Navigation

Autorių teisės

Autorių teisės 2003-2018 m. Daimler AG. Visos teisės saugomos. Visų tekstų, paveikslų, grafikos, garso, vaizdo ir animacinės medžiagos bei jų kompozicijų atvejais taikomi autorių teisių ir kiti įstatymai dėl intelektinės nuosavybės apsaugos. Medžiagos negalima kopijuoti prekybos ar platinimo tikslais, keisti ir skelbti kitose svetainėse. Kai kuriuose Daimler AG puslapiuose pateikiama medžiaga, kurios autorių teisės priklauso ją patalpinusiems asmenims.

Produktai ir kainos

Gali būti su gaminiais ir paslaugomis susijusių pakeitimų, atsiradusių jau paskelbus pavienių puslapių turinį. Gamintojas pasilieka teisę pristatymo laikotarpiu pakeisti dizainą arba konstrukciją, spalvą ir tiekiamo komplekto ar teikiamos paslaugos sudėtį, jeigu tie pakeitimai ar modifikacijos, atsižvelgiant į „Daimler AG“ interesus, yra priimtini klientui. Paveiksluose gali būti pavaizduoti ir tokie priedai, speciali įranga ar kitokie komplektai, kurių nėra standartinėje siuntoje ar kurių neapima paslauga. Galimi atspalvių neatitikimai dėl techninių priežasčių. Pavieniuose puslapiuose gali būti pateikta modelių ir paslaugų, kurie siūlomi ne visose šalyse. Informacija apie įstatymų, teisinius ir mokestinius reikalavimus bei jų nesilaikymo padarinius taikytina tik Vokietijos Federacinei Respublikai. Jei teisės aktuose dėl pardavimo ar pristatymo sąlygų nenurodyta kitaip, taikomos tokios kainos, kokios buvo pristatymo dieną. Mūsų kontrakto partneriams siūlomos kainos laikomos neįpareigojančiomis ir rekomenduojamomis. Todėl dėl atnaujintų kainų kreipkitės į filialą ar kontrakto partnerį.

Prekių ženklai

Jei nenurodyta kitaip, visi Daimler svetainėje paminėti prekių ženklai teisiškai saugomi kaip Daimler prekių ženklai, ypač modelių pavadinimai, visi įmonės logotipai ir simboliai.

Licencijos teisės

„Daimler AG“ siekia siūlyti jums naujovišką ir informatyvią internetinę programą. Todėl tikimės, kad kaip ir mes džiaugsitės mūsų kūrybingumo rezultatais. Vis dėlto supraskite, kad Daimler AG siekia apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant patentus, prekių ženklus ir autorių teises, o šios svetainės negali užtikrinti jokių Daimler AG intelektinės nuosavybės licencijų.

Pastabos apie perspektyvinius teiginius

Tinklavietėse, ryšių su investuotojais skyriaus leidiniuose, metinėse ir tarpinėse ataskaitose, ateities perspektyvų aprašuose, skaidrėse, renginių garso bei vaizdo medžiagoje (tiesioginės transliacijos ar įrašytoje) ir kituose šioje svetainėje esančiuose dokumentuose taip pat pateikiami perspektyviniai teiginiai apie tolesnę raidą, pagrįsti dabartinėmis valdybos prognozėmis. Tokie žodžiai kaip „numatyti“, „spėti“, „tikėti“, „vertinti“, „tikėtis“, „ketinti“, „galėti / galėtų“, „planuoti“, „įsivaizduoti“, „reikėti“ ir pan. sąvokos nusako šiuos perspektyvinius teiginius. Tokie teiginiai susiję su tam tikra rizika ir neapibrėžtumu. Keli pavyzdžiai: ekonomikos nuosmukis Europoje ar Šiaurės Amerikoje, valiutos kursų kaita, palūkanų normos ir žaliavų kainos, konkurentų rinkai tiekiami gaminiai, patrauklesni pardavimo pasiūlymai, sėkmingai įgyvendinami naujo verslo modelio pritaikymo išmaniajai technologijai projektai, taip pat naudotų transporto priemonių perpardavimo kainų kritimas. Atsiradus vienam šių nesaugumo faktorių arba kitiems neaiškumams (kai kurie aprašyti Daimler AG metinės ataskaitos skyriuose „Rizikos ataskaita‟ ir „Rizikos faktoriai‟ 20-F formoje, įteiktoje JAV vertybinių popierių biržos priežiūros institucijai) ir paaiškėjus, kad prielaidos, kuriomis grindžiami teiginiai, yra neteisingos, realūs rezultatai gali visiškai skirtis nuo nurodytų šiuose teiginiuose arba netiesiogiai išreikštų. Nesiekiame ir neįsipareigojame nuolat atnaujinti perspektyvinių teiginių, nes jie kurti remiantis tik to laiko, kada buvo paskelbti, aplinkybėmis.

Pastaba pagal vartotojų ginčų sprendimo įstatymo (VSBG) 36 straipsnį

Daimler AG nedalyvaus ir nėra įsipareigojusi dalyvauti ginčo sprendimo procese prieš vartotojų arbitražo instituciją pagal Vartotojų ginčų sprendimo teisės įstatymą (vok. VSBG).

Informacija dėl ginčų sprendimo internetu

ES Komisija sukūrė internetinę platformą, skirtą ginčams spręsti internetu (vadinamąją OS platformą). OS platforma yra internetinių pirkimo–pardavimo sutarčių įsipareigojimų nevykdymo ginčų sprendimo neteismine tvarka vieta. OS platformą pasieksite spustelėję šią nuorodą: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Atsakomybė

Šioje interneto svetainėje pateikta informacija, tiek aiškiai įvardyta, tiek numanoma, nesuteikia garantijos. Juo labiau ji nereiškia numanomo sutikimo ir nesuteikia garantijos, susijusios su kokybe, prieinamumu rinkoje, tinkamumu naudoti tam tikrais tikslais, įstatymų ir patentų nepažeidimu.

Mūsų svetainėje rasite nuorodų į kitas svetaines. Pabrėžiame, kad nesame atsakingi už svetainių, į kurias jus nukreipiame, formą ir turinį. Todėl negalima užtikrinti, kad jose pateikta informacija yra nepasenusi, teisinga, išsami ar kokybiška. Tuo remdamiesi atsiribojame nuo bet kokio šių svetainių turinio. Ši deklaracija galioja visoms mūsų svetainėje pateiktoms nuorodoms į išorines svetaines ir visų jų turinį.

Socialinių tinklų papildiniai

„Daimler“ naudoja socialinių tinklų, pvz., „Facebook“, „Twitter“ ir „Google+“ socialinius papildinius (toliau – mygtukai). Apsilankius mūsų svetainėje šie mygtukai standartiškai nėra aktyvūs, t. y. be jūsų žinios duomenys nesiunčiami į atitinkamus socialinius tinklus. Kad galėtumėte naudotis mygtukais, iš pradžių turite juos aktyvinti spustelėdami. Mygtukas būna aktyvus, kol jį išaktyvinate arba pašalinate slapukus (žr. skyriuje „Slapukai“). Aktyvinus mygtuką, užmezgamas tiesioginis ryšys su atitinkamo socialinio tinklo serveriu. Tada mygtuko turinys tiesiogiai perduodamas iš socialinių tinklų į naršyklę ir jos įtraukiamas į svetainę. Atkreipkite dėmesį į tai, kad neturime įtakos duomenų, kuriuos renka socialiniai tinklai per savo mygtukus, kiekiui. Informaciją apie duomenų rinkimo tikslus bei kiekį, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, vykdomą atitinkamų socialinių tinklų, taip pat apie atitinkamas teises ir galimas pasirinkti nuostatas, padedančias apsaugoti jūsų privatumą, rasite atitinkamų socialinių tinklų pastabose apie duomenų apsaugą. Aktyvinus mygtuką atitinkamas socialinis tinklas jau gali pradėti rinkti duomenis, nesvarbu, ar ką nors darote su mygtuku, ar ne. Jei esate prisijungę prie socialinio tinklo, jis gali susieti jūsų apsilankymą šioje svetainėje su naudotojo paskyra. Apsilankymo kitose „Daimler“ svetainėse socialinis tinklas priskirti negali, kol jose nesuaktyvinsite atitinkamo mygtuko. Jei esate socialinio tinklo narys ir nenorite, kad apsilankius mūsų svetainėje surinkti jūsų duomenys jame būtų susieti su jūsų įrašytais nario duomenimis, prieš suaktyvindami mygtukus turite atsijungti nuo atitinkamo socialinio tinklo.
Funkcijų apimtis gali skirtis priklausomai nuo šalies.