Navigation

Drepturile de autor

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Toate drepturile rezervate. Toate textele, fotografiile, ilustrațiile, fișierele audio, video și de animație, precum și toate convențiile încheiate de dumneavoastră fac obiectul drepturilor de autor și al altor legi privind protejarea proprietății intelectuale. Nu le puteți folosi pentru scopuri comerciale și nu le puteți copia în vederea reproducerii, nu le puteți modifica și nu le puteți folosi pe alte pagini de internet. Unele pagini de internet ale Daimler AG conțin material care face obiectul dreptului de autor al paginilor care au pus la dispoziție acest material.

Produse și prețuri

După încheierea redactării, pot apărea modificări ale produselor și serviciilor de pe anumite pagini. Dreptul la modificări constructive și de formă, la diferențe de nuanță, dar și la modificări ale volumului furnizat sau al serviciilor prestate este rezervat pentru producător pe întreaga durată de livrare, în măsura în care modificările și diferențele sunt rezonabile pentru client, luând în considerare interesele societății Daimler AG. Imaginile includ, de asemenea, accesorii sau dotări opționale sau alte echipamente care nu aparțin gamei standard de livrare sau de servicii. Diferențele de culoare se datorează tehnicii de tipărire. Unele pagini pot conține modele și servicii care nu sunt oferite în anumite țări. Declarațiile privind prevederile și efectele legale, juridice și fiscale sunt valabile doar în Republica Federală Germania. Sub rezerva reglementărilor contrare din condițiile de vânzare și de livrare, se vor aplica prețurile valabile în ziua livrării. Pentru partenerii noștri contractuali, prețurile vor constitui doar o recomandare, fără caracter obligatoriu. De aceea, solicitați cele mai recente informații de la o filială sau de la un partener contractual.

Mărci comerciale

Dacă nu se specifică altfel, toate mărcile numite pe paginile de internet ale societății Daimler AG sunt mărci comerciale ale societății Daimler AG; acest lucru este valabil în special pentru denumirile de modele, cât și pentru toate logourile și emblemele întreprinderii.

Drepturi de licență

Societatea Daimler AG intenționează să vă ofere un program inovativ și informativ în internet. De aceea sperăm să vă bucurați la fel de mult ca noi în ceea ce privește designul creativ al programului. Vă rugăm însă să aveți înțelegere pentru faptul că Daimler AG trebuie să își protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patentele, mărcile comerciale și drepturile de autor, și că aceste pagini de internet nu pot oferi niciun drept de licență asupra proprietății intelectuale a societății Daimler AG.

Indicații privind declarațiile anticipative

Paginile de internet, comunicatele de presă privind relațiile cu investitorii, rapoartele comerciale și rapoartele intermediare, prognoze, prezentări, transmisiuni audio și video de la evenimente (în direct sau sub formă de înregistrări) și alte documente de pe pagina aceasta conțin, printre altele, declarații privind evenimente viitoare, care se bazează pe estimările actuale ale conducerii. Cuvintele cum ar fi “anticipează”, “consideră”, “crede”, “apreciază”, “așteaptă”, “intenționează”, “pot/ar putea”, “planifică”, “proiectează, “ar trebui” și alți termeni asemenea marchează astfel de afirmații predictive. Astfel de declarații sunt supuse unor anumite riscuri și incertitudini. Câteva exemple în acest context sunt scăderea economică în Europa sau America de Nord, modificări ale cursurilor de schimb, ale dobânzilor și ale prețurilor materiilor prime, introducerea de produse de către concurență, stimulente mai mari de cumpărare, implementarea cu succes a noului model de afacere pentru smart, dar și reducerea prețurilor de revânzare a vehiculelor rulate. Dacă se materializează una dintre aceste incertitudini sau alte nesiguranțe (câteva dintre acestea sunt descrise în “Declarația privind riscurile” din raportul financiar actual al grupului Daimler, precum și în secțiunea “Factori de risc” din raportul financiar actual al grupului Daimler, Formularul 20-F, transmis Autorității de Supraveghere a Bursei de Valori din S.U.A.) sau premisele pe baza cărora au fost făcute aceste declarații se dovedesc a fi false, rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele specificate sau implicit exprimate în aceste declarații. Nu avem intenția și nici nu ne asumăm obligația de a actualiza în permanență declarațiile noastre anticipative, deoarece acestea depind exclusiv de condițiile din ziua publicării.

Indicație conform § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) (soluționarea alternativă a litigiilor între consumatori

Daimler AG nu va participa la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unui organism de conciliere pentru consumatori în sensul Legii germane cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor în cauze în care sunt implicați consumatorii (VSBG) și nu are niciun fel de obligație în acest sens.

Informații referitoare la soluționarea online a litigiilor

Comisia Uniunii Europene a creat o platformă internet pentru soluționarea online a litigiilor (așa-numita „Platformă OS“). Platforma OS servește drept punct de pornire pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor în ceea ce privește obligațiile contractuale care rezultă din contractele online de vânzare-cumpărare. Puteți vizita Platforma OS cu următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Răspundere

Răspunderea obligatorie Informațiile și indicațiile de pe aceste pagini nu constituie asigurări sau garanții, nici explicite și nici implicite/tacite. Mai ales, acestea nu reprezintă garanții sau acorduri tacite privind disponibilitatea, capacitatea de comercializare, gradul de adecvare pentru anumite scopuri sau privind neîncălcarea legilor sau a brevetelor.

Pe paginile noastre de internet veți găsi și linkuri către alte pagini de pe internet. Dorim să vă atragem atenția că nu avem nicio influență asupra structurii și conținutului paginilor la care facem referire prin linkuri. De aceea, nu ne asumăm răspunderea pentru actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informațiilor disponibile pe acele pagini. În acest context, ne distanțăm de toate conținuturile acestor pagini. Această declarație este valabilă pentru toate linkurile de pe paginile noastre de internet către pagini externe și conținuturile acestora.

Social Plugins

Daimler utilizează așa-numitele pluginuri sociale (denumite în continuare butoane) ale rețelelor de socializare cum ar fi Facebook, Google+ și Twitter. Când vizitați paginile noastre de internet, aceste suprafețe de comandă sunt dezactivate în mod standard, astfel încât nu transmiteți automat și fără intenție date unor terți. Înainte de a utiliza butoanele, trebuie să le activați făcând clic. Suprafața de comandă rămâne activă până o dezactivați cu un alt clic sau până ștergeți fișierele cookie (vezi în acest context textul din „Cookies“). După activare, se va realiza o conexiune directă cu serverul rețelei de socializare respective. Conținutul butoanelor va fi transmis apoi de către rețelele de socializare direct către browserul dumneavoastră și va fi integrat de acesta pe pagina de internet. Vă rugăm să nu uitați că noi nu avem nicio influență asupra volumului de date înregistrat de rețelele de socializare prin intermediul suprafețelor proprii de comandă. Pentru a afla scopul și cantitatea de date colectate, precum și informații despre prelucrarea și utilizarea datelor de către rețelele de socializare respective, despre drepturile asupra datelor și posibilitățile de setare a protecției confidențialității aferente, vă rugăm să citiți indicațiile privind protecția datelor ale rețelelor de socializare respective. După activarea unui buton, rețeaua de socializare respectivă poate deja să colecteze date, indiferent dacă interacționați în continuare cu butonul sau nu. Dacă v-ați conectat într-o rețea de socializare (login), rețeaua poate corela vizita dvs. pe această pagină cu contul dvs. de utilizator. Vizita dvs. pe o altă pagină Daimler nu poate fi corelată cu contul dvs. de o rețea de socializare, înainte de a fi activat și acolo suprafața de comandă respectivă. Dacă sunteți membru al unei rețele de socializare și nu doriți ca datele colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe pagina noastră de internet să fie asociate cu datele de membru stocate, trebuie să vă deconectați de pe rețeaua de socializare respectivă, înainte de activarea butoanelor.

Numărul de funcții poate varia pentru fiecare țară în parte.