Navigation

Autortiesības

Autortiesības 2003-2018 Daimler AG. Visas tiesības paturētas. Visi teksti, attēli, grafikas, skaņas, video un animāciju faili un to noteikumi ir pakļauti autortiesību un citiem likumiem, kas aizsargā intelektuālo īpašumu. Tos var izmantot vai nu komerciāliem mērķiem vai kopēt tālāknodošanai, mainīšanai un izmantošanai citās tīmekļa vietnēs. Dažas Daimler AG tīmekļa vietnes satur arī materiālu, kas ir autortiesību objekts tiem, kas to padarīja pieejamu.

Produkti un cenas

Pēc tam, kad atsevišķās vietnēs veikti labojumi, var rasties izmaiņas produktu un pakalpojumu piedāvājumā. Ražotājs patur tiesības mainīt dizainu un formu, uz novirzēm krāsu toņos, kā arī veikt izmaiņas produktu komplektācijā un pakalpojumu klāstā, ja izmaiņas vai novirzes ir pieņemamas klientam, ņemot vērā „Daimler AG” intereses. Attēlos var būt redzami arī piederumi, papildaprīkojums vai citi priekšmeti, kas netilpst standarta produkta komplektācijā vai pakalpojumu klāstā. Novirzes no krāsas ir noteiktas tehniski. Dažās vietnēs var būt iekļauti arī modeļi un pakalpojumi, kas atsevišķās valstīs nav pieejami. Paziņojumi par likumiskiem, tiesiskiem un nodokļu noteikumiem un sekām ir spēkā tikai Vācijas Republikā. Ja pārdošanas vai piegādes noteikumos nav noteikts citādāk, tiek piemērotas cenas, kas ir spēkā piegādes dienā. Mūsu līgumslēdzējpusēm cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Lūdzu, konsultējieties ar uzņēmumu vai līgumslēdzēju.

Tirdzniecības nosaukumi

Ja vien nav norādīts citādi, visas preču zīmes Daimler AG tīmekļa vietnē ir juridiski aizsargātas Daimler AG preču zīmes, īpaši modeļu nosaukumi, kā arī logotipi un uzņēmuma emblēmas.

Licences tiesības

„Daimler AG” vēlas Jums piedāvāt inovatīvu un informatīvu interneta programmu. Tāpēc mēs ceram, ka Jūs esat apmierināts/-a ar mūsu radošo dizainu tāpat kā mēs. Taču Jums ir arī jāsaprot, ka uzņēmumam „Daimler AG” ir jāaizsargā savs intelektuālais īpašums, tostarp patenti, preču zīmes un autortiesības, un šīs tīmekļa vietnes nevar piešķirt nekādas licences tiesības uz „Daimler AG” intelektuālo īpašumu.

Norādījumi par uz nākotni vērstiem paziņojumiem

Tīmekļa vietnes, investoru attiecību publikācijas, gada un starpposma ziņojumi, pārskati, prezentācijas, pasākumu audio un video pārraides (tiešraidē vai ierakstītas) un citi dokumenti, kas iekļauti šajā tīmekļa vietnē, cita starpā satur arī uz nākotni vērstus paziņojumus par turpmākām darbībām, kas pamatojas uz pašreizējām vadības aplēsēm. Tādi vārdi kā „paredzēt”, „pieņemt”, „ticēt”, „novērtēt”, „gaidīt”, „plāno”, „var/varētu”, „plāns”, „projekts”, „vajadzētu” un līdzīgas izteiksmes ir raksturīgi šiem uz nākotni vērstajiem paziņojumiem. Šādi paziņojumi ir pakļauti noteiktiem riskiem un neskaidrībām. Daži piemēri ietver ekonomikas lejupslīdi Eiropā vai Ziemeļamerikā, izmaiņas valūtas kursos, procentu likmēs un preču cenās, konkurējošu produktu ieviešanu; pārdošanas stimulu palielināšanu; jaunu biznesa modeļu sekmīgu un viedu īstenošanu, un lietoto transportlīdzekļu tālākpārdošanas cenas samazinājumu. Ja iestājas kāds no šiem nedrošības faktoriem vai rodas citi riski (daži no tiem ir aprakstīti uzņēmuma „Daimler AG” aktuālā gada pārskata sadaļā „Risku ziņojums” un „Daimler AG” aktuālās gada pārskata veidlapas 20-F, kas iesniegta ASV Vērtspapīru biržas uzraudzības iestādē, sadaļā „Riska faktori”), vai izrādās, ka izteikumu pamatā esošie pieņēmumi nav pareizi, faktiskais rezultāts būtiski var atšķirties no izteikumos minētajiem vai netieši izteiktajiem rezultātiem. Mēs neplānojam un neuzņemamies jebkādas saistības atjaunināt jebkuru nākotnē virzītu paziņojumu, ja tie pamatojas tikai uz apstākļiem to publikāciju datumā.

Norāde saskaņā ar Vācijas Patērētāju strīdu risināšanas likuma (VSBG) 36. pantu

Uzņēmums „Daimler AG” nepiedalīsies strīdu izšķiršanā patērētāju šķīrējtiesā Vācijas VSBG izpratnē, un tas arī nav uzņēmuma pienākums .

Informācija par strīdu risināšanu tiešsaistē

ES Komisija ir radījusi interneta platformu strīdu risināšanai tiešsaistē (t. sauc. „OS platformu”). Šī OS platforma kalpo kā kontaktpunkts, kurā cilvēki noteiktos gadījumos var griezties pēc palīdzības vai padoma un ārpustiesas kārtībā izšķirt strīdus saistībā ar līgumsaistībām, kas izriet no tiešsaistes pirkuma līgumiem. OS platformu atradīsiet, nospiežot uz šīs saites: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Atbildība

Šajā lapā sniegtā informācija un dati neveido nekādu nodrošinājumu vai tiešu vai netiešu garantiju. Tie īpaši neveido izrietošu garantiju vai garantiju attiecībā uz stāvokli, piemērotību pārdošanai, derīgumu konkrētam mērķim vai likumu un patentu nepārkāpšanu.

Mūsu tīmekļa vietnēs atradīsiet saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs vēlamies norādīt, ka mums nav nekādas ietekmes pār saistītajām vietnēm vai tajās ievietoto saturu. Mēs arī neuzņemamies atbildību par to aktualitāti, pareizību, pilnību vai tajās atspoguļotās informācijas kvalitāti. Tādēļ mēs distancējamies no šo lapu satura. Šis skaidrojums attiecas uz visām mūsu tīmekļa vietnēs atrodamajām saitēm un ārējām vietnēm un to saturu.

Sociālie spraudņi

Daimler izmanto tādu sociālo tīklu kā Facebook, Google+ un Twitter sociālos spraudņus (turpmāk tekstā – „pogas”). Apmeklējot mūsu mājas lapas šīs pogas pēc noklusējuma ir deaktivētas, t.i. bez Jūsu rīcības tās nevar nosūtīt datus trešajām personām. Pirms Jūs izmantojat pogas, Jums tās ir jāaktivizē ar klikšķi. Poga paliek aktīva tik ilgi, līdz tā tiek atkal izslēgta, vai izdzēsta tās sīkdatne (sk. informāciju par šo sadaļā „Sīkdatnes”). Pēc aktivizēšanas tiks izveidots tiešs savienojums ar konkrētā sociālā tīkla serveri. Pogu saturs no sociālajiem tīkliem nonāks Jūsu pārlūkprogrammā, un tās tiks ievietotas mājas lapā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nekādi nevaram ietekmēt datu apjomu, kuru sociālie tīkli ievāc ar savu pogu palīdzību. Datu vākšanas mērķi un apjomu, turpmāku apstrādi un attiecīgo sociālā tīkla datu lietošanu, kā arī Jūsu tiesības un iestatījumus privātuma aizsardzībai var atrast konkrētā sociālā tīkla konfidencialitāte politikā. Pēc pogas aktivizēšanas konkrētais sociālais tīkls var iegūt datus neatkarīgi no tā, vai Jūs tos integrējat ar pogu. Ja Jūs esat pierakstījies kādā sociālajā tīklā, tas Jūsu mājas lapas apmeklējumu var piesaistīt Jūsu lietotāja kontam. Apmeklējot kādu citu Daimler mājas lapas, sociālais tīkls nevar tikt piesaistīts, pirms arī šajā mājas lapā netiek aktivizēta attiecīgā poga. Ja Jums ir konts kādā sociālajā tīklā un Jūs nevēlaties, lai dati, kas tiek savākti par jums, kad apmeklējat mūsu mājas lapas, tiktu sasaistīti ar saglabātajiem lietotāja datiem, pirms pogas aktivizācijas ir jāizrakstās no attiecīgā sociālā tīkla.

Pieejamās funkcijas dažādās valstīs var atšķirties.