Ponudnik / varstvo podatkov

 • Pravna opozorila

  Avtorske pravice

  Copyright 2003-2017 Daimler AG. Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, grafike, zvokovne, video in animacijske datoteke ter njihove priredbe veljajo avtorsko pravo in drugi zakoni za varstvo intelektualne lastnine. Niti za tržne namene niti predajo drugim jih ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali uporabljati na drugih spletnih straneh. Nekatere spletne strani družbe Daimler AG vsebujejo tudi material, ki je predmet avtorskih pravic tistih, ki so ga dali na voljo.

  Produkti in cene

  Po zaključku redakcije nekaterih strani je lahko prišlo do sprememb pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih odtenkov ter spremenjenega obsega dobave ali storitev, če so te spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesov družbe Daimler AG sprejemljiva za stranko. Slike lahko prikazujejo tudi pribor, dodatno opremo ali druge obsege, ki ne sodijo v serijski obseg dobav ali storitev. Barvna odstopanja so posledica tehničnih pogojev. Posamezne strani lahko prikazujejo tudi tipe in storitve, ki jih ne ponujamo v vseh državah. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo. S pridržkom, da je v prodajnih ali dobavnih pogojih urejeno drugače, veljajo cene, veljavne na dan dobave. Za naše pogodbene partnerje se razumejo cene kot neobvezne priporočene cene. Zato se o zadnjem stanju pozanimajte na predstavništvu ali pri pogodbenem partnerju.

  Blagovne znamke

  Po zaključku redakcije nekaterih strani je lahko prišlo do sprememb pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih odtenkov ter spremenjenega obsega dobave ali storitev, če so te spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesov družbe Daimler AG sprejemljiva za stranko. Slike lahko prikazujejo tudi pribor, dodatno opremo ali druge obsege, ki ne sodijo v serijski obseg dobav ali storitev. Barvna odstopanja so posledica tehničnih pogojev. Posamezne strani lahko prikazujejo tudi tipe in storitve, ki jih ne ponujamo v vseh državah. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo. S pridržkom, da je v prodajnih ali dobavnih pogojih urejeno drugače, veljajo cene, veljavne na dan dobave. Za naše pogodbene partnerje se razumejo cene kot neobvezne priporočene cene. Zato se o zadnjem stanju pozanimajte na predstavništvu ali pri pogodbenem partnerju.

  Licenčne pravice

  Družba Daimler AG vam želi nuditi inovativen in informativen internetni program. Zato upamo, da vas naše kreativno oblikovanje veseli tako kot nas. Kljub temu vas prosimo za razumevanje, da mora družba Daimler AG ščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami, ter da te spletne strani nikakor ne morejo zagotavljati licenčnih pravic za intelektualno lastnino družbe Daimler AG.

  Opombe glede izjav o prihodnjem razvoju

  Spletne strani, objave o odnosih z vlagatelji, poslovna in vmesna poročila, napovedi, predstavitve, avdio- in videoprenosi prireditev (v živo ali posnetki) ter drugi dokumenti na tej spletni strani med drugim vsebujejo izjave o prihodnjem razvoju, ki temeljijo na trenutnih ocenah uprave. Besede, kot so »predvidevati«, »predpostavljati«, »meniti«, »ocenjevati«, »pričakovati«, »nameravati«, »lahko/bi lahko«, »načrtovati«, »projicirati«, »bi morali« in podobne, zaznamujejo takšne izjave o prihodnjem razvoju. Tovrstne izjave so izpostavljene določenim tveganjem in negotovostim. Nekateri primeri za to so konjunkturni padec v Evropi ali Severni Ameriki, spremembe menjalnih tečajev, obrestnih mer in cen surovin, uvedba izdelkov s strani konkurence, večje prodajne spodbude, uspešna uvedba novega poslovnega modela za smart ter padec cen pri preprodaji rabljenih vozil. Če bi nastopili kateri od teh dejavnikov negotovosti ali drugi nepredvidljivi zapleti (nekateri so opisani pod naslovom »Poročilo o tveganju« v aktualnem poslovnem poročilu družbe Daimler AG in pod naslovom »Dejavniki tveganja« v aktualnem poslovnem poročilu družbe Daimler AG v formularju 20-F, ki je bilo predloženo borznemu nadzornemu organu za vrednostne papirje Združenih držav) ali če bi se domneve, na katerih temeljijo izjave, izkazale za napačne, bi lahko dejanski rezultati bistveno odstopali od rezultatov, navedenih v teh izjavah ali od implicitno izraženih rezultatov. Ne nameravamo redno posodabljati izjav o prihodnjem razvoju in ne prevzemamo te obveznosti, saj te izjave izhajajo izključno iz okoliščin, ki so obstajale na dan objave.

  Opomba v skladu s 36. členom nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG)

  Za nemške uporabnike velja: Daimler AG se ne bo udeležil postopka poravnave pred spravnim organom za potrošnike v smislu VSBG in se ga tudi ni dolžan udeležiti.

  Informacije o spletni poravnavi sporov

  Komisija EU je vzpostavila internetno platformo za spletno reševanje sporov (t. i. platformo SRS). OS-platforma služi kot posvetovalnica za izvensodno poravnavo sporov glede pogodbenih obveznosti, nastalih iz spletnih kupnih pogodb. OS-platforma je dosegljiva na povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Jamstvo

  Informacije in navedbe na teh straneh ne predstavljajo nobenega zagotovila ali jamstva, pa naj bo to izrecno ali implicitno. Še posebej ne predstavljajo implicitne privolitve ali jamstva v zvezi s kakovostjo, zmožnostjo trženja, primernostjo za določene namene ali nekršenjem zakonov in patentov.

  Na naših spletnih straneh lahko najdete tudi povezave do drugih strani na spletu. Želeli bi vas opozoriti, da nimamo vpliva na oblikovanje in vsebino teh strani. Zato tudi ne moremo prevzeti jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost tam predstavljenih informacij. Zato se distanciramo od vseh vsebin na teh straneh. Ta izjava velja za vse povezave na naših spletnih straneh, s katerimi se lahko povežete na zunanje spletne strani in njihove vsebine.

  Vtičniki za družabna omrežja

  Daimler uporablja vtičnike za družabna omrežja, kot so Facebook, Google+ in Twitter. Ob vašem obisku našega spletišča so vtičniki družabnih omrežij privzeto izključeni, kar pomeni, da spletišče samodejno ne pošilja podatkov tretjim osebam. Pred uporabo vtičnikov za družabna omrežja jih morate s klikom vključiti. Vtičnik ostane vključen toliko časa, dokler ga ponovno ne izključite oziroma izbrišete piškotkov (glejte tudi »Piškotki«). Po vključitvi vtičnika se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom izbranega družabnega omrežja. Vsebina vtičnika se z družabnega omrežja prenese neposredno v vaš brskalnik in v obiskano spletišče. Na obseg podatkov, ki jih družabna omrežja zbirajo prek svojih vtičnikov, nimamo nikakršnega vpliva. Namen in obseg zbiranja podatkov ter njihovo nadaljnjo obdelavo in uporabo preverite v pogojih uporabe in varstva osebnih podatkov posameznega družabnega omrežja, kjer so opisane tudi vaše pravice in možnosti nastavitev za zaščito vaše zasebnosti. Izbrano družabno omrežje lahko po vključitvi vtičnika začne z zbiranjem podatkov ne glede na to, ali ste medtem kliknili na ikono družabnega omrežja ali ne. Če ste prijavljeni v družabno omrežje, lahko to omrežje vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu. Obiskov drugih spletišč družbe Daimler družabno omrežje ne bo dodelilo vašemu računu, dokler tudi tam ne vključite ustreznega vtičnika. Če ste član družabnega omrežja, vendar ne želite, da to ob vašem obisku našega spletišča zbira podatke in jih shranjuje v vaš uporabniški profil, se pred vključitvijo vtičnika za družabno omrežje odjavite iz družabnega omrežja.

 • Varstvo podatkov

  Daimler se veseli vašega obiska naše spletne strani ter vašega zanimanja za naše podjetje in izdelke. Varovanje vaših osebnih podatkov jemljemo resno in želimo, da bi se pri obisku naših internetnih strani dobro počutili. Zaščita vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov nam je pomembna, zato temu področju pri svojih poslovnih procesih namenjamo veliko pozornost. Osebne podatke, ki se zbirajo ob obisku naših spletnih mest, obdelujemo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov države, v kateri ima pristojni organ za obdelavo osebnih podatkov svoj sedež. Naša politika varovanja podatkov sledi Daimlerjevim smernicam za varstvo podatkov.

  Daimlerjeve smernice za varstvo podatkov.

  Spletne strani družbe Daimler lahko vsebujejo povezave na spletne strani drugih ponudnikov, za katere ta izjava o varstvu osebnih podatkov ne velja.

  Zbiranje in obdelava osebnih podatkov


  Ko obiščete naše spletišče, naši spletni strežniki navadno zabeležijo podatke o brskalniku in operacijskem sistemu, ki ga uporabljate, o spletni strani, s katere ste dostopali do našega spletišča, o spletnih straneh, ki jih obiščete v okviru našega spletišča, zabeleži pa se tudi datum obiska in vaš IP-naslov, ki vam ga je dodelil vaš ponudnik internetnih storitev, pri čemer se slednji iz varnostnih razlogov shrani za sedem dni in je namenjen preprečevanju morebitnih zlonamernih napadov na naše spletne strani. Z izjemo IP-naslova se osebni podatki shranijo le, če ste nam jih že sami navedli, npr. v okviru registracije na portalu, vprašalnika, nagradne igre ali sklenitve pogodbe.

  Uporaba in posredovanje osebnih podatkov ter namen uporabe


  Daimler vaše osebne podatke uporablja za namene tehnične administracije spletne strani, upravljanje strank, ankete o izdelkih in trženje, in sicer samo v potrebnem obsegu.

  Osebne podatke posredujemo državnim ustanovam in organom samo v okviru obveznih državnih pravnih predpisov. Od naših sodelavcev, predstavništev in trgovcev zahtevamo zaupnost.

  Možnost izbire


  Vaše podatke uporabljamo za to, da vas obveščamo o izdelkih in storitvah ter vas občasno prosimo tudi za povratno informacijo. Sodelovanje pri takšnih akcijah je seveda prostovoljno. Če se s tem ne bi strinjali, nam to lahko kadar koli sporočite, da bomo podatke ustrezno blokirali. Več informacij poiščite na ustrezni spletni strani.

  Obvestila o novostih


  Na našem spletišču se lahko naročite na prejemanje obvestil o novostih. Podatki, ki jih posredujete pri prijavi na obvestila o novostih, se – če ob tem niste soglašali s kako drugo uporabo – uporabljajo zgolj za pošiljanje obvestil o novostih. Naročilo na obvestila o novostih lahko kadar koli prekličete prek možnosti za odjavo.

  Storitev skupnega dostopa družbe Daimler AG


  S storitvijo skupnega dostopa družbe Daimler AG se lahko prijavite v vse spletne strani in aplikacije skupine Daimler in njenih znamk, ki so s to storitvijo povezane. Pogoji uporabe storitve skupnega dostopa družbe Daimler AG so na voljo na naslednji povezavi:

  Pogoji uporabe storitve skupnega dostopa družbe Daimler AG

  Vtičniki za družabna omrežja


  Daimler uporablja vtičnike za družabna omrežja, kot so Facebook, Twitter in Google+.

  Ob vašem obisku našega spletišča so vtičniki družabnih omrežij privzeto izključeni, kar pomeni, da spletišče samodejno ne pošilja nobenih podatkov družabnim omrežjem. Pred uporabo vtičnikov za družabna omrežja jih morate s klikom vključiti. Vtičnik ostane vključen toliko časa, dokler ga ponovno ne izključite oziroma izbrišete piškotkov. Več o piškotkih si lahko preberete v naših opombah o piškotkih.

  Opombe o piškotkih

  Po vključitvi vtičnika se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom izbranega družabnega omrežja. Vsebina vtičnika se z družabnega omrežja prenese neposredno v vaš brskalnik in v obiskano spletišče.

  Izbrano družabno omrežje lahko po vključitvi vtičnika začne z zbiranjem podatkov ne glede na to, ali ste medtem kliknili na ikono družabnega omrežja ali ne. Če ste prijavljeni v družabno omrežje, lahko to omrežje vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu. Obiskov drugih spletišč družbe Daimler družabno omrežje ne bo dodelilo vašemu računu, dokler tudi tam ne vključite ustreznega vtičnika.

  Če ste član družabnega omrežja, vendar ne želite, da to ob vašem obisku našega spletišča zbira podatke in jih shranjuje v vaš uporabniški profil, se pred vključitvijo vtičnika za družabno omrežje odjavite iz družabnega omrežja.

  Na obseg podatkov, ki jih družabna omrežja zbirajo prek svojih vtičnikov, nimamo nikakršnega vpliva. Namen in obseg zbiranja podatkov ter njihovo nadaljnjo obdelavo in uporabo preverite v pogojih uporabe in varstva osebnih podatkov posameznega družabnega omrežja, kjer so opisane tudi vaše pravice in možnosti nastavitev za zaščito vaše zasebnosti.

  Uporaba piškotkov
  Da bi Daimler spletno stran lahko oblikoval optimalno in vam posredoval uporabne informacije, ki vas zanimajo, uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.

  Več informacij je na voljo v opombah o piškotkih

  Vrednotenje uporabniških podatkov in informacij, povezanih z interesi (ponovno ciljanje) na spletnih straneh Mercedes-Benz


  Za analizo uporabniških izbir in prepoznavanje posebej priljubljenih delov našega spletišča uporabljamo storitve Adobe Analytics in Google Analytics. Tako lahko vsebino spletnih strani bolje prilagajamo vašim potrebam in svojo ponudbo nenehno izboljšujemo.

  Da bi vam lahko na spletnih straneh Mercedes-Benz družb Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH ter pooblaščenih prodajnih in servisnih partnerjev (v nadaljevanju »spletne strani Mercedes-Benz«) prikazali vsebine, prilagojene vašim interesom in potrebam, uporabljamo tehnologijo ponovnega ciljanja. Pri tem se v piškotkih shranjujejo podatki o vašem zanimanju za naše izdelke. Vsebina piškotkov se odčita, ko obiščete spletne strani Mercedes-Benz. To se zgodi anonimno, kar pomeni, da vas s tehnologijo ponovnega ciljanja ni mogoče identificirati.

  Če ne želite, da družba Daimler zbira podatke o vašem obisku, jih shranjuje in analizira in če na spletnih straneh Mercedes-Benz ne želite prejemati informacij v skladu s svojimi interesi, lahko svoje soglasje za prihodnje obiske kadar koli prekličete (prepoved zbiranja podatkov).

  Tehnično se vaš preklic izvede tako, da se v vaš brskalnik shrani piškotek o prepovedi zbiranja podatkov. Ta piškotek je namenjen izključno temu, da udejanja vašo prepoved. Opozarjamo, da piškotek o prepovedi zbiranja podatkov iz tehničnih razlogov deluje le za tisti brskalnik, iz katerega je bila poslana zahteva. Ob brisanju piškotkov ali dostopanju do spletišča prek drugega brskalnika ali naprave boste morali zahtevo po prepovedi poslati ponovno.

  Kliknite tukaj, da shranite piškotek za zavrnitev vrednotenja podatkov o uporabi in ponovnega ciljanja na spletnih straneh Mercedes-Benz.

  Kliknite tukaj, da izključite beleženje s storitvijo Google Tag Manager.

  Informacije na podlagi uporabe (ciljanje in ponovno ciljanje)


  Da bi spletno trženje (npr. oglase v pasicah) na spletnih straneh naših partnerjev za ponovno ciljanje (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick in Vivaki) bolje prilagodili vašim potrebam in interesom, prav tako uporabljamo t. i. tehnologijo ponovnega ciljanja. Pri tem se v piškotkih shranjujejo podatki o vašem zanimanju za naše izdelke. Vsebina piškotkov se odčita in uporabi, ko obiščete druge spletne strani, ki sodelujejo z našimi partnerji za ponovno ciljanje, da bi vam lahko nudili informacije, ki so čim bolj skladne z vašimi interesi. To se zgodi anonimno, kar pomeni, da vas s tehnologijo ponovnega ciljanja ni mogoče identificirati.

  Če ne želite, da družba Daimler in njeni partnerji za ponovno ciljanje zbirajo podatke o vašem obisku, jih shranjujejo in analizirajo ter prikazujejo oglase v pasicah, ki so prilagojeni vašim interesom, lahko svoje soglasje za prihodnje obiske kadar koli prekličete (prepoved zbiranja podatkov).

  Tehnično se vaš preklic izvede tako, da se v vaš brskalnik shrani piškotek o prepovedi zbiranja podatkov. Ta piškotek je namenjen izključno temu, da udejanja vašo prepoved. Opozarjamo, da piškotek o prepovedi zbiranja podatkov iz tehničnih razlogov deluje le za tisti brskalnik, iz katerega je bila poslana zahteva. Ob brisanju piškotkov ali dostopanju do spletišča prek drugega brskalnika ali naprave boste morali zahtevo po prepovedi poslati ponovno.

  Uporabo piškotkov s strani tretjih ponudnikov lahko upravljate in izključite na naslednji spletni strani: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

  Varnost


  Daimler uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za varovanje podatkov, ki ste nam jih zaupali, pred manipulacijami, izgubo, uničenjem in pred dostopom neupravičenih oseb. Varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

  Pravica do vpogleda
  Družba Daimler ali zastopstvo Daimlerja vam na vašo zahtevo v najkrajšem možnem času in v skladu z veljavno zakonodajo pisno posreduje podatke o tem, ali in katere osebne podatke o vas hranimo. Če ste registrirani kot uporabnik, vam nudimo tudi možnost vpogleda v podatke, ki jih lahko po potrebi izbrišete ali spremenite. Če se kljub našim prizadevanjem za pravilnost in ažurnost podatkov zgodi, da so shranjeni napačni podatki, jih bomo na vašo zahtevo popravili.

  Če imate o obdelavi osebnih podatkov nadaljnja vprašanja, se obrnite na pooblaščenca koncerna Daimler za varstvo osebnih podatkov, ki vam je s svojimi sodelavci na voljo za pojasnila, sprejema pa tudi vaše morebitne pobude ali pritožbe.

  Pooblaščenec koncerna za varstvo osebnih podatkov

  Gospod dr. Joachim Rieß
  Daimler AG
  HPC 0518
  D-70546 Stuttgart
  Nemčija

 • Ponudnik

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tel.: +49 7 11 17-0
  Elektronski naslov: dialog@daimler.com

  Uprava:
  Dieter Zetsche (predsednik), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Predsednik nadzornega sveta:
  Manfred Bischoff

  Trgovinski register pri okrajnem sodišču Stuttgart, št. HRB 19360
  Identifikacijska številka za DDV: DE 81 25 26 315

 • Piškotki

  Daimler uporablja piškotke in podobne tehnologije, denimo HTML5 Storage ali Local Shared Objects (v nadaljevanju »piškoti«), za prepoznavanje interesov uporabnikov in optimalno oblikovanje spletnih strani. To omogoča lažjo navigacijo in veliko mero prijaznosti spletne strani do uporabnika.

  Piškotki so majhne datoteke, ki se shranjujejo na vaši napravi. Z njimi je mogoče preveriti, ali je z vaše naprave že bila vzpostavljena komunikacija z našimi spletnimi stranmi. Identificira se samo piškotek na vaši končni napravi. Osebni podatki se lahko shranijo v piškotkih, če se s tem strinjate ali če je to tehnično nujno, npr. da se omogoči zaščitena prijava.

  Z uporabo naše spletne strani se strinjate z uporabo in shranjevanjem piškotkov na vaši napravi. Naše spletišče pa lahko obiščete tudi brez piškotkov. Večina brskalnikov piškotke sprejema samodejno. Shranjevanje piškotkov na svoji napravi lahko preprečite, tako da v nastavitvah svojega spletnega brskalnika izberete nastavitev Ne sprejemaj piškotkov. hranjene piškotke na svoji napravi lahko vedno izbrišete. Podrobna navodila za to si preberite v navodilih za svoj brskalnik ali napravo. Navodila za onemogočanje lokalno deljenih objektov (Local Shared Objects) najdete na spodnji povezavi::

  Informacije za deaktiviranje Local Shared Objects

  Če ne sprejmete piškotkov, lahko funkcije, povezane z našo ponudbo, delujejo v omejenem obsegu.

  Piškotke delimo v naslednje skupine:

  Neobhodno potrebni piškotki (tip 1)
  Ti piškotki so neobhodno potrebni za pravilno delovanje spletnih mest. Brez teh piškotkov ni mogoče zagotoviti nekaterih storitev, kot je npr. konfigurator vozil.

  Funkcijski piškotki (tip 2)
  Ti piškotki povečujejo udobje pri uporabi spletnih mest in povečujejo njihovo funkcionalnost. Tako je denimo s funkcijskimi piškotki mogoče shraniti podatke o jezikovnih nastavitvah.

  Analitični piškotki (tip 3)
  Ti piškotki zbirajo podatke o načinu uporabe spletišč. Analitični piškotki nam denimo omogočajo spremljanje priljubljenosti posameznih delov spletnega mesta, s čimer lahko spletne vsebine bolje prilagodimo vašim potrebam in izboljšamo ponudbo storitev. Podatki, ki se zbirajo s temi piškotki, niso vezani na posamezno osebo. Več informacij o zbiranju in obdelavi podatkov lahko poiščete v razdelku »Obdelava uporabniških podatkov«.

  Piškotki tretjih oseb (tip 4)
  Te piškotke pošiljajo tretje osebe, na primer družabna omrežja. Uporabljajo se predvsem za to, da lahko na spletna mesta vključimo vsebine družabnih omrežij, predvsem njihove vtičnike. Več informacij o tem, kako uporabljamo vtičnike družabnih omrežij, lahko poiščete v razdelku »Vtičniki družabnih omrežij« v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

  Izjava o varstvu osebnih podatkov

  Naše spletno mesto uporablja naslednje piškotke:

  Ime piškotka Opis Tip piškotka

  bandwidth

  Ta piškotek z namenom optimizacije zagotavljanja vsebin shrani pasovno širino vaše internetne povezave.

  Tip 1

  locale

  Ta piškotek shrani oznako države, iz katere dostopate do spletnih strani. S tem omogoča, da so vsebine prikazane v vašem jeziku.

  Tip 1

  PHPSESSID

  Ta piškotek dodeli vaši napravi v trajanju vašega obiska anonimizirano identifikacijsko številko (Session ID), ki omogoča združitev sorodnih zahtevkov v sveženj in dodelitev seji.

  Tip 1

  c_disclaimer

  Ta piškotek označuje, da se strinjate z uporabo piškotkov na naših spletnih straneh. Ustvari se samodejno, ko zaprte sporočilo o uporabi piškotkov.

  Tip 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Ti piškotki za izboljšanje rezultatov vašega iskanja shranjujejo podatke o vaših iskanjih (npr. nazadnje vneseno iskano besedilo ali zadnji predlog za iskanje)

  Vaše podatke uporabljamo za to, da vas obveščamo o izdelkih in storitvah ter vas občasno prosimo tudi za povratno informacijo.

  Zaščita vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov nam je pomembna, zato temu področju pri naših poslovnih procesih namenjamo veliko pozornost.

  Tip 2

  show_infobox

  Ta piškotek preprečuje večkratno prikazovanje pozdravnega prikaza na naši začetni strani.

  Tip 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat

  Ti piškotki shranijo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran, in nam tako pomagajo, da spletno stran nenehno izpopolnjujemo v skladu z vašimi interesi.

  Tip 3

  psyma_participation

  Za izboljšanje naše spletne strani redno izvajamo spletne ankete o kakovosti naših strani in naše ponudbe informacij. Ta piškotek pokaže, ali je uporabnik povabilo k anketi sprejel ali zavrnil.

  Tip 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Piškotke ustvari YouTube in ali Google, takoj ko na spletni strani predvajate video. Za dodatne informacije o tipu, uporabi in namenu piškotkov kliknite na naslednjo povezavo: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

  Tip 3

  Vrednotenje uporabniških podatkov in informacij, povezanih z interesi (ponovno ciljanje) na spletnih straneh Mercedes-Benz
  Za analizo uporabniških izbir in prepoznavanje posebej priljubljenih delov našega spletišča uporabljamo storitve Adobe Analytics. Tako lahko vsebino spletnih strani bolje prilagajamo vašim potrebam in svojo ponudbo nenehno izboljšujemo.

  Da bi vam lahko na spletnih straneh Mercedes-Benz družb Daimler AG, Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Accessories GmbH ter pooblaščenih prodajnih in servisnih partnerjev (v nadaljevanju »spletne strani Mercedes-Benz«) prikazali vsebine, prilagojene vašim interesom in potrebam, uporabljamo tehnologijo ponovnega ciljanja. Pri tem se v piškotkih shranjujejo podatki o vašem zanimanju za naše izdelke. Vsebina piškotkov se odčita, ko obiščete spletne strani Mercedes-Benz. To se zgodi anonimno, kar pomeni, da vas s tehnologijo ponovnega ciljanja ni mogoče identificirati.

  Če ne želite, da družba Daimler zbira podatke o vašem obisku, jih shranjuje in analizira in če na spletnih straneh Mercedes-Benz ne želite prejemati informacij v skladu s svojimi interesi, lahko svoje soglasje za prihodnje obiske kadar koli prekličete (prepoved zbiranja podatkov).

  Tehnično se vaš preklic izvede tako, da se v vaš brskalnik shrani piškotek o prepovedi zbiranja podatkov. Ta piškotek je namenjen izključno temu, da udejanja vašo prepoved. Opozarjamo, da piškotek o prepovedi zbiranja podatkov iz tehničnih razlogov deluje le za tisti brskalnik, iz katerega je bila poslana zahteva. Ob brisanju piškotkov ali dostopanju do spletišča prek drugega brskalnika ali naprave boste morali zahtevo po prepovedi poslati ponovno.

  Kliknite tukaj, da shranite piškotek za zavrnitev vrednotenja podatkov o uporabi in ponovnega ciljanja na spletnih straneh Mercedes-Benz.

  Informacije na podlagi uporabe (ciljanje in ponovno ciljanje)

  Da bi spletno trženje (npr. oglase v pasicah) na spletnih straneh naših partnerjev za ponovno ciljanje (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick in Vivaki) bolje prilagodili vašim potrebam in interesom, prav tako uporabljamo t. i. tehnologijo ponovnega ciljanja. Pri tem se v piškotkih shranjujejo podatki o vašem zanimanju za naše izdelke. Vsebina piškotkov se odčita in uporabi, ko obiščete druge spletne strani, ki sodelujejo z našimi partnerji za ponovno ciljanje, da bi vam lahko nudili informacije, ki so čim bolj skladne z vašimi interesi. To se zgodi anonimno, kar pomeni, da vas s tehnologijo ponovnega ciljanja ni mogoče identificirati.

  Če ne želite, da družba Daimler in njeni partnerji za ponovno ciljanje zbirajo podatke o vašem obisku, jih shranjujejo in analizirajo ter prikazujejo oglase v pasicah, ki so prilagojeni vašim interesom, lahko svoje soglasje za prihodnje obiske kadar koli prekličete (prepoved zbiranja podatkov).

  Tehnično se vaš preklic izvede tako, da se v vaš brskalnik shrani piškotek o prepovedi zbiranja podatkov. Ta piškotek je namenjen izključno temu, da udejanja vašo prepoved. Opozarjamo, da piškotek o prepovedi zbiranja podatkov iz tehničnih razlogov deluje le za tisti brskalnik, iz katerega je bila poslana zahteva. Ob brisanju piškotkov ali dostopanju do spletišča prek drugega brskalnika ali naprave boste morali zahtevo po prepovedi poslati ponovno.

  Uporabo piškotkov s strani tretjih ponudnikov lahko upravljate in izključite na naslednji spletni strani:

  http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement