Dostawca serwisu/ochrona danych

 • Informacje prawne

  Prawo autorskie

  Copyright 2003-2018 Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, video i animacyjne oraz złożone z nich kompozycje podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom w zakresie ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

  Produkty i ceny

  Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług.W czasie dostawy zastrzega się prawo do zmian konstrukcji lub formatu, odstępstw w odcieniu barwy oraz do zmian zakresu dostawy lub usługi ze strony producenta, jeżeli te zmiany lub odstępstwa mogą obciążyć klienta z uwzględnieniem interesów firmy Daimler AG. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, akcesoria oraz inne elementy nienależące do standardowego zakresu dostawy bądź świadczeń. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Poszczególne strony mogą zawierać typy i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach. Wzmiankowane przepisy ustawowe i podatkowe oraz ich skutki prawne obowiązują jedynie w Niemczech. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiącej regulacji w warunkach sprzedaży lub dostawy, obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. Dla naszych autoryzowanych dealerów podane ceny są cenami sugerowanymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

  Marki handlowe

  Jeżeli nie podano inaczej, to wszystkie marki wymienione na stronach internetowych Daimler AG są chronionymi prawnie znakami towarowymi firmy Daimler AG; szczególnie dotyczy to nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów przedsiębiorstwa

  Prawa licencyjne

  Daimler AG zamierza przedstawić innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Mimo wszystko prosimy o zrozumienie, że firma Daimler AG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami handlowymi i prawami autorskimi, a niniejsze strony internetowe nie mogą przyznawać jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler AG.

  Wskazówki dotyczące wypowiedzi o przyszłości

  Wiele stron, raportów, przeglądów, prezentacji, transmisji audio i wideo różnych imprez i spotkań internetowych oraz liczne dokumenty na tych stronach internetowych zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Daimler. Słowa takie jak „antycypowanie‟, „zakładanie‟, „sądzenie‟, „ocenianie‟, „oczekiwanie‟, „zamierzanie‟, „można/ można by‟, „planowanie‟, „rzutowanie‟, „powinno‟ i podobne pojęcia są typowe dla takich prognoz. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Daimler, z chwili gdy zostały dokonane, odnośnie przyszłych zdarzeń i obarczone są pewnymi ryzykami i niepewnością. Niektórymi tego przykładami może być koniunkturalna recesja w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursu walut, stawki oprocentowania i ceny surowców, wprowadzanie produktów przez konkurentów, większe bodźce w zakresie sprzedaży, skuteczne wprowadzanie nowego modelu handlowego w przypadku pojazdu smart, a także spadek cen ponownie sprzedawanych pojazdów używanych. W razie gdyby wystąpił któryś z tych czynników niepewności lub inne nieprzewidywalne sytuacje (niektóre z nich są opisane pod tytułem „Raport na temat ryzyka” [„Risikobericht”] w aktualnym sprawozdaniu z działalności firmy Daimler oraz pod tytułem „Risk Factors” w aktualnym sprawozdaniu z działalności firmy Daimler w formularzu 20-F. złożonym w organie nadzoru nad giełdą papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych), lub gdyby założenia, na których opierają się poszczególne wypowiedzi, okazały się niesłuszne, to rzeczywiste wyniki mogą się okazać znacząco odmienne od wyników, które zawarto w tych wypowiedziach wprost lub domyślnie. Daimler oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości.

  Informacja zgodnie z § 36 Niemieckiej ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)

  W myśl niemieckiej ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG) koncern Daimler AG nie będzie uczestniczył w procesie rozwiązywania sporu z udziałem organu rozwiązującego spory konsumenckie. Koncern nie jest bowiem do tego zobowiązany.

  Informacje o regulowaniu sporów online

  Komisja Europejska utworzyła platformę internetową służącą do rozwiązywania sporów online (tzw. platformę OS). Platforma OS jest forum służącym do pozasądowego regulowania sporów związanych ze zobowiązaniami kontraktowymi, wynikającymi z umów sprzedaży/kupna zawartych online. Platforma OS dostępna jest pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Odpowiedzialność

  Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią zapewnienia czy gwarancji, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany.

  Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych.Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego nie odpowiadamy za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

  Odpowiedzialność

  Daimler stosuje tak zwane wtyczki społecznościowe (social plugins) – poniżej zwane ikonami – serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i GooglePodczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych przełączniki te są standardowo wyłączone, tzn. bez Twojego udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do strony trzeciej. Aby korzystać z tych ikon, musisz je aktywować kliknięciem. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies (patrz w tym zakresie pod „Cookies“). Po aktywacji ikony zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego. Zawartość ikony jest wtedy przesyłana z serwisów społecznościowych bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a stamtąd wstawiana na stronę internetową. Prosimy uwzględnić, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które zapisywane są przez portale społecznościowe przy użyciu swoich przełączników. Informacje o celu i zakresie zapisywania danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez określone portale społecznościowe, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach zaprzestania gromadzenia danych w ramach ochrony Twojej sfery prywatnej zawarte są we wskazówkach na temat ochrony danych publikowanych przez dane sieci społecznościowe. Od chwili aktywowania ikony odpowiedni serwis społecznościowy może już pozyskiwać dane – niezależnie od Państwa interakcji z ikoną wtyczki. Po zalogowaniu się do portalu społecznościowego może on przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Gdy odwiedzasz inne strony internetowe Daimler, portal społecznościowy nie może przyporządkować Twojej wizyty tak długo, aż również tam nie uruchomisz odpowiedniego przełącznika. Jeśli będąc członkiem określonego serwisu społecznościowego nie życzą sobie Państwo, aby serwis ten kojarzył dane gromadzone podczas Państwa odwiedzin na naszych witrynach z zapisanymi Państwa danymi jako członka społeczności, to przed aktywowaniem wtyczki muszą Państwo wylogować się z danego serwisu społecznościowego.

 • Dostawca serwisu

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  Mercedesstraße -70327
  Tel.: Mercedesstraße +49 7 11 17-0
  E-mail: dialog@daimler.com

  Reprezentowany przez zarząd:
  dr Dieter Zetsche (Prezes), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Przewodniczący rady nadzorczej Manfred Bischoff

  Numer w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Stuttgarcie: HRB 19360
  NIP podatku obrotowego: DE 81 25 26 315

 • Cookies

  Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie oraz analizy danych dotyczących korzystania, a także stosowania narzędzi analitycznych

  Stosujemy pliki cookie i inne podobne technologie, na przykład HTML5 Storage lub Local Shared Objects (nazywane dalej ogólnym mianem „cookies”), które pozwalają na śledzenie preferencji użytkowników oraz szczególnie popularnych obszarów naszych stron internetowych i umożliwiają na podstawie uzyskanych informacji optymalne projektowanie stron internetowych i uczynienie ich bardziej przyjaznymi w użytkowaniu. W tych samych celach wykorzystujemy narzędzia analityczne Adobe Analytics oraz Google Analytics; również w tym zakresie mogą znaleźć zastosowanie cookies.

  Funkcje oraz stosowanie cookies

  Cookies to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na pulpit, notebook lub urządzenie mobilne. Na tej podstawie możemy np. określić, czy między Państwa urządzeniem a naszymi stronami internetowymi zostało wcześniej nawiązane połączenie, bądź też jaki język lub jakie ustawienia Państwo preferują. Cookies mogą zawierać również dane osobowe.

  Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, wyrażają w ten sposób zgodę na stosowanie cookies.

  Mogą Państwo również odwiedzać nasze strony, nie wyrażając zgody na stosowanie cookies. Tzn. mogą Państwo anulować stosowanie i również w każdym momencie usunąć cookies, dokonując odpowiednich ustawień na swoim urządzeniu. Odbywa się to w następujący sposób:

  Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje cookies. To ustawienie domyślne można zmienić, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie *Blokuj cookies*. Zapisane cookies można usunąć w każdym momencie. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w instrukcji producenta Państwa przeglądarki, względnie urządzenia. Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects są dostępne pod poniższym linkiem:

  Informacje dotyczące dezaktywacji Local Shared Objects

  Podobnie, jak stosowanie cookies, również ich odrzucenie lub usunięcie jest powiązane ze stosowanym urządzeniem, a także z każdorazowo stosowaną przeglądarką. Zatem cookies należy odrzucać, względnie usuwać oddzielnie w odniesieniu do każdego ze swoich urządzeń, zaś w przypadku korzystania z większej liczby przeglądarek również w odniesieniu do każdej przeglądarki oddzielnie.

  Jeśli zdecydują się Państwo na blokowanie cookies, może się okazać, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Państwa dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

  Cookies dzielimy na następujące kategorie:

  Cookies absolutnie niezbędne (typ 1)
  Te cookies są absolutnie niezbędne do funkcjonowania stron internetowych. Bez tych cookies nie moglibyśmy oferować Państwu np. takich usług, jak konfigurator pojazdu.

  Cookies funkcjonalne (typ 2)
  Te cookies ułatwiają obsługę i ulepszają funkcjonalność stron internetowych. Zapisujemy w cookies funkcjonalnych np. Państwa ustawienia językowe.

  Cookies ofertowe (typ 3)
  Te cookies zbierają informacje o korzystaniu przez Państwa z naszych stron internetowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić, które aspekty naszej oferty internetowej są szczególnie popularne, i w ten sposób zoptymalizować naszą ofertę. W tej kwestii prosimy zapoznać się również z podrozdziałem „Analiza danych dotyczących korzystania”.

  Cookies podmiotów trzecich (typ 4)
  Te cookies umieszczają podmioty trzecie, np. sieci społecznościowe, jak Facebook, Twitter oraz Google+, których treści mogą Państwo zintegrować za pośrednictwem „wtyczek społecznościowych” oferowanych na naszych stronach internetowych. Bliższe informacje o stosowaniu i funkcji wtyczek społecznościowych są dostępne w punkcie 4 naszych informacji w sprawie polityki prywatności.

  Informacje w sprawie polityki prywatności

  Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące cookies:

  Nazwa pliku cookie Opis Typ pliku cookie

  bandwidth

  Ten plik cookie zapisuje szerokość pasma połączenia internetowego, aby zoptymalizować przekazywanie treści.

  Typ 1

  bandwidth

  Ten plik cookie zapisuje skrót nazwy kraju, z którego wywoływana jest dana strona internetowa Dzięki temu treści mogą być wyświetlane w Twoim języku.

  Typ 1

  bandwidth

  Ten plik cookie przyporządkowuje urządzeniu na czas wizyty zanonimizowany identyfikator (sesji), aby przyłączyć kilka powiązanych zapytań do serwera oraz przyporządkować je do sesji.

  Typ 1

  c_disclaimer

  Ten plik cookie wskazuje na to, iż zgadzasz się na wykorzystywanie cookies na naszych stronach Zostaje on ustawiony z chwilą, gdy zamykasz okienko ze wskazówką o stosowaniu cookies.

  Typ 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Te pliki cookie w celu ulepszenia Twoich wyników wyszukiwania zapisują dane dotyczące Twoich zapytań (np. ostatnio wprowadzony wyszukiwany tekst lub ostatnia propozycja wyszukiwania).

  Chcemy wykorzystywać Twoje dane do informowania Cię o naszych produktach i usługach oraz ewentualnie zadać Ci pytania w tej kwestii.

  Ochrona Twojej strefy prywatnej podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważną kwestią, którą uwzględniamy podczas naszych kontaktów handlowych.

  Typ 2

  bandwidth

  Ten plik cookie zapobiega ponownemu wyświetlaniu sekwencji powitalnej na stronie startowej.

  Typ 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Te pliki cookie zapisują informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i w ten sposób pomagają nam ciągle udoskonalać naszą witrynę zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

  Typ 3

  psyma_participation

  W celu poprawy naszej strony internetowej regularnie przeprowadzamy ankiety online dotyczące jakości naszych stron i naszej oferty informacyjnej Ten plik cookie pokazuje, czy dany użytkownik przyjął zaproszenie do wypełnienia ankiety, czy je odrzucił.

  Typ 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Te pliki cookie są uruchamiane przez YouTube i/lub Google, gdy odtwarzasz film na stronie. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących rodzaju, wykorzystania i celu plików cookie kliknij poniższy link:
  https://policies.google.com/privacy .

  Typ 3

  _gid

  Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do rozróżniania użytkowników.

  Typ 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Zapisuje nazwę i czas trwania odwiedzin strony głównej, z której zostały rozpoczęte odwiedziny strony mercedes-benz.com. Czas trwania odwiedzin (sesja przeglądarki).

  Typ 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Zapisuje specjalny licznik dla ostatniej odsłony strony. 2 lata.

  Typ 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Zapisuje licznik odsłon strony. Czas trwania odwiedzin (sesja przeglądarki).

  Typ 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Zapisuje licznik sesji. 2 lata.

  Typ 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Zapisuje stronę wejściową poprzez którą odwiedzający dotarł do strony mercedes-benz.com. Czas trwania odwiedzin (sesja przeglądarki).

  Typ 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Te pliki cookie zapisują informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i w ten sposób pomagają nam ciągle udoskonalać naszą witrynę zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

  Typ 4

  lunetics_locale

  Ten plik cookie jest konieczny do prawidłowego widoku strony internetowej.

  Typ 1

  Analiza danych dotyczących korzystania; Stosowanie narzędzi analitycznych

  Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Google Analytics, Adobe Analytics .

  Podczas stosowania tych narzędzi analitycznych może nastąpić transfer danych do serwerów zlokalizowanych w USA, gdzie są przetwarzane. Proszę mieć na uwadze poniższe: Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie jest zapewniony „należyty poziom ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Ten poziom bezpieczeństwa może jednak zostać zastąpiony w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw certyfikacją zgodną z tzw. „EU-U.S. Privacy Shield”.

  Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych narzędzi analitycznych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość („opt-out”).

  Państwa sprzeciw realizujemy, umieszczając w Państwa wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

  Poniżej znajdują się informacje dotyczące oferentów stosowanych przez nas narzędzi analitycznych oraz każdorazowej możliwości dokonania opt-out:

  Google Inc. („Google”):
  Google posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield. Mogą zablokować Państwo transfer swoich danych oraz ich gromadzenie i przetwarzanie przez Google. Stosowne informacje w tym zakresie Google podaje pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Adobe Systems Inc. (“Adobe”)
  Adobe posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield. Aby sprzeciwić się dokonywaniu analizy przez produkt Adobe Analytics, proszę postępować zgodnie z informacjami zawartymi w poniższym linku: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 • Ochrona danych

  Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych:
  Daimler AG ("My")
  Mercedesstraße 137
  70327 Stuttgart
  Niemcy
  E-mail: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych
  HPC G353
  D-70546 Stuttgart
  Niemcy
  E-mail: data.protection@daimler.com

  Wyrażamy satysfakcję z powodu Państwa wizyty na naszych stronach internetowych oraz Państwa zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Państwu z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Daimler:

  Wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler.

  Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Daimler AG nie obowiązują w odniesieniu do Państwa czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych oferentów, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych oferentów proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

  Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych


  Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Państwa haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Państwa poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider).

  Inne dane osobowe zapisujemy tylko wówczas, gdy przekazali nam Państwo te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w podrozdziale "Podstawy prawne przetwarzania danych").

  Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują Państwa do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach nie przekażą Państwo danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

  Cele korzystania


  Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

  Jeśli przekazują nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

  Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe


  Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikną Państwo taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego oferenta (np. informację, że znaleźli Państwo tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podali Państwo w tym celu na naszych stronach internetowych).

  Jeśli stosujemy na naszych stronach internetowych tzw. "wtyczki społecznościowe" serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter oraz Google+, integrujemy je w następujący sposób: Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcą Państwo skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

  Jeśli mają Państwo w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Daimler, zanim nie aktywują Państwo umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych. Jeśli aktywują Państwo wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Państwa systemem oraz Państwa interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci. Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Państwa plików cookie.

  Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie

  Jeśli klikną Państwo link do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane oferentom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej ("UE") nie gwarantują "należytego poziomu ochrony" przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikną Państwo link lub aktywują wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Państwa danych.

  Analiza danych dotyczących korzystania; Stosowanie narzędzi analitycznych


  Chcemy dostosować treści naszych stron internetowych możliwie precyzyjnie do Państwa zainteresowań, optymalizując w ten sposób naszą ofertę. Aby zdefiniować preferencje korzystania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych, stosujemy następujące narzędzie (narzędzia) analityczne: Google Analytics, Adobe Analytics.

  Podczas stosowania tych narzędzi analitycznych może nastąpić transfer danych do serwerów zlokalizowanych w USA, gdzie są przetwarzane. Proszę mieć na uwadze poniższe: Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie jest zapewniony "należyty poziom ochrony" przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Ten poziom bezpieczeństwa może jednak zostać zastąpiony w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw certyfikacją zgodną z tzw. "EU-U.S. Privacy Shield".

  Jeśli nie życzą sobie Państwo, byśmy przy użyciu wymienionych narzędzi analitycznych gromadzili i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, mogą Państwo sprzeciwić się temu w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość ("opt-out"). Państwa sprzeciw realizujemy, umieszczając w Państwa wyszukiwarce plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że ze względów technicznych plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, w której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out.

  Poniżej znajdują się informacje dotyczące oferentów stosowanych przez nas narzędzi analitycznych oraz każdorazowej możliwości dokonania opt-out:

  Google Inc. ("Google"):
  Google posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield.
  Mogą zablokować Państwo transfer swoich danych oraz ich gromadzenie i przetwarzanie przez Google. Stosowne informacje w tym zakresie Google podaje pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe posiada certyfikat EU-U.S. Privacy Shield.
  Aby sprzeciwić się dokonywaniu analizy przez produkt Adobe Analytics, proszę postępować zgodnie z informacjami zawartymi w poniższym linku: http://www.adobe.com/mena_en/privacy/opt-out.html.

  Informacje oparte na korzystaniu (targeting i retargeting)


  Aby móc dostosować nasz marketing online (np. reklamę banerową) na stronach internetowych naszych partnerów retargetingowych (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick oraz Vivaki) w sposób bardziej skonkretyzowany pod względem Państwa potrzeb i zainteresowań, stosujemy tzw. technologie retargetingu. Przy tym w plikach cookie rejestrowane jest Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Te cookies są odczytywane i wykorzystywane podczas wizyty na innych stronach internetowych współpracujących z naszymi partnerami retargetingowymi, co pozwala wysyłać Państwu informacje z zakresu Państwa zainteresowań. Odbywa się to w sposób zanonimizowany, tzn. nie ma możliwości zidentyfikowania Państwa poprzez retargeting. Jeśli nie życzą sobie Państwo, by Daimler oraz partnerzy retargetingowi gromadzili, zapisywali i analizowali informacje dotyczące Państwa wizyty oraz dostosowywali swoją reklamę banerową do Państwa zainteresowań, mogą Państwo sprzeciwić się temu ze skutkiem na przyszłość (opt-out). Celem technicznej realizacji sprzeciwu w Państwa przeglądarce umieszczany jest plik cookie opt-out. Ten plik cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Proszę mieć na uwadze, że opt-out cookie ze względów technicznych może znaleźć zastosowanie tylko w przeglądarce, z której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać procedury opt-out. Stosowaniem cookies przez oferentów trzecich można zarządzać i dezaktywować je na poniższej stronie internetowej:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Bezpieczeństwo


  Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Państwa dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

  Podstawy prawne przetwarzania danych


  Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Państwem jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

  Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

  Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe celem ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Takie uzasadnione interesy obejmują utrzymanie funkcjonalności naszych systemów IT, a także marketing w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych oferentów, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych.

  Usuwanie Państwa danych osobowych


  Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Państwa dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. W ramach wykraczających poza ten czas zapisywanie ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to wymagane na mocy ustaw, rozporządzeń i innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  Prawa zainteresowanych


  Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, ma Pan(i) prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) przenoszenia danych (art. 20 RODO).

  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział "Podstawy prawne przetwarzania danych").

  Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn spowodowanych Państwa szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Państwa interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej..

  Prosimy kierować Państwa roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy: dialog@daimler.com.

  Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

  Newsletter


  Jeśli prenumerują Państwo newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Mogą Państwo w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

  Centralny serwis dostępu Daimler AG


  zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Daimler i jej marek, podpiętych do serwisu. Warunki korzystania z centralnego serwisu dostępu Daimler AG są dostępne pod poniższym linkiem:

  Warunki korzystania z centralnego serwisu dostępu Daimler AG

  Cookies


  Informacje w sprawie stosowanych przez nas cookies i ich funkcji są dostępne w naszych wskazówkach dotyczących stosowania plików cookie.

  Wskazówki dotyczące stosowania plików cookie

  Stan: maj 2018 r.