Piegādātājs/datu aizsardzība

 • Juridiskās norādes

  Autortiesības

  Autortiesības 2003-2018 Daimler AG. Visas tiesības paturētas. Visi teksti, attēli, grafikas, skaņas, video un animāciju faili un to noteikumi ir pakļauti autortiesību un citiem likumiem, kas aizsargā intelektuālo īpašumu. Tos var izmantot vai nu komerciāliem mērķiem vai kopēt tālāknodošanai, mainīšanai un izmantošanai citās tīmekļa vietnēs. Dažas Daimler AG tīmekļa vietnes satur arī materiālu, kas ir autortiesību objekts tiem, kas to padarīja pieejamu.

  Produkti un cenas

  Pēc tam, kad atsevišķās vietnēs veikti labojumi, var rasties izmaiņas produktu un pakalpojumu piedāvājumā. Ražotājs patur tiesības mainīt dizainu un formu, uz novirzēm krāsu toņos, kā arī veikt izmaiņas produktu komplektācijā un pakalpojumu klāstā, ja izmaiņas vai novirzes ir pieņemamas klientam, ņemot vērā „Daimler AG” intereses. Attēlos var būt redzami arī piederumi, papildaprīkojums vai citi priekšmeti, kas netilpst standarta produkta komplektācijā vai pakalpojumu klāstā. Novirzes no krāsas ir noteiktas tehniski. Dažās vietnēs var būt iekļauti arī modeļi un pakalpojumi, kas atsevišķās valstīs nav pieejami. Paziņojumi par likumiskiem, tiesiskiem un nodokļu noteikumiem un sekām ir spēkā tikai Vācijas Republikā. Ja pārdošanas vai piegādes noteikumos nav noteikts citādāk, tiek piemērotas cenas, kas ir spēkā piegādes dienā. Mūsu līgumslēdzējpusēm cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Lūdzu, konsultējieties ar uzņēmumu vai līgumslēdzēju.

  Tirdzniecības nosaukumi

  Ja vien nav norādīts citādi, visas preču zīmes Daimler AG tīmekļa vietnē ir juridiski aizsargātas Daimler AG preču zīmes, īpaši modeļu nosaukumi, kā arī logotipi un uzņēmuma emblēmas.

  Licences tiesības

  „Daimler AG” vēlas Jums piedāvāt inovatīvu un informatīvu interneta programmu. Tāpēc mēs ceram, ka Jūs esat apmierināts/-a ar mūsu radošo dizainu tāpat kā mēs. Taču Jums ir arī jāsaprot, ka uzņēmumam „Daimler AG” ir jāaizsargā savs intelektuālais īpašums, tostarp patenti, preču zīmes un autortiesības, un šīs tīmekļa vietnes nevar piešķirt nekādas licences tiesības uz „Daimler AG” intelektuālo īpašumu.

  Norādījumi par uz nākotni vērstiem paziņojumiem

  Tīmekļa vietnes, investoru attiecību publikācijas, gada un starpposma ziņojumi, pārskati, prezentācijas, pasākumu audio un video pārraides (tiešraidē vai ierakstītas) un citi dokumenti, kas iekļauti šajā tīmekļa vietnē, cita starpā satur arī uz nākotni vērstus paziņojumus par turpmākām darbībām, kas pamatojas uz pašreizējām vadības aplēsēm. Tādi vārdi kā „paredzēt”, „pieņemt”, „ticēt”, „novērtēt”, „gaidīt”, „plāno”, „var/varētu”, „plāns”, „projekts”, „vajadzētu” un līdzīgas izteiksmes ir raksturīgi šiem uz nākotni vērstajiem paziņojumiem. Šādi paziņojumi ir pakļauti noteiktiem riskiem un neskaidrībām. Daži piemēri ietver ekonomikas lejupslīdi Eiropā vai Ziemeļamerikā, izmaiņas valūtas kursos, procentu likmēs un preču cenās, konkurējošu produktu ieviešanu; pārdošanas stimulu palielināšanu; jaunu biznesa modeļu sekmīgu un viedu īstenošanu, un lietoto transportlīdzekļu tālākpārdošanas cenas samazinājumu. Ja iestājas kāds no šiem nedrošības faktoriem vai rodas citi riski (daži no tiem ir aprakstīti uzņēmuma „Daimler AG” aktuālā gada pārskata sadaļā „Risku ziņojums” un „Daimler AG” aktuālās gada pārskata veidlapas 20-F, kas iesniegta ASV Vērtspapīru biržas uzraudzības iestādē, sadaļā „Riska faktori”), vai izrādās, ka izteikumu pamatā esošie pieņēmumi nav pareizi, faktiskais rezultāts būtiski var atšķirties no izteikumos minētajiem vai netieši izteiktajiem rezultātiem. Mēs neplānojam un neuzņemamies jebkādas saistības atjaunināt jebkuru nākotnē virzītu paziņojumu, ja tie pamatojas tikai uz apstākļiem to publikāciju datumā.

  Norāde saskaņā ar Vācijas Patērētāju strīdu risināšanas likuma (VSBG) 36. pantu

  Uzņēmums „Daimler AG” nepiedalīsies strīdu izšķiršanā patērētāju šķīrējtiesā Vācijas VSBG izpratnē, un tas arī nav uzņēmuma pienākums .

  Informācija par strīdu risināšanu tiešsaistē

  ES Komisija ir radījusi interneta platformu strīdu risināšanai tiešsaistē (t. sauc. „OS platformu”). Šī OS platforma kalpo kā kontaktpunkts, kurā cilvēki noteiktos gadījumos var griezties pēc palīdzības vai padoma un ārpustiesas kārtībā izšķirt strīdus saistībā ar līgumsaistībām, kas izriet no tiešsaistes pirkuma līgumiem. OS platformu atradīsiet, nospiežot uz šīs saites: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Atbildība

  Šajā lapā sniegtā informācija un dati neveido nekādu nodrošinājumu vai tiešu vai netiešu garantiju. Tie īpaši neveido izrietošu garantiju vai garantiju attiecībā uz stāvokli, piemērotību pārdošanai, derīgumu konkrētam mērķim vai likumu un patentu nepārkāpšanu.

  Mūsu tīmekļa vietnēs atradīsiet saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs vēlamies norādīt, ka mums nav nekādas ietekmes pār saistītajām vietnēm vai tajās ievietoto saturu. Mēs arī neuzņemamies atbildību par to aktualitāti, pareizību, pilnību vai tajās atspoguļotās informācijas kvalitāti. Tādēļ mēs distancējamies no šo lapu satura. Šis skaidrojums attiecas uz visām mūsu tīmekļa vietnēs atrodamajām saitēm un ārējām vietnēm un to saturu.

  Sociālie spraudņi

  Daimler izmanto tādu sociālo tīklu kā Facebook, Google+ un Twitter sociālos spraudņus (turpmāk tekstā – „pogas”). Apmeklējot mūsu mājas lapas šīs pogas pēc noklusējuma ir deaktivētas, t.i. bez Jūsu rīcības tās nevar nosūtīt datus trešajām personām. Pirms Jūs izmantojat pogas, Jums tās ir jāaktivizē ar klikšķi. Poga paliek aktīva tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta, vai izdzēsta tās sīkdatne (sk. informāciju par šo sadaļā „Sīkdatnes”). Pēc aktivizēšanas tiks izveidots tiešs savienojums ar konkrētā sociālā tīkla serveri. Pogu saturs no sociālajiem tīkliem nonāks Jūsu pārlūkprogrammā, un tās tiks ievietotas mājas lapā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nekādi nevaram ietekmēt datu apjomu, kuru sociālie tīkli ievāc ar savu pogu palīdzību. Datu vākšanas mērķi un apjomu, turpmāku apstrādi un attiecīgo sociālā tīkla datu lietošanu, kā arī Jūsu tiesības un iestatījumus privātuma aizsardzībai var atrast konkrētā sociālā tīkla konfidencialitāte politikā. Pēc pogas aktivizēšanas konkrētais sociālais tīkls var iegūt datus neatkarīgi no tā, vai Jūs tos integrējat ar pogu. Ja Jūs esat pierakstījies kādā sociālajā tīklā, tas Jūsu mājas lapas apmeklējumu var piesaistīt Jūsu lietotāja kontam. Apmeklējot kādu citu Daimler mājas lapas, sociālais tīkls nevar tikt piesaistīts, pirms arī šajā mājas lapā netiek aktivizēta attiecīgā poga. Ja Jums ir konts kādā sociālajā tīklā un Jūs nevēlaties, lai dati, kas tiek savākti par jums, kad apmeklējat mūsu mājas lapas, tiktu sasaistīti ar saglabātajiem lietotāja datiem, pirms pogas aktivizācijas ir jāizrakstās no attiecīgā sociālā tīkla.

 • Piegādātājs

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Štutgarte
  Tel.: +49 71117 0
  E-pasts: dialog@daimler.com

  Tās valdes personā:
  Dieter Zetsche (priekšsēdētājs); Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Uzraudzības padomes priekšsēdētājs:
  Manfred Bischoff

  Štutgartes apgabaltiesas komercreģistrs, Nr. HRB 19360
  Tirdzniecības nodokļa identifikācijas numurs: DE 81 25 26 315

 • Datu aizsardzība

  Atbildību datu aizsardzības pamata regulas izpratnē uzņemas:
  Daimler AG („Mēs“)
  Mercedesstraße 137
  D-70546 Štutgarte
  Vācija
  E-pasts: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  Koncerna pilnvarotā kontaktpersona ar personu datu aizsardzību saistītos jautājumos HPC G353
  D-70546 Štutgarte
  Vācija
  E-pasts: data.protection@daimler.com

  Mēs priecājamies, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni un interesējaties par mūsu piedāvājumu. Mums ir ļoti svarīgi rūpēties par jūsu personisko datu aizsardzību. Šajās datu aizsardzības norādēs mēs sniegsim informāciju par to, kā tiek ievākti jūsu personiskie dati, ko mēs ar tiem darām, kādam mērķim un ar kādu tiesisko pamatojumu tas tiek darīts, kā arī par to, kādas ir jūsu tiesības un iespējas šajā sakarā. Papildus tam mēs atsaucamies arī uz Daimler datu aizsardzības vadlīnijām:

  Daimler datu aizsardzības vadlīnijas

  Mūsu tīmekļa vietņu datu aizsardzības norādījumi un Daimler AG datu aizsardzības vadlīnijas nav spēkā jūsu darbībām sociālo tīklu vietnēs vai pie citiem pakalpojumu nodrošinātājiem, kuriem piekļūstat no mūsu tīmekļa vietnēs izvietotajām saitēm. Tāpēc par attiecīgo vietņu datu aizsardzības noteikumiem interesējieties šajās vietnēs.

  Jūsu personīgo datu iegūšana un apstrāde

  Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs saglabājam noteiktu informāciju par jūsu izmantoto interneta pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, apmeklējuma datumu un laiku, piekļuves statusu (piemēram, vai tīmekļa vietni varējāt atvērt bez problēmām, vai tika attēlots kļūdas paziņojums), tīmekļa vietnē izmantotajām funkcijām, jūsu veiktajām meklēšanām (ja veicāt meklēšanu), atsevišķo tīmekļa vietnes lapu atvēršanas biežumu, aplūkoto datu informāciju, pārraidīto datu daudzumu, tīmekļa vietni, no kuras jūs nonācāt mūsu vietnē, kā arī par tīmekļa vietnēm, kuras jūs atverat no mūsu vietnēm, ja atlasāt mūsu vietnēs izvietotās saites vai manuāli ievadāt adresi tās pašas cilnes (vai tā paša loga) adreses laukā, kurā ir atvērta mūsu tīmekļa vietne. Tāpat, drošības nolūkos jo īpaši ar mērķi atpazīt un novērst uzbrukumus mūsu vietnēm mēs līdz septiņām dienām glabājam arī jūsu IP adresi un informāciju par jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju.

  Cita veida personisko informāciju mēs glabājam vien tad, ja jūs to esat snieguši, piemēram, veicot reģistrēšanos, aizpildot kontaktinformācijas laukus, piedaloties aptaujā vai balvu izlozē, vai ja tas ir nepieciešams līguma saistību izpildei; un arī šajā gadījumā tas viss tiek veikts tikai tad, ja esat sniegušu savu atļauju vai to drīkst darīt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem (papildu informāciju skatiet zemāk sadaļā "Datu apstrādes tiesiskais pamatojums").

  Nedz likumdošana, nedz noslēgtie līgumi nepieprasa jums nodot lietošanai savus personiskos datus. Tomēr ir iespējams, ka atsevišķu mūsu tīmekļa vietņu funkciju darbība ir atkarīga no saņemtajiem personiskajiem datiem. Ja šādos gadījumos jūs liedzat piekļuvi saviem personiskajiem datiem, var gadīties, ka funkcija būs pieejama vien ierobežotā apjomā vai nebūs pieejama vispār.

  Izmantošanas mērķis

  Mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā ievāktos personiskos datus mēs izmantojam, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku attiecīgo lapu darbību, kā arī lai pasargātu mūsu IT sistēmu no uzbrukumiem un citām prettiesiskām darbībām.

  Ja apmeklējuma laikā jūs mums nododat arī citus savus personiskos datus, piemēram, veicot reģistrēšanos, aizpildot kontaktinformācijas laukus, piedaloties aptaujā vai balvu izlozē, vai ja tas ir nepieciešams līguma saistību izpildei, tad mēs šos datus izmantojam iepriekš minētajam nolūkam, kā arī klientu pārvaldības nolūkos un ciktāl tas ir nepieciešams visu iespējamo finanšu darījumu izpildei un apmaksai ikreiz tam nepieciešamajā apjomā.

  Personisko datu nodošana trešajām pusēm; sociālo tīklu spraudņi

  Mūsu tīmekļa vietnēs var tikt izvietos arī trešo pušu saturs. Atlasot šāda veida saturu, mēs nepieciešamajā apjomā nododam jūsu datus attiecīgajai trešajai pusei (piemēram, informāciju, ka konkrētu piedāvājumu atradāt mūsu tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā citu informāciju, kuru jūs jau sniedzāt mūsu tīmekļa vietnei).

  b. Ja savās tīmekļa vietnēs ievietojam t.s. „sociālo tīklu spraudņus“, piemēram, Facebook, Twitter un Google+, tad tie tiek iesaistīti šādi: Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, sociālo tīklu spraudņi pēc noklusējuma ir deaktivēti, t.i. attiecīgo sociālo tīklu pārvaldītājiem netiek nosūtīta nekāda veida informācija. Ja vēlaties izmantot kādu no šiem sociālajiem tīkliem, atlasiet attiecīgā tīkla spraudni, lai izveidotu tiešu savienojumu ar attiecīgā tīkla pārvaldītāja serveri

  Gadījumā, ja šajā tīklā jums ir izveidots lietotāja konts un sociālā tīkla spraudņa aktivizēšanas laikā jūs esat tajā ielogojies, tad sociālais tīkls var piesaistīt jūsu lietotāja kontam informāciju par mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu. Ja vēlaties no tā izvairīties, pirms sociālā tīkla spraudņa aktivizēšanas izlogojieties no attiecīgā sociālā tīkla. Sociālais tīkls nespēj izsekot citu Daimler tīmekļa vietņu apmeklējumu, ja vien neesat aktivizējis sociālo tīklu spraudni arī no tām vietnēm. Kad aktivizējat sociālo tīklu spraudni, attiecīgais tīkls šīs darbības rezultātā pieejamo informāciju nosūta tieši jūsu interneta pārlūkprogrammai, ar kuru piekļūstat mūsu tīmekļa vietnēm. Šajā gadījumā var notikt arī attiecīgo sociālo tīklu ierosināta un vadīta datu pārraide. Uz jūsu savienojumu ar sociālo tīklu, starp sociālo tīklu un jūsu sistēmu pārraidīto informāciju un jūsu darbībām šajos tīklos attiecas tikai konkrēto sociālo tīklu datu aizsardzības noteikumi. Sociālā tīkla spraudnis paliek aktīvs līdz brīdim, kad to deaktivējat vai izdzēšat sīkdatnes.

  Norādes par sīkdatnēm

  Atlasot saiti uz piedāvājumu vai aktivizējot sociālā tīkla spraudni, var gadīties, ka jūsu personiskie dati tiek nodoti valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kas Eiropas Savienības ("ES") izpratnē nenodrošina ES standartiem atbilstošu "pietiekamu datu aizsardzību" personisko datu apstrādes laikā. Lūdzu, ņemiet to vērā, pirms izvēlieties atvērt saiti vai aktivizēt sociālo tīklu spraudni, tādējādi uzsākot savu personisko datu pārraidi.

  Lietojuma datu izvērtēšana; analīzes sistēmu izmantošana

  Mēs vēlamies savas tīmekļa vietnes saturu pēc iespējas vairāk pieskaņot jūsu interesēm, tādējādi uzlabojot mūsu piedāvājumu jums. Lai atpazītu lietošanas paradumus un mūsu tīmekļa vietņu populārākās sadaļas, mēs izmantojam turpmāko(-ās) analīzes sistēmu(-as): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Izmantojot šo analīzes sistēmu, dati var tikt saglabāti un apstrādāti ASV esošajos serveros. Šajā sakarā ņemiet vērā turpmāko: No Eiropas Savienības viedokļa ASV nepastāv regulējums, kas personas datu apstrādes ietvaros nodrošinātu "pietiekamu datu aizsardzību". Tomēr atsevišķu uzņēmumu gadījumā šo aizsardzības līmeni iespējams panākt, veicot sertifikāciju atbilstoši t.s. "ES un ASV privātuma vairoga" prasībām.

  Ja nevēlaties, lai mēs, izmantojot minētās analīzes sistēmas, krājam un analizējam informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs, jūs to variet jebkurā laikā aizliegt jau iepriekš (izmantot t.s. "Opt-Out" tiesības). Lai realizētu jūsu aizliegumu, interneta pārlūkprogrammā tiek saglabāta Opt-Out sīkdatne. Šī sīkdatne ir paredzēta tikai jūsu aizlieguma turpmākai piemērošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka tehnisku iemeslu dēļ Opt-Out sīkdatne darbojas tikai tajā interneta pārlūkprogrammā, kurā tā ir saglabāta. Pēc sīkdatņu izdzēšanas vai atverot mūsu vietnes citā interneta pārlūkprogrammā vai citā gala iekārtā, lūdzam veikt Opt-Out procedūru no jauna.

  Turpmāk norādīti mūsu izmantoto analīzes sistēmu nodrošinātāji, kā arī to attiecīgās Opt-Out iespējas:

  Google Inc. ("Google"):
  Google ir sertificēts atbilstoši ES un ASV privātuma vairoga prasībām.
  Jūs varat atteikties no datu nodošanas un tai sekojošas apstrādes Google. Vairāk par to iespējams izlasīt Google saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe ir sertificēts atbilstoši ES un ASV privātuma vairoga prasībām.
  Lai liegtu Adobe Analytics pakalpojumiem izvērtēt savus datus, veiciet šajā saitē aprakstītās darbības: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

  Lietošanas informācija (“targeting” un “retargeting” stratēģija)

  Lai mūsu tiešsaistes mārketingu (piemēram, reklāmkarogus) mūsu “retargeting” partneru (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick un Vivaki) vietnēs varētu mērķtiecīgi pielāgot jūsu vajadzībām un interesēm, mēs izmantojam t. s. “retargeting” tehnoloģijas. To ietvaros sīkdatnēs tiek saglabāta jūsu interese par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem. Apmeklējot citas vietnes, kas sadarbojas ar mūsu “retargeting” partneriem, šīs sīkdatnes tiek nolasītas un izmantotas, lai jūs saņemtu informāciju, kas atbilst jūsu interesēm. Tas notiek anonīmi, t. i., jūs nav iespējams identificēt, izmantojot “Retargeting” tehnoloģiju.

  Ja nevēlaties, lai Daimler un tā “retargeting” partneri apkopo, saglabā un analizē informāciju par jūsu apmeklējumu, kā arī pielāgo reklāmkarogus jūsu interesēm, jebkurā laikā varat to atcelt jau iepriekš (Opt-Out).

  Lai tehniski īstenotu šo aizliegumu, jūsu pārlūkprogrammā tiek saglabāta “Opt-Out” sīkdatne. Šī sīkdatne ir paredzēta tikai jūsu aizlieguma turpmākai piemērošanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka “Opt-Out” sīkdatni tehnisku iemeslu dēļ iespējams izmantot tikai pārlūkprogrammai, no kuras tā ir uzstādīta. Pēc sīkdatņu izdzēšanas vai atverot mūsu vietnes citā interneta pārlūkprogrammā vai citā gala iekārtā, lūdzam veikt Opt-Out procedūru no jauna.

  Jūs varat pārvaldīt un atslēgt trešo pušu sīkdatņu izmantošanu turpmākajās vietnēs:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Drošība

  Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu no jums iegūtos datus pret manipulācijām, pazušanu, iznīcināšanu vai nepiederošu personu piekļuvi tiem. Mēs nemitīgi uzlabojam šos drošības pasākumus atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

  Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

  Ja jūs esat snieguši mums atļauju veikt jūsu personisko datu apstrādi, tas ir pietiekams tiesiskais pamats to apstrādei (VDAR 6.panta 1. punkta a) apakšpunkts).

  Personisko datu apstrāde ar mērķi sagatavot līgumu vai veikt tā izpildi tiesību aktos ir pamatota VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

  Ja jūsu personisko datu apstrāde ir nepieciešama mūsu tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei (piemēram, informācijas uzglabāšanai), tad mēs esam tiesīgu to darīt saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

  Tāpat mēs veicam personisko datu apstrādi, ievērojot savas, kā arī trešo pušu likumiskās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šādas tiesiskās intereses ir mūsu IT sistēmas darbības uzturēšana, kā arī savu un citu pušu produktu un pakalpojumu tirdzniecība, kā arī tiesību aktos noteiktā darījumu dokumentēšana.

  Jūsu personisko datu dzēšana

  Jūsu IP adresi un jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja informāciju, kuru mēs esam saglabājuši drošības nolūkos, tiek dzēsta pēc septiņām dienām. Pārējos gadījumos mēs dzēšam jūsu personiskos datus tiklīdz ir zudis to ievākšanas un apstrādes mērķis. Pēc šī laika dati tiek glabāti tikai tad, ja to paredz Eiropas Savienības vai tās Eiropas Savienības dalībvalsts likumi, regulas vai citi tiesību akti, kuras jurisdikcijā mēs atrodamies

  Datu subjektu tiesības

  Kā datu apstrādes skartajai personai (datu subjektam) jums ir tiesības saņemt izziņu ( VDAR 15. pants, piekļuves tiesības ( VDAR 16. pants, datu dzēšana ( VDAR 17. pants, apstrādes ierobežošana ( VDAR 18. pants, kā arī datu pārnesamība ( VDAR 20. pants).

  Ja jūs esat atļāvis mums veikt jūsu personisko datu apstrādi, tad jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt. Atsaukums neietekmē mūsu tiesības veikt to personisko datu apstrādi, kas tika iegūti līdz atsaukuma saņemšanas brīdim. Tāpat atsaukums neietekmē šo datu apstrādi, kas balstīta uz cita tiesiskā pamatojuma, piemēram, tiesību aktos noteikto saistību izpildei (skat. sadaļu "Datu apstrādes tiesiskais pamatojums").

  Atteikuma tiesības

  Pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no jūsu īpašās situācijas, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt atteikumu par jūsu personisko datu apstrādi, kas izriet no VDAR 6. panta 1 e) punkta (datu apstrāde sabiedrības interesēs) vai VDAR 6. panta 1 f) punkta (datu apstrāde trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai). Ja jūs iesniedzat atteikumu, mēs turpināsim apstrādāt jūsu personiskos datus tikai tad, ja varam pierādīt apstrādes tiesisko pamatojumu, kas prevalē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai ja apstrāde nepieciešama tiesisko prasību īstenošanai, izpildei vai aizstāvībai.

  Ja vien iespējams, mēs lūdzam atteikumu vai paskaidrojumus adresēt uz turpmāko adresi: dialog@daimler.com.

  e. Ja jūs uzskatāt, ka datu apstrādes vienošanās pārkāpj noteiktus tiesību aktus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē (VDAR 77. pants).

  Informatīvs izdevums (informācijas biļetens)

  Piesakoties mūsu tīmekļa vietnē pieejamam informatīvā izdevuma abonēšanai, abonēšanas laikā norādītie dati, ja vien neesat piekritis papildu lietošanai, tiek izmantoti tikai informatīvā izdevuma nosūtīšanai. Izmantojot informatīvajā izdevumā paredzēto atteikšanās iespēju, jebkurā brīdī varat pārtraukt abonementu.

  Daimler AG centrālais piekļuves pakalpojums

  Ar Daimler AG centrālo piekļuves pakalpojumu varat pieteikties visās šim pakalpojumam pieslēgtajās Daimler grupas un tās zīmolu vietnēs un lietotnēs. Daimler AG centrālo piekļuves pakalpojumu lietošanas noteikumus skatiet turpmākajā saitē:

  Daimler AG centrālo piekļuves pakalpojumu lietošanas noteikumi

  Sīkdatnes (Cookies)

  Informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to funkciju meklējiet mūsu norādēs par sīkdatnēm.

  Norādes par sīkdatnēm

  Redakcija: 2018. gada maijs

 • Sīkfaili

  Norādes par sīkdatņu izmantošanu, kā arī par lietojuma datu izvērtēšanu un analīzes sistēmu izmantošanu

  Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kā piemēram, HTML5 lokālo atmiņu vai vietējos koplietotos objektus Local Shared Objects (turpmāk sauktas - "sīkdatnes"), lai varētu atpazīt lietotāju preferences mūsu mājas lapas biežāk apmeklētās sadaļas. Šī informācija palīdz mums uzlabot mājas lapu un padarīt to lietotājiem vēl draudzīgāku. Šim pašam nolūkam mēs izmantojam arī analīzes sistēmas Adobe Analytics un Google Analytics; arī šīs sistēmas var izmantot sīkdatnes.

  Sīkdatņu darbības princips un lietojums

  Sīkdatnes ir mazi faili, kurus jūsu apmeklētā tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā, piezīmjdatorā vai mobilajā gala iekārtā. Šie faili tiek izmantoti, lai konstatētu, vai caur jūsu iekārtu mūsu mājas lapas tikušas atvērtas jau iepriekš, kā arī tiek noteikta jūsu vēlamā komunikācijas valoda un citi iestatījumi. Sīkdatnes var saturēt arī personas datus.

  Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

  Jūs varat turpināt apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, nepiekrītot sīkdatņu izmantošanai. T.i. jūs varat noraidīt sīkdatņu izmantošanu un tās jebkurā laikā izdzēst, veicot attiecīgos iestatījumus savā gala iekārtā. To iespējams paveikt šādi:

  Vairums interneta pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, lai automātiski akceptētu sīkdatņu lietošanu. To var mainīt, interneta pārlūkprogrammas iestatījumos ieslēdzot iespēju "nepieņemt sīkdatnes".

  Jau esošās sīkdatnes jūs jebkurā laikā varat izdzēst. Kā to izdarīt skatiet jūsu izmantotās interneta pārlūkprogrammas vai gala iekārtas ražotāja sniegtajās instrukcijās.

  Informāciju par Local Shared Objects atslēgšanu atradīsiet turpmākajā saitē:

  Informācija par Local Shared Objects atslēgšanu

  IV Gluži kā sīkdatņu izmantošana, tā arī to noraidīšanas un dzēšanas procedūra ir atkarīga no izmantotās gala iekārtas un tajā uzstādītās interneta pārlūkprogrammas. Tas nozīmē, ka sīkdatnes noraidīt un/vai dzēst nepieciešams katrā jūsu izmantotajā gala iekārtā un katrā interneta pārlūkprogrammā atsevišķi.

  Neapstiprinot sīkdatņu izmantošanu, iespējams, atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas būs pieejamas ierobežotā apjomā vai nebūs pieejamas vispār.

  Mēs sīkdatnes iedalām šādās kategorijās:

  Obligāti nepieciešamās sīkdatnes (1. veids)
  Šīs sīkdatnes ir obligāti nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai. Bez šīm sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, piemēram, automobiļa konfiguratora pakalpojumus.

  Funkcionālās sīkdatnes (2. veids)
  Šīs sīkdatnes atvieglo tīmekļa vietņu vadību un uzlabo to veiktspēju. Funkcionālajās sīkdatnēs mēs saglabājam, piemēram, jūsu veiktos valodas iestatījumus.

  Veiktspējas sīkdatnes (3. veids)
  Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju par to, kā jūs izmantojiet mūsu tīmekļa vietnes. Ar šo sīkdatņu palīdzību mēs varam saprast kuras mūsu internetā pieejamā piedāvājuma sadaļas ir īpaši pieprasītas, un līdz ar to varam uzlabot to piedāvājumu. Šajā sakarā lūdzam izlasīt arī sadaļā „Lietojuma datu izvērtēšana“ iekļauto informāciju.

  Trešo pušu sīkdatnes (4. veids)
  Šīs sīkdatnes ar mūsu piedāvāto "Sociālo tīklu spraudni" ļauj integrēt mūsu tīmekļa vietnēs pieejamo saturu trešo pušu vietnēs, piemēram, sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Google+. Papildu informāciju par sociālo tīklu spraudņa lietošanu un darbību skatiet mūsu datu aizsardzības norādījumu 4. punktā.

  Datu aizsardzības norādījumi

  Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas turpmākās sīkdatnes:

  Sīkfaila nosaukums Apraksts Sīkfaila tips

  bandwidth

  Šis sīkfails saglabā Jūsu interneta pieslēguma joslas platumu, lai optimizētu saturu piegādi.

  1. tips

  locale

  Šis sīkfails saglabā to valstu kodus, kurās Jūs izsaucat mājas lapu. Tādējādi ir iespējams nodrošināt satura attēlošanu Jūsu valodā.

  1. tips

  PHPSESSID

  Vizītes laikā šis sīkfails piešķir Jūsu ierīcei anonīmu ID (sesijas ID), lai varētu apvienot vairākus saistītus servera pieprasījumus un piesaistīt tos attiecīgajai sesijai.

  1. tips

  c_disclaimer

  Šis sīkfails parāda, ka Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai mūsu lapās. Tas tiek iestatīts, kad Jūs aizverat uzvedni „Sīkfailu izmantošana”.

  2. tips

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Lai uzlabotu Jūsu meklēšanas rezultātus, šie sīkfaili saglabā datus par Jūsu meklējumu vaicājumiem (piemēram, pēdējo ievadīto meklējamo tekstu vai pēdējos meklēšanas ierosinājumus)

  Mēs vēlamies izmantot Jūsu datus, lai informētu Jūs par mūsu produktiem un pakalpojumiem un nepieciešamības gadījumā par tiem Jūs iztaujātu.

  Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, mums ir svarīgs nosacījums uzņēmējdarbības apsvērumiem.

  2. tips

  show_infobox

  Šie sīkfaili novērš atkārtotu sākuma procedūru secības parādīšanu mūsu sākuma lapā.

  2. tips

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Šie sīkfaili saglabā informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu mājas lapu, un tādējādi palīdz mums nākotnē pielāgot mūsu mājas lapu atbilstoši Jūsu interesēm.

  3. tips

  psyma_participation

  Lai uzlabotu mūsu mājas lapu, mēs regulāri veicam tiešsaistes aptaujas par mūsu lapu kvalitāti un tajās sniegto informāciju. Šie sīkfaili parāda, vai lietotājs ir pieņēmis vai norādījis aicinājumu piedalīties aptaujā.

  3. tips

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Sīkfailus izvieto YouTube un/vai Google, tiklīdz Jūs lapā atskaņojat kādu video. Papildu informācijai par sīkdatņu veidu, lietošanu un mērķiem izmantojiet saiti:
  https://policies.google.com/privacy .

  3. tips

  _gid

  Šī sīkdatne tiek izmantota Google Analytics, lai atšķirtu lietotājus.

  3. tips

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Saglabā vārdu un mērķlapas apmeklējuma ilgumu, no kuras sākts mercedes-benz.com apmeklējums. Apmeklējuma ilgums (pārlūkprogrammas sesija).

  3. tips

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Saglabā īpašu skaitītāju pēdējam lapas skatījumam. 2 gadi.

  3. tips

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Saglabā skaitītāju lapas skatījumiem. Apmeklējuma ilgums (pārlūkprogrammas sesija).

  3. tips

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Saglabā sesijas skaitītāju. 2 gadi.

  3. tips

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Saglabā ieejas lapu, caur kuru apmeklētājs nonācis mercedes-benz.com. Apmeklējuma ilgums (pārlūkprogrammas sesija).

  3. tips

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Šie sīkfaili saglabā informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu mājas lapu, un tādējādi palīdz mums nākotnē pielāgot mūsu mājas lapu atbilstoši Jūsu interesēm.

  4. tips

  lunetics_locale

  Šī sīkdatne nepieciešama pareizai tīmekļa vietnes attēlošanai.

  1. tips

  Lietojuma datu izvērtēšana; analīzes sistēmu izmantošana

  Mēs vēlamies savas tīmekļa vietnes saturu pēc iespējas vairāk pieskaņot jūsu interesēm, tādējādi uzlabojot mūsu piedāvājumu jums. Lai atpazītu lietošanas paradumus un mūsu tīmekļa vietņu populārākās sadaļas, mēs izmantojam turpmāko(-ās) analīzes sistēmu(-as): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Izmantojot šo analīzes sistēmu, dati var tikt saglabāti un apstrādāti ASV esošajos serveros. Šajā sakarā ņemiet vērā turpmāko: No Eiropas Savienības viedokļa ASV nepastāv regulējums, kas personas datu apstrādes ietvaros nodrošinātu "pietiekamu datu aizsardzību". Tomēr atsevišķu uzņēmumu gadījumā šo aizsardzības līmeni iespējams panākt, veicot sertifikāciju atbilstoši t.s. "ES un ASV privātuma vairoga" prasībām.

  Ja nevēlaties, lai mēs, izmantojot analīzes sistēmas, krājam un analizējam informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs, jūs to variet jebkurā laikā aizliegt jau iepriekš (izmantot t.s. "Opt-Out" tiesības).

  Lai realizētu jūsu aizliegumu, interneta pārlūkprogrammā tiek saglabāta Opt-Out sīkdatne. Šī sīkdatne ir paredzēta tikai jūsu aizlieguma turpmākai piemērošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka tehnisku iemeslu dēļ Opt-Out sīkdatne darbojas tikai tajā interneta pārlūkprogrammā, kurā tā ir saglabāta. Pēc sīkdatņu izdzēšanas vai atverot mūsu vietnes citā interneta pārlūkprogrammā vai citā gala iekārtā, lūdzam veikt Opt-Out procedūru no jauna.

  Turpmāk norādīti mūsu izmantoto analīzes sistēmu nodrošinātāji, kā arī to attiecīgās Opt-Out iespējas:

  Google Inc. ("Google"):
  Google ir sertificēts atbilstoši ES un ASV privātuma vairoga prasībām. Jūs varat atteikties no datu nodošanas un tai sekojošas apstrādes Google. Vairāk par to iespējams izlasīt Google saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe ir sertificēts atbilstoši ES un ASV privātuma vairoga prasībām. Lai liegtu Adobe Analytics pakalpojumiem izvērtēt savus datus, veiciet šajā saitē aprakstītās darbības: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.