Neprestávaj objavovať

Máš na viac

Otoč zariadenie do portrétového módu.

Si pripravený na jazdu?

Vyskúšaj si, ktorý Mercedes-Benz ti vyhovuje najviac.

Ktorý Mercedes-Benz sa k tebe hodí?

Porovnaj si kompaktné vozidlá Mercedes-Benz a vyber si model, ktorý najviac vyhovuje tvojim potrebám.

Dizajn
Športový charakter
Priestor
Komfort
Bezpečnosť
9 10 7 8 10
8 7 10 10 10
10 10 7 8 10
10 9 9 9 10
9 8 8 9 10

Poskytovateľ/ochrana osobných údajov

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.

Tuhovská 5

831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444
Fax: 02 / 4929 4929
E-mail: info@mercedes-benz.sk

Autorské právo

Copyright 2017 Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvukové, video súbory a animačné súbory ako aj ich úpravy na internetových stránkach spoločnosti Daimler AG podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nemožno ich kopírovať na obchodné účely alebo kvôli šíreniu, ani meniť alebo používať na iných webových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler obsahujú materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých, ktorí ho poskytli.

Produktové variácie

Niektoré produktové informácie, ilustrácie a obrázky zobrazované na týchto internetových stránkach boli pripravené k všeobecnému použitiu na internetových stránkach spravovaných v rôznych krajinách po celom svete. Preto sú niektoré informácie a/alebo prislušenstvo, ktoré nie sú dostupné v niektorých krajinách kvôli uspokojeniu dopytu lokálneho trhu alebo reguláčnej politike, dostupné v odlišných špecifikáciach alebo konfiguráciach.

Ak máte záujem o akýkoľvek model vozidla, farbu, výbavu alebo príslušenstvo zobrazené na internetových stránkach a nie ste si istý dostupnosťou vo vašej lokalite, kontaktujte, prosím, vášho lokálneho autorizovaného predajcu.

Ceny

Pod cenami sa rozumejú nezáväzné cenové doporučenia. Ceny sú platné v čase publikovania a ich zmena je možná bez oznámenia.

Obchodné značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach Daimler zákonom chránené ochranné známky Daimler, čo platí hlavne pre názvy modelov ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

Licenčné práva

Daimler Vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa nášmu kreatívnemu stvárneniu potešíte rovnako ako my. Napriek tomu Vás prosíme o porozumenie, keďže Daimler musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorského práva a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo Daimler.

Poznámky k výpovediam o budúcom vývoji

Internetové stránky, Investor Relations Releases, výročné a polročné správy, výhľady, prezentácie, audio a video prenosy z akcií (priame alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto webovej stránke obsahujú okrem iného aj výpovede ohľadom budúceho vývoja, ktoré sa opierajú o aktuálny odhad manažmentu. Slová ako "anticipovať", "predpokladať", "veriť", "odhadnúť", "očakávať", "zamýšľať", "môcť/mohli by", "plánovať, "premietať", "mali by" a iné podobné výrazy vyjadrujú výpovede ohľadom budúceho vývoja. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Ako príklad uvedieme pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny kurzu, úrokových mier a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné uvedenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien ojazdených vozidiel. Ak by sa objavil niektorý z faktorov neistoty alebo iná nepostihnuteľnosť (niektoré z nich sú uvedené pod nadpisom "Riziková správa" v aktuálnej výročnej správe Daimler ako aj pod nadpisom "Risk Factors" v aktuálnej výročnej správe Daimler vo formulári 20-F, ktorý bol odovzdaný na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo by sa predpoklady v týchto výpovediach ukázali ako nesprávne, môžu sa skutočné výsledky značne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach.
Nie je našim úmyslom ani neručíme za priebežné aktualizovanie výpovedí o budúcom vývoji, pretože výlučne závisia od okolností v deň ich zverejnenia.

Ručenie

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú súhlas alebo záruku, či už výslovnú alebo nevyslovenú. Najmä neznamenajú nevyslovený prísľub alebo záruku týkajúcu sa vlastnosti, predajnosti, vhodnosti pre určité účely, alebo že nedôjde k porušeniu zákonov a patentov.
Na našich stránkach nájdete aj linky k iným internetovým stránkam. Chceme Vás upozorniť na to, že nemáme vplyv na vzhľad a obsah týchto stránok. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky linky k externým stránkam a ich obsahom na našich internetových stránkach.

Spoločnosť Daimler používa cookies a podobné technológie, ako napríklad HTML5 Storage alebo Local Shared Objects (ďalej spoločne nazývané „cookies“), aby zistila preferencie používateľov a mohla optimálne vytvárať webové stránky. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Môžu sa použiť na zistenie, či z vášho koncového zariadenia už prebehla komunikácia s našimi stránkami. Identifikuje sa len cookie na vašom koncovom zariadení. Osobné údaje sa môžu ukladať do cookies vtedy, keď ste s tým súhlasili alebo je to technicky bezpodmienečne nevyhnutné, napr. pre umožnenie chráneného prihlásenia.

Keď používate našu webovú stránku, súhlasíte s používaním a ukladaním cookies na vašom koncovom zariadení. Našu webovú stránku si však môžete prezerať aj bez cookies. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na vašom koncovom zariadení môžete zabrániť tak, že v nastaveniach vášho prehliadača zvolíte *neakceptovať cookies*. Cookies, ktoré sa do vášho koncového zariadenia už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ako to v jednotlivých prípadoch funguje, zistíte z návodu vášho prehliadača, príp. u výrobcu koncového zariadenia.

 

Informácie o deaktivácií lokálne zdieľaných objektov

 

V prípade, že nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

 

Cookies delíme do nasledujúcich kategórií:

Bezpodmienečne nevyhnutné cookies (typ 1)
Tieto cookies sú nutne potrebné, aby webové stránky a ich funkcie pracovali správne. Bez týchto cookies nemôžu byť napr. poskytnuté služby ako Konfigurátor vozidla.

Funkčné cookies (typ 2)
Tieto cookies umožňujú zlepšovať komfort a výkon webových stránok a poskytovať rôzne funkcie. Vo funkčných cookies sa môžu napríklad ukladať nastavenia jazyka.

Výkonové cookies (typ 3)
Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používate webové stránky. Výkonové cookies nám napríklad pomáhajú pri identifikácii obzvlášť obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich webových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám, a tým zlepšiť našu ponuku pre vás. Informácie, ktoré sa zhromaždia týmito cookies, nemajú osobný charakter. Ďalšie informácie k zhromažďovaniu a vyhodnocovaniu informácií nájdete v odseku „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

Cookies tretích strán(typ 4)
Tieto cookies sú ukladané tretími stranami, napr. sociálnymi sieťami. V prvom rade sa používajú na integrovanie obsahov sociálnych médií, ako sú sociálne zásuvné moduly (Social Plugins), na našej stránke. Informácie o tom, ako používame sociálne zásuvné moduly (Social Plugins), nájdete v odseku „Sociálne zásuvné moduly (Social Plugins)“ vyhlásenia o súkromí (Privacy Statements).

Vyhlásenie o ochrane údajov

Na našej webovej stránke používame nasledujúce cookies:

 

Názov súboru cookie Popis Typ súboru cookie

bandwidth

Tento súbor cookie ukladá údaje o šírke pásma vášho internetového pripojenia za účelom optimalizácie poskytovaného obsahu.

Typ 1

locale

Tento súbor cookie ukladá údaje o kóde krajiny, z ktorej pristupujete na internetové stránky. Umožňuje poskytovanie obsahu v príslušnom jazyku.

Typ 1

PHPSESSID

Tento typ cookie je vytvorený automaticky a neobsahuje žiadne osobné údaje. Jeho trvanie závisí od času, ktorý užívateľ strávi na stránke a vymaže sa ihneď po zatvorení internetového prehliadača.

Typ 1

c_disclaimer

Tento súbor cookie zaznamenáva súhlas s použitím cookies na našich webstránkach. Je nastavený pri zatvorení hlásenia "Použitie cookies".

Typ 2

search_suggest, search_term, search_nba_ref

Tieto súbory cookies ukladajú dáta súvisiace s vyhľadávaním za účelom optimalizácie vyhľadávania.

Typ 2

show_infobox

Tento súbor cookie zabraňuje opakovanému zobrazovaniu uvítacej sekvencie na úvodnej stránke. 

Typ 2

s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi

Tieto súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako používajú návštevníci naše internetové stránky a pomáhajú nám neustále vyvíjať riešenia podľa ich záujmov.

Typ 3

psyma_participation

Na zlepšenie našej internetovej stránky uskutočňujeme pravidelný online-prieskum kvality našich stránok a ponuky informácií. Tento súbor cookie ukazuje, či používateľ prijal alebo odmietol pozvanie zúčastniť sa na prieskume.

Typ 3

ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

Tieto súbory cookies sú pripravené stránkami Youtube a Google pri prehrávaní videa. Pre viac informácií navštívte: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Typ 3

 

Vyhodnocovanie údajov o používaní

Cookies používame, aby sme mohli zistiť preferencie návštevníkov a obzvlášť obľúbené oblasti našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich webových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám, a tým zlepšiť našu ponuku pre vás.

Pre štatistické spracovanie údajov používa spoločnosť Daimler produkty Adobe Omniture.

Keď nechcete, aby spoločnosť Daimler zhromažďovala a analyzovala informácie o vašej návšteve, môžete to kedykoľvek pre budúcnosť odmietnuť (opt-out).

Pre technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo vašom prehliadači spustí opt-out cookie. Tento cookie slúži výhradne na priradenie vášho nesúhlasu. Dbajte prosím na to, že opt-out cookie je možné používať z technických dôvodov len pre prehliadač, z ktorého bol spustený. Keď cookies vymažete alebo používate iný prehliadač, príp. iné koncové zariadenie musíte opt-out navoliť nanovo.

Kliknite tu, aby ste spustili inštaláciu opt-out cookie.

 

Ochrana údajov

Spoločnosť Daimler sa teší z vašej návštevy na svojej webovej stránke, ako aj z vášho záujmu o náš podnik a o naše výrobky. Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vašej osobnej sféry pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme do úvahy. Osobné údaje, ktoré sa získajú pri návšteve našich webových stránok, spracovávame v zmysle ustanovení právnej ochrany údajov v krajine, v ktorej sídli úrad zodpovedný za spracovanie údajov. V ostatných aspektoch sa naša politika ochrany údajov riadi kódexom ochrany údajov platnom pre Daimler. 

 

Vyhlásenie spoločnosti Daimler o ochrane údajov 

Webové stránky Daimler môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

 

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, zaznamenajú naše webové servery štandardne okrem iného údaje o vami použitom prehliadači a operačnom systéme, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, dátum návštevy, ako aj z bezpečnostných dôvodov, napr. pre rozpoznanie útokov na naše webové stránky, a počas siedmich dní IP adresu, ktorá vám bola pridelená vaším poskytovateľom internetovej služby. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, otázok, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

 

Použitie a postúpenie osobných údajov, účelová väzba

Daimler použije vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na otázky týkajúce sa výrobku a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných národných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany zaviazaní k diskrétnosti.

 

Možnosť voľby

Vaše údaje chceme použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich výrobkoch a službách a prípadne zistili váš názor na ne. Účasť na takýchto aktivitách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. Ďalšie informácie nájdete na príslušnej webovej stránke.

 

Služba centrálneho prístupu spoločnosti Daimler AG

Vďaka službe centrálneho prístupu spoločnosti Daimler AG sa môžete prihlásiť na všetky webstránky a do všetkých aplikácií skupiny Daimler a značiek, ktoré sú touto službou pokryté. Podmienky používania služby centrálneho prístupu spoločnosti Daimler AG nájdete na nasledujúcom odkaze:

 

Podmienky používania služby centrálneho prístupu spoločnosti Daimler AG

 

Sociálne pluginy

Spoločnosť Daimler používa tzv. sociálne pluginy (ďalej ako: zásuvné moduly) sociálnych sietí, ako je Facebook, Twitter a Google+.

Pri vašej návšteve našich webových stránok sú tieto zásuvné moduly štandardne deaktivované, tzn. bez vášej aktivácie neposielajú žiadne údaje do príslušných sociálnych sietí. Pred použitím zásuvných modulov je potrebná ich aktivácia kliknutím. Zásuvný modul zostane aktívny až do vami vykonanej deaktivácie alebo vymazania vašich súborov cookies. Bližšie informácie o cookies nájdete v našich pokynoch o cookies.

Po aktivácií sa nadviaže priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete. Obsah zásuvného modulu sa následne zo sociálních sietí prenesie priamo do vášho prehliadača, ktorý ho následne integruje do webovej stránky.

Po aktivácií zásuvného modulu môže príslušná sociálna sieť zbierať dáta nezávisle na tom, či modul používate. Ak ste prihlásení do sociálnej siete, môže daná sieť priradiť vašu návštevu týchto webových stránok k vášmu užívateľskému účtu. Návštevu iných webových stránok spoločnosti Daimler nemôže sociálna sieť priradiť, pokiaľ ste na nich neaktivovali príslušný zásuvný modul.

Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby táto sieť pri vašej návšteve našich webových stránok spájala zozbierané dáta s vašimi uloženými údajmi, musíte sa pred aktiváciou zásuvných modulov vždy odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.

Na rozsah dát, ktoré sú prostredníctvom vašich zásuvných modulov zaznamenávané sociálnymi sieťami, nemáme žiaden vplyv. Účel a rozsah zaznamenávania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov príslušnými sociálnymi sieťami, ako aj všetky vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch pre ochranu údajov príslušných sociálnych sietí.

 

Cookies

Informácie o cookies, ktoré sú využívané a ich súčasti sú zahrnuté v sekcií "Cookies".

 

Bezpečnosť

Daimler používa technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa nepretržite zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

 

Právo na informácie

Na požiadanie vám Daimler alebo príslušné zastúpenie v zmysle platného práva oznámi, podľa možnosti obratom a písomne, či má o vás zaznamenané osobné údaje a o aké údaje ide. Ak ste zaregistrovaní ako užívatelia, ponúkame vám aj možnosť samostatného náhľadu do údajov a ich prípadné vymazanie alebo zmenu. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli uložené nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na splnomocnenca koncernu na ochranu údajov, ktorý je so svojím tímom k dispozícii aj v prípade žiadostí o informácie, podnetov alebo sťažností.

 

Splnomocnenec koncernu na ochranu údajov

Peter Kadlec

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

Tuhovská 5 

Bratislava 831 07 

Slovenská Republika

Spoločnosť Daimler využíva súbory cookie, ktoré umožňujú optimálne stvárnenie a permanentné vylepšovanie internetovej stránky. Ďalším využívaním internetovej stránky súhlasíš s používaním súborov cookie.