Navigation

Daimler AG

Mercedesstraße 137
D-70327 Stuttgart
Tel.: +49 7 11 17-0
E-mail: dialog@daimler.com

Zastúpenie správnou radou:
Dieter Zetsche (predseda), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Predseda dozornej rady:
Manfred Bischoff

Obchodný register pri obvodnom súde Stuttgart, identifikačné číslo 19360
IČ DPH: DE 81 25 26 315

Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od krajiny.