Navigation

Szerzői jog

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Minden jog fenntartva. Az összes szöveg, kép, grafika, hang-, videó- és animációs fájl, valamint azokkal kapcsolatos jogok a szerzői jogok és a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyéb törvények hatálya alá tartoznak. Azokat sem kereskedelmi, sem továbbadás céljából másolni, sem megváltoztatni és más internetoldalakon felhasználni nem szabad. A Daimler AG egyes internetoldalai olyan anyagot is tartalmaznak, amelyek szerzői jogai azoknak a tulajdonában vannak, akik ezeket az anyagokat rendelkezésre bocsátották.

Termékek és árak

Az egyes oldalak szerkesztésének lezárása után a termékeken és szolgáltatásokon történhettek változások. A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási és szolgáltatási terjedelem változásának jogát a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések a Daimler AG érdekeinek figyelembe vételével a vevő számára észszerűek. Az illusztrációkon olyan tartozékok és extrafelszereltségek vagy egyéb kiegészítők is láthatók lehetnek, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. A színeltérések technikai okokra vezethetők vissza. Egyes oldalak olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, amelyek egyes országokban nem elérhetők. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra és azok hatásaira való utalások csak a Német Szövetségi Köztársaságban érvényesek. Egyéb rendelkezések hiányában az értékesítési vagy szállítási feltételek esetében a szállítás napján érvényes árak érvényesek. Szerződéses partnereink számára az árak kötelezettség nélküli ajánlott árként értendők. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért ezért kérjük, forduljon egyik képviseletünkhöz vagy egy szerződéses partnerünkhöz.

Kereskedelmi márkák

Ahol nincs másként megadva, a Daimler AG internetoldalain megnevezett minden márka a Daimler AG törvény által védett védjegye, ez különösen érvényes a típusmegnevezésekre, valamint a vállalat minden logójára és emblémájára.

Licencjogok

A Daimler AG innovatív és informatív internetprogramot kíván nyújtani Önnek. Ezért reméljük, hogy éppúgy örömét leli oldalaink kreatív kialakításában, mint mi magunk. Megértését kérjük azonban azért, hogy a Daimler AG-nek védenie kell szellemi tulajdonát, beleértve a szabadalmakat, kereskedelmi márkákat és szerzői jogokat, és ezért ezekre az internetoldalakra a Daimler AG szellemi tulajdonára vonatkozó semmilyen licencjog nem adható.

Tudnivalók a jövőre vonatkozó kijelentésekről

Az internetoldalak, Investor Relations kiadványok, üzleti és évközi jelentések, kitekintések, prezentációk, audio- és videoközvetítések rendezvényekről (élőben vagy felvételről) és egyéb dokumentumok ezen a weboldalon többek között jövőbeli történésekre vonatkozó állításokat is tartalmazhatnak, amelyek a menedzsment pillanatnyi véleményén alapszanak. Az ilyen jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló kifejezések jellemzik, mint „előreláthatólag”, „vélhetően”, „gondoljuk, „becsüljük”, „várhatóan”, „törekszünk”, „lehet/lehetne”, „tervezzük”, „előrevetítjük”, „kellene”. Az ilyen kijelentések bizonyos kockázatot és bizonytalanságot tartalmaznak. Néhány példa ezekre a csökkenő konjunktúra Európában vagy Észak-Amerikában, az árfolyamok, kamatlábak és nyersanyagárak változásai, versenytársak termékeinek bevezetése, nagyobb fokú vevői érdeklődés, a smart új üzleti modelljének eredményes megvalósítása, valamint a használt gépkocsik újraeladási árainak visszaesése. Amennyiben ezen bizonytalansági tényezők vagy más kiszámíthatatlan tényezők (ezek közül némelyik „Kockázatjelentés” címszó alatt megtalálható a Daimler AG legutóbbi Üzleti jelentésében, valamint a „Risk Factors” címszó alatt a Daimler AG legutóbbi Üzleti jelentésében a 20-F űrlapon, amelyet az USA értékpapír-tőzsdefelügyeleti hatóságához benyújtottak) bekövetkeznek, vagy az állítások alapját képező feltételezések helytelennek bizonyulnak, a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ezekben az állításokban megnevezett vagy hallgatólagosan kifejezésre juttatott eredményektől. Nincs szándékunkban, és nem tekintjük kötelezettnek magunkat arra, hogy a jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan aktualizáljuk, mivel ezek kizárólag a nyilvánosságra hozatal napján érvényes körülményekből indulnak ki.

Megjegyzés a Fogyasztói vitarendezéséről szóló törvény (VSBG) 36. § paragrafusa alapján

A Daimler AG nem vesz részt fogyasztói békéltető testület előtti békéltető eljárásban a német Fogyasztói vitarendezési törvény (VSBG) rendelkezései szerint, és erre nem is kötelezett.

Információk az online vitarendezésről

Az EU-Bizottság létrehozott egy internetes platformot a vitás ügyek online rendezése céljából (az ún. „OS-platform“). Az Online vitarendezési platformon keresztül a bírósági eljárást elkerülve lehet rendezni az online adásvételi szerződésekből származó szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitákat. Az Online vitarendezési platformot a következő linken érheti el: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Felelősség

Az ezeken az oldalakon található információk és adatok nem jelentenek ígéretet vagy garanciát, akár kifejezetten vagy hallgatólagosan. Különösen nem jelentenek hallgatólagos egyetértést vagy garanciát az állapotra, a kereskedelmi forgalomba hozhatóságra, bizonyos célra való alkalmasságra vagy törvények és szabadalmak meg nem sértésére vonatkozóan.

Internetoldalainkon más internetoldalakra vezető hivatkozások is találhatók. Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy nincs befolyásunk a hivatkozásokon át elérhető oldalak kialakítására és tartalmára. Ezért nem vállalhatunk felelősséget az azokon közzétett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Ennek alapján ezúton elhatárolódunk ezen oldalak valamennyi tartalmától. Ez a nyilatkozat érvényes az internetoldalainkon található, külső oldalakra mutató minden hivatkozásra és azok tartalmára.

Social Plugins

A Daimler az olyan közösségi hálók, mint a Facebook, Twitter und Google+ úgy nevezett social plugin-jait használja (a továbbiakban kapcsolófelületek). Weboldalunk felkeresésekor ezek a kapcsolófelületek alaphelyzetben deaktiválva vannak, tehát az Ön közreműködése nélkül nem küldenek adatokat az egyes közösségi hálózatoknak. Ahhoz, hogy a kapcsolófelületeket használni tudja, azokat egy kattintással aktiválnia kell. A bővítményikon addig marad aktív, amíg azt újra inaktívvá nem teszi, vagy a cookie-kat ki nem törli (lásd ehhez a „Cookie-k“ pontot). Az aktiválást követően közvetlen kapcsolat jön létre a mindenkori közösségi hálózat szerverével. A kapcsolófelület tartalmát ekkor a közösségi hálózat közvetlenül átviszi az Ön böngészőjébe, és az kapcsolja azt a weboldalhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nincs befolyásunk a közösségi hálózati bővítményikonok segítségével gyűjtött adatok körére. A mindenkori közösségi hálózatok általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről és az adatok további feldolgozásáról és használatáról, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeiről magánszférája védelme érdekében további tudnivalókat találhat a mindenkori közösségi hálózatok adatvédelmi tájékoztatójában. Egy kapcsolófelület aktiválása után a mindenkori közösségi hálózat már képes adatokat gyűjteni, függetlenül attól, hogy Ön használja-e a kapcsolófelületet. Ha be van jelentkezve egy közösségi hálózatba, az a látogatását ezen a weboldalon hozzá tudja rendelni felhasználói fiókjához. Más Daimler-weboldalakon tett látogatásait a közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni, amíg Ön a mindenkori kapcsolófelületet ott is nem aktiválta. Ha tagja egy közösségi hálózatnak, és nem szeretné, hogy az a weboldalunk felkeresésekor gyűjtött adatokat az Ön tárolt felhasználói adataival összekapcsolja, ki kell jelentkeznie a mindenkori közösségi hálózatból a kapcsolófelületek aktiválása előtt.

A rendelkezésre álló funkciók országonként eltérőek lehetnek.