Navigation
Copyright

Copyright 2003-2015 Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Enkele webpagina’s van Daimler AG bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

Producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van individuele pagina’s kunnen nog wijzigingen bij producten en services ontstaan zijn. Constructie- of vormveranderingen, afwijkingen van kleurtint en wijzigingen aan de leveringsomvang of services van de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover de wijzigingen of afwijkingen rekening houdende met de belangen van Daimler AG voor de klant redelijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook toebehoren, opties of andere onderdelen bevatten die niet tot de standaard leveromvang behoren. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden. Bepaalde pagina’s kunnen ook types en functies bevatten die in bepaalde landen niet aangeboden worden. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland geldig. Behoudens andersluidende regeling in de verkoop- of levervoorwaarden gelden de op de dag van de levering geldige prijzen. Voor onze contractpartners vormen de prijzen een vrijblijvende prijsaanbeveling. Eventuele aanbiedingen op de website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging.

Handelsmerken

Waar niet anders aangegeven, zijn alle op de website van Daimler AG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler AG. Dit geldt met name voor de modelnamen evenals voor alle logo’s en emblemen van de onderneming.

Licentierechten

Daimler AG stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. Wij hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. Wij vragen echter begrip voor het feit, dat Daimler AG haar intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat er geen licentierecht op deze websites van Daimler AG kan worden verleend.

Toekomstgerichte uitspraken

Veel websites bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Daimler. Indien op deze website woorden/zinsneden als ‘verwacht’, ‘meent’, ‘schat’, ‘is voornemens’, en ‘plan’ voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Daimler met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen, waaronder veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën.

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze pagina’s vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze vormen vooral geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de toestand, de geschiktheid voor de handel, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of een niet-inbreuk op wetten en patenten.

We willen erop wijzen dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en content van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde websites wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij dan ook van de volledige content van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze internetpagina’s voorkomende links naar externe websites, evenals de content van genoemde externe websites.

Social Plugins

Daimler maakt gebruik van social plugins (hierna knoppen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Google+ en Twitter. Wanneer u onze websites bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen dat zonder uw toedoen geen gegevens naar derden worden gestuurd. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De knop blijft geactiveerd totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijderd (zie ‘Cookies’). Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De knop wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen. Houd er rekening mee dat we er helaas geen invloed op hebben welke gegevens de sociale netwerken met hun social plugins verzamelen. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacy statement en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Nadat een knop is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de knop klikt. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wanneer u vervolgens andere Daimler websites bezoekt, kan het sociale netwerk dit niet koppelen totdat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd. Wanneer u lid van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van onze websites aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen activeert.

Functieomvang kan per land verschillen.