Navigation

Privacy statement

Daimler waardeert uw bezoek aan onze website en dankt u voor uw interesse in onze producten. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. Wij zullen erop toezien dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen beschikbaar gesteld worden aan Daimler en/of haar gelieerde bedrijven en niet aan derden zullen worden verstrekt, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben ontvangen.

Daimler privacy statement

Onze websites kunnen links bevatten naar webpagina’s van andere aanbieders waarvoor wij geen bescherming van uw persoonlijke gegevens kunnen garanderen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard gegevens op met betrekking tot de gebruikte browser en het besturingssysteem, alsmede de website van waaruit u ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek. Daarnaast wordt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen te herkennen, het door uw internetprovider toegewezen IP-adres gedurende zeven dagen opgeslagen. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgegevens alleen opgeslagen wanneer u ons deze op eigen instigatie aangeeft, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens
Daimler gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, voor klantadministratie, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden.

Persoonlijke gegevens worden alleen in het kader van dwingende nationale wetsvoorschriften overgedragen aan overheidsinstellingen en instanties. Onze medewerkers, agenturen en dealers moeten zich houden aan onze geheimhoudingsovereenkomst.

Recht van verzet
We gebruiken uw gegevens daarnaast graag om u over onze producten en services te informeren en eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit laten weten, zodat we uw gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.

Newsletter
Op onze websites kunt u eventueel abonneren op newsletters. De gegevens die worden verstrekt bij de aanmelding voor een newsletter worden, voor zover u niet akkoord gaat met enig verder gebruik, alleen gebruikt om de newsletter toe te sturen. U kunt zich te allen tijde van een newsletter afmelden met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de newsletter.

Centrale registratieservice van Daimler AG
Met de centrale registratieservice van Daimler AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Daimler en haar merken. U kunt de gebruiksvoorwaarden van de centrale registratieservice van Daimler AG met de volgende link oproepen:

Gebruiksvoorwaarden van centrale registratieservice van Daimler AG

Social plugins
Daimler maakt gebruik van social plugins (hierna knoppen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+.

Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd, dat wil zeggen dat zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken worden gestuurd. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De knop blijft geactiveerd totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijderd. Meer informatie over cookies vindt u in onze aanwijzingen met betrekking tot cookies.

Cookies

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De knop wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen.

Nadat een knop is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de knop klikt. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wanneer u vervolgens andere Daimler website bezoekt, kan het sociale netwerk dit niet koppelen totdat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd.

Wanneer u lid van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen activeert.

We hebben er helaas geen invloed op welke gegevens de sociale netwerken met hun social plugins verzamelen. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacy statement en het recht van verzet verwijzen we u naar hun voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies
Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.

Cookies

Verwerking van gebruiksgegevens
Om de voorkeuren van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te kunnen herkennen, maken we gebruik van Adobe Omniture-producten. Op deze wijze kunnen wij de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Wanneer u niet wilt dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u deze functie te allen tijde voor verder bezoek blokkeren (opt-out).

Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend vastgelegd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Let erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Klik hier om de opt-outcookie in te stellen.

Veiligheid
Daimler past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vervalsing en toegang van derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Inzage en correctie
U kunt Daimler of de desbetreffende vertegenwoordiging vragen welke gegevens over u in het bestand zijn opgenomen. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens, kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de persoon die binnen ons concern verantwoordelijk is voor de privacy van verstrekte persoonsgegevens. Deze persoon staat samen met zijn team ook ter beschikking bij verzoeken om inlichtingen, suggesties of klachten.

Verantwoordelijk binnen het concern voor privacy is:

Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
70546 Stuttgart
Duitsland

Functieomvang kan per land verschillen.