Navigation

Pripravte sa na budúcnosť: s Mercedes me Adapter.

Obsah

  Premyslená konektivita.

  Mercedes me Adapter vám umožní zažiť dialóg s vaším vozidlom celkom novým spôsobom. Zaznamenajte prejdené trasy alebo tankovania na svojom smartfóne automaticky, vyhľadajte zaparkované vozidlo rýchlo a jednoducho a udržiavajte si prehľad o aktuálnych údajoch o vozidle ako stav kilometrov a stav naplnenia nádrže. Kedykoľvek a pohodlne s aplikáciou Mercedes me Adapter. Profitujte z individuálneho manažmentu údržby a získajte od servisného partnera Mercedes-Benz vhodné ponuky na termín servisu. V prípade poruchy alebo nehody získate rýchlu a účinnú pomoc vďaka prispôsobeným kontrolným zoznamom, priamemu kontaktu so strediskom služieb pre zákazníkov, ako aj poskytnutiu údajov o vozidle a vašej aktuálnej polohe (v závislosti od nastavení vášho smartfónu). Zároveň získate prístup k množstvu ponúk, služieb a informácií zo sveta Mercedes me.

  Stiahnite si aplikáciu Mercedes me Adapter!

  Prehľad o všetkých službách Mercedes me Adapter.

  Krok za krokom k zosieťovanému vozidlu.

  Ako funguje Mercedes me Adapter?

  Mercedes me Adapter sa zasúva do diagnostickej prípojky (tzv. „zásuvka OBD2“) vo vašom vozidle. Pomocou tohto rozhrania dokáže adaptér Mercedes me načítať údaje o vozidle a odoslať ich do vášho vlastného smartfónu cez rozhranie Bluetooth®. S aplikáciou Adaptér Mercedes me získate prístup k týmto údajom a môžete využívať všetky funkcie. Cez portál Mercedes me získate prístup do vášho personalizovaného sveta značky Mercedes-Benz.

  Takto nastavíte osobný prístup k vášmu vozidlu značky Mercedes-Benz.

  Krok 1: Kontrola predpokladov

  Mercedes me Adapter získate u vami preferovaného servisného partnera Mercedes-Benz, ktorý vám službu aktivuje a rád vám pomôže aj s jej uvedením do prevádzky. Vopred skontrolujte, či je vaše vozidlo kompatibilné s Mercedes me Adapter. (Zoznam kompatibilných vozidiel značky Mercedes-Benz) Okrem toho potrebujete smartfón, do ktorého možno nainštalovať aplikáciu Mercedes me Adapter. Všetky nevyhnutné požiadavky a odkazy na obchody s aplikáciami nájdete tu. Nainštalujte si aplikáciu Mercedes me Adapter na vašom smartfóne. Prihláste sa pomocou vášho osobného používateľského účtu Mercedes me. Ak ešte nemáte žiadny účet, môžete sa bezplatne zaregistrovať tu.

  ! Nezabudnite pritom potvrdiť váš súhlas s podmienkami používania Mercedes me Adapter. !

  (Nájdete ich na vašom osobnom účte na portáli Mercedes me v záložke Ponuka > Podmienky používania > Podmienky používania pre služby Mercedes me Adapter)

  ! Ak sú tieto podmienky splnené, môžete požiadať vášho servisného partnera Mercedes-Benz o priradenie vášho vozidla k vášmu používateľskému účtu Mercedes me. !

  Krok 2: Pripojenie adaptéra a spárovanie cez rozhranie Bluetooth®

  Zasuňte adaptér do diagnostickej prípojky (zásuvka OBD2) vo vašom vozidle. (pozri znázornenie) Ak je to potrebné, pomocou upínania (nálepka so suchým zipsom) môžete upevniť klapku na adaptéri. Teraz na adaptéri začne blikať červená dióda. V priebehu nasledujúcich 3 minút môžete cez rozhranie Bluetooth® spojiť svoj smartfón s adaptérom. V ponuke rozhrania Bluetooth® vášho smartfónu vyhľadajte zariadenie s názvom MB... Ak je vaše vozidlo spárované s adaptérom, dióda bude svietiť stálym modrým svetlom. Ak spárovanie nebude úspešné do 3 minút, zopakujte tento postup.

  Krok 3: Uvedenie adaptéra do prevádzky pomocou aplikácie

  Teraz na vašom smartfóne spustite aplikáciu, prípadne sa prihláste prostredníctvom vášho používateľského účtu Mercedes me a vyberte možnosť „Pridať nové vozidlo“. Dbajte pritom na to, aby internetové pripojenie bolo stabilné. Ak ste už vozidlo do aplikácie vložili, aktivujte možnosť „Moje vozidlo“ a zvoľte „Pridať ďalšie vozidlo“. Na dokončenie inštalácie po vyzvaní v aplikácii naštartujte motor vášho vozidla. Teraz sa sprostredkujú a skontrolujú údaje o vozidle a do aplikácie sa prevezme preferovaný servisný partner, ktorého ste uložili na portáli Mercedes me. Na dokončenie uvedenia do prevádzky postupujte podľa pokynov v aplikácii. Keď vás aplikácia vyzve, znovu vypnite motor a potvrďte ukončenie uvedenia do prevádzky. Vaše vozidlo bolo úspešne vložené a vy môžete používať všetky funkcie Mercedes me Adapter.
  V závislosti od modelu sa diagnostická prípojka (zásuvka OBD) nachádza na rôznych miestach v oblasti priestoru na nohy vo vašom vozidle.

  Predpoklady na používanie a dostupnosť služieb.

  Skontrolujte svoje vozidlo.

  Skontrolujte, či je vaše vozidlo kompatibilné so zariadením Mercedes me Adapter a vyhľadajte zmluvného partnera Mercedes-Benz vo svojom okolí!

  Kompatibilné konštrukčné rady

  Mercedes me Adapter sa dá použiť na mnohých modeloch Mercedes Benz, sčasti od roku výroby 2002. Kompatibilné modely a konštrukčné rady získate z nasledujúcej tabuľky*. Ďalšie modely/konštrukčné rady sú postupne uvoľňované.

  Model Serija modelov Leto izgradnje
  A-Class 169, 176 2004 – 09/2015
  B-Class 245, 246 2005 – 11/2014
  C-Class 204, 205 2007 – 09/2014
  C-Class Coupé 204 2011 – 06/2015
  E-Class 211, 212 2002 – 03/2015
  E-Class Coupé 207 2009 – 03/2015
  E-Class Cabriolet 207 2010 – 03/2015
  S-Class 221, 222 2005 – 09/2014
  CLA 117 2013 – 11/2014
  CLS 218, 219 2004 – 09/2014
  SLK 171, 172 2003 – 03/2016
  SL 231 2012 – 03/2016
  SLS AMG 197 od leta 2010
  G-Class 463 07/2012 - 08/2016
  GLA 156 2013 – 09/2015
  GLK 204 as of 2008
  M-Class 164, 166 od leta 2005
  GL 164, 166 od leta 09/2009
  R-Class 251 od leta 2005
  Sprinter 906 od leta 2006
  Vito 447 od leta 2014
  Viano/Vito 639 od leta 11/2010
  V-Class 447 2014 - 09/2016

  Podporované smartfóny

  Aplikácia Mercedes me Adapter si vyžaduje rozhranie Bluetooth®, môže sa používať v bežných smartfónoch a je k dispozícii v príslušných obchodoch s aplikáciami:

  Apple: operačný systém od verzie iOS 10

  Android: operačný systém od verzie 5.0

  Smartfóny s prístupom ku koreňovému adresáru alebo s jailbreakom nie sú podporované z bezpečnostných dôvodov.

  Stiahnite si aplikáciu Mercedes me Adapter!

  Otázky a odpovede.

  Všeobecné otázky

  Aká je cena aplikácie Mercedes me Adapter?

  Aplikácia je bezplatne dostupná v obchode s aplikáciami Apple a v obchode Google Play.

  Môžu pri používaní Mercedes me Adapter vzniknúť dodatočné náklady?

  Používanie Mercedes me Adapter je bezplatné. Počas volaní z aplikácie platia bežné podmienky volaní do pevnej alebo mobilnej telefónnej siete. V závislosti od zmluvy s mobilným operátorom môžu byť sťahovanie a prenos dát spoplatnené.

  V ktorých vozidlách môžete používať Mercedes me Adapter?

  Prehľad kompatibilných konštrukčných radov nájdete v časti „Technické predpoklady na používanie“.

  V ktorých krajinách môžem používať Mercedes me Adapter?

  V časti „Dostupnosť“ môžete overiť dostupnosť a možnosť použitia adaptéra Mercedes me vo vašej krajine.

  Aké sú predpoklady na používanie Mercedes me Adapter?

  Predpoklady na používanie Mercedes me Adapter:
  • smartfón (iPhone alebo smartfón s operačným systémom Android)
  • vozidlo značky Mercedes-Benz jedného z kompatibilných konštrukčných radov
  • aplikácia Mercedes me Adapter (bezplatne k dispozícii v obchode s aplikáciami Apple alebo v obchode Google Play)
  • používateľský účet Mercedes me (registrácia na stránke www.mercedes.me) s akceptovanými podmienkami používania
  • Mercedes me Adapter (dostupný exkluzívne u vášho zmluvného partnera Mercedes-Benz)
  • aktivovanie služieb adaptéra Mercedes me servisným partnerom Mercedes-Benz po osobnom predložení platného dokladu totožnosti a osvedčenia o evidencii

  Ktoré z mojich údajov sa odosielajú spoločnosti Daimler AG?

  Do systémov spoločnosti Daimler AG sa prenášajú nasledujúce údaje: identifikačné číslo vozidla, stav kilometrov, stav naplnenia nádrže, zvyšný čas, zvyšná vzdialenosť do údržby, údržbový a servisný kód, stav zapaľovania, prípadne verzia riadiacej jednotky. Sprostredkovanie údajov je potrebné na to, aby sme vám alebo vašim spolupoužívateľom mohli poskytnúť aktuálne informácie o stave vozidla a aby sme vám mohli predložiť vhodné ponuky údržby. Spoločnosť Daimler AG nepoužíva sprostredkované údaje na vytváranie profilov pohybu. Lokalizačné údaje (ak sú k dispozícii) sa poskytujú len vtedy, ak voláte stredisku služieb pre zákazníkov v prípade nehody alebo poruchy. Osobné údaje ako zoznam jázd alebozoznam tankovaní sa ukladajú výlučne do vášho smartfónu a neodosielajú sa do systémov spoločnosti Daimler

  Prečo sa aktuálne údaje o mojom vozidle s adaptérom nezobrazujú na portáli Mercedes me?

  Údaje, ktoré sa z vášho vozidla načítavajú prostredníctvom Mercedes me Adapter, alebo vami uložené informácie sa nesynchronizujú s portálom Mercedes me. Údaje si môžete pozrieť v aplikácii Mercedes me Adapter.

  Môžem používať Mercedes me Adapter vo viacerých vozidlách?

  Jeden Mercedes me Adapter sa môže používať vo viacerých kompatibilných vozidlách. Podmienkou je, aby váš zmluvný partner Mercedes-Benz priradil vozidlo k vášmu účtu Mercedes me. Po zasunutí adaptéra do zásuvky v inom vozidle je potrebné opakované uvedenie adaptéra do prevádzky.

  Už som si založil používateľský účet Mercedes me. Môžem ho používať na správu Mercedes me Adapter?

  Áno. Váš používateľský účet Mercedes me môžete používať na správu Mercedes me Adapter.

  Sú moje údaje chránené?

  Na ochranu údajov sa zameriavame už pri plánovaní zosieťovaných služieb a v najvyššej miere ju zohľadňujeme od samého začiatku vývoja našich systémov a služieb. Z auta budúcnosti sa čoraz viac stáva digitálny spoločník, čo súčasne znamená, že musí byť bezpečné v premávke, musí byť vo vyhovujúcom technickom stave a zároveň musí zabezpečiť ochranu údajov. Spoločnosť Daimler AG v rámci služieb Mercedes me nevytvára žiadne profily pohybu. Pri ochrane údajov sa riadime všetkými platnými zákonmi a aj prístup štátnych orgánov k údajom je možný len v rozsahu zákona. Okrem toho v spoločnosti Daimler spracovanie osobných údajov riadi „Smernica koncernu o ochrane údajov zákazníkov a obchodných partnerov“, ktorá je založená na všeobecne akceptovaných základných princípoch a poskytuje jednotnú a všeobecne platnú normu na ochranu a zabezpečenie údajov. V rámci služieb Mercedes me sa osobné údaje nielen zaznamenávajú, ale aj vytvárajú. To sa uskutočňuje na základe zmluvných ustanovení alebo súhlasu zákazníka. Zaznamenané údaje sa ukladajú so šifrovaním. Zákazník navyše môže služby Mercedes me Adapter kedykoľvek deaktivovať.

  Čo je Mercedes me Adapter

  Mercedes me Adapter pozostáva z hardvéru a softvéru. Hardvér, Mercedes me Adapter, sa zasúva do diagnostickej prípojky (tzv. zásuvka OBD2) vo vozidle a následne sa cez rozhranie Bluetooth® spáruje so smartfónom. Takto možno z vozidla načítať rôzne informácie. Na základe načítaných údajov môžete prostredníctvom aplikácie Adaptér Mercedes me používať rôzne bezpečnostné funkcie, funkcie servisu a mobility.

  Je moje vozidlo chránené pred nepovolenými prístupmi zo siete?

  Uplatňujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov používateľov pred manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Bezpečnostné opatrenia sa kontinuálne zlepšujú tak, ako sa vyvíja technológia.

  Aké výhody ponúka Mercedes me Adapter v porovnaní s inými konkurenčnými produktmi?

  Mercedes me Adapter je diel príslušenstva, ktorý skontrolovala (okrem iného v rámci nárazových skúšok a skúšok elektromagnetickej kompatibility) a schválila spoločnosť Daimler AG. V porovnaní s produktmi od iných výrobcov vám ponúka najvyšší štandard zabezpečenia. Riziká spojené so škodami na vozidle a stratou záruky pri používaní adaptéra sú preto vylúčené. Mercedes me Adapter umožňuje začlenenie mnohých konštrukčných radov od roku 2002 do zosieťovaného sveta Mercedes me. Mercedes me Adapter ponúka rovnakú možnosť zosieťovania aj pre vozidlá, ktoré ešte nie sú zosieťované. Mercedes me Adapter získate exkluzívne u vášho servisného partnera Mercedes-Benz – príslušná aplikácia je bezplatne dostupná v obchode s aplikáciami Apple a v obchode Google Play. Funkcie a služby adaptéra sa okrem toho neustále rozširujú a prispôsobujú sa želaniam a potrebám pre moderný zosieťovaný zážitok z jazdy.

  Otázky k aplikácii Mercedes me Adapter

  Kde získam aplikáciu a pre ktoré smartfóny je táto aplikácia určená?

  Aplikácia je bezplatne dostupná v obchode s aplikáciami Apple a v obchode Google Play. Aplikácia je k dispozícii pre tieto smartfóny:
  • iPhone: operačný systém od verzie iOS 10
  • Android: operačný systém od verzie 5.0
  Smartfóny s prístupom ku koreňovému adresáru alebo s jailbreakom nie sú podporované z bezpečnostných dôvodov.

  Ktoré funkcie aplikácia ponúka?

  Prehľad funkcií nájdete v časti „Služby“.

  Nainštaloval/a som aplikáciu Mercedes me Adapter, no napriek tomu nemôžem používať všetky funkcie.

  Po nainštalovaní aplikácie Mercedes me Adapter môžete požívať len obmedzený počet funkcií. Ak chcete používať všetky funkcie aplikácie, musíte si zaobstarať adaptér a uviesť ho do prevádzky. Obráťte sa na príslušného zmluvného partnera Mercedes-Benz.

  Aký objem dát spotrebujú funkcie aplikácie pre Mercedes me Adapter?

  Po každej ukončenej jazde sa do systémov spoločnosti Daimler AG odošle balík dát. Objem tohto balíka dát je veľmi malý. Spolu je to len niekoľko MB mesačne.

  Mám problémy s uvedením môjho vozidla do prevádzky. Čo môžem urobiť?

  Najprv sa presvedčte, že spárovanie vozidla s adaptérom Mercedes me prostredníctvom rozhrania Bluetooth® bolo úspešné a že váš smartfón je prepojený s adaptérom MB-xxxx. Funkcia Bluetooth® vášho smartfónu musí byť aktivovaná. Mercedes me Adapter sa musí nachádzať v dosahu tejto funkcie. Okrem toho je na uvedenie do prevádzky potrebné internetové pripojenie. Ak problémy so spustením aplikácie naďalej pretrvávajú, obráťte sa na stredisko služieb pre zákazníkov.

  Prečo ma aplikácia adaptéra vo vozidle vyzýva, aby som zopakoval uvedenie do prevádzky?

  Po zasunutí Mercedes me Adapter je potrebné zopakovať uvedenie do prevádzky. Uvedenie do prevádzky musíte zopakovať aj v prípade, že ste aplikáciu odinštalovali alebo ju používate na inom smartfóne.

  Nemôžem zlúčiť jednu, prípadne viac jázd. V čom môže byť problém?

  Príčinou problémov so zlučovaním jednej alebo viacerých jázd môžu byť medzery medzi jazdami. Dve jazdy môžete zlúčiť len vtedy, keď sa celkový počet prejdených kilometrov na konci zaznamenanej trasy rovná celkovému počtu prejdených kilometrov na začiatku nasledujúcej jazdy. Okrem toho nemôžete kombinovať súkromné jazdy so služobnými jazdami.

  Dajú sa zlúčené jazdy znovu rozdeliť na jednotlivé jazdy?

  Nie. Zlúčené jazdy sa už nedajú rozdeliť na jednotlivé jazdy.

  Je exportovaný súbor CSV právoplatnou knihou jázd?

  Súbor CSV, ktorý možno exportovať vo funkcii „Moje jazdy“, môže mať medzery, a preto nie je právoplatnou knihou jázd. Tabuľka však môže slúžiť ako podkladový materiál pre knihu jázd.

  Údaje o miestach a priebehu trasy jednotlivých jázd sa nezobrazujú alebo chýbajú? Nie je možné určiť polohu zaparkovaného vozidla?

  Skontrolujte najprv nastavenia aplikácie. V týchto nastaveniach možno zadefinovať, či a pre ktoré funkcie smie aplikácia určiť vašu polohu. Zaznamenávanie polohy by malo byť aktivované pre funkcie „Parkovanie a nájdenie vozidla“, „Tankovanie“ a „Moje jazdy“. Zaznamenávanie polohy môže byť v zásade deaktivované v smartfóne alebo môže byť deaktivované len pre túto aplikáciu. Ďalšia možná príčina chýbajúcich ukazovateľov: Na začiatku alebo na konci jazdy ste sa zdržiavali na mieste, na ktorom nebolo možné určiť vašu polohu. Napríklad v podzemnej garáži.

  V zozname jázd sú medzery. V čom môže byť problém?

  Ak je vozidlo v pohybe bez zasunutého Mercedes me Adapter, alebo ak nie je vytvorené spojenie so smartfónom, napríklad po deaktivácii rozhrania Bluetooth®, nezaznamenávajú sa žiadne jazdy. V takýchto prípadoch môžu v zozname zaznamenaných jázd vzniknúť medzery.

  Prečo musím v niektorých prípadoch po natankovaní zadávať množstvo natankovaného paliva manuálne?

  Ak stav naplnenia nádrže vášho vozidla dosahuje úroveň rezervy, nie je možné určiť presný stav naplnenia nádrže. V takom prípade je preto nevyhnutné, aby ste natankované množstvo paliva zadali manuálne.

  Prečo sa po manuálnom zaznamenaní tankovania na mape nezobrazí žiadny bod?

  Ak tankovanie vkladáte manuálne, zaznamenaná poloha sa na mape nezobrazuje, pretože do políčka na zadávanie polohy sa nemusia zapisovať len adresy. Môžete tu zapísať napríklad aj údaj „na ceste do práce“.

  Okrem aplikácie Mercedes me Adapter existujú ďalšie aplikácie Mercedes me. Čím sa tieto aplikácie odlišujú?

  Aplikácia Mercedes me Adapter je jediná aplikácia, ktorá sa používa s adaptérom Mercedes me. Ďalšie aplikácie Mercedes me sa používajú s už zosieťovanými vozidlami a nie sú kompatibilné s adaptérom. Rozsah funkcií aplikácií je v zásade podobný (napríklad v prípade zobrazenia údajov o vozidle alebo funkcie na vyhľadávanie zaparkovaného vozidla). Aplikácia Mercedes me Adapter však obsahuje prídavné funkcie „Moje jazdy“ (automaticky vytváraný zoznam jázd) a „Tankovanie“ (automaticky vytváraný zoznam tankovaní). V aplikácii Mercedes me Adapter nie sú k dispozícii niektoré funkcie iných aplikácií Mercedes me, napríklad odomykanie/zamykanie dverí pomocou aplikácie. Vo všeobecnosti sa prípad použitia Mercedes me Adapter a prípad už zosieťovaného vozidla so službami Mercedes me connect odlišujú v tom, že adaptér so smartfónom komunikuje cez rozhranie Bluetooth® a nepoužíva vlastnú kartu SIM. Ak je zapaľovanie vozidla vypnuté, adaptér nie je aktívny. Služby sprostredkované na diaľku, napríklad odomykanie a zamykanie dverí alebo programovanie nezávislého kúrenia, preto nie sú možné.

  Aký je princíp odosielania dát z aplikácie počas ciest do zahraničia?

  Počas ciest do zahraničia môžete adaptér používať neobmedzene, ak je dátový roaming aktívny. To znamená, že môžu vzniknúť bežné poplatky za dátový roaming. Adaptér však môžete používať aj bez internetového pripojenia. V takom prípade však môžu vzniknúť obmedzenia, napríklad súradnice GPS sa nemusia prevádzať na adresové údaje.

  Prečo sa na mojom smartfóne zobrazuje správa o tom, že aplikácia Mercedes me Adapter chce komunikovať so zariadením Mercedes me Adapter? Čo sa stane, ak komunikáciu nepotvrdím?

  V smartfónoch iPhone sa takáto správa zobrazí vždy, keď chce so smartfónom komunikovať nejaké zariadenie Bluetooth (s výnimkou zariadení na hlasitý hovor). Ak je už aplikácia na telefóne aktívna (v popredí alebo na pozadí), zariadenie Mercedes me Adapter si vytvorí pripojenie aj vtedy, ak ste túto správu nepotvrdili. Po aktívnom ukončení aplikácie (napr. gestom potiahnutím doľava alebo doprava) alebo po reštartovaní telefónu je však na vyvolanie aplikácie a nadviazanie komunikácie so zariadením Mercedes me Adapter potrebné požiadavku potvrdiť. Je to nutné z dôvodu pravidelného zaznamenávania jázd.

  Počas inštalácie aplikácie sa ma systém opýtal, či sa smú zaznamenávať údaje o používaní. Načo slúžia tieto údaje?

  Údaje o používaní aplikácie (s použitím Adobe Marketing Cloud) vyhodnocujeme s cieľom zistiť vaše preferencie a vylepšiť aplikáciu. Umožňuje to cielenejšie prispôsobenie aplikácie špecifickým potrebám používateľov, čo vedie k zlepšeniu ponuky. Ak si používateľ neželá ukladať a analyzovať informácie o používaní aplikácie, túto funkciu môže kedykoľvek deaktivovať a opäť aktivovať v ponuke Nastavenia aplikácií > Zaznamenávanie údajov o používaní.

  Otázky k Mercedes me Adapter

  Môžem používať Mercedes me Adapter v iných konštrukčných radoch alebo vo vozidlách od iných výrobcov?

  Mercedes me Adapter je kompatibilný výlučne so schválenými konštrukčnými radmi značky Mercedes-Benz.

  Môžem používať iný adaptér ako Mercedes me Adapter?

  Aplikácia Mercedes me Adapter je funkčná výlučne s adaptérom Mercedes me.

  Kde získam Mercedes me Adapter?

  Obráťte sa na príslušného servisného partnera Mercedes-Benz a informujte sa o Mercedes me Adapter.

  Ako uvediem Mercedes me Adapter do prevádzky?

  Opis krokov uvedenia do prevádzky nájdete v časti „Uvedenie do prevádzky“.

  Môže sa moje vozidlo poškodiť používaním adaptéra vo vozidle?/ Čo sa odohráva vo vozidle po zapojení adaptéra?

  Mercedes me Adapter je diel príslušenstva, ktorý skontrolovala (okrem iného v rámci nárazových skúšok a skúšok elektromagnetickej kompatibility) a schválila spoločnosť Daimler AG ako diel príslušenstva pre kompatibilné konštrukčné rady. V zásade je po pripojení Mercedes me Adapter k diagnostickej prípojke (tzv. zásuvka OBD2) zabezpečené, aby • nebola narušená funkčnosť systémov vozidla, • nedochádzalo k vybitiu štartovacieho akumulátora, • nedochádzalo k vynulovaniu informácií v systéme na monitorovanie spalín. V škatuľke vášho Mercedes me Adapter nájdete informácie, ktoré dopĺňajú tento návod na obsluhu. Priložte tieto informácie k vášmu návodu na obsluhu.

  Môžem používať Mercedes me Adapter aj bez aplikácie pre smartfón?

  Aby ste mohli používať adaptér Mercedes me, musíte vo vašom smartfóne nainštalovať aplikáciu Mercedes me Adapter a uviesť adaptér do prevádzky.

  Môžem Mercedes me Adapter po použití bez obáv odstrániť?

  Áno, môžete. Mali by ste si však zapamätať, že zapaľovanie vozidla pritom musí byť vypnuté.

  Môžem adaptér kúpiť aj na internete?

  Mercedes me Adapter získate výlučne u vášho príslušného zmluvného partnera Mercedes-Benz.

  Ako mám postupovať, ak je adaptér vytiahnutý, napríklad po návšteve dielne alebo po technickej kontrole?

  Uveďte Mercedes me Adapter znovu do prevádzky. Proces uvedenia adaptéra do prevádzky je skrátený. Adaptér preto môžete v krátkom čase znovu používať zvyčajným spôsobom.

  Prečo zariadenie Mercedes me Adapter nepodporuje technológiu Plug-and-Play, a teda nie je možné používať kartu SIM na prenos údajov?

  Zariadenie Mercedes me Adapter je skontrolovaný a schválený diel dodatočnej výbavy od koncernu Daimler AG pre kompatibilné konštrukčné rady. Uplatňujeme rozsiahle technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov používateľov pred manipuláciou a prístupom neoprávnených osôb. Sem napríklad patrí možnosť priradiť svoje vozidlo k používateľskému účtu Mercedes me prostredníctvom preferovaného servisného partnera Mercedes-Benz a aktivovať zariadenie Mercedes me Adapter prostredníctvom riadeného procesu v aplikácii. Bezpečnostné opatrenia sa kontinuálne zlepšujú tak, ako sa vyvíja technológia. Zariadenie Mercedes me Adapter využíva na prenos údajov do smartfónu štandard Bluetooth®. Hardvérové riešenie pomocou samostatne integrovaného modulu mobilnej telefónnej siete sme zámerne nepoužili, lebo by zákazníkovi pri prenose údajov vznikli dodatočné náklady a ďalšie uzatvorenie zmluvy. Zákazník tak môže vo väčšej miere kontrolovať používanie údajov prostredníctvom svojho smartfónu a vykonať príslušné nastavenia.

  Otázky o spolupoužívaní Mercedes me Adapter

  Chcel by som umožniť používanie Mercedes me Adapter v mojom vozidle aj inej osobe. Je to možné?

  Ako hlavný používateľ vozidla s Mercedes me Adapter môžete cez správu spolupoužívateľov pozvať iné osoby, aby sa stali spolupoužívateľmi tohto vozidla. Postup je takýto: Na portáli Mercedes me kliknite na „Vaše vozidlá“ a vyberte príslušné vozidlo. Teraz v časti „Mercedes me“ kliknite na položku „Spravovať spolupoužívateľov“. Pomocou funkcie „Pozvať spolupoužívateľa“ môžete odoslať pozvanie zadaním e-mailovej adresy. Vás a pozvanú osobu budeme informovať e-mailom. Pozvaný spolupoužívateľ môže prijať pozvanie zakliknutím odkazu v e-maile. Teraz musí spolupoužívateľ pomocou svojho smartfónu znovu uviesť adaptér do prevádzky. Na to je potrebné adaptér vytiahnuť a znovu zasunúť. Adaptér potom možno uviesť do prevádzky pomocou funkcie „Pridať nové vozidlo“ v aplikácii Mercedes me Adapter. Ak spolupoužívateľ dokončil tieto kroky, môže aj on používať Mercedes me Adapter vo vašom vozidle. Spolupoužívateľov môže pozvať len hlavný používateľ.

  Čo musí spolupoužívateľ Mercedes me Adapter urobiť, aby ho aj on mohol používať?

  Hlavný používateľ musí spolupoužívateľa pozvať. Pozvaný spolupoužívateľ musí prijať pozvanie cez odkaz vo svojom e-maile. Používateľ tiež potrebuje používateľský účet Mercedes me a v obchode s aplikáciami alebo v obchode Google Play si musí stiahnuť aplikáciu Mercedes me Adapter. Jeden Mercedes me Adapter vo vozidle stačí pre viacerých používateľov. Ak spolupoužívateľ chce používať adaptér, musí ho tiež uviesť do prevádzky. Na spárovanie smartfónu spolupoužívateľa s adaptérom je potrebné vytiahnuť a znovu zasunúť Mercedes me Adapter. Následne možno v aplikácii pridať vozidlo v časti „Pridať nové vozidlo“.

  Aké práva má môj spolupoužívateľ?

  Spolupoužívateľ môže používať aplikáciu Mercedes me Adapter v plnom rozsahu. Jeho osobné údaje (napr. zoznam jázd) sa ukladajú výlučne v jeho smartfóne a nemôžu sa prenášať. Prevzatie ponúk údržby je vyhradené pre hlavného používateľa, rovnako aj pozvanie ďalších spolupoužívateľov a aktivácia, resp. deaktivácia služby.

  Ktoré údaje sa synchronizujú medzi používateľmi Mercedes me Adapter?

  Na konci jazdy sa hodnoty vozidla zobrazené na stránke „Moje vozidlo“ uložia do výstupného rozhrania a používatelia si ich vymenia. Obsah položiek „Parkovanie a nájdenie vozidla“, „Tankovanie“ a „Moje jazdy“ sa nesynchronizuje. Najmä sprostredkované údaje o polohe sa ukladajú v smartfóne, v ktorom boli zaznamenané.

  Bezpečnostné pokyny.

  Pokyny na používanie Mercedes me Adapter

  Po pripojení Mercedes me Adapter k diagnostickej prípojke je v zásade zabezpečené, že

  • nebude narušená funkčnosť systémov vozidla,
  • nedochádza k vybitiu štartovacieho akumulátora,
  • nedochádza k vynulovaniu informácií v systéme na monitorovanie spalín.

  Mercedes me Adapter sa môže používať výlučne vo vozidlách, ktoré schváli Mercedes-Benz, a s podporovanými smartfónmi a operačnými systémami. (Ich zoznam nájdete v časti Technické predpoklady.)

  Mercedes me Adapter bol vyvinutý na stále používanie v príslušnej diagnostickej prípojke, v ktorej by mal byť nepretržite zasunutý.

  Dodržiavajte právne predpisy o používaní smartfónu vo vozidle počas jazdy, platné vo vašej krajine.

  Prestavba alebo zmena na adaptéri Mercedes me má nepriaznivý účinok na bezpečnosť produktu a môže sa prejaviť na vašom vozidle. Pozor: Nebezpečenstvo poranenia!

  Nikdy neotvárajte adaptér Mercedes me svojvoľne. Nikdy nevykonávajte opravy sami!

  S adaptérom Mercedes me zaobchádzajte opatrne. Adaptér sa môže poškodiť nárazmi, údermi alebo pádom, dokonca aj z malej výšky

  Chráňte adaptér Mercedes me pred vlhkosťou a veľmi vysokými teplotami.

  Nikdy neponárajte adaptér Mercedes me do vody alebo iných tekutín. Na čistenie používajte len utierku navlhčenú vodou. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (čistiace prostriedky s obsahom octu alebo citrónu, abrazívne čistiace prostriedky, odstraňovače vodného kameňa, prípadne odlakovače, viacúčelové čistiace prostriedky, neutrálne čistiace prostriedky, lieh, prírodné čistiace prostriedky s obsahom oleja ani podobné prostriedky) alebo drsné kefy či špongie, resp. podobné pomôcky na čistenie.

  Uschovajte váš adaptér Mercedes me a dané príslušenstvo mimo dosahu detí. Po prehltnutí malých dielov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo aj ohrozenie života!

  Ak smartfón uvoľňuje nadmerné množstvo tepla, mali by ste bezpodmienečne skontrolovať jeho funkčnosť. Ak problémy pretrvávajú, zastavte prevádzku aplikácie vo vašom smartfóne a obráťte sa na výrobcu vášho smartfónu.

  Pred každou jazdou smartfón bezpečne uložte, resp. položte alebo upevnite. Berte pritom do úvahy, že nezaistené predmety ako smartfóny po náhlom spomalení (počas brzdenia) môžu predstavovať vážne riziká pre cestujúcich aj iných účastníkov cestnej premávky a môžu spôsobiť vážne zranenia a poškodenia.

  Osoby s načúvacími prístrojmi alebo inými prístrojmi s označením BAHA® („Bone Anchored Hearing Aid”), s „čiastočne implantovaným“ alebo „plne implantovaným“ načúvacím zariadením môžu vnímať zosilnené rušivé šumy. Kontaktujte výrobcu svojho načúvacieho zariadenia a poraďte sa o alternatívach.

  Osoby s medicínskymi prístrojmi, napr. kardiostimulátorom alebo defibrilátorom: pri používaní adaptéra Mercedes me vzniká rádiové spojenie medzi vaším smartfónom a adaptérom. Elektromagnetické žiarenie môže ovplyvniť fungovanie medicínskeho prístroja. Hrozí ohrozenie života! Je nevyhnutné, aby ste sa pred začiatkom používania adaptéra Mercedes me informovali u svojho lekára alebo výrobcu medicínskeho prístroja o prípadných účinkoch emisií adaptéra Mercedes me.

  Na čerpacích staniciach platí prísny zákaz používania mobilných telefónov. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu: po páde mobilného telefónu by batéria mohla vypadnúť a iskry by mohli zapáliť benzínové výpary. Odstraňovanie, resp. zasúvanie adaptéra Mercedes me v priestoroch na tankovanie je zakázané.

  Nevykonávajte žiadnu softvérovú prestavbu alebo protokolovanie, resp. dekompiláciu a žiadnym spôsobom nemanipulujte s kódom adaptéra Mercedes me a aplikácie. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

  Smartfóny upravené zásahom jailbreak (neoprávnené odstránenie obmedzení použitia mobilných operačných systémov, ktoré naprogramoval výrobca smartfónu) nie sú podporované a ich používanie je všeobecne vylúčené.

  Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a chyby, resp. odchýlky!

  Podmienky použitia.

  Návod na obsluhu

  Tento návod na obsluhu slúži na oboznámenie sa s princípom fungovania Mercedes me Adapter. Dobre uschovajte tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať. Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte tieto pokyny na obsluhu a bezpečnostné pokyny. TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SA MUSIA BEZPODMIENEČNE DODRŽA. Mercedes me Adapter me tvorí súčasť príslušenstva, ktoré otestovala a schválila spoločnosť Mercedes-Benz. Zoznam vozidiel, v prípade ktorých je možné pripojiť adaptér k ich diagnostickej prípojke, nájdete na stránke www.mercedes.me/adapter. Pri pripojení Mercedes me Adapter k diagnostickej prípojke sú zásadne zabezpečené nasledujúce skutočnosti: • nedôjde k žiadnym obmedzeniam funkcií systémov vozidla, • štartovací akumulátor sa nemôže vybiť, • nebudú vynulované žiadne informácie týkajúce sa monitorovania spalín. Obsah dodávky: - Mercedes me Adapter - Safety Instructions „Mercedes me Adapter“ - Samostatný list „Doplnok k návodu na obsluhu vášho vozidla“ - Stručný návod „Mercedes me Adapter“ - Materiál na upevnenie klapky diagnostickej zásuvky Ďalej potrebujete smartfón s operačným systémom Android alebo iOS s rozhraním Bluetooth a súvisiacu aplikáciu „Mercedes me Adapter“ z príslušných obchodov s aplikáciami – App Store. Uvedenie do prevádzky: Pri uvádzaní do prevádzky sa riaďte, prosím, pokynmi sprievodcu inštaláciou vo vašej aplikácii a postupujte podľa informačných vyobrazení. Sprievodcu spustíte zvolením možnosti „Pridať nové vozidlo“. Zasuňte, prosím, Mercedes me Adapter me do diagnostickej prípojky až po zobrazení výzvy v aplikácii, pretože prepojenie medzi adaptérom a smartfónom prostredníctvom rozhrania Bluetooth môže trvať iba 3 minúty po zasunutí. Dbajte na pevné dosadnutie adaptéra. Všeobecné informácie: • Mercedes me Adapter me bol vyvinutý pre nepretržité používanie v príslušnej diagnostickej prípojke a mal by v nej zostať zasunutý. • Vložte samostatný list „Doplnok k návodu na obsluhu vášho vozidla“ do návodu na obsluhu vášho vozidla. • Smartfóny s procesom „Jailbreak“ (neautorizované odstránenie obmedzení týkajúcich sa používania mobilných operačných systémov od výrobcov smartfónov) nie sú podporované a sú zásadne vylúčené z používania. • Pre čistenie používajte, prosím, len handričku navlhčenú vodou, pretože v prípade mokrých kontaktov hrozí nebezpečenstvo skratu. Bezpečnostné pokyny: • Mercedes me Adapter sa smie používať výlučne vo vozidlách schválených spoločnosťou Mercedes-Benz s podporovanými smartfónmi a operačnými systémami (ďalšie informácie nájdete na stránke www.mercedes.me/adapter). • Udržujte Mercedes me Adapter me mimo miest s pôsobením vlhkosti a extrémnej horúčavy. • Uschovajte svoj Mercedes me Adapter a dotyčné príslušenstvo na mieste, ku ktorému nemajú prístup deti. Ak došlo k prehltnutiu malých dielov, čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc. Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo dokonca ohrozenia života! • Osoby s naslúchacími prístrojmi alebo inými zariadeniami s označením BAHA® („Bone Anchored Hearing Aid“), „čiastočne implantovaný“ alebo „plne implantovaný“ naslúchací prístroj, môžu vnímať zosilnené rušivé šumy. Skontaktujte sa, prosím, s výrobcom svojho naslúchacieho prístroja, aby ste prediskutovali alternatívne možnosti. • Osoby s lekárskymi prístrojmi, napríklad kardiostimulátorom alebo defibrilátorom: pri používaní Mercedes me Adapter dochádza k rádiovému spojeniu medzi vaším smartfónom a adaptérom. Elektromagnetické žiarenie môže ovplyvniť fungovanie lekárskeho prístroja. Nebezpečenstvo ohrozenia života! Pred použitím Mercedes me Adapter sa bezpodmienečne informujte u svojho lekára alebo výrobcu lekárskeho prístroja o možných dôsledkoch emisií Mercedes me Adapter. • Používanie telefónov na čerpacích staniciach je predmetom osobitných predpisov. Ďalšie informácie nájdete medzi podrobnými informáciami, ktoré sú uvedené v rámci často kladených otázok – FAQ na stránke www.mercedes.me/adapter. Dôležité informácie k likvidácii • Toto elektrické zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný komunálny odpad. Kvôli zaisteniu správnej likvidácie sa obráťte, prosím, na náš verejný zberný dvor alebo na orgány verejnej správy. • Mercedes me Adapter má schválenie OEEZ (likvidácia) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. • Ak sú elektrické spotrebiče likvidované na skládkach, môžu do spodných vôd uniknúť nebezpečné látky a dostať sa do potravinového reťazca a poškodiť tak vaše zdravie a životné prostredie. • Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný bezplatne prevziať späť starý spotrebič a zlikvidovať ho. Vyhlásenie o zhode Askey Communication GmbH ako výrobca prehlasuje, že produkt „Mercedes me Adapter“ spĺňa základnú požiadavku a ďalšie príslušné ustanovenia nižšie uvedených nariadení, Smernica 2014/53/EÚ Rádiové zariadenia Smernica 2011/65/EÚ Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok (RoHS) Smernica 2012/19/EÚ Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Chemické látky (REACH) Frekvencia rádiovej prevádzky a maximálny výstupný výkon: Bluetooth (2402MHz ~ 2480MHz) nepresahujúci 10 dBm EIRP Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese www.mercedes.me/adapter. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vyhlásenia o zhode sa obráťte na: Askey Communication GmbH Fritz-Vomfelde-Straße 8 40547 Düsseldorf Nemecko V prípade otázok alebo problémov sa obráťte, prosím, na autorizovaného predajcu značky Mercedes-Benz alebo na oddelenie podpory pre zákazníkov. Download 'Vyhlásenie o zhode'

  Voľný a Open Source softvér.

  Používaním aplikácie Mercedes me Adapter akceptuje používateľ tieto špecifické podmienky pre voľné a Open-Source softvérové komponenty.

  1. AES256 Byte-oriented AES-256 implementation. All lookup tables replaced with 'on the fly' calculations. Copyright © 2007-2011 Ilya O. Levin, http://www.literatecode.com Other contributors: Hal Finney Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS' AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
  2. Base64 Copyright © Trantor Standard Systems Inc., 2001 The MIT License Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the 'Software'), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  3. CPU Test für PIC 33FJ128GP804 von Mircochip Copyright © 2011 Microchip Technology Inc. and Microchip Technology (Barbados) II Inc. All rights reserved. Microchip Technology Inc. Software License Agreement MICROCHIP IS WILLING TO LICENSE THE ACCOMPANYING SOFTWARE AND DOCUMENTATION TO YOU ONLY ON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE FOLLOWING TERMS. TO ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE, CLICK 'I ACCEPT' AND PROCEED WITH THE DOWNLOAD OR INSTALL. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, CLICK 'I DO NOT ACCEPT,' AND DO NOT DOWNLOAD OR INSTALL THIS SOFTWARE. NON-EXCLUSIVE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT This Nonexclusive Software License Agreement ('Agreement') is a contract between you, your heirs, successors and assigns ('Licensee') and Microchip Technology Incorporated, a Delaware corporation, with a principal place of business at 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199, and its subsidiary, Microchip Technology (Barbados) II Incorporated (collectively, 'Microchip') for the accompanying Microchip software including, but not limited to, '16-bit CPU Self-Test Library', and/or any PC programs, and any updates thereto (collectively, the 'Software'), and accompanying documentation, including images and any other graphic resources provided by Microchip ('Documentation'). 1. Definitions. As used in this Agreement, the following capitalized terms will have the meanings defined below: a. 'Microchip Products' means Microchip digital signal controllers. b. 'Licensee Products' means Licensee products that use or incorporate Microchip Products. c. 'Object Code' means the Software computer programming code that is in binary form (including related documentation, if any), and error corrections, improvements, modifications, and updates. d. 'Source Code' means the Software computer programming code that may be printed out or displayed in human readable form (including related programmer comments and documentation, if any), and error corrections, improvements, modifications, and updates. e. 'Third Party' means Licensee’s agents, representatives, consultants, clients, customers, or contract manufacturers. f. 'Third Party Products' means Third Party products that use or incorporate Microchip Products. 2. Software License Grant. Subject to the terms of this Agreement, Microchip grants strictly to Licensee a non-exclusive, non-transferable, worldwide license to: a. use the Software in connection with Licensee Products and/or Third Party Products; b. if Source Code is provided, modify the Software, provided that no Open Source Components (defined in Section 5 below) are incorporated into such Software in such a way that would affect Microchip’s right to distribute the Software with the limitations set forth herein and provided that Licensee clearly notifies Third Parties regarding such modifications; c. distribute the Software to Third Parties for use in Third Party Products, so long as such Third Party agrees to be bound by this Agreement (in writing or by 'click to accept') and this Agreement accompanies such distribution; and d. sublicense to a Third Party to use the Software, so long as such Third Party agrees to be bound by this Agreement (in writing or by 'click to accept'). 3. Documentation License Grant. Microchip grants strictly to Licensee a non-exclusive, non-transferable, worldwide license to use the Documentation in support of Licensee's authorized use of the Software 4. Third Party Requirements. Licensee acknowledges that it is Licensee’s responsibility to comply with any third party license terms or requirements applicable to the use of such third party software, specifications, systems, or tools. Microchip is not responsible and will not be held responsible in any manner for Licensee’s failure to comply with such applicable terms or requirements. 5. Open Source Components. Notwithstanding the license grant in Section 1 above, Licensee further acknowledges that certain components of the Software may be covered by so-called 'open source' software licenses ('Open Source Components'). Open Source Components means any software licenses approved as open source licenses by the Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including without limitation any license that, as a condition of distribution of the software licensed under such license, requires that the distributor make the software available in source code format. To the extent required by the licenses covering Open Source Components, the terms of such license will apply in lieu of the terms of this Agreement. To the extent the terms of the licenses applicable to Open Source Components prohibit any of the restrictions in this Agreement with respect to such Open Source Components, such restrictions will not apply to such Open Source Component. 6. Licensee Obligations. Licensee will not: (i) engage in unauthorized use, modification, disclosure or distribution of Software or Documentation, or its derivatives; (ii) use all or any portion of the Software, Documentation, or its derivatives except in conjunction with Microchip Products or Third Party Products; or (iii) reverse engineer (by disassembly, decompilation or otherwise) Software or any portion thereof. Licensee may not remove or alter any Microchip copyright or other proprietary rights notice posted in any portion of the Software or Documentation. Licensee will defend, indemnify and hold Microchip and its subsidiaries harmless from and against any and all claims, costs, damages, expenses (including reasonable attorney's fees), liabilities, and losses, including without limitation product liability claims, directly or indirectly arising from or related to the use, modification, disclosure or distribution of the Software, Documentation, or any intellectual property rights related thereto; (ii) the use, sale and distribution of Licensee Products or Third Party Products; and (iii) breach of this Agreement. 7. Confidentiality. Licensee agrees that the Software (including but not limited to the Source Code, Object Code and library files) and its derivatives, Documentation and underlying inventions, algorithms, know-how and ideas relating to the Software and the Documentation are proprietary information belonging to Microchip and its licensors ('Proprietary Information'). Except as expressly and unambiguously allowed herein, Licensee will hold in confidence and not use or disclose any Proprietary Information and will similarly bind its employees and Third Party(ies) in writing. Proprietary Information will not include information that: (i) is in or enters the public domain without breach of this Agreement and through no fault of the receiving party; (ii) the receiving party was legally in possession of prior to receiving it; (iii) the receiving party can demonstrate was developed by the receiving party independently and without use of or reference to the disclosing party's Proprietary Information; or (iv) the receiving party receives from a third party without restriction on disclosure. If Licensee is required to disclose Proprietary Information by law, court order, or government agency, License will give Microchip prompt notice of such requirement in order to allow Microchip to object or limit such disclosure. Licensee agrees that the provisions of this Agreement regarding unauthorized use and nondisclosure of the Software, Documentation and related Proprietary Rights are necessary to protect the legitimate business interests of Microchip and its licensors and that monetary damage alone cannot adequately compensate Microchip or its licensors if such provisions are violated. Licensee, therefore, agrees that if Microchip alleges that Licensee or Third Party has breached or violated such provision then Microchip will have the right to injunctive relief, without the requirement for the posting of a bond, in addition to all other remedies at law or in equity. 8. Ownership of Proprietary Rights. Microchip and its licensors retain all right, title and interest in and to the Software and Documentation including, but not limited to all patent, copyright, trade secret and other intellectual property rights in the Software, Documentation, and underlying technology and all copies and derivative works thereof (by whomever produced). Licensee and Third Party use of such modifications and derivatives is limited to the license rights described in Sections this Agreement. 9. Termination of Agreement. Without prejudice to any other rights, this Agreement terminates immediately, without notice by Microchip, upon a failure by Licensee or Third Party to comply with any provision of this Agreement. Upon termination, Licensee and Third Party will immediately stop using the Software, Documentation, and derivatives thereof, and immediately destroy all such copies. 10. Warranty Disclaimers. THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, TITLE, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. MICROCHIP AND ITS LICENSORS ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY, RELIABILITY OR APPLICATION OF THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION. MICROCHIP AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET REQUIREMENTS OF LICENSEE OR THIRD PARTY, BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. MICROCHIP AND ITS LICENSORS HAVE NO OBLIGATION TO CORRECT ANY DEFECTS IN THE SOFTWARE. 11. Limited Liability. IN NO EVENT WILL MICROCHIP OR ITS LICENSORS BE LIABLE OR OBLIGATED UNDER ANY LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES OR EXPENSES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR LOST DATA, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY, SERVICES, OR ANY CLAIMS BY THIRD PARTIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DEFENSE THEREOF), OR OTHER SIMILAR COSTS. The aggregate and cumulative liability of Microchip and its licensors for damages hereunder will in no event exceed $1000 or the amount Licensee paid Microchip for the Software and Documentation, whichever is greater. Licensee acknowledges that the foregoing limitations are reasonable and an essential part of this Agreement. 12. General. THIS AGREEMENT WILL BE GOVERNED BY AND CONSTRUED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF ARIZONA AND THE UNITED STATES WITHOUT REGARD TO CONFLICTS OF LAWS PROVISIONS. Licensee agrees that any disputes arising out of or related to this Agreement, Software or Documentation will be brought in the courts of the State of Arizona. This Agreement will constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. It will not be modified except by a written agreement signed by an authorized representative of the Microchip. If any provision of this Agreement will be held by a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement will otherwise remain in full force and effect and enforceable. No waiver of any breach of any provision of this Agreement will constitute a waiver of any prior, concurrent or subsequent breach of the same or any other provisions hereof, and no waiver will be effective unless made in writing and signed by an authorized representative of the waiving party. Licensee agrees to comply with all export laws and restrictions and regulations of the Department of Commerce or other United States or foreign agency or authority. The indemnities, obligations of confidentiality, and limitations on liability described herein, and any right of action for breach of this Agreement prior to termination, will survive any termination of this Agreement. Any prohibited assignment will be null and void. Use, duplication or disclosure by the United States Government is subject to restrictions set forth in subparagraphs (a) through (d) of the Commercial Computer-Restricted Rights clause of FAR 52.227-19 when applicable, or in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013, and in similar clauses in the NASA FAR Supplement. Contractor/manufacturer is Microchip Technology Inc., 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199. If Licensee has any questions about this Agreement, please write to Microchip Technology Inc., 2355 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224-6199 USA. ATTN: Marketing. Copyright (c) 2011 Microchip Technology Inc. and Microchip Technology (Barbados) II Inc. All rights reserved. License Rev. No. 04-091511 License Rev. No. 01-101111
  4. CRC-16 Georges Menie Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. (http://www.menie.org/georges/embedded/) BSD License
  5. SHA-2 Copyright © 2000-2001, Aaron D. Gifford * All rights reserved. http://www.aarongifford.com/computers/sha.html BSD License
  6. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the organization. 4. Neither the name of the organization nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY COPYRIGHT HOLDER ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od krajiny.