Navigation

Prawo autorskie

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, video i animacyjne oraz złożone z nich kompozycje podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom w zakresie ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług.W czasie dostawy zastrzega się prawo do zmian konstrukcji lub formatu, odstępstw w odcieniu barwy oraz do zmian zakresu dostawy lub usługi ze strony producenta, jeżeli te zmiany lub odstępstwa mogą obciążyć klienta z uwzględnieniem interesów firmy Daimler AG. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, akcesoria oraz inne elementy nienależące do standardowego zakresu dostawy bądź świadczeń. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Poszczególne strony mogą zawierać typy i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach. Wzmiankowane przepisy ustawowe i podatkowe oraz ich skutki prawne obowiązują jedynie w Niemczech. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiącej regulacji w warunkach sprzedaży lub dostawy, obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. Dla naszych autoryzowanych dealerów podane ceny są cenami sugerowanymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

Marki handlowe

Jeżeli nie podano inaczej, to wszystkie marki wymienione na stronach internetowych Daimler AG są chronionymi prawnie znakami towarowymi firmy Daimler AG; szczególnie dotyczy to nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów przedsiębiorstwa

Prawa licencyjne

Daimler AG zamierza przedstawić innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Mimo wszystko prosimy o zrozumienie, że firma Daimler AG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami handlowymi i prawami autorskimi, a niniejsze strony internetowe nie mogą przyznawać jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler AG.

Wskazówki dotyczące wypowiedzi o przyszłości

Wiele stron, raportów, przeglądów, prezentacji, transmisji audio i wideo różnych imprez i spotkań internetowych oraz liczne dokumenty na tych stronach internetowych zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Daimler. Słowa takie jak „antycypowanie‟, „zakładanie‟, „sądzenie‟, „ocenianie‟, „oczekiwanie‟, „zamierzanie‟, „można/ można by‟, „planowanie‟, „rzutowanie‟, „powinno‟ i podobne pojęcia są typowe dla takich prognoz. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Daimler, z chwili gdy zostały dokonane, odnośnie przyszłych zdarzeń i obarczone są pewnymi ryzykami i niepewnością. Niektórymi tego przykładami może być koniunkturalna recesja w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursu walut, stawki oprocentowania i ceny surowców, wprowadzanie produktów przez konkurentów, większe bodźce w zakresie sprzedaży, skuteczne wprowadzanie nowego modelu handlowego w przypadku pojazdu smart, a także spadek cen ponownie sprzedawanych pojazdów używanych. W razie gdyby wystąpił któryś z tych czynników niepewności lub inne nieprzewidywalne sytuacje (niektóre z nich są opisane pod tytułem „Raport na temat ryzyka” [„Risikobericht”] w aktualnym sprawozdaniu z działalności firmy Daimler oraz pod tytułem „Risk Factors” w aktualnym sprawozdaniu z działalności firmy Daimler w formularzu 20-F. złożonym w organie nadzoru nad giełdą papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych), lub gdyby założenia, na których opierają się poszczególne wypowiedzi, okazały się niesłuszne, to rzeczywiste wyniki mogą się okazać znacząco odmienne od wyników, które zawarto w tych wypowiedziach wprost lub domyślnie. Daimler oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości.

Informacja zgodnie z § 36 Niemieckiej ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)

W myśl niemieckiej ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG) koncern Daimler AG nie będzie uczestniczył w procesie rozwiązywania sporu z udziałem organu rozwiązującego spory konsumenckie. Koncern nie jest bowiem do tego zobowiązany.

Informacje o regulowaniu sporów online

Komisja Europejska utworzyła platformę internetową służącą do rozwiązywania sporów online (tzw. platformę OS). Platforma OS jest forum służącym do pozasądowego regulowania sporów związanych ze zobowiązaniami kontraktowymi, wynikającymi z umów sprzedaży/kupna zawartych online. Platforma OS dostępna jest pod poniższym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Odpowiedzialność

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią zapewnienia czy gwarancji, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany.

Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych.Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego nie odpowiadamy za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Odpowiedzialność

Daimler stosuje tak zwane wtyczki społecznościowe (social plugins) – poniżej zwane ikonami – serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i GooglePodczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych przełączniki te są standardowo wyłączone, tzn. bez Twojego udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do strony trzeciej. Aby korzystać z tych ikon, musisz je aktywować kliknięciem. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies (patrz w tym zakresie pod „Cookies“). Po aktywacji ikony zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego. Zawartość ikony jest wtedy przesyłana z serwisów społecznościowych bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a stamtąd wstawiana na stronę internetową. Prosimy uwzględnić, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które zapisywane są przez portale społecznościowe przy użyciu swoich przełączników. Informacje o celu i zakresie zapisywania danych oraz o ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez określone portale społecznościowe, a także o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach zaprzestania gromadzenia danych w ramach ochrony Twojej sfery prywatnej zawarte są we wskazówkach na temat ochrony danych publikowanych przez dane sieci społecznościowe. Od chwili aktywowania ikony odpowiedni serwis społecznościowy może już pozyskiwać dane – niezależnie od Państwa interakcji z ikoną wtyczki. Po zalogowaniu się do portalu społecznościowego może on przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Gdy odwiedzasz inne strony internetowe Daimler, portal społecznościowy nie może przyporządkować Twojej wizyty tak długo, aż również tam nie uruchomisz odpowiedniego przełącznika. Jeśli będąc członkiem określonego serwisu społecznościowego nie życzą sobie Państwo, aby serwis ten kojarzył dane gromadzone podczas Państwa odwiedzin na naszych witrynach z zapisanymi Państwa danymi jako członka społeczności, to przed aktywowaniem wtyczki muszą Państwo wylogować się z danego serwisu społecznościowego.

Zakres funkcji może się różnić w zależności od kraju.