Navigation

Daimler novērtē Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē, kā arī Jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un produktiem. Mēs nopietni uztveram Jūsu privāto datu aizsardzību un vēlamies, lai Jūs jūtaties labi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes. Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, mums ir svarīgs nosacījums mūsu uzņēmējdarbības apsvērumiem. Ar personu saistītie dati, kas tiek iegūti mūsu mājas lapu apmeklējuma laikā, tiek apstrādāti saskaņā ar tās valsts datu aizsardzības tiesiskajām normām, kurā atrodas par datu aizsardzību atbildīgā nodaļa. Mūsu datu aizsardzības politika pārējā ziņā ir noteikta saskaņā ar Daimler piemērojamajām Datu aizsardzības pamatnostādnēm.

Daimler datu aizsardzības pamatnostādnes.

Daimler mājas lapās var būt pieejamas saites uz citu piegādātāju mājas lapām, uz kurām neattiecas šī datu aizsardzības deklarācija.

Ar personu saistīto datu ieguve un apstrāde

Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu tīmekļa serveris automātiski saglabās informāciju par pārlūkprogrammas un operētājsistēmas lietojumu, tīmekļa vietnes, no kurām Jūs apmeklējat mūsu vietni, tīmekļa lapas, kuras Jūs apmeklējat, apmeklējuma datumus un drošības apsvērumus, piemēram, lai noteiktu apdraudējumu mūsu tīmekļa vietnei, un uz septiņu dienu periodu arī Jūsu interneta pakalpojumu nodrošinātāja Jums piešķirto IP adresi. Izņemot IP adresi, personas dati tiks saglabāti tikai tad, ja informēsiet mūs reģistrācijas kontekstā, aptaujā, cenu iepirkumā vai līguma slēgšanas dēļ.

Ar personu saistīto datu izmantošana un nodošana, un paredzēšana konkrētam mērķim

Daimler izmanto ar Jums saistītos datus mājas lapas tehniskajai administrēšanai, klientu datu bāzes pārvaldīšanai, produktu aptaujām un tirgdarbībai tikai attiecīgajam gadījumam nepieciešamajā apjomā.

Personas dati tiek nodoti valsts institūcijām un iestādēm tikai tad, ja to pieprasa valsts tiesību akti. Mūsu darbiniekiem, aģentūrām un tirgotājiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti.

Izvēles iespēja

Mēs vēlētos izmantot Jūsu datus, lai informētu Jūs par mūsu produktiem un pakalpojumiem un, iespējams, aptaujātu Jūs par tiem. Protams, piedalīšanās šādos pasākumos ir brīvprātīga. Ja Jūs nevēlaties piedalīties, varat mūs jebkurā laikā informēt par to, lai mēs varētu atbilstoši bloķēt Jūsu datus. Papildu informāciju atradīsiet attiecīgajā mājas lapā.

Informācijas biļetens

Mūsu tīmekļa vietnē varat abonēt arī mūsu informācijas biļetenu. Dati, kas iesniegti informācijas biļetena saņemšanai, ja Jūs piekrītat turpmākai tā lietošanai, tiek izmantoti tikai biļetena nosūtīšanai. Abonementu var pārtraukt jebkurā laikā, izmantojot informācijas biļetenā iekļauto atteikšanās iespēju.

„Daimler AG” centrālais piekļuves pakalpojums

Izmantojot „Daimler AG” centrālo piekļuves pakalpojumu, varat pieslēgties visām šajā pakalpojumā ietvertajām tīmekļa vietnēm un lietojumprogrammām, ko nodrošina Daimler grupa un tās zīmoli. Ar „Daimler AG” centrālā piekļuves pakalpojuma lietošanas noteikumiem var iepazīties šajā saitē:

Daimler AG centrālā piekļuves pakalpojuma lietošanas nosacījumi

Sociālo tīklu spraudņi

Daimler izmanto tādu sociālo tīklu kā Facebook, Twitter un Google+ t.s. sociālos spraudņus (turpmāk tekstā – „pogas”).

Apmeklējot mūsu mājas lapu, šīs pogas pēc noklusējuma ir deaktivētas, t.i. bez Jūsu rīcības tās nevar nosūtīt datus attiecīgajam sociālajam tīklam. Pirms Jūs izmantojat pogas, Jums tās ir jāaktivizē ar klikšķi. Poga paliek aktīva tik ilgi, līdz Jūs to atkal deaktivizējat vai arī dzēšat sīkfailus. Papildu informācija par sīkfailiem ir atrodama mūsu Sīkfailu norādījumos.

Sīkfailu norādījumi

Pēc aktivizēšanas tiks izveidots tiešs savienojums ar konkrētā sociālā tīkla serveri. Pogu saturs no sociālajiem tīkliem nonāks Jūsu pārlūkprogrammā, un tās tiks ievietotas mājas lapā.

Pēc pogas aktivizēšanas konkrētais sociālais tīkls var iegūt datus neatkarīgi no tā, vai Jūs tos integrējat ar pogu. Ja Jūs esat pieteicies sociālajā tīklā, šīs tīmekļa vietnes apmeklējums var tikt sasaistīts ar lietotāja kontu. Kādas citas Daimler mājas lapas apmeklējumu sociālais tīkls nevar piesaistīt, pirms arī šajā mājas lapā netiek aktivizēta attiecīgā poga.

Ja Jums ir konts sociālajā tīklā un Jūs nevēlaties, lai par Jūsu apmeklējumu savāktie dati tiktu sasaistīti ar saglabātajiem lietotāja datiem, pirms pogas aktivizācijas ir jāizrakstās no attiecīgā sociālā tīkla.

Mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt datu apjomu, kuru sociālie tīkli ievāc ar savu pogu palīdzību. Datu vākšanas mērķi un apjomu, turpmāku apstrādi un attiecīgo sociālā tīkla datu lietošanu, kā arī Jūsu tiesības un iestatījumus privātuma aizsardzībai var atrast konkrētā sociālā tīkla konfidencialitāte politikā.

Sīkfailu izmantošana Lai optimāli attēlotu vietni un parādītu Jūsu interesēm pielāgotu, ar izmantošanu saistītu informāciju, Daimler izmanto sīkfailus. Izmantojot mājas lapu, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Papildu informācija ir pieejama mūsu Sīkfailu norādījumos

Mercedes-Benz mājas lapu lietojuma datu un ar interesēm saistītās informācijas (atkārtota mērķauditorijas atlase) izvērtēšana

Mēs izmantojam Adobe un Google Analytics produktus, lai varētu atpazīt apmeklētāju preferences un īpaši populāras mūsu piedāvājuma jomas. Tā mēs varam pielāgot mūsu tīmekļa vietņu saturu Jūsu vajadzībām, tādējādi uzlabojot mūsu piedāvājumu Jums.

Lai uzņēmumu „Daimler AG”, „Mercedes-Benz Bank AG”, „Mercedes-Benz Accessories GmbH”, kā arī darījumu un servisa partneru Mercedes-Benz mājas lapās (turpmāk tekstā visas kopā – „Mercedes-Benz mājas lapas”) varētu Jums sniegt interesēm un vajadzībām pielāgotu saturu, mēs izmantojam tā sauktās atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas. Tādēļ sīkfailos tiek dokumentēta Jūsu interese par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šie sīkfaili tiek nolasīti brīdī, kad apmeklējat Mercedes-Benz mājas lapas. Šī darbība tiek veikta anonīmi, t. i.. atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas nevar Jūs identificēt. Ja nevēlaties, lai Daimler vāc, saglabā un analizē informāciju par Jūsu apmeklējumu, kā arī Mercedes-Benz mājas lapās nevēlaties saņemt interesēm pielāgotu informāciju, Jūs jebkurā laikā varat atteikties (Opt-Out). Lai to tehniski īstenotu, pārlūkprogrammā ir ievietots atteikšanās sīkfails. Šis sīkfails kalpo tikai un vienīgi Jūsu aizlieguma piesaistīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās sīkfails tehnisku iemeslu dēļ var darboties tikai tajā pārlūkprogrammā, kurā tas ir ievietots. Ja sīkfailus izdzēsīsiet vai lietosiet citā pārlūkprogrammā vai iekārtā, Jums atteikšanās sīkfails būs jāatjauno.

Noklikšķiniet šeit, lai iestatītu atteikšanās sīkfailu lietojuma datu izvērtēšanai, kā arī atkārtotas mērķauditorijas atlasei Mercedes-Benz mājas lapās.

Noklikšķiniet šeit, lai aizliegtu datu apkopošanu ar Google Tag Manager.

Ar lietojumu saistīta informācija (mērķauditorijas atlase un atkārtota mērķauditorijas atlase)

Lai pielāgotu mūsu tiešsaistes tirgdarbību (piemēram, reklāmkarogu izvietošanu) mūsu atkārtotās mērķauditorijas atlases partneru (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick un Vivaki) mājas lapā Jūsu vajadzībām un interesēm, mēs izmantojam tā sauktās atkārtotas mērķauditorijas atlases tehnoloģijas. Tādēļ sīkfailos tiek dokumentēta Jūsu interese par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šie sīkfaili tiek nolasīti un izmantoti brīdī, kad apmeklējat citas mājas lapas, kas ir saistītas ar mūsu atkārtotās mērķauditorijas atlases partneriem, lai varētu sniegt Jūsu interesēm maksimāli atbilstošu informāciju. Šī darbība tiek veikta anonīmi, t. i.. atkārtotās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas nevar Jūs identificēt.

Ja nevēlaties, lai Daimler un tā atkārtotas mērķauditorijas atlases partneri vāc, saglabā un analizē informāciju par Jūsu apmeklējumu, kā arī pielāgo reklāmkarogu saturu Jūsu interesēm, Jūs jebkurā laikā varat no tā atteikties (Opt-Out). Lai to tehniski īstenotu, pārlūkprogrammā ir ievietots atteikšanās sīkfails. Šis sīkfails kalpo tikai un vienīgi Jūsu aizlieguma piesaistīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atteikšanās sīkfails tehnisku iemeslu dēļ var darboties tikai tajā pārlūkprogrammā, kurā tas ir ievietots. Ja sīkfailus izdzēsīsiet vai lietosiet citā pārlūkprogrammā vai iekārtā, Jums atteikšanās sīkfails būs jāatjauno. Jūs varat pārvaldīt to, kā trešās personas izmanto sīkfailus turpmāk norādītajās mājas lapās, kā arī deaktivēt šādu sīkfailu izmantošanu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Drošība

Daimler izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus, ko mēs pārvaldām, pret manipulācijām, zaudējumiem, bojājumiem un neautorizētu personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Tiesības uz informāciju Pēc pieprasījuma Daimler vai atbildīgais pārstāvis nekavējoties informēs Jūs saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai un kādi personas dati pie mums glabājas. Jūs esat reģistrēts kā lietotājs, tāpēc piedāvājam iespēju datus redzēt un, ja nepieciešams, mainīt pašam. Ja, neskatoties uz mūsu centieniem uzturēt pareizus un aktuālus datus, ir saglabāta nepareiza informācija, mēs to pēc Jūsu pieprasījuma izlabosim.

Ja Jums ir jautājumi par ar Jums saistīto datu apstrādi, lūdzam vērsties pie mūsu uzņēmuma atbildīgās personas par datu aizsardzību, kura kopā ar savu komandu ir pieejama izziņas lūgumu, ierosinājumu vai sūdzību gadījumos.

Koncerna atbildīgais par datu aizsardzību

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Štutgarte
Vācija

Pieejamās funkcijas dažādās valstīs var atšķirties.