Navigation

Autorska prava

Copyright 2003.-2018. Daimler AG. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, zvučni i video zapisi te animacije kao i njihovi aranžmani podliježu autorskom pravu i drugim zakonima kojima se štiti intelektualno vlasništvo. Nije dozvoljena njihova uporaba u komercijalne svrhe kao ni njihovo kopiranje ili mijenjanje u svrhu njihove uporabe na drugim internetskim stranicama. Neke Daimlerove internetske stranice sadrže materijale koji su zaštićeni autorskim pravom onih koji su ih stavili na raspolaganje.

Proizvodi i cijene

Moguće je da je nakon zaključenja priprema za objavu pojedinih stranica došlo do izmjena proizvoda ili usluga. Proizvođač pridržava pravo izmjena konstrukcije ili forme, odstupanja u nijansama boje te izmjena opsega isporuke ili usluga za trajanja roka isporuke ako te izmjene, odnosno odstupanja, nisu na štetu klijenta te uzimajući u obzir interese Daimlera. Prikazi mogu sadržavati pribor, specijalnu opremu ili druge elemente koji nisu uključeni u standardnu isporuku ili uslugu. Varijacije u bojama su tehnički uvjetovane. Pojedinačne stranice mogu sadržavati vrste i usluge koje nisu dostupne u nekim zemljama. Informacije o zakonskim, pravnim i poreznim propisima i učincima vrijede samo za Saveznu Republiku Njemačku. Osim ako nije drugačije naznačeno u uvjetima prodaje ili isporuke, na snazi su aktualne cijene na dan isporuke. Navedene su preporučene maloprodajne cijene za naše ovlaštene prodavatelje. Molimo da se stoga o aktualnom stanju raspitate u podružnici kompanije ili kod ugovornog partnera.

Robne marke

Ako nije navedeno drukčije, svi zaštitni znakovi navedeni na internetskim stranicama društva Daimler AG zakonski su zaštićeni znakovi društva Daimler AG, a to se posebno odnosi na nazive modela te na sve logotipe i ambleme društva.

Licencna prava

Daimler AG želi Vam ponuditi inovativne i informativne internetske stranice. Stoga se nadamo da Vas ta naša kreativna nastojanja oduševljavaju u jednakoj mjeri kao i nas. Međutim, nadamo se da ćete razumjeti da Daimler AG mora zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, uključujući patente, zaštitne znakove i autorska prava te da ove internetske stranice ne mogu osigurati licencna prava na intelektualno vlasništvo Daimlera AG.

Napomene o izjavama koje se odnose na budućnost

Internetske stranice, objave povezane s investitorima, godišnji i periodički izvještaji, predviđanja, prezentacije, zvučni i video zapisi koji prenose događaje (uživo ili snimljene), kao i ostali dokumenti na ovoj internetskoj stranici, među ostalim, sadrže izjave koje odražavaju postojeća uvjerenja Uprave u odnosu na buduće događaje. Riječi poput „anticipirati“, „pretpostavljati“, „vjerovati“, „procjenjivati“, „očekivati“, „namjeravati“, „moći“, „planirati“, „ predviđati“, „trebati“ i slično upućuju na to da je riječ o izjavama koje se odnose na budućnost. Takve izjave podložne su određenim rizicima i neizvjesnosti. Mogući primjeri su gospodarska kriza u Europi ili Sjevernoj Americi, promjene valutnih tečajeva, kamatnih stopa i cijena sirovina, uvođenje konkurentnih proizvoda, inicijative povećanja prodaje, uspješna provedba novog poslovnog modela za smart, odnosno pad cijena u daljnjoj prodaji rabljenih vozila. Ako nastupi neki od tih čimbenika neizvjesnosti ili druga nemogućnost procjene (od kojih su neki opisani pod naslovom „Izvješće o riziku“ u najnovijem Godišnjem izvještaju Daimlera AG te pod naslovom „Čimbenici rizika“ u najnovijem Godišnjem izvještaju Daimlera AG na obrascu 20-F, podnesenom američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze), ili ako se pretpostavke iznesene u tim izjavama pokažu netočnima, stvarni rezultati mogli bi se razlikovati od onih izraženih u tim izjavama ili implicitno izraženim rezultatima. Ne namjeravamo preuzeti obvezu trajnog ažuriranja izjava koje se odnose na budućnost te su one isključivo odraz okolnosti koje vladaju na dan njihove objave.

Napomena sukladno čl. 36. njemačkog Zakona o rješavanju potrošačkih sporova (VSBG)

Daimler AG neće i nije dužan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim vijećem za potrošače u smislu njemačkog Zakona o rješavanju potrošačkih sporova (VSBG).

Informacije o online rješavanju sporova

Europska komisija ima internetsku platformu za online rješavanje sporova (tzv. „OS platforma“). OS platforma služi kao centralno mjesto za izvansudsko rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze koje proistječu iz kupoprodajnih ugovora sklopljenih online. OS platforma dostupna je na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Odgovornost

Informacije i podaci na ovoj stranici ne predstavljaju nikakvo jamstvo niti garanciju, bilo izričito bilo prešutno. Oni naročito ne predstavljaju nikakvo prešutno obećanje niti garanciju u odnosu na svojstvo, komercijalnu vrijednost, prikladnost za određene svrhe ili nekršenje zakona i patenata.

Na našim se internetskim stranicama nalaze i poveznice na druge internetske stranice. Želimo istaknuti da nemamo nikakav utjecaj na dizajn i sadržaj stranica na koje vode poveznice. Stoga ne možemo preuzeti odgovornost za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu tamo pruženih informacija. U tom kontekstu ovime se ograđujemo od svih sadržaja tih stranica. Ova se izjava odnosi na sve vanjske stranice i njihove sadržaje na koje postoji poveznica na našim stranicama.

Dodaci za društvene mreže

Daimler koristi takozvane dodatke za društvene mreže (u nastavku tipke) kao što su Facebook, Google+ i Twitter. Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici te su tipke standardno deaktivirane što znači da ne šalju podatke odgovarajućim društvenim mrežama ako to sami ne odaberete. Prije korištenja tipki, morate ih aktivirati kliknuvši na njih. Tipka je aktivna sve dok je ponovno ne deaktivirate ili obrišete svoje kolačiće (s tim u vezi usp. „Kolačići“). Nakon aktivacije uspostavlja se izravna veza s poslužiteljem odgovarajuće društvene mreže. Sadržaj tipke zatim se prenosi s društvenih mreža izravno u Vaš preglednik, a s njega izravno integrira na internetsku stranicu. Molimo vodite računa o tome da nemamo nikakav utjecaj na opseg podataka koje društvene mreže prikupljaju preko svojih tipki. Svrhu i opseg prikupljanja podataka te daljnju obradu i korištenje podataka od strane određenih društvenih mreža te Vaših s time povezanih prava i mogućnosti postavki za zaštitu Vaše privatnosti, molimo pročitajte u napomenama o zaštiti podataka na dotičnim društvenim mrežama. Nakon aktivacije tipke, odgovarajuća društvena mreža već može prikupiti podatke, neovisno o tome koristite li se tipkom. Ako ste prijavljeni na društvenoj mreži, ona Vaš posjet ovoj internetskoj stranici može dodijeliti Vašem korisničkom računu. Društvena mreža ne može dodijeliti posjet drugim Daimlerovim internetskim stranicama prije nego ondje također ne aktivirate određenu tipku. Ako ste član društvene mreže i ne želite da ona podatke koje je prikupila prilikom Vašeg posjeta našoj internetskoj stranici poveže s podacima Vašeg profila, morate se odjaviti s dotične društvene mreže prije aktivacije tipke.

Opseg funkcije može se razlikovati ovisno o zemlji.