Navigation
Szerzői jog

Copyright 2003-2015 Daimler AG. Minden jog fenntartva. Az összes szöveg, kép, grafika, hang-, videó- és animációs fájl valamint azokkal kapcsolatos jogok a szerzői jogok és egyéb, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó törvények hatálya alá tartoznak. Azokat sem kereskedelmi célokra vagy a továbbadáshoz másolni, sem megváltoztatni és más internet oldalakon sem szabad felhasználni. A Daimler AG egyes internetoldalai olyan anyagot is tartalmaznak, amelyek szerzői jogai azoknak a tulajdonában vannak, akik ezeket az anyagokat rendelkezésre bocsátották.

Termékek és árak

Az egyes oldalak szerkesztésének lezárása után a termékeken és szolgáltatásokon történhettek változások. A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések a Daimler AG érdekeinek figyelembevételével a vevő számára ésszerűek. Az illusztrációkon olyan tartozékok és extrafelszereltségek is láthatók lehetnek, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. A színeltérések technikai okokra vezethetők vissza. Egyes oldalak olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, melyek egyes országokban nem elérhetők. A törvényes, jogi ill. adóelőírásokra és azok hatásaira való utalások csak a Német Szövetségi Köztársaságban érvényesek. Egyéb rendelkezések hiányában az értékesítési- vagy szállítási feltételek esetében a szállítás napján érvényes árak érvényesek. Szerződéses partnereink számára az árak kötelezettség nélküli ajánlott árként értendők. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért ezért kérjük, forduljon egy képviseletünkhöz, vagy egy szerződéses partnerünkhöz.

Kereskedelmi márkák

Ahol nincs másként megadva, minden, a Daimler AG internetoldalain megnevezett márka a Daimler törvény által védett védjegye, ez érvényes különösen a típusmegnevezésekre valamint a vállalat minden logójára és emblémájára.

Licencjogok

A Daimler AG innovatív és informatív internet-programot kíván nyújtani Önnek. Ezért reméljük, hogy éppúgy örömét leli oldalaink kreatív kialakításában, mint mi magunk. Megértését kérjük azonban azért, hogy a Daimler AG-nek szellemi tulajdonát, beleértve a szabadalmakat, kereskedelmi márkákat és szerzői jogokat, védenie kell, és ezért ezekre az internetoldalakra semmilyen, a Daimler AG szellemi tulajdonára vonatkozó licencjog nem adható.

Tudnivalók a jövőre vonatkozó kijelentésekről

Az internetoldalak, Investor Relations kiadványok, üzleti- és évközi jelentések, kitekintések, prezentációk, audio- és videoközvetítések rendezvényekről (élőben vagy felvételről) és egyéb dokumentumok ezen a weboldalon többek között jövőbeli történésekre vonatkozó állításokat is tartalmazhatnak, melyek a menedzsment pillanatnyi megítélésén alapszanak. Az ilyen jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló kifejezések jellemzik, mint “előreláthatólag”, “vélhetően”, “gondoljuk, “becsüljük”, “várhatóan”, “törekszünk”, “lehet/lehetne”, “tervezzük”, “előrevetítjük”, “kellene”. Az ilyen kijelentések bizonyos kockázatot és bizonytalanságot tartalmaznak. Néhány példa ezekre a csökkenő konjunktúra Európában vagy Észak-Amerikában, az árfolyamok, kamatlábak és nyersanyagárak változásai, versenytársak termékeinek bevezetése, nagyobb vevői érdeklődés, a smart új üzleti modelljének eredményes megvalósítása, valamint a használt gépkocsik újraeladási árainak visszaesése. Amennyiben e bizonytalansági tényezők valamelyike vagy más kiszámíthatatlan tényező (ezek közül néhányat a “Risikobericht/Kockázatjelentés” címszó alatt a Daimler AG aktuális üzleti jelentésében, valamint a “Risk Factors/Rizikófaktorok” címszó alatt a Daimler AG aktuális üzleti jelentésében a 20-F formanyomtatványon leírtunk, melyet az USA Értékpapír-Tőzsdefelügyeletének nyújtottunk be) bekövetkezik vagy a kijelentések alapjául szolgáló vélekedések helytelennek bizonyulnak, a tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek az ezen kijelentésekben megnevezett, vagy hallgatólagosan kifejezésre juttatott eredményektől. Nincs szándékunkban, és nem tekintjük kötelezettnek magunkat arra, hogy a jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan aktualizáljuk, mivel ezek kizárólag a nyilvánosságra hozatal napján érvényes körülményekből indulnak ki.

Felelősség

Az ezeken az oldalakon található információk és adatok nem jelentenek ígéretet vagy garanciát, akár kifejezetten vagy hallgatólagosan. Különösen nem jelentenek hallgatólagos egyetértést vagy garanciát az állapotra, a kereskedelmi forgalomba hozhatóságra, bizonyos célra való alkalmasságra vagy törvények és szabadalmak meg nem sértésére vonatkozóan.

Internet-oldalainkon más internet-oldalakra vezető hivatkozások is találhatók. Szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy nincs befolyásunk a hivatkozásokon át elérhető oldalak kialakítására és tartalmára. Ezért nem vállalhatunk felelősséget az azokon közzétett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Ennek alapján ezúton elhatárolódunk ezen oldalak valamennyi tartalmától. Ez a nyilatkozat érvényes minden, internet-oldalainkon található, külső oldalakra mutató hivatkozásra és azok tartalmára.

Social Pluginek

A Daimler a közösségi hálózatok, mint a Facebook, a Twitter és a Google+ ún. Social Pluginjeit (a továbbiakban kapcsolófelületek) használja. Weboldalunk felkeresésekor ezek a kapcsolófelületek alaphelyzetben deaktiválva vannak, tehát az Ön közreműködése nélkül nem küldenek adatokat harmadik félnek. Ahhoz, hogy a kapcsolófelületeket használni tudja, azokat egy kattintással aktiválnia kell. A kapcsolófelület addig marad aktív, amíg Ön azt ismét deaktiválja vagy a cookie-kat nem törli (ld. a „Cookie-k“ alatt). Az aktiválást követően közvetlen kapcsolat jön létre a mindenkori közösségi hálózat szerverével. A kapcsolófelület tartalmát ekkor a közösségi hálózat közvetlenül átviszi az Ön böngészőjébe, és az kapcsolja azt a weboldalhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nincs befolyásunk az adatok terjedelmére, amelyeket a közösségi hálózatok kapcsolófelületeikkel gyűjtenek. A mindenkori közösségi hálózatok általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről és az adatok további feldolgozásáról és használatáról, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeiről magánszférája védelmére további tudnivalókat találhat a mindenkori közösségi hálózatok adatvédelmi tájékoztatójában. Egy kapcsolófelület aktiválása után a mindenkori közösségi hálózat már képes adatokat gyűjteni, függetlenül attól, hogy Ön használja-e a kapcsolófelületet. Ha be van jelentkezve egy közösségi hálózatba, az a látogatását ezen a weboldalon hozzá tudja rendelni felhasználói kontójához. Más Daimler-honlapokon történt látogatásait a közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni, amíg Ön a mindenkori kapcsolófelületet ott is nem aktiválta.Ha tagja egy közösségi hálózatnak és nem szeretné, hogy az a weboldalunk felkeresésekor gyűjtött adatokat az Ön tárolt felhasználói adataival összekapcsolja, ki kell jelentkeznie a mindenkori közösségi hálózatból a kapcsolófelületek aktiválása előtt.

A rendelkezésre álló funkciók országonként eltérőek lehetnek.