Navigation

Platforma carsharingowa dla pracowników.

Innowacja, postęp, ochrona środowiska: oto niektóre z naszych największych aktualnych wyzwań. Mając na uwadze te zagadnienia, Mercedes-Benz Argentyna uruchomił teneslugar.com  platformę carsharingową dla pracowników, którzy chcieliby podzielić się swoim samochodem z kolegami. Po rejestracji na teneslugar.com członkowie sieci mogą oferować wolne miejsca w swym samochodzie innym pracownikom swej firmy.

Osoby pracujące w tej samej firmie mogą też wyszukiwać dostępne przejazdy, jeśli chcą jechać razem z kimś.

Pierwsza faza pilotażowa projektu była realizowana w firmie Mercedes-Benz Argentyna. Jej pracownicy już teraz często korzystają z tej usługi: ponad 20% członków korzysta z teneslugar w codziennych dojazdach do pracy. Rozpoczęła się już druga faza pilotażowa, w której mają być zaproszone także inne firmy; w tym celu opracowano nową wersję platformy, uwzględniając doświadczenia z pierwszej fazy pilotażowej.

Teneslugar.

Nasze wyzwanie w tej fazie polega przede wszystkim na stworzeniu sieci pomiędzy firmami, które chcą wziąć udział w projekcie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę www.teneslugar.com.ar

Teneslugar.

Nasze wyzwanie w tej fazie polega przede wszystkim na stworzeniu sieci pomiędzy firmami, które chcą wziąć udział w projekcie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę www.teneslugar.com.ar

Pokrewne tematy.

Zakres funkcji może się różnić w zależności od kraju.