Piegādātājs/datu aizsardzība

 • Juridiskās norādes

  Autortiesības

  Autortiesības 2003-2017 Daimler AG. Visas tiesības paturētas. Visi teksti, attēli, grafikas, skaņas, video un animāciju faili un to noteikumi ir pakļauti autortiesību un citiem likumiem, kas aizsargā intelektuālo īpašumu. Tos var izmantot vai nu komerciāliem mērķiem vai kopēt tālāknodošanai, mainīšanai un izmantošanai citās tīmekļa vietnēs. Dažas „Daimler AG” tīmekļa vietnes satur arī materiālus, kas ir autortiesību objekts tiem, kas to padarīja pieejamu.

  Produkti un cenas

  Pēc tam, kad atsevišķās vietnēs veikti labojumi, var rasties izmaiņas produktu un pakalpojumu piedāvājumā. Ražotājs patur tiesības mainīt dizainu un formu, uz novirzēm krāsu toņos, kā arī veikt izmaiņas produktu komplektācijā un pakalpojumu klāstā, ja izmaiņas vai novirzes ir pieņemamas klientam, ņemot vērā „Daimler AG” intereses. Attēlos var būt redzami arī piederumi, papildaprīkojums vai citi priekšmeti, kas netilpst standarta produkta komplektācijā vai pakalpojumu klāstā. Novirzes no krāsas ir noteiktas tehniski. Dažās vietnēs var būt iekļauti arī modeļi un pakalpojumi, kas atsevišķās valstīs nav pieejami. Paziņojumi par likumiskiem, tiesiskiem un nodokļu noteikumiem un sekām ir spēkā tikai Vācijas Republikā. Ja pārdošanas vai piegādes noteikumos nav noteikts citādāk, tiek piemērotas cenas, kas ir spēkā piegādes dienā. Mūsu līgumslēdzējpusēm cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Lūdzu, konsultējieties ar uzņēmumu vai līgumslēdzēju.

  Tirdzniecības nosaukumi

  Pēc tam, kad atsevišķās vietnēs veikti labojumi, var rasties izmaiņas produktu un pakalpojumu piedāvājumā. Ražotājs patur tiesības mainīt dizainu un formu, uz novirzēm krāsu toņos, kā arī veikt izmaiņas produktu komplektācijā un pakalpojumu klāstā, ja izmaiņas vai novirzes ir pieņemamas klientam, ņemot vērā „Daimler AG” intereses. Attēlos var būt redzami arī piederumi, papildaprīkojums vai citi priekšmeti, kas netilpst standarta produkta komplektācijā vai pakalpojumu klāstā. Novirzes no krāsas ir noteiktas tehniski. Dažās vietnēs var būt iekļauti arī modeļi un pakalpojumi, kas atsevišķās valstīs nav pieejami. Paziņojumi par likumiskiem, tiesiskiem un nodokļu noteikumiem un sekām ir spēkā tikai Vācijas Republikā. Ja pārdošanas vai piegādes noteikumos nav noteikts citādāk, tiek piemērotas cenas, kas ir spēkā piegādes dienā. Mūsu līgumslēdzējpusēm cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Lūdzu, konsultējieties ar uzņēmumu vai līgumslēdzēju.

  Licences tiesības

  „Daimler AG” vēlas Jums piedāvāt inovatīvu un informatīvu interneta programmu. Tāpēc mēs ceram, ka Jūs esat apmierināts/-a ar mūsu radošo dizainu tāpat kā mēs. Taču Jums ir arī jāsaprot, ka uzņēmumam „Daimler AG” ir jāaizsargā savs intelektuālais īpašums, tostarp patenti, preču zīmes un autortiesības, un šīs tīmekļa vietnes nevar piešķirt nekādas licences tiesības uz „Daimler AG” intelektuālo īpašumu.

  Norādījumi par uz nākotni vērstiem paziņojumiem

  Tīmekļa vietnes, investoru attiecību publikācijas, gada un starpposma ziņojumi, pārskati, prezentācijas, pasākumu audio un video pārraides (tiešraidē vai ierakstītas) un citi dokumenti, kas iekļauti šajā tīmekļa vietnē, cita starpā satur arī uz nākotni vērstus paziņojumus par turpmākām darbībām, kas pamatojas uz pašreizējām vadības aplēsēm. Tādi vārdi kā „paredzēt”, „pieņemt”, „ticēt”, „novērtēt”, „gaidīt”, „plāno”, „var/varētu”, „plāns”, „projekts”, „vajadzētu” un līdzīgas izteiksmes ir raksturīgi šiem uz nākotni vērstajiem paziņojumiem. Šādi paziņojumi ir pakļauti noteiktiem riskiem un neskaidrībām. Daži piemēri ietver ekonomikas lejupslīdi Eiropā vai Ziemeļamerikā, izmaiņas valūtas kursos, procentu likmēs un preču cenās, konkurējošu produktu ieviešanu; pārdošanas stimulu palielināšanu; jaunu biznesa modeļu sekmīgu un viedu īstenošanu, un lietoto transportlīdzekļu tālākpārdošanas cenas samazinājumu. Ja iestājas kāds no šiem nedrošības faktoriem vai rodas citi riski (daži no tiem ir aprakstīti uzņēmuma „Daimler AG” aktuālā gada pārskata sadaļā „Risku ziņojums” un „Daimler AG” aktuālās gada pārskata veidlapas 20-F, kas iesniegta ASV Vērtspapīru biržas uzraudzības iestādē, sadaļā „Riska faktori”), vai izrādās, ka izteikumu pamatā esošie pieņēmumi nav pareizi, faktiskais rezultāts būtiski var atšķirties no izteikumos minētajiem vai netieši izteiktajiem rezultātiem. Mēs neplānojam un neuzņemamies jebkādas saistības atjaunināt jebkuru nākotnē virzītu paziņojumu, jo tie ir balstīti tikai uz apstākļiem to publikāciju datumā.

  Norāde saskaņā ar Vācijas Patērētāju strīdu risināšanas likuma (VSBG) 36. pantu

  Lietotājiem Vācijā: uzņēmums „Daimler AG” nepiedalīsies strīdu izšķiršanā patērētāju šķīrējtiesā Vācijas VSBG izpratnē, un tas arī nav uzņēmuma pienākums.

  Informācija par strīdu risināšanu tiešsaistē

  ES Komisija ir radījusi interneta platformu strīdu risināšanai tiešsaistē (t. sauc. „OS platformu”). Šī OS platforma kalpo kā kontaktpunkts, kurā cilvēki noteiktos gadījumos var griezties pēc palīdzības vai padoma un ārpustiesas kārtībā izšķirt strīdus saistībā ar līgumsaistībām, kas izriet no tiešsaistes pirkuma līgumiem. OS platformu atradīsiet, nospiežot uz šīs saites: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Atbildība

  Šajā lapā sniegtā informācija un dati neveido nekādu nodrošinājumu vai tiešu vai netiešu garantiju. Tie īpaši neveido izrietošu garantiju vai garantiju attiecībā uz stāvokli, piemērotību pārdošanai, derīgumu konkrētam mērķim vai likumu un patentu nepārkāpšanu.

  Mūsu tīmekļa vietnēs atradīsiet saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs vēlamies norādīt, ka mums nav nekādas ietekmes pār saistītajām vietnēm vai tajās ievietoto saturu. Mēs arī neuzņemamies atbildību par to aktualitāti, pareizību, pilnību vai tajās atspoguļotās informācijas kvalitāti. Tādēļ mēs distancējamies no šo lapu satura. Šis skaidrojums attiecas uz visām mūsu tīmekļa vietnēs atrodamajām saitēm, ārējām vietnēm un to saturu.

  Sociālo tīklu spraudņi

  Daimler izmanto tādu sociālo tīklu kā Facebook, Google+ un Twitter sociālos spraudņus (turpmāk tekstā – „pogas”). Apmeklējot mūsu mājas lapas šīs pogas pēc noklusējuma ir deaktivētas, t.i. bez Jūsu rīcības tās nevar nosūtīt datus trešajām personām. Pirms Jūs izmantojat pogas, Jums tās ir jāaktivizē ar klikšķi. Poga paliek aktīva tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta, vai izdzēsta tās sīkdatne (sk. informāciju par šo sadaļā „Sīkdatnes”). Pēc aktivizēšanas tiks izveidots tiešs savienojums ar konkrētā sociālā tīkla serveri. Pogu saturs no sociālajiem tīkliem nonāks Jūsu pārlūkprogrammā, un tās tiks ievietotas mājas lapā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nekādi nevaram ietekmēt datu apjomu, kuru sociālie tīkli ievāc ar savu pogu palīdzību. Datu vākšanas mērķi un apjomu, turpmāku apstrādi un attiecīgo sociālā tīkla datu lietošanu, kā arī Jūsu tiesības un iestatījumus privātuma aizsardzībai var atrast konkrētā sociālā tīkla konfidencialitāte politikā. Pēc pogas aktivizēšanas konkrētais sociālais tīkls var iegūt datus neatkarīgi no tā, vai Jūs tos integrējat ar pogu. Ja Jūs esat pierakstījies kādā sociālajā tīklā, tas Jūsu mājas lapas apmeklējumu var piesaistīt Jūsu lietotāja kontam. Apmeklējot kādu citu Daimler mājas lapas, sociālais tīkls nevar tikt piesaistīts, pirms arī šajā mājas lapā netiek aktivizēta attiecīgā poga. Ja Jums ir konts kādā sociālajā tīklā un Jūs nevēlaties, lai dati, kas tiek savākti par jums, kad apmeklējat mūsu mājas lapas, tiktu sasaistīti ar saglabātajiem lietotāja datiem, pirms pogas aktivizācijas ir jāizrakstās no attiecīgā sociālā tīkla.

 • Piegādātājs

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Štutgarte
  Tālr.: +49 71117 0
  E-pasts: dialog@daimler.com

  Tās valdes personā:
  Dieter Zetsche (priekšsēdētājs), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Uzraudzības padomes priekšsēdētājs:
  Manfred Bischoff

  Štutgartes apgabaltiesas komercreģistrs, Nr. HRB 19360
  Tirdzniecības nodokļa identifikācijas numurs: DE 81 25 26 315

 • Datu aizsardzība

  Daimler novērtē Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē, kā arī Jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un produktiem. Mēs nopietni uztveram Jūsu privāto datu aizsardzību un vēlamies, lai Jūs jūtaties labi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes. Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, mums ir svarīgs nosacījums mūsu uzņēmējdarbības apsvērumiem. Ar personu saistītie dati, kas tiek iegūti mūsu mājas lapu apmeklējuma laikā, tiek apstrādāti saskaņā ar tās valsts datu aizsardzības tiesiskajām normām, kurā atrodas par datu aizsardzību atbildīgā nodaļa. Mūsu datu aizsardzības politika pārējā ziņā ir noteikta saskaņā ar Daimler piemērojamajām Datu aizsardzības pamatnostādnēm.

  Daimler datu aizsardzības pamatnostādnes.

  Daimler mājas lapās var būt pieejamas saites uz citu piegādātāju mājas lapām, uz kurām neattiecas šī datu aizsardzības deklarācija.

  Ar personu saistīto datu ieguve un apstrāde


  Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu tīmekļa serveris automātiski saglabās informāciju par pārlūkprogrammas un operētājsistēmas lietojumu, tīmekļa vietnes, no kurām Jūs apmeklējat mūsu vietni, tīmekļa lapas, kuras Jūs apmeklējat, apmeklējuma datumus un drošības apsvērumus, piemēram, lai noteiktu apdraudējumu mūsu tīmekļa vietnei, un uz septiņu dienu periodu arī Jūsu interneta pakalpojumu nodrošinātāja Jums piešķirto IP adresi. Izņemot IP adresi, personas dati tiks saglabāti tikai tad, ja informēsiet mūs reģistrācijas kontekstā, aptaujā, cenu iepirkumā vai līguma slēgšanas dēļ.

  Ar personu saistīto datu izmantošana un nodošana, un paredzēšana konkrētam mērķim


  Daimler izmanto ar Jums saistītos datus mājas lapas tehniskajai administrēšanai, klientu datu bāzes pārvaldīšanai, produktu aptaujām un tirgdarbībai tikai attiecīgajam gadījumam nepieciešamajā apjomā.

  Personas dati tiek nodoti valsts institūcijām un iestādēm tikai tad, ja to pieprasa valsts tiesību akti. Mūsu darbiniekiem, aģentūrām un tirgotājiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti.

  Izvēles iespēja


  Mēs vēlētos izmantot Jūsu datus, lai informētu Jūs par mūsu produktiem un pakalpojumiem un, iespējams, aptaujātu Jūs par tiem. Protams, piedalīšanās šādos pasākumos ir brīvprātīga. Ja Jūs nevēlaties piedalīties, varat mūs jebkurā laikā informēt par to, lai mēs varētu atbilstoši bloķēt Jūsu datus. Papildu informāciju atradīsiet attiecīgajā mājas lapā.

  Informācijas biļetens


  Mūsu tīmekļa vietnē varat abonēt arī mūsu informācijas biļetenu. Dati, kas iesniegti informācijas biļetena saņemšanai, ja Jūs piekrītat turpmākai tā lietošanai, tiek izmantoti tikai biļetena nosūtīšanai. Abonementu var pārtraukt jebkurā laikā, izmantojot informācijas biļetenā iekļauto atteikšanās iespēju.

  „Daimler AG” centrālais piekļuves pakalpojums


  Izmantojot „Daimler AG” centrālo piekļuves pakalpojumu, varat pieslēgties visām šajā pakalpojumā ietvertajām tīmekļa vietnēm un lietojumprogrammām, ko nodrošina Daimler grupa un tās zīmoli. Ar „Daimler AG” centrālā piekļuves pakalpojuma lietošanas noteikumiem var iepazīties šajā saitē:

  Daimler AG centrālā piekļuves pakalpojuma lietošanas nosacījumi

  Sociālo tīklu spraudņi


  Daimler izmanto tādu sociālo tīklu kā Facebook, Twitter un Google+ t.s. sociālos spraudņus (turpmāk tekstā – „pogas”).

  Apmeklējot mūsu mājas lapu, šīs pogas pēc noklusējuma ir deaktivētas, t.i. bez Jūsu rīcības tās nevar nosūtīt datus attiecīgajam sociālajam tīklam. Pirms Jūs izmantojat pogas, Jums tās ir jāaktivizē ar klikšķi. Poga paliek aktīva tik ilgi, līdz Jūs to atkal deaktivizējat vai arī dzēšat sīkfailus. Papildu informācija par sīkfailiem ir atrodama mūsu Sīkfailu norādījumos.

  Sīkfailu norādījumi

  Pēc aktivizēšanas tiks izveidots tiešs savienojums ar konkrētā sociālā tīkla serveri. Pogu saturs no sociālajiem tīkliem nonāks Jūsu pārlūkprogrammā, un tās tiks ievietotas mājas lapā.

  Pēc pogas aktivizēšanas konkrētais sociālais tīkls var iegūt datus neatkarīgi no tā, vai Jūs tos integrējat ar pogu. Ja Jūs esat pieteicies sociālajā tīklā, šīs tīmekļa vietnes apmeklējums var tikt sasaistīts ar lietotāja kontu. Kādas citas Daimler mājas lapas apmeklējumu sociālais tīkls nevar piesaistīt, pirms arī šajā mājas lapā netiek aktivizēta attiecīgā poga.

  Ja Jums ir konts sociālajā tīklā un Jūs nevēlaties, lai par Jūsu apmeklējumu savāktie dati tiktu sasaistīti ar saglabātajiem lietotāja datiem, pirms pogas aktivizācijas ir jāizrakstās no attiecīgā sociālā tīkla.

  Mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt datu apjomu, kuru sociālie tīkli ievāc ar savu pogu palīdzību. Datu vākšanas mērķi un apjomu, turpmāku apstrādi un attiecīgo sociālā tīkla datu lietošanu, kā arī Jūsu tiesības un iestatījumus privātuma aizsardzībai var atrast konkrētā sociālā tīkla konfidencialitāte politikā.

  Sīkfailu izmantošana
  Lai optimāli attēlotu vietni un parādītu Jūsu interesēm pielāgotu, ar izmantošanu saistītu informāciju, Daimler izmanto sīkfailus. Izmantojot mājas lapu, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

  Papildu informācija ir pieejama mūsu Sīkfailu norādījumos

  Mercedes-Benz mājas lapu lietojuma datu un ar interesēm saistītās informācijas (atkārtota mērķauditorijas atlase) izvērtēšana


  Mēs izmantojam Adobe un Google Analytics produktus, lai varētu atpazīt apmeklētāju preferences un īpaši populāras mūsu piedāvājuma jomas. Tā mēs varam pielāgot mūsu tīmekļa vietņu saturu Jūsu vajadzībām, tādējādi uzlabojot mūsu piedāvājumu Jums.

  Lai uzņēmumu „Daimler AG”, „Mercedes-Benz Bank AG”, „Mercedes-Benz Accessories GmbH”, kā arī darījumu un servisa partneru Mercedes-Benz mājas lapās (turpmāk tekstā visas kopā – „Mercedes-Benz mājas lapas”) varētu Jums sniegt interesēm un vajadzībām pielāgotu saturu, mēs izmantojam tā sauktās atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas. Tādēļ sīkfailos tiek dokumentēta Jūsu interese par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šie sīkfaili tiek nolasīti brīdī, kad apmeklējat Mercedes-Benz mājas lapas. Šī darbība tiek veikta anonīmi, t. i.. atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas nevar Jūs identificēt.

  Ja nevēlaties, lai Daimler vāc, saglabā un analizē informāciju par Jūsu apmeklējumu, kā arī Mercedes-Benz mājas lapās nevēlaties saņemt interesēm pielāgotu informāciju, Jūs jebkurā laikā varat atteikties (Opt-Out).

  Lai to tehniski īstenotu, pārlūkprogrammā ir ievietots atteikšanās sīkfails. Šis sīkfails kalpo tikai un vienīgi Jūsu aizlieguma piesaistīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās sīkfails tehnisku iemeslu dēļ var darboties tikai tajā pārlūkprogrammā, kurā tas ir ievietots. Ja sīkfailus izdzēsīsiet vai lietosiet citā pārlūkprogrammā vai iekārtā, Jums atteikšanās sīkfails būs jāatjauno.

  Noklikšķiniet šeit, lai iestatītu atteikšanās sīkfailu lietojuma datu izvērtēšanai, kā arī atkārtotas mērķauditorijas atlasei Mercedes-Benz mājas lapās.

  Noklikšķiniet šeit, lai aizliegtu datu apkopošanu ar Google Tag Manager.

  Ar lietojumu saistīta informācija (mērķauditorijas atlase un atkārtota mērķauditorijas atlase)


  Lai pielāgotu mūsu tiešsaistes tirgdarbību (piemēram, reklāmkarogu izvietošanu) mūsu atkārtotās mērķauditorijas atlases partneru (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick un Vivaki) mājas lapā Jūsu vajadzībām un interesēm, mēs izmantojam tā sauktās atkārtotas mērķauditorijas atlases tehnoloģijas. Tādēļ sīkfailos tiek dokumentēta Jūsu interese par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šie sīkfaili tiek nolasīti un izmantoti brīdī, kad apmeklējat citas mājas lapas, kas ir saistītas ar mūsu atkārtotās mērķauditorijas atlases partneriem, lai varētu sniegt Jūsu interesēm maksimāli atbilstošu informāciju. Šī darbība tiek veikta anonīmi, t. i.. atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas nevar Jūs identificēt.

  Ja nevēlaties, lai Daimler un tā atkārtotas mērķauditorijas atlases partneri vāc, saglabā un analizē informāciju par Jūsu apmeklējumu, kā arī pielāgo reklāmkarogu saturu Jūsu interesēm, Jūs jebkurā laikā varat no tā atteikties (Opt-Out).

  Lai to tehniski īstenotu, pārlūkprogrammā ir ievietots atteikšanās sīkfails. Šis sīkfails kalpo tikai un vienīgi Jūsu aizlieguma piesaistīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās sīkfails tehnisku iemeslu dēļ var darboties tikai tajā pārlūkprogrammā, kurā tas ir ievietots. Ja sīkfailus izdzēsīsiet vai lietosiet citā pārlūkprogrammā vai iekārtā, Jums atteikšanās sīkfails būs jāatjauno.

  Jūs varat pārvaldīt to, kā trešās personas izmanto sīkfailus turpmāk norādītajās mājas lapās, kā arī deaktivēt šādu sīkfailu izmantošanu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

  Drošība


  Daimler izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus, ko mēs pārvaldām, pret manipulācijām, zaudējumiem, bojājumiem un neautorizētu personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

  Tiesības uz informāciju
  Pēc pieprasījuma Daimler vai atbildīgais pārstāvis nekavējoties informēs Jūs saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai un kādi personas dati pie mums glabājas. Jūs esat reģistrēts kā lietotājs, tāpēc piedāvājam iespēju datus redzēt un, ja nepieciešams, mainīt pašam. Ja, neskatoties uz mūsu centieniem uzturēt pareizus un aktuālus datus, ir saglabāta nepareiza informācija, mēs to pēc Jūsu pieprasījuma izlabosim.

  Ja Jums ir jautājumi par ar Jums saistīto datu apstrādi, lūdzam vērsties pie mūsu uzņēmuma atbildīgās personas par datu aizsardzību, kura kopā ar savu komandu ir pieejama izziņas lūgumu, ierosinājumu vai sūdzību gadījumos.

  Koncerna atbildīgais par datu aizsardzību

  Dr. Joachim Rieß
  Daimler AG
  HPC 0518
  D-70546 Štutgarte
  Vācija

 • Sīkfaili

  Daimler izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kā piemēram, HTML5 lokālo atmiņu vai vietējos koplietotos objektus (turpmāk – „sīkfaili”), lai varētu atpazīt lietotāju preferences un varētu optimāli attēlot mājas lapas. Tas ļauj vieglāk pārskatīt mājas lapu un padara to lietotājam daudz draudzīgāku.

  Sīkfaili ir mazi faili, kas tiek saglabāti lietotāja ierīcē. Šie faili tiek izmantoti, lai konstatētu, vai no Jūsu ierīces jau ir bijusi komunikācija ar mūsu mājas lapām. Jūsu galaierīcē tiek identificēts tikai sīkfails. Personas datus sīkfailā var saglabāt tikai tad, ja esat piekritis vai tas nepieciešams tehnisku iemeslu dēļ, piemēram, lai būtu iespējama aizsargāta pieteikšanās.

  Izmantojot mūsu mājas lapu, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai un saglabāšanai Jūsu ierīcē. Tomēr mūsu mājas lapu var izmantot arī bez sīkfailu izmantošanas. Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu sīkfailus akceptē automātiski. Jūs varat novērst sīkfailu saglabāšanu savā ierīcē, interneta pārlūkprogrammas iestatījumos izvēloties opciju nepieņemt sīkfailus. Jūsu ierīcē saglabātos sīkfailus var izdzēst jebkurā laikā. Kā varat to paveikt konkrētās situācijās, varat to uzzināt savas interneta pārlūkprogrammas vai ierīces lietošanas instrukcijā. Papildu informāciju par vietējo koplietoto objektu izslēgšanu varat saņemt šajā saitē:

  Informācija par vietējo koplietoto objektu deaktivēšanu

  Nepieņemot sīkfailus, var tikt ierobežota mūsu piedāvājumu funkcionalitāte.

  Mēs sīkfailus iedalām šādās kategorijās:

  Obligāti nepieciešamie sīkfaili (1. tips)
  Šie sīkfaili ir obligāti, lai mājas lapas un to funkcijas varētu pareizi darboties. Bez šiem sīkfailiem nav iespējams nodrošināt, piemēram, transportlīdzekļu konfiguratora pakalpojumus.

  Funkcionālie sīkfaili (2. tips)
  Šie sīkfaili ļauj uzlabot mājas lapu komfortu un veiktspēju un nodrošināt dažādas funkcijas. Funkcionālajos sīkfailos var saglabāt, piemēram, Jūsu veiktos valodas iestatījumus.

  Veiktspējas sīkfaili (3. tips)
  Šie sīkfaili krāj informāciju par to, kā Jūs izmantojat mājas lapas. Veiktspējas sīkfaili mums palīdz, piemēram, īpaši populāru mūsu interneta piedāvājuma jomu identificēšanā. Šādā veidā mēs varam mūsu mājas lapu saturu precīzāk pielāgot Jūsu vajadzībām un tādējādi uzlabot mūsu piedāvājumu Jums. Informācija, kas tiek krāta šajos sīkfailos, nav saistīta ar personas identitāti. Papildu informāciju par informācijas apkopošanu un izvērtēšanu ir atrodama nodaļā „Lietojuma datu izvērtēšana”.

  Trešo personu sīkfaili (4. tips)
  Šos sīkfailus izvieto trešās personas, piem., sociālie tīkli. Tie galvenokārt tiek izmantoti, lai sociālo tīklu saturu, kā sociālos spraudņus, varētu integrēt mūsu mājas lapā. Informācija par to, kā mēs izmantojam sociālos spraudņus, ir atrodama Privātuma deklarācijas (Privacy Statement) nodaļā „Sociālo tīklu spraudņi”.

  Privātuma deklarācija

  Savā mājas lapā mēs izmantojam šādus sīkfailus:

  Sīkfaila nosaukums Apraksts Sīkfaila tips

  bandwidth

  Šis sīkfails saglabā Jūsu interneta pieslēguma joslas platumu, lai optimizētu saturu piegādi.

  1. tips

  locale

  Šis sīkfails saglabā to valstu kodus, kurās Jūs izsaucat mājas lapu. Tādējādi ir iespējams nodrošināt satura attēlošanu Jūsu valodā.

  1. tips

  PHPSESSID

  Vizītes laikā šis sīkfails piešķir Jūsu ierīcei anonīmu ID (sesijas ID), lai varētu apvienot vairākus saistītus servera pieprasījumus un piesaistīt tos attiecīgajai sesijai.

  1. tips

  c_disclaimer

  Šis sīkfails parāda, ka Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai mūsu lapās. Tas tiek iestatīts, kad Jūs aizverat uzvedni „Sīkfailu izmantošana”.

  2. tips

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Lai uzlabotu Jūsu meklēšanas rezultātus, šie sīkfaili saglabā datus par Jūsu meklējumu vaicājumiem (piemēram, pēdējo ievadīto meklējamo tekstu vai pēdējos meklēšanas ierosinājumus)

  Mēs vēlamies izmantot Jūsu datus, lai informētu Jūs par mūsu produktiem un pakalpojumiem, un nepieciešamības gadījumā par tiem Jūs iztaujātu.

  Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, mums ir svarīgs nosacījums uzņēmējdarbības apsvērumiem.

  2. tips

  show_infobox

  Šie sīkfaili novērš atkārtotu sākuma procedūru secības parādīšanu mūsu sākuma lapā.

  2. tips

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat

  Šie sīkfaili saglabā informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu mājas lapu, un tādējādi palīdz mums nākotnē pielāgot mūsu mājas lapu atbilstoši Jūsu interesēm.

  3. tips

  psyma_participation

  Lai uzlabotu mūsu mājas lapu, mēs regulāri veicam tiešsaistes aptaujas par mūsu lapu kvalitāti un tajās sniegto informāciju. Šie sīkfaili parāda, vai lietotājs ir pieņēmis vai norādījis aicinājumu piedalīties aptaujā.

  3. tips

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Sīkfailus izvieto YouTube un/vai Google, tiklīdz Jūs lapā atskaņojat kādu video. Lai iegūtu papildu informāciju par sīkfailu veidu, lietošanu un mērķi, noklikšķiniet uz šīs saites: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

  3. tips

  Mercedes-Benz mājas lapu lietojuma datu un ar interesēm saistītās informācijas (atkārtota mērķauditorijas atlase) izvērtēšana
  Mēs izmantojam Adobe Analytics produktus, lai varētu atpazīt apmeklētāju preferences un īpaši populāras mūsu piedāvājuma jomas. Tā mēs varam pielāgot mūsu tīmekļa vietņu saturu Jūsu vajadzībām, tādējādi uzlabojot mūsu piedāvājumu Jums.

  Lai uzņēmumu „Daimler AG”, „Mercedes-Benz Bank AG”, „Mercedes-Benz Accessories GmbH”, kā arī darījumu un servisa partneru Mercedes-Benz mājas lapās (turpmāk tekstā visas kopā – „Mercedes-Benz mājas lapas”) varētu Jums sniegt interesēm un vajadzībām pielāgotu saturu, mēs izmantojam tā sauktās atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas. Tādēļ sīkfailos tiek dokumentēta Jūsu interese par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šie sīkfaili tiek nolasīti brīdī, kad apmeklējat Mercedes-Benz mājas lapas. Šī darbība tiek veikta anonīmi, t. i.. atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas nevar Jūs identificēt.

  Ja nevēlaties, lai Daimler vāc, saglabā un analizē informāciju par Jūsu apmeklējumu, kā arī Mercedes-Benz mājas lapās nevēlaties saņemt interesēm pielāgotu informāciju, Jūs jebkurā laikā varat atteikties (Opt-Out).

  Lai to tehniski īstenotu, pārlūkprogrammā ir ievietots atteikšanās sīkfails. Šis sīkfails kalpo tikai un vienīgi Jūsu aizlieguma piesaistīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās sīkfails tehnisku iemeslu dēļ var darboties tikai tajā pārlūkprogrammā, kurā tas ir ievietots. Ja sīkfailus izdzēsīsiet vai lietosiet citā pārlūkprogrammā vai iekārtā, jums atteikšanās sīkfails būs jāatjauno.

  Noklikšķiniet šeit, lai iestatītu atteikšanās sīkfailu lietojuma datu izvērtēšanai, kā arī atkārtotas mērķauditorijas atlasei Mercedes-Benz mājas lapās.

  Ar lietojumu saistīta informācija (mērķauditorijas atlase un atkārtota mērķauditorijas atlase)

  Lai mūsu pielāgotu mūsu tiešsaistes tirgdarbību (piemēram, reklāmkarogu izvietošanu) mūsu atkārtotās mērķauditorijas atlases partneru (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick un Vivaki) mājas lapā Jūsu vajadzībām un interesēm, mēs izmantojam tā sauktās atkārtotas mērķauditorijas atlases tehnoloģijas. Tādēļ sīkfailos tiek dokumentēta Jūsu interese par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šie sīkfaili tiek nolasīti un izmantoti brīdī, kad apmeklējat citas mājas lapas, kas ir saistītas ar mūsu atkārtotās mērķauditorijas atlases partneriem, lai varētu sniegt Jūsu interesēm maksimāli atbilstošu informāciju. Šī darbība tiek veikta anonīmi, t. i.. atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas nevar Jūs identificēt.

  Ja nevēlaties, lai Daimler un tā atkārtotas mērķauditorijas atlases partneri vāc, saglabā un analizē informāciju par Jūsu apmeklējumu, kā arī pielāgo reklāmkarogu saturu Jūsu interesēm, Jūs jebkurā laikā varat no tā atteikties (Opt-Out).

  Lai to tehniski īstenotu, pārlūkprogrammā ir ievietots atteikšanās sīkfails. Šis sīkfails kalpo tikai un vienīgi Jūsu aizlieguma piesaistīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās sīkfails tehnisku iemeslu dēļ var darboties tikai tajā pārlūkprogrammā, kurā tas ir ievietots. Ja sīkfailus izdzēsīsiet vai lietosiet citā pārlūkprogrammā vai iekārtā, jums atteikšanās sīkfails būs jāatjauno.

  Jūs varat pārvaldīt to, kā trešās personas izmanto sīkfailus turpmāk norādītajās mājas lapās, kā arī deaktivēt šādu sīkfailu izmantošanu:

  http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement