Navigation

Odgovorna osoba u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je:
Daimler AG („mi”)
Mercedesstraße 137
D-70327 Stuttgart
Njemačka
E-pošta: dialog@daimler.com

Daimler AG
Povjerenik za zaštitu podataka na razini koncerna
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Njemačka
E-pošta: data.protection@daimler.com

Veselimo se Vašem posjetu našim web stranicama i Vašem zanimanju za naše ponude. Vrlo nam je važna zaštita Vaših osobnih podataka. U ovim Napomenama u vezi zaštite podataka izjavljujemo na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke, što s njima činimo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove se to vrši te koja su Vaša prava i zahtjevi u vezi s time. Dodatno upućujemo na Daimlerovu Smjernicu o zaštiti podataka:

Daimlerova Smjernica o zaštiti podataka.

Naše Napomene u vezi zaštite podataka u vezi uporabe naših web stranica i Smjernica o zaštiti podataka tvrtke Daimler AG ne vrijede za Vaše aktivnosti na web stranicama društvenih mreža ili drugih ponuditelja kojima možete pristupiti preko poveznica na našim web stranicama. Molimo Vas da se na web stranicama tih ponuditelja informirate o njihovim odredbama u vezi zaštite podataka.

Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka

Kad posjećujete naše web stranice, spremamo određene podatke o pregledniku i operacijskom sustavu koje koristite, datum i vrijeme posjeta, status pristupa (npr. jeste li mogli pozvati web stranicu ili ste dobili dojavu pogreške), korištenje funkcija web stranice, pojmove za pretraživanje koje ste eventualno unijeli, učestalost pozivanja pojedinačnih web stranica, naziv pozvanih datoteka, prenesenu količinu podataka, web stranicu s koje ste dospjeli na naše web stranice kao i web stranicu koju ste posjetili s naših web stranica osim u slučaju kad kliknete na poveznice na našim web stranicama ili naziv domene unesete izravno u polje za unos one iste kartice (odn. istog prozora) Vašeg preglednika pod kojom ste otvorili naše web stranice. Osim toga, iz sigurnosnih razloga, a osobito radi sprečavanja i detektiranja napada na naše web stranice ili pokušaja prevare, spremamo Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga u trajanju od 7 dana.

Ostale osobne podatke spremamo samo ako nam ih priopćite npr. u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, no i u tim slučajevima samo u onoj mjeri u kojoj nam je to dopušteno na temelju suglasnosti koju ste dali ili u skladu s važećim pravnim propisima (daljnje informacije o tome naći ćete u nastavku u odlomku „Pravne osnove obrade”).

Niste zakonski ili ugovorno obvezni prepustiti svoje osobne podatke. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica ovise o prepuštanju Vaših osobnih podataka. Ako u tim slučajevima ne prepustite svoje osobne podatke, to može dovesti do toga da funkcije nisu na raspolaganju ili su na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

Svrhe korištenja

Osobne podatke prikupljene prilikom posjeta našim web stranicama koristimo kako bismo ih za Vas održavali što praktičnijima i kako bismo naše IT sustave zaštitili od napada i drugih protupravnih radnji.

Ako nam u okviru neke registracije, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, priopćite daljnje osobne podatke, dotične podatke koristit ćemo u navedene svrhe, u svrhu upravljanja korisnicima i, u onoj mjeri u kojoj je to nužno, u svrhu obrade i obračuna eventualnih poslovnih transakcije, no uvijek u opsegu nužnom za to.

Prijenos osobnih podataka trećim stranama, dodaci za društvene mreže

Naše web stranice mogu sadržavati i ponude trećih strana. Kad kliknete na neku takvu ponudu, dotičnim ponuditeljima prenosimo podatke u potrebnom opsegu (npr. podatak o tome da ste ponudu pronašli kod nas kao i eventualno daljnje informacije koje ste u tu svrhu već naveli na našim web stranicama).

Kad na našim web stranicama primjenjujemo tzv. dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i Google+, njih integriramo na sljedeći način: Kad posjećujete naše stranice, dodaci za društvene mreže su deaktivirani, tj. operaterima dotičnih mreža ne prenose se nikakvi podaci. Ako želite koristiti jednu od tih mreža, kliknite na odgovarajući dodatak društvene mreže kako biste uspostavili izravnu vezu s poslužiteljem dotične mreže.

Ako kod te mreže posjedujete korisnički račun i ako ste tamo prijavljeni u trenutku aktiviranja dodatka za društvene mreže, mreža Vaš posjet našim web stranicama može pridružiti Vašem korisničkom računu. Ako to želite spriječiti, molimo Vas da se prije aktiviranja dodatka za društvenu mrežu odjavite s mreže. Neka društvena mreža ne može pridružiti posjet drugim web stranicama tvrtke Daimler prije nego što i tamo aktivirate postojeći dodatak za društvenu mrežu. Ako aktivirate dodatak za društvenu mrežu, dotična mreža sadržaje koji postaju raspoloživi na njoj prenosi izravno u Vaš preglednik, koji je integrira u naše web stranice. U toj situaciji može doći i do prijenosa podataka kojeg inicira i kojim upravlja dotična društvena mreža. Za Vašu vezu s nekom društvenom mrežom, prijenose podataka do kojih dolazi između te mreže i Vašeg sustava kao i za Vaše interakcije na toj platformi vrijede isključivo odredbe o zaštiti podataka dotične mreže. Dodatak za društvenu mrežu ostaje aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili izbrišete svoje kolačiće.

Napomene u vezi kolačića

Kad kliknete na poveznicu do neke ponude ili aktivirate neki dodatak za društvene mreže, može se dogoditi da osobni podaci dospiju do ponuditelja u zemljama Europskog gospodarskog prostora, koje iz perspektive Europske unije („EU”) ne jamče „primjerenu razinu zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije. Imajte na umu ovu okolnost prije nego što kliknete na neku poveznicu ili aktivirate neki dodatak za društvenu mrežu pa time potaknete prijenos Vaših podataka.

Analiza podataka o korištenju; primjena analitičkih alata

Sadržaje naših web stranica želimo što više prilagoditi Vašim interesima i na taj način poboljšati našu ponudu za Vas. Kako bismo prepoznati preferencije kod korištenja i osobito popularna područja web stranica, koristimo sljedeće analitičke alate: Google Analytics, Adobe Analytics.

U slučaju korištenja analitičkih alata podaci se mogu prenositi na poslužitelj smješten u SAD-u i tamo obrađivati. U vezi s time obratite pozornost na sljedeće: Iz perspektive Europske unije u SAD-u ne postoji „primjerena razina zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije”. Ovu razinu zaštite moguće je, međutim, zamijeniti certifikacijom pojedinih poduzeća sukladno tzv. „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”.

Ako ne želite da prikupljamo i analiziramo informacije o Vašem posjetu našim web stranicama uz pomoć navedenih analitičkih alata u svakom trenutku možete se tome usprotiviti za ubuduće („opt out”). Vaše protivljenje implementiramo tako da u Vaš preglednik stavljamo opt-out kolačić. Taj kolačić služi samo za pridruživanje Vašeg protivljenja. Molimo Vas da obratite pozornost na to da opt-out kolačić iz tehničkih razloga djeluje samo u pregledniku u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite neki drugi preglednik, odn. krajnji uređaj, molimo Vas da ponovite postupak za opt-out.

U nastavku ćete naći informacije o ponuditeljima analitičkih alata koje koristimo kao i o dotičnoj mogućnosti za opt-out:

Google Inc. (“Google”):
Google je certificiran sukladno „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”.
Imate mogućnost spriječiti prenošenje Vaših podataka i njihovo prikupljanje i obradu od strane Googlea. Google Vas o tome informira preko sljedeće poveznice: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Adobe Systems Inc. (“Adobe”)
Adobe je certificiran sukladno „Europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti”.
Kako biste se usprotivili analizi putem analitičkog alata Adobe Analytics, slijedite ovu poveznicu: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

Informacije koje se temelje na korištenju (targeting i retargeting)

Kako bismo naš online marketing (npr. oglašavanje putem bannera) na web stranicama naših retargeting partnera (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick i Vivaki) mogli ciljano uskladiti s Vašim potrebama i interesima, koristimo tzv. tehnologije retargetinga. Pritom se u zanimanje koje ste iskazali našim proizvodima i uslugama pohranjuje u kolačićima. Prilikom posjeta drugim web stranicama koje surađuju s našim retargeting partnerima ovi se kolačići očitavaju i koriste se kako bi Vas se informiralo što bliskije Vašim interesima. To se odvija u anonimiziranom obliku, tj. nije moguće identificirati Vas preko retargetinga.

Ako ne želite da tvrtka Daimler i njezini retargeting partneri prikupljaju, spremaju i analiziraju informacije o Vašem posjetu radi usklađivanja oglašavanja putem bannera s Vašim interesima, u svakom trenutku možete se usprotiviti tome za ubuduće (opt-out).

Radi tehničke realizacije protivljenja u Vaš se preglednik postavlja opt-out kolačić. Taj kolačić služi isključivo za pridruživanje Vašeg protivljenja. Molimo Vas da obratite pozornost na to da opt-out kolačić iz tehničkih razloga djeluje samo u pregledniku u kojem je postavljen. Ako izbrišete kolačiće ili koristite neki drugi preglednik, odn. krajnji uređaj, molimo Vas da ponovite postupak za opt-out.

Uporabom kolačića od strane vanjskih pružatelja usluga možete upravljati i deaktivirati je na sljedećoj web stranici:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Sigurnost

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi Vaše podatke kojima upravljamo zaštitili od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere neprekidno se poboljšavaju prema stupnju tehnološkog razvoja.

Pravne osnove obrade

Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, ona predstavlja pravnu osnovu za dotičnu obradu (čl. 6 st. 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka).

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu uspostavljanja ili ispunjenja nekog ugovora predstavlja čl. 6 st. 1 slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka nužna za ispunjenje naših pravnih obveza (npr. u vezi čuvanja podataka), za to smo ovlašteni sukladno čl. 6 st. 1 slovo c Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osim toga, osobne podatke obrađujemo u svrhu zaštite naših opravdanih interesa kao i opravdanih interesa trećih strana sukladno čl. 6 st. 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka. Takve opravdane interese predstavljaju održavanje funkcionalnosti naših IT sustava, ali i marketing vlastitih i tuđih proizvoda i usluge te vođenje zakonski obvezne dokumentacije o poslovnim kontaktima.

Brisanje Vaših osobnih podataka

Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga, koje spremamo iz sigurnosnih razloga, brišemo nakon sedam dana. Vaše osobne podatke u ostalom brišemo čim prestane postojati svrha u koju se oni prikupljaju i obrađuju. Spremanje osobnih podataka dulje od tog trenutka vrši se samo ako je to nužno sukladno zakonima, uredbama i ili ostalim pravnim propisima Europske unije ili neke države članice Europske unije kojima podliježemo.

Prava pogođenih

Kao osoba pogođena obradom podataka imate pravo na pristup informacijama (čl. 15 GDPR-a), ispravak (čl. 16 GDPR-a), brisanje podataka (čl. 17 GDPR-a), ograničavanje obrade (čl. 18 GDPR-a) kao i na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a).

Ako ste dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka s naše strane, imate pravo opozvati je u svakom trenutku. Opoziv ne utječe na pravovaljanost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka opoziva. Isto tako, on ne utječe na daljnju obradu tih podataka koja se zasniva na nekoj pravnoj osnovi, kao npr. radi ispunjenja pravnih obveza (usp. odlomak „Pravne osnove obrade”).

Pravo prigovora

Imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koja se vrši na temelju čl. . 6 st. 1 e) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka u javnom interesu) ili čl. 6 st. 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka na temelju nekog odvagivanja interesa). Ako uložite prigovor, Vaše ćemo osobne podatke dalje obrađivati samo ako za to možemo dokazati obvezujuće opravdane razloge koji nadvladavaju Vaše interese, prava i slobode ili ukoliko obrada podataka služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

Molimo Vas da svoje zahtjeve ili izjave po mogućnosti uputite na sljedeću adresu za kontakt:dialog@daimler.com.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši zakonske propise, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za nadzor zaštite podataka (čl. 77 GDPR-a)

Bilten

Ako se pretplatite na bilten ponuđen na našoj web stranici, podaci koje navedete kod prijave za bilten koristit će se samo za slanje biltena ukoliko ne dadete suglasnost za daljnje korištenje. Pretplatu možete otkazati u svakom trenutku putem mogućnosti odjave predviđene u biltenu.

Usluga središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG

Putem usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG možete se prijaviti na sve web stranice i aplikacije Grupe Daimler i njezinih marki koje su priključene na tu uslugu. Uvjete korištenja usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG možete pozvati preko sljedeće poveznice:

Uvjeti korištenja usluge središnjeg pristupa tvrtke Daimler AG

Kolačići

Informacije o kolačićima koje koristimo i o njihovim funkcijama naći ćete u našim Napomenama u vezi kolačića.

Napomene u vezi kolačića

Stanje: svibanj 2018.

Opseg funkcije može se razlikovati ovisno o zemlji.