Ponudnik / varstvo podatkov

 • Pravna opozorila

  Avtorske pravice

  Copyright 2003-2018 Daimler AG. Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, grafike, zvokovne, video in animacijske datoteke ter njihove priredbe veljajo avtorsko pravo in drugi zakoni za varstvo intelektualne lastnine. Niti za tržne namene niti predajo drugim jih ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali uporabljati na drugih spletnih straneh. Nekatere spletne strani družbe Daimler AG vsebujejo tudi material, ki je predmet avtorskih pravic tistih, ki so ga dali na voljo.

  Izdelki in cene

  Po zaključku redakcije nekaterih strani je lahko prišlo do sprememb pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih odtenkov ter spremenjenega obsega dobave ali storitev, če so te spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesov družbe Daimler AG sprejemljiva za stranko. Slike lahko prikazujejo tudi pribor, dodatno opremo ali druge obsege, ki ne sodijo v serijski obseg dobav ali storitev. Barvna odstopanja so posledica tehničnih pogojev. Posamezne strani lahko prikazujejo tudi tipe in storitve, ki jih ne ponujamo v vseh državah. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo. S pridržkom, da je v prodajnih ali dobavnih pogojih urejeno drugače, veljajo cene, veljavne na dan dobave. Za naše pogodbene partnerje se razumejo cene kot neobvezne priporočene cene. Zato se o zadnjem stanju pozanimajte na predstavništvu ali pri pogodbenem partnerju.

  Trgovske znamke

  Kjer ni navedeno drugače, so vse znamke, ki so navedene na spletnih straneh družbe Daimler AG, zakonsko zaščitene blagovne znamke družbe Daimler AG. To velja zlasti za imena modelov ter vse logotipe in embleme podjetja.

  Licenčne pravice

  Družba Daimler AG vam želi nuditi inovativen in informativen internetni program. Zato upamo, da vas naše kreativno oblikovanje veseli tako kot nas. Kljub temu vas prosimo za razumevanje, da mora družba Daimler AG ščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami, ter da te spletne strani nikakor ne morejo zagotavljati licenčnih pravic za intelektualno lastnino družbe Daimler AG.

  Opombe glede izjav o prihodnjem razvoju

  Spletne strani, objave o odnosih z vlagatelji, poslovna in vmesna poročila, napovedi, predstavitve, avdio- in videoprenosi prireditev (v živo ali posnetki) ter drugi dokumenti na tej spletni strani med drugim vsebujejo izjave o prihodnjem razvoju, ki temeljijo na trenutnih ocenah uprave. Besede, kot so »predvidevati«, »predpostavljati«, »meniti«, »ocenjevati«, »pričakovati«, »nameravati«, »lahko/bi lahko«, »načrtovati«, »projicirati«, »bi morali« in podobne, zaznamujejo takšne izjave o prihodnjem razvoju. Tovrstne izjave so izpostavljene določenim tveganjem in negotovostim. Nekateri primeri za to so konjunkturni padec v Evropi ali Severni Ameriki, spremembe menjalnih tečajev, obrestnih mer in cen surovin, uvedba izdelkov s strani konkurence, večje prodajne spodbude, uspešna uvedba novega poslovnega modela za smart ter padec cen pri preprodaji rabljenih vozil. Če bi nastopili kateri od teh dejavnikov negotovosti ali drugi nepredvidljivi zapleti (nekateri so opisani pod naslovom »Poročilo o tveganju« v aktualnem poslovnem poročilu družbe Daimler AG in pod naslovom »Dejavniki tveganja« v aktualnem poslovnem poročilu družbe Daimler AG v formularju 20-F, ki je bilo predloženo borznemu nadzornemu organu za vrednostne papirje Združenih držav) ali če bi se domneve, na katerih temeljijo izjave, izkazale za napačne, bi lahko dejanski rezultati bistveno odstopali od rezultatov, navedenih v teh izjavah ali od implicitno izraženih rezultatov. Ne nameravamo redno posodabljati izjav o prihodnjem razvoju in ne prevzemamo te obveznosti, saj te izjave izhajajo izključno iz okoliščin, ki so obstajale na dan objave.

  Opomba v skladu s 36. členom nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG)

  Družba Daimler AG ne bo sodelovala v postopku za reševanje sporov pred razsodiščem za potrošnike v smislu nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG) in k temu tudi ni zavezana.

  Informacije o spletni poravnavi sporov

  Komisija EU je vzpostavila internetno platformo za spletno reševanje sporov (t. i. platformo SRS). OS-platforma služi kot posvetovalnica za izvensodno poravnavo sporov glede pogodbenih obveznosti, nastalih iz spletnih kupnih pogodb. OS-platforma je dosegljiva na povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Jamstvo

  Informacije in navedbe na teh straneh ne predstavljajo nobenega zagotovila ali jamstva, pa naj bo to izrecno ali implicitno. Še posebej ne predstavljajo implicitne privolitve ali jamstva v zvezi s kakovostjo, zmožnostjo trženja, primernostjo za določene namene ali nekršenjem zakonov in patentov.

  Na naših spletnih straneh lahko najdete tudi povezave do drugih strani na spletu. Želeli bi vas opozoriti, da nimamo vpliva na oblikovanje in vsebino teh strani. Zato tudi ne moremo prevzeti jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost tam predstavljenih informacij. Zato se distanciramo od vseh vsebin na teh straneh. Ta izjava velja za vse povezave na naših spletnih straneh, s katerimi se lahko povežete na zunanje spletne strani in njihove vsebine.

  Vtičniki za družabna omrežja

  Daimler uporablja vtičnike za družabna omrežja, kot so Facebook, Google+ in Twitter. Ob vašem obisku našega spletišča so vtičniki družabnih omrežij privzeto izključeni, kar pomeni, da spletišče samodejno ne pošilja podatkov tretjim osebam. Pred uporabo vtičnikov za družabna omrežja jih morate s klikom vključiti. Vtičnik ostane vključen toliko časa, dokler ga ponovno ne izključite oziroma izbrišete piškotkov (glejte tudi »Piškotki«). Po vključitvi vtičnika se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom izbranega družabnega omrežja. Vsebina vtičnika se z družabnega omrežja prenese neposredno v vaš brskalnik in v obiskano spletišče. Na obseg podatkov, ki jih družabna omrežja zbirajo prek svojih vtičnikov, nimamo nikakršnega vpliva. Namen in obseg zbiranja podatkov ter njihovo nadaljnjo obdelavo in uporabo preverite v pogojih uporabe in varstva osebnih podatkov posameznega družabnega omrežja, kjer so opisane tudi vaše pravice in možnosti nastavitev za zaščito vaše zasebnosti. Izbrano družabno omrežje lahko po vključitvi vtičnika začne z zbiranjem podatkov ne glede na to, ali ste medtem kliknili na ikono družabnega omrežja ali ne. Če ste prijavljeni v družabno omrežje, lahko to omrežje vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu. Obiskov drugih spletišč družbe Daimler družabno omrežje ne bo dodelilo vašemu računu, dokler tudi tam ne vključite ustreznega vtičnika. Če ste član družabnega omrežja, vendar ne želite, da to ob vašem obisku našega spletišča zbira podatke in jih shranjuje v vaš uporabniški profil, se pred vključitvijo vtičnika za družabno omrežje odjavite iz družabnega omrežja.

 • Varstvo podatkov

  Upravljavec v smislu Uredbe o varstvu podatkov:
  Daimler AG (»Naše podjetje«)
  Mercedesstraße 137
  70327 Stuttgart
  Nemčija
  E-pošta: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  HPC G353
  70546 Stuttgart
  Nemčija
  E-pošta: data.protection@daimler.com

  Veseli smo vašega obiska naših spletnih strani in zanimanja za našo ponudbo. Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas izjemno pomembno. V opombah o varstvu podatkov najdete informacije o načinu zbiranja vaših osebnih podatkov, namenu zbiranja in pravni podlagi ter svojih pravicah v zvezi s tem. Dodatne informacije najdete tudi v direktivi o varstvu podatkov družbe Daimler:

  Direktiva o varstvu podatkov družbe Daimler.

  Naši napotki za varstvo podatkov pri uporabi naših spletnih strani in direktiva o varstvu podatkov družbe Daimler ne veljajo za vaše aktivnosti na spletnih straneh družbenih omrežij ali drugih ponudnikov, do katerih lahko dostopate prek povezav na naših spletnih straneh. Na spletnih straneh teh ponudnikov najdete podrobnejše informacije v zvezi z njihovimi predpisi o varstvu podatkov.

  Zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov

  a. Ob obisku naših spletnih strani shranimo določene podatke , med drugim vaš uporabljen brskalnik in operacijski sistem, datum in čas obiska, stanje dostopa (npr. ali ste spletno stran priklicali brez težav ali ste prejeli sporočilo o napaki), uporabo funkcij spletne strani, morebiti vnesene iskalne pojme, pogostost priklica posameznih spletnih strani, oznako priklicanih datotek, količino prenesenih podatkov, spletno stran, s katere dostopate do naših spletnih strani, in spletno stran, ki jo obiščete z naših spletnih strani, npr. prek klika na povezavo na naših spletnih straneh ali z vnosom spletnega mesta neposredno v vnosno polje na istem zavihku (oz. istem oknu) vašega brskalnika, v katerem ste odprli naše spletne strani. Poleg tega zaradi varnosti, predvsem zaradi preprečevanja in prepoznavanja napadov na naše spletne strani ali poskusov goljufij, še sedem dni po obisku naših spletnih strani hranimo vaš naslov IP in ime vašega ponudnika spletnih storitev.

  Druge osebne podatke hranimo le, če nam jih posredujete sami, npr. z registracijo na naši spletni strani, v kontaktnem obrazcu, anketnem vprašalniku, v okviru nagradne igre ali za namen realizacije pogodbe, in tudi v teh primerih samo, če s tem izrecno soglašate ali je v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi (več informacij o tem najdete v razdelku »Pravna podlaga za obdelavo«).

  Niti zakonsko niti pogodbeno niste dolžni posredovati svojih osebnih podatkov. Vendar pa je lahko v posameznih primerih delovanje določenih funkcij na naših spletnih straneh odvisno od posredovanja osebnih podatkov. Če v teh primerih vaših osebnih podatkov ne želite posredovati, se lahko zgodi, da nekatere funkcije ne bodo na voljo ali bodo na voljo le omejeno.

  Nameni uporabe

  Osebne podatke, ki jih pridobimo z obiskom naših spletnih strani, uporabljamo za to, da vam čim bolj olajšamo brskanje po naših spletnih straneh ter zaščitimo naše računalniške sisteme pred napadi in drugimi zlonamernimi dejanji.

  Če nam posredujete druge osebne podatke, npr. z registracijo na naši spletni strani, v kontaktnem obrazcu, anketnem vprašalniku, v okviru nagradne igre ali za namen realizacije pogodbe, bomo te podatke uporabili za navedene namene, za namen vodenja evidence strank in po potrebi tudi za namen sklepanja morebitnih poslovnih dogovorov, vsakič v predvidenem obsegu.

  Prenos osebnih podatkov na tretje osebe; socialni vtičniki

  Na naših spletnih straneh so lahko prikazane tudi ponudbe tretjih oseb. Če kliknete na katero od teh ponudb, se podatki v določenem obsegu prenesejo ustreznemu ponudniku (npr. podatek o tem, da ste ponudbo našli na naši spletni strani in po potrebi dodatne informacije, ki ste jih za ta namen že navedli na naših spletnih straneh).

  b. Kadar na naših spletni straneh uporabljamo tako imenovane socialne vtičnike družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Google+, jih vključimo na naslednji način: Ob obisku naših spletnih strani so socialni vtičniki deaktivirani, to pomeni, da se vaši osebni podatki ne prenesejo upravljavcem teh omrežij. Če želite katero od teh omrežij uporabiti, kliknite na ustrezni socialni vtičnik, da vzpostavite neposredno povezavo s strežnikom ustreznega omrežja. Če imate v tem omrežju ustvarjen uporabniški račun in ste ob aktiviranju socialnega vtičnika prijavljeni vanj, lahko omrežje vaš obisk na naših spletnih straneh dodeli vašemu uporabniškemu računu. Če tega ne želite, se morate pred aktiviranjem socialnega vtičnika odjaviti iz zadevnega omrežja. Družbeno omrežje ne more dodeliti obiska drugih spletnih strani družbe Daimler, dokler tudi tam ne aktivirate ustreznega socialnega vtičnika.

  Ko aktivirate socialni vtičnik, omrežje prenese razpoložljive vsebine neposredno v vaš brskalnik, ki jih vključi v naše spletne strani. V tem primeru se lahko prenesejo tudi nekateri podatki, ki jih zahteva in upravlja zadevno družbeno omrežje. Za vašo povezavo z družbenim omrežjem, prenose podatkov med omrežjem in vašim sistemom ter za sodelovanje na tem spletnem mestu veljajo izključno določila o varstvu podatkov, ki veljajo za zadevno omrežje. Socialni vtičnik ostane aktiviran, dokler ga ne deaktivirate ali dokler ne izbrišete piškotkov.

  Opombe o piškotkih

  Če kliknete povezavo na ponudbo ali aktivirate socialni vtičnik, se lahko zgodi, da bodo vaši osebni podatki posredovani ponudnikom v državah zunaj evropskega gospodarskega prostora, kjer z vidika Evropske Unije ne obstaja »primerna stopnje zaščite«, ki bi ustrezala evropskim standardom, za področje obdelave osebnih podatkov. Zato dobro premislite, preden kliknete na katero od povezav ali aktivirate katerega od socialnih vtičnikov in omogočite prenos svojih podatkov.

  Vrednotenje podatkov o uporabi; uporaba orodij za analizo

  Vsebine naših spletnih strani želimo prilagoditi vašemu zanimanju in potrebam in s tem še izboljšati svojo ponudbo. Da bi lahko prepoznali želje uporabnikov in še posebej priljubljena področja naših spletnih strani, uporabljamo naslednja orodja za analizo: Google Analytics, Adobe Analytics.

  Pri uporabi teh orodij za analizo se lahko podatki pošljejo strežnikom npr. v ZDA in tam obdelajo. V zvezi s tem upoštevajte naslednje: V ZDA z vidika Evropske Unije ne obstaja »primerna stopnje zaščite«, ki bi ustrezala evropskim standardom, za področje obdelave osebnih podatkov. Ustrezno stopnjo zaščite lahko v primeru posameznih podjetij ureja dogovor o varstvu podatkov, tako imenovani »Zasebnostni ščit EU–ZDA«.

  Če ne želite, da z omenjenimi orodji za analizo zbiramo in analiziramo informacije o vašem obisku naših spletnih strani, lahko to kadar koli trajno prekličete (zavrnitev). Vaš preklic bo veljaven, ko se v spletnem brskalniku namesti piškotek za zavrnitev. Ta piškotek je namenjen izključno dodelitvi vaše zavrnitve. Upoštevajte, da je piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov mogoče uporabiti samo v brskalniku, v katerem je bil nameščen. Če piškotke izbrišete ali uporabite drug brskalnik oz. drugo napravo, morate zavrnitev izvesti ponovno.

  V nadaljevanju najdete informacije o ponudnikih uporabljenih orodij za analizo ter možnosti za zavrnitev:

  Google Inc. ("Google"):
  Podjetje Google ima certifikat »Zasebnostni ščit EU–ZDA«.
  Prenos, zajemanje in obdelavo podatkov s strani podjetja Google lahko prekličete. Podrobnejše informacije o tem vam Google ponuja na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Podjetje Google ima certifikat »Zasebnostni ščit EU–ZDA«.
  Za preklic vrednotenja podatkov z orodjem Adobe Analytics izberite naslednjo povezavo: https://www.adobe.com/si/privacy/opt-out.html.

  Informacije na podlagi uporabe (ciljanje in ponovno ciljanje)

  Da bi lahko spletno trženje (npr. reklamne pasice) na spletnih straneh naših partnerjev za ponovno ciljanje (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick in Vivaki) prilagodili vašim potrebam in zanimanjem, uporabljamo tako imenovane tehnologije ponovnega ciljanja. Pri tem se v piškotkih shrani vaše zanimanje za naše izdelke in storitve. Ti piškotki se pri obisku drugih spletnih strani, ki sodelujejo z našimi partnerji za ponovno ciljanje, odčitajo in uporabijo v namene čim boljšega obveščanja o stvareh, ki vas zanimajo. To poteka anonimno, kar pomeni, da identifikacija prek ponovnega ciljanja ni mogoča.

  Če ne želite, da družba Daimler in njeni partnerji za ponovno ciljanje zbirajo, shranjujejo in analizirajo informacije o vašem obisku ter reklamne pasice prilagodijo vašemu zanimanju, lahko to kadar koli trajno prekličete (zavrnitev).

  Za tehnično izvedbo zavrnitve se v vaš brskalnik vnese piškotek za zavrnitev. Ta piškotek je namenjen izključno dodelitvi vaše zavrnitve. Upoštevajte, da je piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov mogoče uporabiti samo v brskalniku, v katerem je bila zavrnitev izvedena. Če piškotke izbrišete ali uporabite drug brskalnik oz. drugo napravo, morate zavrnitev izvesti ponovno.

  Uporabo piškotkov tretjih ponudnikov lahko upravljate in deaktivirate na naslednji spletni strani:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Varnost

  Družba Daimler izvaja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da varuje podatke, s katerimi upravlja, pred manipulacijo, izgubo, uničenjem in dostopom nepooblaščenih oseb. Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

  Pravna podlaga za obdelavo

  Če ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov, ta privolitev predstavlja pravno podlago za obdelavo podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, točka a, 1. odst., 6. čl.).

  Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za namen navezovanja stikov ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti predstavlja točka b, 1. odst., 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov.

  Če je potrebna obdelava vaših osebnih podatkov v okviru izpolnjevanja zakonskih obveznosti (npr. za hranjenje podatkov), nas pravno zavezuje točka c, 1. odst., 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov.

  Obdelava osebnih podatkov je namenjena tudi prepoznavanju naših upravičenih interesov in interesov tretjih oseb v skladu s točko f, 1. odst., 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov. Takšni upravičeni interesi so zagotavljanje nemotenega delovanja naših računalniških sistemov, trženje lastnih in drugih izdelkov in storitev ter zakonsko urejena dokumentacija s poslovnimi stiki.

  Brisanje vaših osebnih podatkov

  Vaš naslov IP in ime vašega ponudnika spletnih storitev, ki ju hranimo le iz varnostnih razlogov, izbrišemo po sedmih dneh. Vaše osebne podatke izbrišemo, ko jih obdelamo za namen, za katerega so bili pridobljeni. Po tem času se podatki hranijo le, če je to v skladu z zakoni, uredbami ali drugimi predpisi Evropske Unije oz. države članice Evropske Unije, katere zakonska podlaga se upošteva.

  Pravice posameznikov

  Kot posameznik, ki je prepustil svoje osebne podatke v obdelavo, imate pravico do ustreznih informacij (15. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov), popravka (16. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov), izbrisa podatkov (17. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov), omejitve obdelave (18. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov) in prenosljivosti podatkov (20. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov).

  Če ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico, da privolitev kadar koli prekličete. Zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov do preklica se s preklicem ne spremeni. Prav tako se ne spremeni nadaljnja obdelava teh podatkov ob drugi pravni podlagi, npr. za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (prim. razdelek »Pravna podlaga za obdelavo«).

  Pravica do ugovora

  Iz razlogov, ki so specifični za vašo situacijo, imate pravico, da kadarkoli vložite ugovor glede obdelave vaših osebnih podatkov v skladu s 6. členom, odst. 1 e) Splošne uredbe o varstvu podatkov (obdelava podatkov v javnem interesu) ali 6. členom, odst. 1 f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (obdelava podatkov na podlagi uravnoteženja interesov). Če vložite ugovor, bomo vaše osebne podatke še naprej obdelovali le, če za to obstajajo upravičeni in dokazljivi razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, temeljnimi pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava namenjena uveljavljanju, izpolnjevanju ali zaščiti zakonskih pravic.

  Prosimo vas, da svoje zahtevke ali izjave po možnosti naslovite na naslednji kontaktni naslov: dialog@daimler.com.

  Če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitev zakonskih predpisov, imate pravico vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov (77. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov).

  Glasilo

  Če ste naročeni na katero od glasil, ki jih ponujamo na naši spletni strani, bodo podatki, ki ste jih vnesli pri naročilu na glasilo, uporabljeni le za pošiljanje zadevnega glasila, razen če ste dovolili uporabo podatkov tudi za druge namene. Naročnino lahko kadar koli odjavite prek ustrezne možnosti za odjavo v glasilu.

  Storitev centralnega dostopa družbe Daimler AG

  Storitev centralnega dostopa družbe Daimler AG vam omogoča, da se prijavite na vse spletne strani in aplikacije skupine Daimler in njenih znamk, ki so vključene v to storitev. Pogoje uporabe za storitev centralnega dostopa družbe Daimler AG najdete na naslednji povezavi:

  Pogoji uporabe za storitev centralnega dostopa družbe Daimler AG

  Piškotki

  Informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, in o njihovih funkcijah najdete v opombah o piškotkih.

  Opombe o piškotkih

  Stanje: maj 2018

 • Ponudnik

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tel.: +49 7 11 17-0
  Elektronski naslov: dialog@daimler.com

  Ki ga zastopa uprava:
  Dieter Zetsche (predsednik), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Predsednik nadzornega sveta:
  Manfred Bischoff

  Trgovinski register pri okrajnem sodišču Stuttgart, št. HRB 19360
  Identifikacijska številka za DDV: DE 81 25 26 315

 • Piškotki

  Napotki za uporabo piškotkov, vrednotenje podatkov o uporabi in uporabo orodij za analizo

  Da lahko čim bolje prepoznamo zanimanja uporabnikov in področja naših spletnih strani, ki so pri uporabnikih še posebej priljubljena, uporabljamo piškotke in podobna programska orodja, na primer HTML5 Storage in Local Shared Objects (skupno »piškotki«). S temi informacijami želimo izboljšati podobo naših spletnih strani, da bodo še prijaznejše uporabniku. Iz istega razloga uporabljamo tudi orodji za analizo Adobe Analytics in Google Analytics; tudi v tem primeru se lahko uporabljajo piškotki.

  Namen in uporaba piškotkov

  Piškotki so majhne datoteke, ki se med obiskom določene spletne strani shranijo na vašem osebnem računalniku, prenosniku ali mobilni napravi. Na podlagi piškotkov lahko npr. vidimo, ali ste se s svojo napravo že kdaj povezali z našo spletno stranjo ter katere nastavitve, npr. jezika in druge, ste pri tem izbrali. Piškotki lahko vsebujejo tudi osebne podatke.

  Z brskanjem po naših spletnih straneh se strinjate z uporabo piškotkov.

  Po naših spletnih straneh lahko brskate tudi brez uporabe piškotkov. To pomeni, da lahko prek ustreznih nastavitev na vaši napravi zavrnete uporabo piškotkov in piškotke tudi kadarkoli izbrišete. To poteka na naslednji način:

  Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da piškotke samodejno sprejmejo. To predhodno nastavitev spremenite tako, da v nastavitvah brskalnika aktivirate možnost *ne sprejmi piškotkov*.

  Obstoječe piškotke lahko kadarkoli izbrišete. Podrobnosti o tem najdete v navodilih proizvajalca brskalnika oz. vaše naprave.

  Informacije o deaktiviranju orodja Local Shared Objects najdete na naslednji povezavi:

  Informacije o deaktiviranju orodja Local Shared Objects

  Tako uporaba kot tudi zavrnitev ali brisanje piškotkov so odvisni od uporabljene naprave in uporabljenega spletnega brskalnika. Piškotke je treba zavrniti oz. izbrisati na vsaki od vaših naprav in pri uporabi različnih brskalnikov za vsakega od njih ločeno.

  Če uporabo piškotkov zavrnete, se lahko zgodi, da ne bodo na voljo vse funkcije naših spletnih strani ali bodo posamezne funkcije na voljo le omejeno.

  Piškotki so razdeljeni v naslednje kategorije:

  Nujno potrebni piškotki (tip 1)
  Ti piškotki so nujni za delovanje spletnih strani. Brez teh piškotkov storitve, kot je konfigurator vozil, niso na voljo.

  Funkcijski piškotki (tip 2)
  Ti piškotki olajšajo upravljanje in izboljšajo funkcije spletnih strani. Kot funkcijski piškotki se shranijo npr. vaše jezikovne nastavitve.

  Analitični piškotki (tip 3)
  Ti piškotki zbirajo podatke o načinu uporabe naših spletnih strani. Tako lahko prepoznamo, katere spletne vsebine so še posebej priljubljene in s tem izboljšamo svojo ponudbo. Več informacij o tem najdete v razdelku »Vrednotenje podatkov o uporabi«.

  Piškotki tretjih oseb (tip 4)
  Te piškotke uporabljajo tretje osebe, npr. družabna omrežja, kot so Facebook, Twitter in Google+, katerih vsebine lahko integrirate preko vtičnikov »Social Plug-in«, ki so dostopni na naših spletnih straneh. Več informacij o uporabi in delovanju socialnih vtičnikov najdete v Napotkih za varstvo podatkov pod točko 4.

  Napotki za varstvo podatkov

  Na naši spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:

  Ime piškotka Opis Tip piškotka

  bandwidth

  Ta piškotek z namenom optimizacije zagotavljanja vsebin shrani pasovno širino vaše internetne povezave.

  Tip 1

  locale

  Ta piškotek shrani oznako države, iz katere dostopate do spletnih strani. S tem omogoča, da so vsebine prikazane v vašem jeziku.

  Tip 1

  PHPSESSID

  Ta piškotek dodeli vaši napravi v trajanju vašega obiska anonimizirano identifikacijsko številko (Session ID), ki omogoča združitev sorodnih zahtevkov v sveženj in dodelitev seji.

  Tip 1

  c_disclaimer

  Ta piškotek označuje, da se strinjate z uporabo piškotkov na naših spletnih straneh. Ustvari se samodejno, ko zaprete sporočilo o uporabi piškotkov.

  Tip 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  V teh piškotkih so shranjeni podatki o vaših iskalnih poizvedbah za izboljšanje rezultatov iskanja (npr. zadnje besedilo, ki ste ga vnesli za iskanje, ali zadnji predlog za iskanje).

  Vaše podatke uporabljamo za to, da vas obveščamo o izdelkih in storitvah in vas občasno prosimo tudi za povratno informacijo.

  Zaščita vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov nam je pomembna, zato temu področju pri svojih poslovnih procesih namenjamo veliko pozornost.

  Tip 2

  show_infobox

  Ta piškotek preprečuje večkratno prikazovanje pozdravnega prikaza na naši začetni strani.

  Tip 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Ti piškotki shranijo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran, in nam tako pomagajo, da spletno stran nenehno izpopolnjujemo v skladu z vašimi interesi.

  Tip 3

  psyma_participation

  Za izboljšanje naše spletne strani redno izvajamo spletne ankete o kakovosti naših strani in naše ponudbe informacij. Ta piškotek pokaže, ali je uporabnik povabilo k anketi sprejel ali zavrnil.

  Tip 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  Piškotke ustvari YouTube in/ali Google, takoj ko na spletni strani predvajate videoposnetek. Za dodatne informacije o tipu, uporabi in namenu piškotkov kliknite na naslednjo povezavo:
  https://policies.google.com/privacy .

  Tip 3

  _gid

  Ta piškotek se uporablja za storitev Google Analytics z namenom razločevanja med uporabniki.

  Tip 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Shrani imena in trajanje obiska pristajalne strani, prek katere se začne obisk strani mercedes-benz.com. Trajanje obiska (seja brskalnika).

  Tip 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Shrani posebne števce za zadnji ogled strani. 2 leti.

  Tip 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Shrani števec za oglede strani. Trajanje obiska (seja brskalnika).

  Tip 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Shrani števec seje. 2 leti.

  Tip 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Shrani vstopno stran, prek katere je uporabnik prišel do strani mercedes-benz.com. Trajanje obiska (seja brskalnika).

  Tip 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Ti piškotki shranijo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo našo spletno stran, in nam tako pomagajo, da spletno stran nenehno izpopolnjujemo v skladu z vašimi interesi.

  Tip 4

  lunetics_locale

  Ta piškotek je potreben za pravilen prikaz spletne strani.

  Tip 1

  Vrednotenje podatkov o uporabi; Uporaba orodij za analizo

  Vsebine naših spletnih strani želimo prilagoditi vašemu zanimanju in potrebam in s tem še izboljšati svojo ponudbo. Da bi lahko prepoznali želje uporabnikov in še posebej priljubljena področja naših spletnih strani, uporabljamo naslednja orodja za analizo: Google Analytics, Adobe Analytics.

  Pri uporabi teh orodij za analizo se lahko podatki pošljejo strežnikom npr. v ZDA in tam obdelajo. V zvezi s tem upoštevajte naslednje: V ZDA z vidika Evropske Unije ne obstaja »primerna stopnje zaščite«, ki bi ustrezala evropskim standardom, za področje obdelave osebnih podatkov. Ustrezno stopnjo zaščite lahko v primeru posameznih podjetij ureja dogovor o varstvu podatkov, tako imenovani »Zasebnostni ščit EU–ZDA«.

  Če ne želite, da z omenjenimi orodji za analizo zbiramo in analiziramo informacije o vašem obisku naših spletnih strani, lahko to kadar koli trajno prekličete (zavrnitev).

  Vaš preklic bo veljaven, ko se v spletnem brskalniku namesti piškotek za zavrnitev. Ta piškotek je namenjen izključno dodelitvi vaše zavrnitve. Upoštevajte, da je piškotek za zavrnitev iz tehničnih razlogov mogoče uporabiti samo v brskalniku, v katerem je bil nameščen. Če piškotke izbrišete ali uporabite drug brskalnik oz. drugo napravo, morate zavrnitev izvesti ponovno.

  V nadaljevanju najdete informacije o ponudnikih uporabljenih orodij za analizo ter možnosti za zavrnitev:

  Google Inc. ("Google"):
  Podjetje Google ima certifikat »Zasebnostni ščit EU–ZDA«. Prenos, zajemanje in obdelavo podatkov s strani podjetja Google lahko prekličete. Podrobnejše informacije o tem vam Google ponuja na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Podjetje Adobe ima certifikat »Zasebnostni ščit EU–ZDA«. Za preklic vrednotenja podatkov z orodjem Adobe Analytics izberite naslednjo povezavo: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.