Poskytovateľ / ochrana údajov

 • Súbory cookie

  Upozornenie na používanie súborov cookie, ako aj na vyhodnocovanie údajov o používaní a na využívanie analytických nástrojov

  Používame súbory cookie a podobné softvérové nástroje, ako HTML5 Storage alebo Local Shared Objects, (spoločne „súbory cookie“) na identifikáciu vašich preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií našich webových stránok a pomocou týchto informácií sa snažíme zlepšovať a optimalizovať štruktúru webových stránok pre potreby používateľov. Na rovnaký účel používame analytické nástroje Adobe Analytics a Google Analytics; aj pri tom sa môžu využívať súbory cookie.

  Funkcie a použitie súborov cookie

  Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe toho dokážeme napr. zistiť, či medzi vaším zariadením a našimi webovými stránkami už došlo k vytvoreniu spojenia alebo aký jazyk, resp. aké nastavenia preferujete. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

  Používaním našich webových stránok deklarujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

  Naše webové stránky môžete navštevovať aj bez používania súborov cookie. Tzn., že ich používanie môžete odmietnuť a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to pomocou vhodných nastavení vo vašom zariadení. Postupujte takto:

  Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Toto prednastavenie zmeníte tak, že vo vašom prehliadači aktivujete nastavenie *neakceptovať súbory cookie*. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Konkrétny postup nájdete v návode od autora vášho prehliadača, resp. výrobcu zariadenia. Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects nájdete pomocou nasledujúceho odkazu:

  Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects

  S používaním súborov cookie je spojené aj ich odmietnutie alebo vymazanie v používanom zariadení a teda aj v momentálne používanom prehliadači. Súbory cookie musíte teda odmietnuť, resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj v každom prehliadači.

  Keď sa rozhodnete proti používaniu súborov cookie, môže sa stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok alebo vám budú jednotlivé funkcie dostupné len obmedzenom rozsahu.

  Súbory cookie delíme do nasledujúcich kategórií:

  Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)
  Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie webových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytovať služby ako konfigurátor vozidla.

  Funkčné súbory cookie (typ 2)
  Tieto súbory cookie zjednodušujú používanie a zlepšujú funkcie webových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

  Súbory cookie zamerané na služby (typ 3)
  Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Pomocou nich dokážeme identifikovať mimoriadne populárne časti našej internetovej ponuky a tak zlepšovať našu ponuku pre vás. Prečítajte si v tomto zmysle, prosím, aj časť „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

  Súbory cookie tretích strán (typ 4)
  Tieto súbory cookie používajú tretie strany, napr. sociálne siete, ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsah si môžete integrovať pomocou sociálnych zásuvných modulov „Social Plug-ins“ ponúkaných na našich webových stránkach. Podrobné informácie o používaní a funkcii sociálnych zásuvných modulov Social Plug-ins nájdete v č. 4 našich upozornení na ochranu údajov.

  Upozornenia na ochranu údajov

  Na našej webovej stránke používame nasledujúce súbory cookie:

  Názov súboru cookie Opis Typ súboru cookie

  bandwidth

  Tento súbor cookie ukladá šírku pásma vášho internetového spojenia s cieľom optimalizovania poskytovania obsahu.

  Typ 1

  locale

  Tento súbor cookie ukladá skratku krajiny, z ktorej vyvoláte webovú stránku. Umožní vám tak zobrazenie obsahu vo vašom jazyku.

  Typ 1

  PHPSESSID

  Tento súbor cookie priradí vášmu zariadeniu po dobu vašej návštevy anonymizovaný identifikátor (identifikátor relácie), čo umožní spojenie viacerých súvisiacich dopytov na server a ich priradenie k určitej relácii.

  Typ 1

  c_disclaimer

  Tento súbor poukazuje na vyjadrenie vášho súhlasu s používaním súborov cookie na našich stránkach. Nastaví sa po zatvorení okna s informáciami o používaní súborov cookie.

  Typ 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Tieto súbory cookie ukladajú údaje o vašich vyhľadávaných dopytoch (napr. posledný vyhľadávaný text alebo posledný návrh pre vyhľadávanie) s cieľom zlepšenia výsledkov vyhľadávania.

  Vaše údaje chceme použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách a prípadne zistiť váš názor na ne.

  Ochrana vašej osobnej sféry pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá a rešpektujeme ju pri našich obchodných procesoch.

  Typ 2

  show_infobox

  Tento súbor cookie zabraňuje opakovanému zobrazeniu úvodného privítania na našej úvodnej stránke.

  Typ 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku, a týmto spôsobom nám pomáhajú v ďalšom priebežnom vývoji našej webovej stránky v súlade so záujmami návštevníkov.

  Typ 3

  psyma_participation

  Aby sme zlepšili našu webovú stránku, vykonávame pravidelnú internetovú anketu o kvalite našich stránok a našej ponuky informácií. Tento súbor cookie zobrazuje, či používateľ prijal alebo odmietol pozvanie do ankety.

  Typ 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Súbory cookie nastavuje spoločnosť YouTube a/alebo Google po prehratí videa na stránke. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu a účelu používania súborov cookie získate kliknutím na tento odkaz:
  https://policies.google.com/privacy .

  Typ 3

  _gid

  Tento súbor cookie sa používa pre nástroj Google Analytics, ktorý umožňuje rozlišovanie používateľov.

  Typ 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Ukladá názov a dobu trvania návštevy na vstupnej stránke, ktorá viedla k navštíveniu stránky mercedes-benz.com. Doba trvania návštevy (relácia prehliadača).

  Typ 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Používa špeciálne počítadlo, ktoré počíta posledné zobrazenie stránky a ukladá výsledok. 2 roky.

  Typ 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Používa počítadlo, ktoré počíta zobrazenia stránky a ukladá výsledok. Doba trvania návštevy (relácia prehliadača).

  Typ 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Používa počítadlo na počítanie relácií a ukladá výsledok. 2 roky.

  Typ 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Ukladá vstupnú stránku, z ktorej návštevník vyvolal stránku mercedes-benz.com. Doba trvania návštevy (relácia prehliadača).

  Typ 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku, a týmto spôsobom nám pomáhajú v ďalšom priebežnom vývoji našej webovej stránky v súlade so záujmami návštevníkov.

  Typ 4

  lunetics_locale

  Tento súbor cookie je potrebný na správne zobrazenie webovej stránky.

  Typ 1

  Vyhodnotenie údajov o používaní; využívanie analytických nástrojov

  Obsah našich webových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na identifikáciu preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií webových stránok používame nasledujúci (e) analytický (é) nástroj (e): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Pri používaní týchto analytických nástrojov môže dochádzať k prenášaniu údajov na servery v USA a k ich spracovaniu na nich. Rešpektujte v tomto zmysle, prosím, nasledovné: V USA neexistuje z pohľadu Európskej únie žiadna „primeraná úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúca štandardom EÚ. Túto úroveň ochrany však môžu jednotlivé spoločnosti nahrádzať certifikáciou podľa tzv. štandardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

  Ak si neželáte, aby sme pomocou uvedených analytických nástrojov zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

  Na základe vášho odmietnutia uložíme vo vašom prehliadači súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži iba na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, prosím, že súbor cookie Opt-Out je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, do ktorého bol uložený. Po vymazaní súborov cookie alebo pri používaní iného prehliadača, resp. iného zariadenia pristúpte, prosím, znovu k aktivovaniu súboru cookie Opt-Out.

  Nasledujú informácie o poskytovateľoch nami využívaných analytických nástrojov a o možnostiach príslušného súboru cookie Opt-Out:

  Google Inc. („Google“):
  Spoločnosť Google vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield. Môžete zabrániť prenášaniu vašich údajov a ich zhromažďovaniu a spracovaniu v spoločnosti Google. Príslušné informácie poskytuje spoločnosť Google pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Adobe Systems Inc. (“Adobe“)
  Spoločnosť Adobe vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield. Na odmietnutie vyhodnocovania pomocou nástroja Adobe Analytics môžete použiť tento odkaz: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 • Ochrana údajov

  Prevádzkovateľom je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov:
  Daimler AG („My“)
  Mercedesstraße 137
  70327 Stuttgart
  Nemecko
  E-mail: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  CDP
  HPC G353
  70546 Stuttgart
  Nemecko
  E-mail: data.protection@daimler.com

  Teší nás vaša návšteva našich webových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V týchto upozorneniach na ochranu údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva a nároky pre vás vyplývajú v tejto súvislosti. Okrem toho odkazujeme na smernicu koncernu Daimler o ochrane údajov:

  Smernica koncernu Daimler o ochrane údajov.

  Naše upozornenia na ochranu údajov pri používaní našich webových stránok a smernica koncernu Daimler AG o ochrane údajov neplatia pre vaše aktivity na webových stránkach sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov, na ktoré sa môžete dostať pomocou odkazov uverejnených na našich webových stránkach. Informujte sa, prosím, na webových stránkach týchto poskytovateľov o ich pravidlách na ochranu údajov.

  Získavanie a spracovanie vašich osobných údajov

  Pri vašej návšteve našich webových stránok ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, stav vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie webovej stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií na webovej stránke, vami pravdepodobne zadané vyhľadávané pojmy, frekvencia vašich návštev jednotlivých webových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, webovú stránku, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky a webové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom našich webových stránok po kliknutí na odkazy uverejnené na našich webových stránkach alebo po priamom zadaní domény do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše webové stránky. Z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu proti útokom na naše webové stránky alebo proti pokusom o podvody, ako aj na ich identifikovanie, ukladáme po dobu siedmych dní vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb.

  Iné osobné údaje ukladáme, len keď nám tieto údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy a aj v týchto prípadoch, len keď je to prípustné na základe vami deklarovaného súhlasu alebo podľa platných právnych predpisov (ďalšie informácie na túto tému nájdete v odseku „Právne základy spracovania“).

  Nie ste viazaní žiadnou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať osobné údaje. Môže sa však stať, že určité funkcie našich webových stránok sú viazané na poskytnutie osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch odmietnete poskytnutie osobných údajov, nemusia dané funkcie fungovať alebo môžu fungovať len obmedzene.

  Účely použitia

  Osobné údaje získavané pri návšteve našich webových stránok používame na ich čo najkomfortnejšiu prevádzku, ako aj na ochranu našich IT systémov pred útokmi a iným protiprávnym konaním.

  Ak nám ďalšie osobné údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy, použijeme tieto údaje na uvedené účely, na správu zákazníkov a – pokiaľ je to potrebné – na spracovanie a vyúčtovanie prípadných obchodných transakcií, a to vždy v príslušnom nevyhnutnom rozsahu.

  Prenos osobných údajov tretím stranám; sociálne zásuvné moduly Social Plug-ins

  Naše webové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takéto ponuky, prenesieme príslušnému poskytovateľovi údaje v nevyhnutnom rozsahu (napr. informáciu, že túto ponuku ste našli u nás a príp. ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich webových stránkach).

  Pri vašej návšteve našich webových stránok sú sociálne zásuvné moduly Social Plug-ins deaktivované, tzn. prevádzkovateľom týchto sietí sa neposielajú žiadne údaje. Ak budete chcieť použiť niektorú z týchto sietí, kliknite na príslušný sociálny zásuvný modul Social Plug-in na vytvorenie spojenia so serverom príslušnej siete. Pokiaľ máte v danej sieti účet používateľa a ste v momente aktivovania sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in prihlásený do svojho účtu, dokáže sieť priradiť vašu návštevu našich webových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak si neželáte takéto priradenie, odhláste sa, prosím, pred aktivovaním sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in zo siete. Sociálna sieť nedokáže priradiť návštevu iných webových stránok Daimler, kým aj na nich neaktivujete dostupný sociálny zásuvný modul Social Plug-in.

  Po aktivovaní sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in prenesie sieť takto sprístupnený obsah priamo do vášho prehliadača. V tomto momente môže dôjsť aj k prenosu údajov, ktorý aktivuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete. Sociálny zásuvný modul Social Plug-in zostáva aktívny až do jeho deaktivovania alebo vymazania vašich súborov cookie.

  Upozornenia na súbory cookie

  Po kliknutí na odkaz na ponuku alebo po aktivovaní sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in sa môže stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Nezabúdajte, prosím, na túto skutočnosť pred kliknutím na odkaz alebo pred aktivovaním sociálneho zásuvného modulu Social Plug-in, čím aktivujete prenos vašich údajov.

  Vyhodnotenie údajov o používaní; využívanie analytických nástrojov

  Obsah našich webových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na identifikáciu preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií webových stránok používame nasledujúci (e) analytický (é) nástroj (e): Google Analytics, Adobe Analytics.

  Pri používaní týchto analytických nástrojov môže dochádzať k prenášaniu údajov na servery v USA a k ich spracovaniu na nich. Rešpektujte v tomto zmysle, prosím, nasledovné: V USA neexistuje z pohľadu Európskej únie žiadna „primeraná úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúca štandardom EÚ. Túto úroveň ochrany však môžu jednotlivé spoločnosti nahrádzať certifikáciou podľa tzv. štandardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

  Ak si neželáte, aby sme pomocou uvedených analytických nástrojov zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

  Nasledujú informácie o poskytovateľoch nami využívaných analytických nástrojov a o možnostiach príslušného súboru cookie Opt-Out:

  Google Inc. ("Google"):
  Spoločnosť Google vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.
  Môžete zabrániť prenášaniu vašich údajov a ich zhromažďovaniu a spracovaniu v spoločnosti Google. Príslušné informácie poskytuje spoločnosť Google pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Spoločnosť Adobe vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.
  Na odmietnutie vyhodnocovania pomocou nástroja Adobe Analytics môžete použiť tento odkaz: https://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html.

  Informácie založené na používaní (targeting a retargeting)

  Aby sme dokázali cielenejšie vyladiť náš online marketing (napr. bannerovú reklamu) na webových stránkach našich retargetingových partnerov (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick a Vivaki) podľa vašich potrieb a záujmov, používame tzv. retargetingové technológie. Do súborov cookie sa pri tom ukladajú informácie o vašom záujme o naše výrobky a služby. Tieto súbory cookie sa načítajú pri návšteve iných webových stránok, ktoré spolupracujú s našimi retargetingovými partnermi, aby sa k vám dostali informácie čo najviac zodpovedajúce vašim záujmom. Celá operácia je anonymizovaná, tzn., že retargeting neumožňuje vašu identifikáciu.

  Ak si neželáte, aby Daimler a jeho retargetingoví partneri zhromažďovali, ukladali a analyzovali informácie o vašej návšteve a aby upravovali bannerovú reklamu podľa vašich záujmov, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

  Pre potreby technickej realizácie takéhoto odmietnutia sa vo vašom prehliadači uloží súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži výlučne na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, prosím, že súbor cookie Opt-Out sa z technických dôvodov dá použiť len pre prehliadač, do ktorého bol uložený. Po vymazaní súborov cookie alebo pri používaní iného prehliadača, resp. iného zariadenia pristúpte, prosím, znovu k aktivovaniu súboru cookie Opt-Out.

  Používanie súborov cookie tretími poskytovateľmi môžete spravovať a deaktivovať na nasledujúcej webovej stránke:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Bezpečnosť

  Na ochranu nami spravovaných údajov proti manipulácii, strate, zničeniu a proti prístupu neoprávnených osôb používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

  Právne základy spracovania

  Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, považuje sa tento súhlas za právny základ na spracovanie (čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR).

  Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR).

  Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie našich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnený podľa čl. 6, ods. 1, písm. c GDPR.

  Osobné údaje spracúvame okrem toho podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Za takéto oprávnené záujmy sa považuje zachovanie funkčnosti našich informačných systémov, ale aj predaj vlastných alebo cudzích výrobkov a služieb a zákonom vyžadovaná dokumentácia obchodných kontaktov.

  Vymazanie vašich osobných údajov

  Vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme len z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmych dňoch. Vaše osobné údaje vymažeme inak po zániku účelu, na ktorý sme tieto údaje zhromaždili a spracovali. Údaje budeme uchovávať dlhšie, len keď to bude potrebné podľa zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie, ktorými sa riadime.

  Práva dotknutej osoby

  Ako osoba dotknutá spracovaním údajov máte právo na informácie (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie údajov (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).

  Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie sa nijako nedotkne zákonnosti spracovania vašich osobných údajov až do momentu odvolania. Rovnako sa nedotkne ani ďalšieho spracovania týchto údajov na báze iného právneho základu, napr. na splnenie zákonných povinností (pozri odsek „Právne základy spracovania“).

  Právo na podanie námietky

  Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracovanie údajov na základe zohľadnenia záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracúvať ďalej, len keď budeme schopný preukázať existenciu bezpodmienečne oprávnených dôvodov na to, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

  Žiadame vás, aby ste svoje nároky alebo deklarácie zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu: dialog@daimler.com.

  Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákonné normy, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (čl. 77 GDPR).

  Informačný bulletin

  Keď si objednáte informačný bulletin ponúkaný na našej webovej stránke, použijeme údaje uvedené pri prihlasovaní sa na odber informačného bulletinu, ak nebudete súhlasiť so širším použitím týchto údajov, len na jeho zasielanie. Objednanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odhlásenia dostupného v informačnom bulletine.

  Služba na centrálny prístup koncernu Daimler AG

  Služba na centrálny prístup koncernu Daimler AG vám umožní prístup na všetky webové stránky a k aplikáciám koncernu Daimler a jeho značiek, ktoré sú integrované do tejto služby. Podmienky používania služby na centrálny prístup koncernu Daimler AG si môžete pozrieť po otvorení nasledujúceho odkazu:

  Podmienky používania služby na centrálny prístup koncernu Daimler AG

  Súbory cookie

  Informácie o nami používaných súboroch cookie a ich funkciách nájdete v našich upozorneniach na súbory cookie.

  Upozornenia na súbory cookie

  Stav: máj 2018

 • Poskytovateľ

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tel.: +49 7 11 17-0
  E-mail: dialog@daimler.com

  Zastúpenie správnou radou:
  Dieter Zetsche (predseda), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Predseda dozornej rady:
  Manfred Bischoff

  Obchodný register pri obvodnom súde Stuttgart, identifikačné číslo 19360
  IČ DPH: DE 81 25 26 315

 • Právne upozornenia

  Autorské právo

  Copyright 2003 – 2018 Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory, videá a animácie, ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom o ochrane duševného vlastníctva. Nie je povolené ich kopírovať na obchodné účely alebo ďalšiu reprodukciu, ani ich pozmenené použiť na iných internetových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler AG obsahujú aj materiál, ktorý podlieha autorským právam tých, ktorí k nemu umožnili prístup.

  Produkty a ceny

  Po redakčnej uzávierke mohlo dôjsť k zmenám produktov a výkonov. Počas dodacej lehoty si výrobca vyhradzuje právo na konštrukčné alebo tvarové zmeny, odchýlky farebného odtieňa, ako aj zmeny rozsahu dodávky alebo výkonov, pokiaľ sú tieto zmeny alebo odchýlky pri zohľadnení záujmov spoločnosti Daimler AG pre kupujúceho akceptovateľné. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, mimoriadnu výbavu alebo iné obsahy, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávok alebo výkonov. Farebné odchýlky sú podmienené technikou tlače. Jednotlivé strany môžu obsahovať aj typy a výkony, ktoré sa v jednotlivých krajinách neponúkajú. Výpovede o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch platia iba pre Spolkovú republiku Nemecko. S výhradou inak znejúcej úpravy v predajných alebo dodacích podmienkach platia ceny platné v deň dodávky. Pre našich zmluvných partnerov sa pod cenami rozumejú nezáväzné odporúčania ceny. Kontaktujte preto niektorú z našich pobočiek alebo zmluvného partnera ohľadom aktuálneho stavu.

  Obchodné značky

  Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Daimler AG zákonom chránené ochranné známky Daimler AG, to platí hlavne pre názvy modelov, ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

  Licenčné práva

  Spoločnosť Daimler AG vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa našej kreatívnej úprave potešíte rovnako ako my. Napriek tomu vás prosíme o porozumenie, pretože spoločnosť Daimler AG musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo spoločnosti Daimler AG.

  Upozornenia o predbežných výpovediach

  Internetové stránky, správy pre investorov (Investor Relations Releases), výročné a priebežné správy, prognózy, prezentácie, audio a video prenosy z podujatí (naživo alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto internetovej stránke obsahujú okrem iného predbežné vyjadrenia o budúcom vývoji, ktoré sa zakladajú na aktuálnych odhadoch manažmentu. Slová ako „anticipovať“, „predpokladať“, „veriť“, „ohodnotiť“, „očakávať“, „zamýšľať“, „môcť/mohli by“, „plánovať“, „premietať“, „mali by“ a podobné pojmy označujú takého predbežné výpovede. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Niektorými príkladmi v tomto smere sú: pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné presadenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien jazdených vozidiel. Ak by nastala niektorá z týchto neistých situácií alebo iné nepredvídané udalosti (niektoré z nich sú popísané v aktuálnej výročnej správe spoločnosti Daimler AG pod názvom Správa o riziku, ako aj pod názvom Risk Factors v aktuálnej výročnej správe spoločnosti Daimler AG vo formulári 20-F, ktorá bola podaná na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo ak by sa predpoklady, z ktorých vychádzali predbežné výpovede, ukázali ako nepravdivé, mohli by sa skutočné výsledky podstatne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach. Nemáme v úmysle a ani nepreberáme povinnosť priebežne aktualizovať vyjadrenia týkajúce sa budúceho vývoja, pretože tieto vychádzajú výlučne z okolností v deň, kedy boli zverejnené.

  Upozornenie podľa § 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)

  Spoločnosť Daimler AG sa nezúčastní na procese urovnania sporu v rozhodcovskom konaní v zmysle nemeckého zákona o urovnávaní spotrebiteľských sporov (VSBG) a ani k tomu nie je zaviazaná.

  Informácie o riešení sporov online

  Komisia EÚ vytvorila internetovú platformu na online urovnávanie sporov (tzv. „Platforma RSO“). Platforma slúži ako kontaktné miesto mimosúdneho riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných povinností, ktoré vyplývajú z kúpnych zmlúv uzavretých online. Platformu RSO nájdete pod týmto odkazom: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Ručenie

  Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú žiadne prísľuby alebo záruky, prejavené výslovne alebo mlčky. Najmä neznamenajú nevyslovený prísľub alebo záruku týkajúcu sa vlastností, predajnosti, vhodnosti na určité účely, a nezaručujú, že nedôjde k porušeniu zákonov a patentov.

  Na našich internetových stránkach nájdete aj odkazy na iné internetové stránky. Upozorňujeme vás na to, že nemáme vplyv na úpravu a obsah internetových stránok, na ktoré sa odkazuje. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od celého obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy na externé stránky nachádzajúce sa na našich internetových stránkach a obsahy týchto externých stránok.

  Sociálne zásuvné moduly (Social Plugins)

  Spoločnosť Daimler používa takzvané zásuvné moduly pre sociálne siete (ďalej uvádzané ako moduly), ako napríklad Facebook, Google+ a Twitter. Počas vašej návštevy na našich webových stránkach sú tieto moduly štandardne deaktivované, t.j. bez vášho pričinenia neodosielajú údaje tretím stranám. Predtým, ako chcete používať moduly, musíte ich kliknutím aktivovať. Modul zostane aktívny tak dlho, kým ho opäť nedeaktivujete alebo nevymažete súbory cookie (porov. odsek „Súbory cookie“). Po aktivácii sa vytvorí priame spojenie so serverom danej sociálnej siete. Obsah modulu sa potom zo sociálnych sietí prenesie priamo do vášho prehliadača a z neho sa začlení do webovej stránky. Zohľadnite, prosím, že na rozsah údajov, ktoré získajú sociálne siete pomocou svojich modulov, nemáme vplyv. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov príslušnými sociálnymi sieťami, ako aj vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vašej osobnej sféry si, prosím, zistite z pokynov na ochranu údajov príslušných sociálnych sietí. Po aktivovaní modulu môže príslušná sociálna sieť získavať údaje nezávisle od toho, či ho aktívne využívate. Ak ste prihlásení na sociálnej sieti, môže sieť vašu návštevu tejto webovej stránky priradiť vášmu používateľskému účtu. Návštevu iných webových stránok spoločnosti Daimler nemôže sociálna sieť priradiť skôr, ako aj tam aktivujete príslušný modul. Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby táto spájala údaje zhromaždené pri vašej návšteve našich webových stránok s uloženými členskými údajmi, musíte sa pred aktivovaním modulu odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.