Navigation

Upozornenie na používanie súborov cookie, ako aj na vyhodnocovanie údajov o používaní a na využívanie analytických nástrojov

Používame súbory cookie a podobné softvérové nástroje, ako HTML5 Storage alebo Local Shared Objects, (spoločne „súbory cookie“) na identifikáciu vašich preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií našich webových stránok a pomocou týchto informácií sa snažíme zlepšovať a optimalizovať štruktúru webových stránok pre potreby používateľov. Na rovnaký účel používame analytické nástroje Adobe Analytics a Google Analytics; aj pri tom sa môžu využívať súbory cookie.

Funkcie a použitie súborov cookie

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe toho dokážeme napr. zistiť, či medzi vaším zariadením a našimi webovými stránkami už došlo k vytvoreniu spojenia alebo aký jazyk, resp. aké nastavenia preferujete. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

Používaním našich webových stránok deklarujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Naše webové stránky môžete navštevovať aj bez používania súborov cookie. Tzn., že ich používanie môžete odmietnuť a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to pomocou vhodných nastavení vo vašom zariadení. Postupujte takto:

Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Toto prednastavenie zmeníte tak, že vo vašom prehliadači aktivujete nastavenie *neakceptovať súbory cookie*. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Konkrétny postup nájdete v návode od autora vášho prehliadača, resp. výrobcu zariadenia. Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects nájdete pomocou nasledujúceho odkazu:

Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects

S používaním súborov cookie je spojené aj ich odmietnutie alebo vymazanie v používanom zariadení a teda aj v momentálne používanom prehliadači. Súbory cookie musíte teda odmietnuť, resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj v každom prehliadači.

Keď sa rozhodnete proti používaniu súborov cookie, môže sa stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok alebo vám budú jednotlivé funkcie dostupné len obmedzenom rozsahu.

Súbory cookie delíme do nasledujúcich kategórií:

Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)
Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie webových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytovať služby ako konfigurátor vozidla.

Funkčné súbory cookie (typ 2)
Tieto súbory cookie zjednodušujú používanie a zlepšujú funkcie webových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

Súbory cookie zamerané na služby (typ 3)
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Pomocou nich dokážeme identifikovať mimoriadne populárne časti našej internetovej ponuky a tak zlepšovať našu ponuku pre vás. Prečítajte si v tomto zmysle, prosím, aj časť „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

Súbory cookie tretích strán (typ 4)
Tieto súbory cookie používajú tretie strany, napr. sociálne siete, ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsah si môžete integrovať pomocou sociálnych zásuvných modulov „Social Plug-ins“ ponúkaných na našich webových stránkach. Podrobné informácie o používaní a funkcii sociálnych zásuvných modulov Social Plug-ins nájdete v č. 4 našich upozornení na ochranu údajov.

Upozornenia na ochranu údajov

Na našej webovej stránke používame nasledujúce súbory cookie:

Názov súboru cookie Opis Typ súboru cookie

bandwidth

Tento súbor cookie ukladá šírku pásma vášho internetového spojenia s cieľom optimalizovania poskytovania obsahu.

Typ 1

locale

Tento súbor cookie ukladá skratku krajiny, z ktorej vyvoláte webovú stránku. Umožní vám tak zobrazenie obsahu vo vašom jazyku.

Typ 1

PHPSESSID

Tento súbor cookie priradí vášmu zariadeniu po dobu vašej návštevy anonymizovaný identifikátor (identifikátor relácie), čo umožní spojenie viacerých súvisiacich dopytov na server a ich priradenie k určitej relácii.

Typ 1

c_disclaimer

Tento súbor poukazuje na vyjadrenie vášho súhlasu s používaním súborov cookie na našich stránkach. Nastaví sa po zatvorení okna s informáciami o používaní súborov cookie.

Typ 2

search_suggest, search_term, search_nba_ref

Tieto súbory cookie ukladajú údaje o vašich vyhľadávaných dopytoch (napr. posledný vyhľadávaný text alebo posledný návrh pre vyhľadávanie) s cieľom zlepšenia výsledkov vyhľadávania.

Vaše údaje chceme použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách a prípadne zistiť váš názor na ne.

Ochrana vašej osobnej sféry pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá a rešpektujeme ju pri našich obchodných procesoch.

Typ 2

show_infobox

Tento súbor cookie zabraňuje opakovanému zobrazeniu úvodného privítania na našej úvodnej stránke.

Typ 2

s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku, a týmto spôsobom nám pomáhajú v ďalšom priebežnom vývoji našej webovej stránky v súlade so záujmami návštevníkov.

Typ 3

psyma_participation

Aby sme zlepšili našu webovú stránku, vykonávame pravidelnú internetovú anketu o kvalite našich stránok a našej ponuky informácií. Tento súbor cookie zobrazuje, či používateľ prijal alebo odmietol pozvanie do ankety.

Typ 3

ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

Súbory cookie nastavuje spoločnosť YouTube a/alebo Google po prehratí videa na stránke. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu a účelu používania súborov cookie získate kliknutím na tento odkaz:
https://policies.google.com/privacy .

Typ 3

_gid

Tento súbor cookie sa používa pre nástroj Google Analytics, ktorý umožňuje rozlišovanie používateľov.

Typ 3

_sdsat_landing_page

Adobe DTM. Ukladá názov a dobu trvania návštevy na vstupnej stránke, ktorá viedla k navštíveniu stránky mercedes-benz.com. Doba trvania návštevy (relácia prehliadača).

Typ 3

_sdsat_lt_pages_viewed

Adobe DTM. Používa špeciálne počítadlo, ktoré počíta posledné zobrazenie stránky a ukladá výsledok. 2 roky.

Typ 3

_sdsat_pages_viewed

Adobe DTM. Používa počítadlo, ktoré počíta zobrazenia stránky a ukladá výsledok. Doba trvania návštevy (relácia prehliadača).

Typ 3

_sdsat_session_count

Adobe DTM. Používa počítadlo na počítanie relácií a ukladá výsledok. 2 roky.

Typ 3

_sdsat_traffic_source

Adobe DTM. Ukladá vstupnú stránku, z ktorej návštevník vyvolal stránku mercedes-benz.com. Doba trvania návštevy (relácia prehliadača).

Typ 3

ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku, a týmto spôsobom nám pomáhajú v ďalšom priebežnom vývoji našej webovej stránky v súlade so záujmami návštevníkov.

Typ 4

lunetics_locale

Tento súbor cookie je potrebný na správne zobrazenie webovej stránky.

Typ 1

Vyhodnotenie údajov o používaní; využívanie analytických nástrojov

Obsah našich webových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na identifikáciu preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií webových stránok používame nasledujúci (e) analytický (é) nástroj (e): Google Analytics, Adobe Analytics.

Pri používaní týchto analytických nástrojov môže dochádzať k prenášaniu údajov na servery v USA a k ich spracovaniu na nich. Rešpektujte v tomto zmysle, prosím, nasledovné: V USA neexistuje z pohľadu Európskej únie žiadna „primeraná úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúca štandardom EÚ. Túto úroveň ochrany však môžu jednotlivé spoločnosti nahrádzať certifikáciou podľa tzv. štandardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

Ak si neželáte, aby sme pomocou uvedených analytických nástrojov zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

Na základe vášho odmietnutia uložíme vo vašom prehliadači súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži iba na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, prosím, že súbor cookie Opt-Out je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, do ktorého bol uložený. Po vymazaní súborov cookie alebo pri používaní iného prehliadača, resp. iného zariadenia pristúpte, prosím, znovu k aktivovaniu súboru cookie Opt-Out.

Nasledujú informácie o poskytovateľoch nami využívaných analytických nástrojov a o možnostiach príslušného súboru cookie Opt-Out:

Google Inc. („Google“):
Spoločnosť Google vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield. Môžete zabrániť prenášaniu vašich údajov a ich zhromažďovaniu a spracovaniu v spoločnosti Google. Príslušné informácie poskytuje spoločnosť Google pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Adobe Systems Inc. (“Adobe“)
Spoločnosť Adobe vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield. Na odmietnutie vyhodnocovania pomocou nástroja Adobe Analytics môžete použiť tento odkaz: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od krajiny.