Pružatelj usluga / zaštita podataka

 • Pravne napomene

  Autorska prava

  Copyright 2003.-2018. Daimler AG. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, zvučni i video zapisi te animacije kao i njihovi aranžmani podliježu autorskom pravu i drugim zakonima kojima se štiti intelektualno vlasništvo. Nije dozvoljena njihova uporaba u komercijalne svrhe kao ni njihovo kopiranje ili mijenjanje u svrhu njihove uporabe na drugim internetskim stranicama. Neke Daimlerove internetske stranice sadrže materijale koji su zaštićeni autorskim pravom onih koji su ih stavili na raspolaganje.

  Proizvodi i cijene

  Moguće je da je nakon zaključenja priprema za objavu pojedinih stranica došlo do izmjena proizvoda ili usluga. Proizvođač pridržava pravo izmjena konstrukcije ili forme, odstupanja u nijansama boje te izmjena opsega isporuke ili usluga za trajanja roka isporuke ako te izmjene, odnosno odstupanja, nisu na štetu klijenta te uzimajući u obzir interese Daimlera. Prikazi mogu sadržavati pribor, specijalnu opremu ili druge elemente koji nisu uključeni u standardnu isporuku ili uslugu. Varijacije u bojama su tehnički uvjetovane. Pojedinačne stranice mogu sadržavati vrste i usluge koje nisu dostupne u nekim zemljama. Informacije o zakonskim, pravnim i poreznim propisima i učincima vrijede samo za Saveznu Republiku Njemačku. Osim ako nije drugačije naznačeno u uvjetima prodaje ili isporuke, na snazi su aktualne cijene na dan isporuke. Navedene su preporučene maloprodajne cijene za naše ovlaštene prodavatelje. Molimo da se stoga o aktualnom stanju raspitate u podružnici kompanije ili kod ugovornog partnera.

  Robne marke

  Ako nije navedeno drukčije, svi zaštitni znakovi navedeni na internetskim stranicama društva Daimler AG zakonski su zaštićeni znakovi društva Daimler AG, a to se posebno odnosi na nazive modela te na sve logotipe i ambleme društva.

  Licencna prava

  Daimler AG želi Vam ponuditi inovativne i informativne internetske stranice. Stoga se nadamo da Vas ta naša kreativna nastojanja oduševljavaju u jednakoj mjeri kao i nas. Međutim, nadamo se da ćete razumjeti da Daimler AG mora zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, uključujući patente, zaštitne znakove i autorska prava te da ove internetske stranice ne mogu osigurati licencna prava na intelektualno vlasništvo Daimlera AG.

  Napomene o izjavama koje se odnose na budućnost

  Internetske stranice, objave povezane s investitorima, godišnji i periodički izvještaji, predviđanja, prezentacije, zvučni i video zapisi koji prenose događaje (uživo ili snimljene), kao i ostali dokumenti na ovoj internetskoj stranici, među ostalim, sadrže izjave koje odražavaju postojeća uvjerenja Uprave u odnosu na buduće događaje. Riječi poput „anticipirati“, „pretpostavljati“, „vjerovati“, „procjenjivati“, „očekivati“, „namjeravati“, „moći“, „planirati“, „ predviđati“, „trebati“ i slično upućuju na to da je riječ o izjavama koje se odnose na budućnost. Takve izjave podložne su određenim rizicima i neizvjesnosti. Mogući primjeri su gospodarska kriza u Europi ili Sjevernoj Americi, promjene valutnih tečajeva, kamatnih stopa i cijena sirovina, uvođenje konkurentnih proizvoda, inicijative povećanja prodaje, uspješna provedba novog poslovnog modela za smart, odnosno pad cijena u daljnjoj prodaji rabljenih vozila. Ako nastupi neki od tih čimbenika neizvjesnosti ili druga nemogućnost procjene (od kojih su neki opisani pod naslovom „Izvješće o riziku“ u najnovijem Godišnjem izvještaju Daimlera AG te pod naslovom „Čimbenici rizika“ u najnovijem Godišnjem izvještaju Daimlera AG na obrascu 20-F, podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze), ili ako se pretpostavke iznesene u tim izjavama pokažu netočnima, stvarni rezultati mogli bi se razlikovati od onih izraženih u tim izjavama ili implicitno izraženim rezultatima. Ne namjeravamo preuzeti obvezu trajnog ažuriranja izjava koje se odnose na budućnost te su one isključivo odraz okolnosti koje vladaju na dan njihove objave.

  Napomena sukladno čl. 36. njemačkog Zakona o rješavanju potrošačkih sporova (VSBG)

  Daimler AG neće i nije dužan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim vijećem za potrošače u smislu njemačkog Zakona o rješavanju potrošačkih sporova (VSBG).

  Informacije o online rješavanju sporova

  Europska komisija ima internetsku platformu za online rješavanje sporova (tzv. „OS platforma“). OS platforma služi kao centralno mjesto za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze koje proistječu iz kupoprodajnih ugovora sklopljenih online. OS platforma dostupna je na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Odgovornost

  Informacije i podaci na ovoj stranici ne predstavljaju nikakvo jamstvo niti garanciju, bilo izričito bilo prešutno. Oni naročito ne predstavljaju nikakvo prešutno obećanje niti garanciju u odnosu na svojstvo, komercijalnu vrijednost, prikladnost za određene svrhe ili nekršenje zakona i patenata.

  Na našim se internetskim stranicama nalaze i poveznice na druge internetske stranice. Želimo istaknuti da nemamo nikakav utjecaj na dizajn i sadržaj stranica na koje vode poveznice. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu tamo pruženih informacija. U tom kontekstu ovime se ograđujemo od svih sadržaja tih stranica. Ova se izjava odnosi na sve vanjske stranice i njihove sadržaje na koje postoji poveznica na našim stranicama.

  Dodaci za društvene mreže

  Daimler koristi takozvane dodatke za društvene mreže (u nastavku tipke) kao što su Facebook, Google+ i Twitter. Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici te su tipke standardno deaktivirane što znači da ne šalju podatke odgovarajućim društvenim mrežama ako to sami ne odaberete. Prije korištenja tipki, morate ih aktivirati kliknuvši na njih. Tipka je aktivna sve dok je ponovno ne deaktivirate ili obrišete svoje kolačiće (s tim u vezi usp. „Kolačići“). Nakon aktivacije uspostavlja se izravna veza s poslužiteljem odgovarajuće društvene mreže. Sadržaj tipke zatim se prenosi s društvenih mreža izravno u Vaš preglednik, a s njega izravno integrira na internetsku stranicu. Molimo vodite računa o tome da nemamo nikakav utjecaj na opseg podataka koje društvene mreže prikupljaju preko svojih tipki. Svrhu i opseg prikupljanja podataka te daljnju obradu i korištenje podataka od strane određenih društvenih mreža te Vaših s time povezanih prava i mogućnosti postavki za zaštitu Vaše privatnosti, molimo pročitajte u napomenama o zaštiti podataka na dotičnim društvenim mrežama. Nakon aktivacije tipke, odgovarajuća društvena mreža već može prikupiti podatke, neovisno o tome koristite li se tipkom. Ako ste prijavljeni na društvenoj mreži, ona Vaš posjet ovoj internetskoj stranici može dodijeliti Vašem korisničkom računu. Društvena mreža ne može dodijeliti posjet drugim Daimlerovim internetskim stranicama prije nego ondje također ne aktivirate određenu tipku. Ako ste član društvene mreže i ne želite da ona podatke koje je prikupila prilikom Vašeg posjeta našoj internetskoj stranici poveže s podacima Vašeg profila, morate se odjaviti s dotične društvene mreže prije aktivacije tipke.

 • Pružatelj usluga

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tel.: +49 7 11 17-0
  E-mail: dialog@daimler.com

  koji zastupa Uprava:
  Dieter Zetsche (predsjednik), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  predsjednik Nadzornog odbora:
  Manfred Bischoff

  Trgovački registar Općinskog suda u Stuttgartu, br. u Trgovačkom registru 19360
  Porezni broj: DE 81 25 26 315

 • Zaštita podataka

  Odgovorna osoba u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je:
  Daimler AG („mi”)
  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Njemačka
  E-pošta: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  Povjerenik za zaštitu podataka na razini koncerna
  HPC G353
  D-70546 Stuttgart
  Njemačka
  E-pošta: data.protection@daimler.com

  Veselimo se Vašem posjetu našim web stranicama i Vašem zanimanju za naše ponude. Vrlo nam je važna zaštita Vaših osobnih podataka. U ovim Napomenama u vezi zaštite podataka izjavljujemo na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke, što s njima činimo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove se to vrši te koja su Vaša prava i zahtjevi u vezi s time. Dodatno upućujemo na Daimlerovu Smjernicu o zaštiti podataka:

  Daimlerova Smjernica o zaštiti podataka.

  Naše Napomene u vezi zaštite podataka u vezi uporabe naših web stranica i Smjernica o zaštiti podataka tvrtke Daimler AG ne vrijede za Vaše aktivnosti na web stranicama društvenih mreža ili drugih ponuditelja kojima možete pristupiti preko poveznica na našim web stranicama. Molimo Vas da se na web stranicama tih ponuditelja informirate o njihovim odredbama u vezi zaštite podataka.

  Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka

  Kad posjećujete naše web stranice, spremamo određene podatke o pregledniku i operacijskom sustavu koje koristite, datum i vrijeme posjeta, status pristupa (npr. jeste li mogli pozvati web stranicu ili ste dobili dojavu pogreške), korištenje funkcija web stranice, pojmove za pretraživanje koje ste eventualno unijeli, učestalost pozivanja pojedinačnih web stranica, naziv pozvanih datoteka, prenesenu količinu podataka, web stranicu s koje ste dospjeli na naše web stranice kao i web stranicu koju ste posjetili s naših web stranica osim u slučaju kad kliknete na poveznice na našim web stranicama ili naziv domene unesete izravno u polje za unos one iste kartice (odn. istog prozora) Vašeg preglednika pod kojom ste otvorili naše web stranice. Osim toga, iz sigurnosnih razloga, a osobito radi sprečavanja i detektiranja napada na naše web stranice ili pokušaja prevare, spremamo Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga u trajanju od 7 dana.

  Ostale osobne podatke spremamo samo ako nam ih priopćite npr. u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, no i u tim slučajevima samo u onoj mjeri u kojoj nam je to dopušteno na temelju suglasnosti koju ste dali ili u skladu s važećim pravnim propisima (daljnje informacije o tome naći ćete u nastavku u odlomku „Pravne osnove obrade”).

  Niste zakonski ili ugovorno obvezni prepustiti svoje osobne podatke. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica ovise o prepuštanju Vaših osobnih podataka. Ako u tim slučajevima ne prepustite svoje osobne podatke, to može dovesti do toga da funkcije nisu na raspolaganju ili su na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

  Svrhe korištenja

  Osobne podatke prikupljene prilikom posjeta našim web stranicama koristimo kako bismo ih za Vas održavali što praktičnijima i kako bismo naše IT sustave zaštitili od napada i drugih protupravnih radnji.

  Ako nam u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, priopćite daljnje osobne podatke, dotične podatke koristit ćemo u navedene svrhe, u svrhu upravljanja korisnicima i, u onoj mjeri u kojoj je to nužno, u svrhu obrade i obračuna eventualnih poslovnih transakcije, no uvijek u opsegu nužnom za to.

  Prijenos osobnih podataka trećim stranama, dodaci za društvene mreže

  Naše web stranice mogu sadržavati i ponude trećih strana. Kad kliknete na neku takvu ponudu, dotičnim ponuditeljima prenosimo podatke u potrebnom opsegu (npr. podatak o tome da ste ponudu pronašli kod nas kao i eventualno daljnje informacije koje ste u tu svrhu već naveli na našim web stranicama).

  Kad na našim web stranicama primjenjujemo tzv. dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i Google+, njih integriramo na sljedeći način: Kad posjećujete naše stranice, dodaci za društvene mreže su deaktivirani, tj. operaterima dotičnih mreža ne prenose se nikakvi podaci. Ako želite koristiti jednu od tih mreža, kliknite na odgovarajući dodatak društvene mreže kako biste uspostavili izravnu vezu s poslužiteljem dotične mreže.

  Ako kod te mreže posjedujete korisnički račun i ako ste tamo prijavljeni u trenutku aktiviranja dodatka za društvene mreže, mreža Vaš posjet našim web stranicama može pridružiti Vašem korisničkom računu. Ako to želite spriječiti, molimo Vas da se prije aktiviranja dodatka za društvenu mrežu odjavite s mreže. Neka društvena mreža ne može pridružiti posjet drugim web stranicama tvrtke Daimler prije nego što i tamo aktivirate postojeći dodatak za društvenu mrežu. Ako aktivirate dodatak za društvenu mrežu, dotična mreža sadržaje koji postaju raspoloživi na njoj prenosi izravno u Vaš preglednik, koji je integrira u naše web stranice. U toj situaciji može doći i do prijenosa podataka kojeg inicira i kojim upravlja dotična društvena mreža. Za Vašu vezu s nekom društvenom mrežom, prijenose podataka do kojih dolazi između te mreže i Vašeg sustava kao i za Vaše interakcije na toj platformi vrijede isključivo odredbe o zaštiti podataka dotične mreže. Dodatak za društvenu mrežu ostaje aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili izbrišete svoje kolačiće.

  Napomene u vezi kolačića

  Kad kliknete na poveznicu do neke ponude ili aktivirate neki dodatak za društvene mreže, može se dogoditi da osobni podaci dospiju do ponuditelja u zemljama Europskog gospodarskog prostora, koje iz perspektive Europske unije („EU”) ne jamče „primjerenu razinu zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije. Imajte na umu ovu okolnost prije nego što kliknete na neku poveznicu ili aktivirate neki dodatak za društvenu mrežu pa time potaknete prijenos Vaših podataka.

  Analiza podataka o korištenju; primjena analitičkih alata

  Sadržaje naših web stranica želimo što više prilagoditi Vašim interesima i na taj način poboljšati našu ponudu za Vas. Kako bismo prepoznati preferencije kod korištenja i osobito popularna područja web stranica, koristimo sljedeće analitičke alate: Google Analytics, Adobe Analytics.

  U slučaju korištenja analitičkih alata podaci se mogu prenositi na poslužitelj smješten u SAD-u i tamo obrađivati. U vezi s time obratite pozornost na sljedeće: Iz perspektive Europske unije u SAD-u ne postoji „primjerena razina zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije”. Ovu razinu zaštite moguće je, međutim, zamijeniti certifikacijom pojedinih poduzeća sukladno tzv. „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”.

  Ako ne želite da prikupljamo i analiziramo informacije o Vašem posjetu našim web stranicama uz pomoć navedenih analitičkih alata u svakom trenutku možete se tome usprotiviti za ubuduće („opt out”). Vaše protivljenje implementiramo tako da u Vaš preglednik stavljamo opt-out kolačić. Taj kolačić služi samo za pridruživanje Vašeg protivljenja. Molimo Vas da obratite pozornost na to da opt-out kolačić iz tehničkih razloga djeluje samo u pregledniku u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite neki drugi preglednik, odn. krajnji uređaj, molimo Vas da ponovite postupak za opt-out.

  U nastavku ćete naći informacije o ponuditeljima analitičkih alata koje koristimo kao i o dotičnoj mogućnosti za opt-out:

  Google Inc. ("Google"):
  Google je certificiran sukladno „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”.
  Imate mogućnost spriječiti prenošenje Vaših podataka i njihovo prikupljanje i obradu od strane Googlea. Google Vas o tome informira preko sljedeće poveznice: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe je certificiran sukladno „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”.
  Kako biste se usprotivili analizi putem analitičkog alata Adobe Analytics, slijedite ovu poveznicu: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

  Informacije koje se temelje na korištenju (targeting i retargeting)

  Kako bismo naš online marketing (npr. oglašavanje putem bannera) na web stranicama naših retargeting partnera (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick i Vivaki) mogli ciljano uskladiti s Vašim potrebama i interesima, koristimo tzv. tehnologije retargetinga. Pritom se u zanimanje koje ste iskazali našim proizvodima i uslugama pohranjuje u kolačićima. Prilikom posjeta drugim web stranicama koje surađuju s našim retargeting partnerima ovi se kolačići očitavaju i koriste se kako bi Vas se informiralo što bliskije Vašim interesima. To se odvija u anonimiziranom obliku, tj. nije moguće identificirati Vas preko retargetinga.

  Ako ne želite da tvrtka Daimler i njezini retargeting partneri prikupljaju, spremaju i analiziraju informacije o Vašem posjetu radi usklađivanja oglašavanja putem bannera s Vašim interesima, u svakom trenutku možete se usprotiviti tome za ubuduće (opt-out).

  Radi tehničke realizacije protivljenja u Vaš se preglednik postavlja opt-out kolačić. Taj kolačić služi isključivo za pridruživanje Vašeg protivljenja. Molimo Vas da obratite pozornost na to da opt-out kolačić iz tehničkih razloga djeluje samo u pregledniku u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite neki drugi preglednik, odn. krajnji uređaj, molimo Vas da ponovite postupak za opt-out.

  Uporabom kolačića od strane vanjskih pružatelja usluga možete upravljati i deaktivirati je na sljedećoj web stranici:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Sigurnost

  Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi Vaše podatke kojima upravljamo zaštitili od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere neprekidno se poboljšavaju prema stupnju tehnološkog razvoja.

  Pravne osnove obrade

  Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, ona predstavlja pravnu osnovu za dotičnu obradu (čl. 6 st. 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka).

  Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu uspostavljanja ili ispunjenja nekog ugovora predstavlja čl. 6 st. 1 slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka nužna za ispunjenje naših pravnih obveza (npr. u vezi čuvanja podataka), za to smo ovlašteni sukladno čl. 6 st. 1 slovo c Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Osim toga, osobne podatke obrađujemo u svrhu zaštite naših opravdanih interesa kao i opravdanih interesa trećih strana sukladno čl. 6 st. 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka. Takve opravdane interese predstavljaju održavanje funkcionalnosti naših IT sustava, ali i marketing vlastitih i tuđih proizvoda i usluge te vođenje zakonski obvezne dokumentacije o poslovnim kontaktima.

  Brisanje Vaših osobnih podataka

  Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga, koje spremamo iz sigurnosnih razloga, brišemo nakon sedam dana. Vaše osobne podatke u ostalom brišemo čim prestane postojati svrha u koju se oni prikupljaju i obrađuju. Spremanje osobnih podataka dulje od tog trenutka vrši se samo ako je to nužno sukladno zakonima, uredbama i ili ostalim pravnim propisima Europske unije ili neke države članice Europske unije kojima podliježemo.

  Prava pogođenih

  Kao osoba pogođena obradom podataka imate pravo na pristup informacijama (čl. 15 GDPR-a), ispravak (čl. 16 GDPR-a), brisanje podataka (čl. 17 GDPR-a), ograničavanje obrade (čl. 18 GDPR-a) kao i na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a).

  Ako ste dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka s naše strane, imate pravo opozvati je u svakom trenutku. Opoziv ne utječe na pravovaljanost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka opoziva. Isto tako, on ne utječe na daljnju obradu tih podataka koja se zasniva na nekoj pravnoj osnovi, kao npr. radi ispunjenja pravnih obveza (usp. odlomak „Pravne osnove obrade”).

  Pravo prigovora

  Imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koja se vrši na temelju čl. . 6 st. 1 e) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka u javnom interesu) ili čl. 6 st. 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka na temelju nekog odvagivanja interesa). Ako uložite prigovor, Vaše ćemo osobne podatke dalje obrađivati samo ako za to možemo dokazati obvezujuće opravdane razloge koji nadvladavaju Vaše interese, prava i slobode ili ukoliko obrada podataka služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

  Molimo Vas da svoje zahtjeve ili izjave po mogućnosti uputite na sljedeću adresu za kontakt:dialog@daimler.com.

  Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši zakonske propise, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za nadzor zaštite podataka (čl. 77 GDPR-a)

  Bilten

  Ako se pretplatite na bilten ponuđen na našoj web stranici, podaci koje navedete kod prijave za bilten koristit će se samo za slanje biltena ukoliko ne dadete suglasnost za daljnje korištenje. Pretplatu možete otkazati u svakom trenutku putem mogućnosti odjave predviđene u biltenu.

  Usluga središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG

  Putem usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG možete se prijaviti na sve web stranice i aplikacije Grupe Daimler i njezinih marki koje su priključene na tu uslugu. Uvjete korištenja usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG možete pozvati preko sljedeće poveznice:

  Uvjeti korištenja usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG

  Kolačići

  Informacije o kolačićima koje koristimo i o njihovim funkcijama naći ćete u našim Napomenama u vezi kolačića.

  Napomene u vezi kolačića

  Stanje: svibanj 2018.

 • Kolačići

  Napomene u vezi uporabe kolačića i Analiza podataka o korištenju i primjena analitičkih alata

  Kolačiće i slične softverske alate kao što su HTML5 Storage ili lokalno dijeljene objekte (skupno „kolačići”) koristimo kako bismo detektirali interese Vašeg korištenja i posebno popularna područja naših web stranica te kako bismo pomoću tih informacija poboljšali dizajn web stranica i učinili ih još jednostavnijima za korištenje. U istu svrhu koristimo i analitičke alate Adobe Analytics i Google Analytics; pritom se također mogu koristiti kolačići.

  Funkcije i primjena kolačića

  Kolačići su male datoteke koje se s web stranice koju posjetite spremaju na Vašem stolnom računalu, prijenosnom računalu ili mobilnom uređaju. Na temelju toga možemo npr. prepoznati je li između Vašeg uređaja i naših web stranica već postojala neka veza ili pak jezik ili druge postavke koje preferirate. Kolačići mogu sadržavati i osobne podatke.

  Ako koristite naše web stranice, time pristajete na uporabu kolačića.

  Naše web stranice možete posjećivati i bez suglasnosti za uporabu kolačića. Tj. možete odbiti uporabu kolačića i izbrisati ih u svakom trenutku namještanjem odgovarajućih postavki na Vašem uređaju. To se vrši na sljedeći način:

  Većina preglednika automatski je prethodno namještena tako da automatski prihvaća kolačiće. Ovu prethodnu postavku mijenjate aktiviranjem postavke „Ne prihvaćaju se kolačići” u svojem pregledniku.

  Postojeće kolačiće možete izbrisati u svakom trenutku. Kako se to konkretno radi, saznat ćete u uputama proizvođača Vašeg preglednika, odn. uređaja.

  Informacije o deaktiviranju lokalno dijeljenih objekata naći ćete pod sljedećom poveznicom:

  Informacije o deaktiviranju lokalno dijeljenih objekata

  Kao i uporaba kolačića, i njihovo neprihvaćanje ili brisanje povezano je s korištenim uređajem i preglednikom koji se već koristi. Morate, dakle, zasebno odbiti, odn. izbrisati kolačiće za svaki od svojih uređaja, a u slučaju korištenja više preglednika i za svaki pojedinačni preglednik.

  Ako se odlučite protiv uporabe kolačića, može se dogoditi da Vam na raspolaganju neće biti neke funkcije naših web stranica ili će pojedinačne funkcije stajati na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

  Kolačiće dijelimo u sljedeće kategorije:

  Apsolutno nužni kolačići (tip 1)
  Ovi su kolačići apsolutno nužni za funkcije web stranica. Bez ovih kolačića ne možemo Vam, npr. ponuditi usluge kao što je konfigurator vozila.

  Funkcijski kolačići (tip 2)
  Ovi kolačići olakšavaju rukovanje i poboljšavaju funkcije web stranica. Pomoću funkcijskih kolačića spremamo npr. postavke jezika.

  Kolačići performansi (tip 3)
  Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu na koji koristite naše web stranice. Na taj način možemo prepoznati dijelove naše internetske ponude koji su osobito popularni i time poboljšati za Vas našu ponudu. Molimo Vas da u vezi s time pročitate i odlomak „Analiza podataka o korištenju”.

  Kolačići trećih strana (tip 4)
  Ove kolačiće primjenjuju treće strane, npr. društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i Google+, čiji se sadržaji mogu integrirati preko dodataka (plug-in) za društvene mreže ponuđenih na našim web stranicama. Pobliže informacije o uporabi i funkciji dodataka za društvene mreže sadržane su pod točkom 4 naših Napomena u vezi zaštite podataka.

  Napomene u vezi zaštite podataka

  Na našoj web stranici koristimo sljedeće kolačiće:

  naziv kolačića opis tip kolačića

  širina pojasa

  Ovaj kolačić sprema širinu pojasa Vaše internetske veze za optimiranje isporuke.

  Tip 1

  locale

  Ovaj kolačić sprema kraticu zemlje iz koje pozivate internetsku stranicu. Zahvaljujući tome Vam se sadržaji prikazuju na Vašem jeziku.

  Tip 1

  PHPSESSID

  Ovaj kolačić Vašem uređaju dodjeljuje anonimni identifikator (session ID) koji vrijedi za vrijeme trajanja Vašeg posjeta, da bi spojio više povezanih upita na server i da bi ih mogao dodijeliti određenoj sesiji..

  Tip 1

  c_disclaimer

  Ovaj kolačić pokazuje da pristajete na korištenje kolačića na našim stranicama. Postavlja se kad zatvorite obavijest "Korištenje kolačića".

  Tip 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Ovi kolačići spremaju podatke o Vašim pretragama (npr. posljednji uneseni tekst za pretragu ili posljednji prijedlog za pretraživanje) radi poboljšanja rezultata Vaših pretraga).

  Vaše podatke koristit ćemo da bismo Vas informirali te eventualno anketirali o našim proizvodima i uslugama.

  Zaštita Vaše privatnosti pri obradi osobnih podataka iznimno nam je važna te joj pridajemo pozornost u svom poslovanju.

  Tip 2

  show_infobox

  Ovaj kolačić sprečava ponovljeni prikaz dobrodošlice na našoj početnoj stranici.

  Tip 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Ovi kolačići spremaju informacije o načinu na koji se posjetitelji koriste našim internetskim stranicama, pomažući nam da ih dalje razvijamo u skladu s Vašim interesima.

  Tip 3

  psyma_participation

  Za poboljšanje naših internetskih stranica redovito provodimo online ankete o kvaliteti naših stranica i našoj ponudi informacija. Ovaj kolačić pokazuje je li korisnik prihvatio ili odbio poziv za anketiranje.

  Tip 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Kolačiće postavlja YouTube i/ili Google čim pokrenete video na stranici. Za ostale informacije vezane za vrstu, korištenje i svrhu kolačića kliknite na sljedeću poveznicu:
  https://policies.google.com/privacy .

  Tip 3

  _gid

  Ovaj kolačić koristi se za Google Analytics kako bi se razlikovali pojedinačni korisnici.

  Tip 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Sprema naziv i vrijeme trajanja posjeta odredišnoj stranici s koje je posjećena stranica mercedes-benz.com. Vrijeme trajanja posjeta (Browser Session).

  Tip 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Sprema poseban brojač za posljednji prikaz stranice. 2 godine.

  Tip 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Sprema brojač za prikaze stranica. Vrijeme trajanja posjeta (Browser Session).

  Tip 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Sprema brojač sesije. 2 godine.

  Tip 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Sprema početnu stranicu s koje je posjetitelj dospio na stranicu mercedes-benz.com. Vrijeme trajanja posjeta (Browser Session).

  Tip 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Ovi kolačići spremaju informacije o načinu na koji se posjetitelji koriste našim internetskim stranicama, pomažući nam da ih dalje razvijamo u skladu s Vašim interesima.

  Tip 4

  lunetics_locale

  Ovaj je kolačić potreban za ispravan prikaz internetske stranice.

  Tip 1

  Analiza podataka o korištenju; primjena analitičkih alata

  Sadržaje naših web stranica želimo što više prilagoditi Vašim interesima i na taj način poboljšati našu ponudu za Vas. Kako bismo prepoznati preferencije kod korištenja i osobito popularna područja web stranica, koristimo sljedeće analitičke alate: Google Analytics, Adobe Analytics.

  U slučaju korištenja analitičkih alata podaci se mogu prenositi na poslužitelj smješten u SAD-u i tamo obrađivati. U vezi s time obratite pozornost na sljedeće: Iz perspektive Europske unije u SAD-u ne postoji „primjerena razina zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije. Ovu razinu zaštite moguće je, međutim, zamijeniti certifikacijom pojedinih poduzeća sukladno tzv. „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”.

  Ako ne želite da prikupljamo i analiziramo informacije o Vašem posjetu našim web stranicama uz pomoć navedenih analitičkih alata, u svakom trenutku možete se tome usprotiviti za ubuduće („opt-out”).

  Vaše protivljenje implementiramo tako da u Vaš preglednik stavljamo opt-out kolačić. Taj kolačić služi samo za pridruživanje Vašeg protivljenja. Molimo Vas da obratite pozornost na to da opt-out kolačić iz tehničkih razloga djeluje samo u pregledniku u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite neki drugi preglednik, odn. krajnji uređaj, molimo Vas da ponovite postupak za opt-out.

  U nastavku ćete naći informacije o ponuditeljima analitičkih alata koje koristimo kao i o dotičnoj mogućnosti za opt-out:

  Google Inc. ("Google"):
  Google je certificiran sukladno „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”. Imate mogućnost spriječiti prenošenje Vaših podataka i njihovo prikupljanje i obradu od strane Googlea. Google Vas o tome informira preko sljedeće poveznice: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe je certificiran sukladno „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”. Kako biste se usprotivili analizi putem analitičkog alata Adobe Analytics, slijedite ovu poveznicu: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.