Navigation

Atbildību datu aizsardzības pamata regulas izpratnē uzņemas:
Daimler AG („Mēs“)
Mercedesstraße 137
D-70546 Štutgarte
Vācija
E-pasts: dialog@daimler.com

Daimler AG
Koncerna pilnvarotā kontaktpersona ar personu datu aizsardzību saistītos jautājumos HPC G353
D-70546 Štutgarte
Vācija
E-pasts: data.protection@daimler.com

Mēs priecājamies, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni un interesējaties par mūsu piedāvājumu. Mums ir ļoti svarīgi rūpēties par jūsu personisko datu aizsardzību. Šajās datu aizsardzības norādēs mēs sniegsim informāciju par to, kā tiek ievākti jūsu personiskie dati, ko mēs ar tiem darām, kādam mērķim un ar kādu tiesisko pamatojumu tas tiek darīts, kā arī par to, kādas ir jūsu tiesības un iespējas šajā sakarā. Papildus tam mēs atsaucamies arī uz Daimler datu aizsardzības vadlīnijām:

Daimler datu aizsardzības vadlīnijas

Mūsu tīmekļa vietņu datu aizsardzības norādījumi un Daimler AG datu aizsardzības vadlīnijas nav spēkā jūsu darbībām sociālo tīklu vietnēs vai pie citiem pakalpojumu nodrošinātājiem, kuriem piekļūstat no mūsu tīmekļa vietnēs izvietotajām saitēm. Tāpēc par attiecīgo vietņu datu aizsardzības noteikumiem interesējieties šajās vietnēs.

Jūsu personīgo datu iegūšana un apstrāde

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs saglabājam noteiktu informāciju par jūsu izmantoto interneta pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, apmeklējuma datumu un laiku, piekļuves statusu (piemēram, vai tīmekļa vietni varējāt atvērt bez problēmām, vai tika attēlots kļūdas paziņojums), tīmekļa vietnē izmantotajām funkcijām, jūsu veiktajām meklēšanām (ja veicāt meklēšanu), atsevišķo tīmekļa vietnes lapu atvēršanas biežumu, aplūkoto datu informāciju, pārraidīto datu daudzumu, tīmekļa vietni, no kuras jūs nonācāt mūsu vietnē, kā arī par tīmekļa vietnēm, kuras jūs atverat no mūsu vietnēm, ja atlasāt mūsu vietnēs izvietotās saites vai manuāli ievadāt adresi tās pašas cilnes (vai tā paša loga) adreses laukā, kurā ir atvērta mūsu tīmekļa vietne. Tāpat, drošības nolūkos jo īpaši ar mērķi atpazīt un novērst uzbrukumus mūsu vietnēm mēs līdz septiņām dienām glabājam arī jūsu IP adresi un informāciju par jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju.

Cita veida personisko informāciju mēs glabājam vien tad, ja jūs to esat snieguši, piemēram, veicot reģistrēšanos, aizpildot kontaktinformācijas laukus, piedaloties aptaujā vai balvu izlozē, vai ja tas ir nepieciešams līguma saistību izpildei; un arī šajā gadījumā tas viss tiek veikts tikai tad, ja esat sniegušu savu atļauju vai to drīkst darīt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem (papildu informāciju skatiet zemāk sadaļā “Datu apstrādes tiesiskais pamatojums”).

Nedz likumdošana, nedz noslēgtie līgumi nepieprasa jums nodot lietošanai savus personiskos datus. Tomēr ir iespējams, ka atsevišķu mūsu tīmekļa vietņu funkciju darbība ir atkarīga no saņemtajiem personiskajiem datiem. Ja šādos gadījumos jūs liedzat piekļuvi saviem personiskajiem datiem, var gadīties, ka funkcija būs pieejama vien ierobežotā apjomā vai nebūs pieejama vispār.

Izmantošanas mērķis

Mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā ievāktos personiskos datus mēs izmantojam, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku attiecīgo lapu darbību, kā arī lai pasargātu mūsu IT sistēmu no uzbrukumiem un citām prettiesiskām darbībām.

Ja apmeklējuma laikā jūs mums nododat arī citus savus personiskos datus, piemēram, veicot reģistrēšanos, aizpildot kontaktinformācijas laukus, piedaloties aptaujā vai balvu izlozē, vai ja tas ir nepieciešams līguma saistību izpildei, tad mēs šos datus izmantojam iepriekš minētajam nolūkam, kā arī klientu pārvaldības nolūkos un ciktāl tas ir nepieciešams visu iespējamo finanšu darījumu izpildei un apmaksai ikreiz tam nepieciešamajā apjomā.

Personisko datu nodošana trešajām pusēm; sociālo tīklu spraudņi

Mūsu tīmekļa vietnēs var tikt izvietos arī trešo pušu saturs. Atlasot šāda veida saturu, mēs nepieciešamajā apjomā nododam jūsu datus attiecīgajai trešajai pusei (piemēram, informāciju, ka konkrētu piedāvājumu atradāt mūsu tīmekļa vietnē, kā arī nepieciešamības gadījumā citu informāciju, kuru jūs jau sniedzāt mūsu tīmekļa vietnei).

b. Ja savās tīmekļa vietnēs ievietojam t.s. „sociālo tīklu spraudņus“, piemēram, Facebook, Twitter un Google+, tad tie tiek iesaistīti šādi: Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, sociālo tīklu spraudņi pēc noklusējuma ir deaktivēti, t.i. attiecīgo sociālo tīklu pārvaldītājiem netiek nosūtīta nekāda veida informācija. Ja vēlaties izmantot kādu no šiem sociālajiem tīkliem, atlasiet attiecīgā tīkla spraudni, lai izveidotu tiešu savienojumu ar attiecīgā tīkla pārvaldītāja serveri

Gadījumā, ja šajā tīklā jums ir izveidots lietotāja konts un sociālā tīkla spraudņa aktivizēšanas laikā jūs esat tajā ielogojies, tad sociālais tīkls var piesaistīt jūsu lietotāja kontam informāciju par mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu. Ja vēlaties no tā izvairīties, pirms sociālā tīkla spraudņa aktivizēšanas izlogojieties no attiecīgā sociālā tīkla. Sociālais tīkls nespēj izsekot citu Daimler tīmekļa vietņu apmeklējumu, ja vien neesat aktivizējis sociālo tīklu spraudni arī no tām vietnēm. Kad aktivizējat sociālo tīklu spraudni, attiecīgais tīkls šīs darbības rezultātā pieejamo informāciju nosūta tieši jūsu interneta pārlūkprogrammai, ar kuru piekļūstat mūsu tīmekļa vietnēm. Šajā gadījumā var notikt arī attiecīgo sociālo tīklu ierosināta un vadīta datu pārraide. Uz jūsu savienojumu ar sociālo tīklu, starp sociālo tīklu un jūsu sistēmu pārraidīto informāciju un jūsu darbībām šajos tīklos attiecas tikai konkrēto sociālo tīklu datu aizsardzības noteikumi. Sociālā tīkla spraudnis paliek aktīvs līdz brīdim, kad to deaktivējat vai izdzēšat sīkdatnes.

Norādes par sīkdatnēm

Atlasot saiti uz piedāvājumu vai aktivizējot sociālā tīkla spraudni, var gadīties, ka jūsu personiskie dati tiek nodoti valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kas Eiropas Savienības (“ES”) izpratnē nenodrošina ES standartiem atbilstošu “pietiekamu datu aizsardzību” personisko datu apstrādes laikā. Lūdzu, ņemiet to vērā, pirms izvēlieties atvērt saiti vai aktivizēt sociālo tīklu spraudni, tādējādi uzsākot savu personisko datu pārraidi.

Lietojuma datu izvērtēšana; analīzes sistēmu izmantošana

Mēs vēlamies savas tīmekļa vietnes saturu pēc iespējas vairāk pieskaņot jūsu interesēm, tādējādi uzlabojot mūsu piedāvājumu jums. Lai atpazītu lietošanas paradumus un mūsu tīmekļa vietņu populārākās sadaļas, mēs izmantojam turpmāko(-ās) analīzes sistēmu(-as): Google Analytics, Adobe Analytics.

Izmantojot šo analīzes sistēmu, dati var tikt saglabāti un apstrādāti ASV esošajos serveros. Šajā sakarā ņemiet vērā turpmāko: No Eiropas Savienības viedokļa ASV nepastāv regulējums, kas personas datu apstrādes ietvaros nodrošinātu “pietiekamu datu aizsardzību”. Tomēr atsevišķu uzņēmumu gadījumā šo aizsardzības līmeni iespējams panākt, veicot sertifikāciju atbilstoši t.s. “ES un ASV privātuma vairoga” prasībām.

Ja nevēlaties, lai mēs, izmantojot minētās analīzes sistēmas, krājam un analizējam informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs, jūs to variet jebkurā laikā aizliegt jau iepriekš (izmantot t.s. “Opt-Out” tiesības). Lai realizētu jūsu aizliegumu, interneta pārlūkprogrammā tiek saglabāta Opt-Out sīkdatne. Šī sīkdatne ir paredzēta tikai jūsu aizlieguma turpmākai piemērošanai. Lūdzam ņemt vērā, ka tehnisku iemeslu dēļ Opt-Out sīkdatne darbojas tikai tajā interneta pārlūkprogrammā, kurā tā ir saglabāta. Pēc sīkdatņu izdzēšanas vai atverot mūsu vietnes citā interneta pārlūkprogrammā vai citā gala iekārtā, lūdzam veikt Opt-Out procedūru no jauna.

Turpmāk norādīti mūsu izmantoto analīzes sistēmu nodrošinātāji, kā arī to attiecīgās Opt-Out iespējas:

Google Inc. (“Google”):
Google ir sertificēts atbilstoši ES un ASV privātuma vairoga prasībām.
Jūs varat atteikties no datu nodošanas un tai sekojošas apstrādes Google. Vairāk par to iespējams izlasīt Google saitē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Adobe Systems Inc. (“Adobe”)
Adobe ir sertificēts atbilstoši ES un ASV privātuma vairoga prasībām.
Lai liegtu Adobe Analytics pakalpojumiem izvērtēt savus datus, veiciet šajā saitē aprakstītās darbības: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

Lietošanas informācija (“targeting” un “retargeting” stratēģija)

Lai mūsu tiešsaistes mārketingu (piemēram, reklāmkarogus) mūsu “retargeting” partneru (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick un Vivaki) vietnēs varētu mērķtiecīgi pielāgot jūsu vajadzībām un interesēm, mēs izmantojam t. s. “retargeting” tehnoloģijas. To ietvaros sīkdatnēs tiek saglabāta jūsu interese par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem. Apmeklējot citas vietnes, kas sadarbojas ar mūsu “retargeting” partneriem, šīs sīkdatnes tiek nolasītas un izmantotas, lai jūs saņemtu informāciju, kas atbilst jūsu interesēm. Tas notiek anonīmi, t. i., jūs nav iespējams identificēt, izmantojot “Retargeting” tehnoloģiju.

Ja nevēlaties, lai Daimler un tā “retargeting” partneri apkopo, saglabā un analizē informāciju par jūsu apmeklējumu, kā arī pielāgo reklāmkarogus jūsu interesēm, jebkurā laikā varat to atcelt jau iepriekš (Opt-Out).

Lai tehniski īstenotu šo aizliegumu, jūsu pārlūkprogrammā tiek saglabāta “Opt-Out” sīkdatne. Šī sīkdatne ir paredzēta tikai jūsu aizlieguma turpmākai piemērošanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka “Opt-Out” sīkdatni tehnisku iemeslu dēļ iespējams izmantot tikai pārlūkprogrammai, no kuras tā ir uzstādīta. Pēc sīkdatņu izdzēšanas vai atverot mūsu vietnes citā interneta pārlūkprogrammā vai citā gala iekārtā, lūdzam veikt Opt-Out procedūru no jauna.

Jūs varat pārvaldīt un atslēgt trešo pušu sīkdatņu izmantošanu turpmākajās vietnēs:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Drošība

Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu no jums iegūtos datus pret manipulācijām, pazušanu, iznīcināšanu vai nepiederošu personu piekļuvi tiem. Mēs nemitīgi uzlabojam šos drošības pasākumus atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Ja jūs esat snieguši mums atļauju veikt jūsu personisko datu apstrādi, tas ir pietiekams tiesiskais pamats to apstrādei (VDAR 6.panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Personisko datu apstrāde ar mērķi sagatavot līgumu vai veikt tā izpildi tiesību aktos ir pamatota VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Ja jūsu personisko datu apstrāde ir nepieciešama mūsu tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei (piemēram, informācijas uzglabāšanai), tad mēs esam tiesīgu to darīt saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Tāpat mēs veicam personisko datu apstrādi, ievērojot savas, kā arī trešo pušu likumiskās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šādas tiesiskās intereses ir mūsu IT sistēmas darbības uzturēšana, kā arī savu un citu pušu produktu un pakalpojumu tirdzniecība, kā arī tiesību aktos noteiktā darījumu dokumentēšana.

Jūsu personisko datu dzēšana

Jūsu IP adresi un jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja informāciju, kuru mēs esam saglabājuši drošības nolūkos, tiek dzēsta pēc septiņām dienām. Pārējos gadījumos mēs dzēšam jūsu personiskos datus tiklīdz ir zudis to ievākšanas un apstrādes mērķis. Pēc šī laika dati tiek glabāti tikai tad, ja to paredz Eiropas Savienības vai tās Eiropas Savienības dalībvalsts likumi, regulas vai citi tiesību akti, kuras jurisdikcijā mēs atrodamies

Datu subjektu tiesības

Kā datu apstrādes skartajai personai (datu subjektam) jums ir tiesības saņemt izziņu ( VDAR 15. pants, piekļuves tiesības ( VDAR 16. pants, datu dzēšana ( VDAR 17. pants, apstrādes ierobežošana ( VDAR 18. pants, kā arī datu pārnesamība ( VDAR 20. pants).

Ja jūs esat atļāvis mums veikt jūsu personisko datu apstrādi, tad jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt. Atsaukums neietekmē mūsu tiesības veikt to personisko datu apstrādi, kas tika iegūti līdz atsaukuma saņemšanas brīdim. Tāpat atsaukums neietekmē šo datu apstrādi, kas balstīta uz cita tiesiskā pamatojuma, piemēram, tiesību aktos noteikto saistību izpildei (skat. sadaļu “Datu apstrādes tiesiskais pamatojums”).

Atteikuma tiesības

Pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no jūsu īpašās situācijas, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt atteikumu par jūsu personisko datu apstrādi, kas izriet no VDAR 6. panta 1 e) punkta (datu apstrāde sabiedrības interesēs) vai VDAR 6. panta 1 f) punkta (datu apstrāde trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai). Ja jūs iesniedzat atteikumu, mēs turpināsim apstrādāt jūsu personiskos datus tikai tad, ja varam pierādīt apstrādes tiesisko pamatojumu, kas prevalē pār jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai ja apstrāde nepieciešama tiesisko prasību īstenošanai, izpildei vai aizstāvībai.

Ja vien iespējams, mēs lūdzam atteikumu vai paskaidrojumus adresēt uz turpmāko adresi: dialog@daimler.com.

e. Ja jūs uzskatāt, ka datu apstrādes vienošanās pārkāpj noteiktus tiesību aktus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē (VDAR 77. pants).

Informatīvs izdevums (informācijas biļetens)

Piesakoties mūsu tīmekļa vietnē pieejamam informatīvā izdevuma abonēšanai, abonēšanas laikā norādītie dati, ja vien neesat piekritis papildu lietošanai, tiek izmantoti tikai informatīvā izdevuma nosūtīšanai. Izmantojot informatīvajā izdevumā paredzēto atteikšanās iespēju, jebkurā brīdī varat pārtraukt abonementu.

Daimler AG centrālais piekļuves pakalpojums

Ar Daimler AG centrālo piekļuves pakalpojumu varat pieteikties visās šim pakalpojumam pieslēgtajās Daimler grupas un tās zīmolu vietnēs un lietotnēs. Daimler AG centrālo piekļuves pakalpojumu lietošanas noteikumus skatiet turpmākajā saitē:

Daimler AG centrālo piekļuves pakalpojumu lietošanas noteikumi

Sīkdatnes (Cookies)

Informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to funkciju meklējiet mūsu norādēs par sīkdatnēm.

Norādes par sīkdatnēm

Redakcija: 2018. gada maijs

Pieejamās funkcijas dažādās valstīs var atšķirties.