja videolähetykset tapahtumista (live tai tallenne) sekä muut tällä internet-sivulla olevat asiakirjat sisältävät muun muassa ennakkoilmoituksia tulevista kehityssuunnista. Nämä ilmoitukset perustuvat yrityksen hallinnon senhetkisiin arvioihin. Sanat kuten “ennakoida”, “olettaa”, “uskoa”, “arvioida”, “odottaa”, “aikoa”, “voida/voisi”, “suunnitella”, “heijastella”, “tulisi” sekä muut samankaltaiset käsitteet viittaavat siihen, että kyseessä on tulevaa ennakoiva ilmaisu tai oletus. Tällaisiin ilmaisuihin kohdistuu aina tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Joitakin esimerkkejä näistä ovat taloussuhdanteiden muutokset Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa sekä valuuttakurssien, korkojen ja raaka-ainehintojen muutokset, kilpailijoiden markkinoille tuomat tuotteet, aiempaa suuremmat myyntikiihokkeet, smart-auton uuden liikemallin menestyksekäs käyttöönotto sekä vaihtoautojen jälleenmyyntihintojen lasku. Jos jokin näistä epävarmuustekijöistä tai jokin muu ennalta arvaamaton tekijä (joista osa on lueteltu otsikon ”Riskiraportti” alla Daimlerin tuoreimmassa toimintakertomuksessa sekä otsikon ”Riskitekijät” alla Daimlerin tuoreimmassa toimintakertomuksessa lomakkeessa 20-F, joka on luovutettu Yhdysvaltain arvopaperipörssin valvontaviranomaisille) toteutuu tai jos ilmoitusten perustana olevat oletukset osoittautuvat vääriksi, todelliset tapahtumat saattavat poiketa oleellisesti näissä ilmoituksissa mainituista tai implisiittisesti ilmaistuista tapahtumista. Meillä ei ole aikomusta eikä velvollisuutta päivittää ennakkoilmoituksia, koska ne perustuvuat pelkästään niiden julkaisupäivän olosuhteisiin.

Huomautus Saksan kuluttajariitojen riidanratkaisua koskevan lain (VSBG) § 36 mukaan

Daimler AG ei tule osallistumaan Saksan kuluttajariitojen riidanratkaisua koskevan lain (VSBG) tarkoittamaan riidanratkaisumenettelyyn sovittelulautakunnassa, eikä se ole menettelyyn myöskään velvoitettu.

Verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevat tiedot

Euroopan komissio on luonut internetpohjaisen foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ns. ODR-foorumi). ODR-foorumi toimii aloituspisteenä riita-asian tuomioistuimen ulkopuoliselle ratkaisulle, kun kyseessä ovat online-kauppasopimuksiin perustuvat velvoitteet. Pääset ODR-foorumiin seuraavan linkin kautta: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vastuuvelvollisuus

Näillä sivuilla olevat tiedot ja kuvaukset eivät sisällä nimenomaista eivätkä hiljaista takuuta. Ne eivät sisällä etenkään hiljaista takuuta laadun, myytävyyden, tiettyihin tarkoituksiin soveltumisen tai lakimääräysten noudattamisen ja patenttien loukkaamattomuuden osalta.

Internet-sivuiltamme löytyy myös linkkejä muille internet-sivuille. Haluamme huomauttaa, että me emme voi vaikuttaa mitenkään sellaisten sivujen jäsentelyyn ja sisältöön, joihin omilta internet-sivuiltamme on linkki. Emme voi siksi ottaa vastuuta näillä sivuilla annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Siten haluamme ottaa etäisyyttä kaikkien tällaisten sivujen sisältöihin. Tämä ilmoitus koskee kaikkia internet-sivuillamme olevia linkkejä ulkoisille sivuille sekä niiden sisältöä.

Sosiaalisen median painikkeet

Daimler käyttää ns. sosiaalisen median, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n, painikkeita (jäljempänä käytetään nimitystä ”painikkeet”). Kun vierailet internet-sivuillamme, nämä painikkeet on oletusasetuksena kytketty pois toiminnasta. Ne eivät siis välitä mitään tietoja kolmansille osapuolille ilman omaa aktiivista toimintaasi. Ennen kuin voit käyttää näitä painikkeita, ne täytyy aktivoida napsauttamalla. Painike säilyy aktiivisena niin kauan, kunnes jälleen kytket sen pois toiminnasta tai kunnes poistat evästeesi (vrt. kohta “Evästeet”). Aktivoinnin jälkeen kyseisen sosiaalisen verkon serveriin muodostuu suora yhteys. Sosiaaliset verkot välittävät tämän jälkeen painikkeen sisällön suoraan selaimeesi, joka yhdistää sisällön internet-sivuun. Ota huomioon, ettemme voi vaikuttaa mitenkään sellaisten tietojen laajuuteen, jotka sosiaaliset verkot keräävät painikkeiden avulla. Tietojen keruun tarkoitus ja laajuus sekä tietojen muu käsittely ja niiden käyttö sosiaalisissa verkostoissa sekä niiden oikeudet ja vaihtoehdot henkilötietojesi suojelemiseksi saat kyseisten verkostojen omilta sivuilta. Painikkeen aktivoinnin jälkeen kyseinen sosiaalinen verkko voi jo kerätä tietoja, riippumatta siitä, käytätkö painiketta. Kun olet kirjautunut sosiaaliseen verkkoon, se pystyy yhdistämään vierailusi näillä internet-sivuilla käyttäjätilisi yhteyteen. Sosiaalinen verkko ei pysty yhdistämään vierailua muilla Daimlerin internet-sivuilla sinuun, ennen kuin olet aktivoinut myös siellä kyseisen painikkeen.

Jos olet jonkin sosiaalisen verkoston jäsen etkä halua, että se pystyy yhdistämään internet-sivuillamme käydessäsi kerättyjä tietoja tallennettuihin jäsentietoihisi, sinun on kirjauduttava ulos kyseisestä sosiaalisesta verkostosta, ennen kuin aktivoit painikkeen.

Toiminnot saattavat vaihdella eri maissa.