Navigation

Avtorske pravice

Copyright 2003-2018 Daimler AG. Vse pravice pridržane. Za vsa besedila, slike, grafike, zvokovne, video in animacijske datoteke ter njihove priredbe veljajo avtorsko pravo in drugi zakoni za varstvo intelektualne lastnine. Niti za tržne namene niti predajo drugim jih ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali uporabljati na drugih spletnih straneh. Nekatere spletne strani družbe Daimler AG vsebujejo tudi material, ki je predmet avtorskih pravic tistih, ki so ga dali na voljo.

Izdelki in cene

Po zaključku redakcije nekaterih strani je lahko prišlo do sprememb pri izdelkih in storitvah. Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih odtenkov ter spremenjenega obsega dobave ali storitev, če so te spremembe ali odstopanja ob upoštevanju interesov družbe Daimler AG sprejemljiva za stranko. Slike lahko prikazujejo tudi pribor, dodatno opremo ali druge obsege, ki ne sodijo v serijski obseg dobav ali storitev. Barvna odstopanja so posledica tehničnih pogojev. Posamezne strani lahko prikazujejo tudi tipe in storitve, ki jih ne ponujamo v vseh državah. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo. S pridržkom, da je v prodajnih ali dobavnih pogojih urejeno drugače, veljajo cene, veljavne na dan dobave. Za naše pogodbene partnerje se razumejo cene kot neobvezne priporočene cene. Zato se o zadnjem stanju pozanimajte na predstavništvu ali pri pogodbenem partnerju.

Trgovske znamke

Kjer ni navedeno drugače, so vse znamke, ki so navedene na spletnih straneh družbe Daimler AG, zakonsko zaščitene blagovne znamke družbe Daimler AG. To velja zlasti za imena modelov ter vse logotipe in embleme podjetja.

Licenčne pravice

Družba Daimler AG vam želi nuditi inovativen in informativen internetni program. Zato upamo, da vas naše kreativno oblikovanje veseli tako kot nas. Kljub temu vas prosimo za razumevanje, da mora družba Daimler AG ščititi svojo intelektualno lastnino, vključno s patenti, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami, ter da te spletne strani nikakor ne morejo zagotavljati licenčnih pravic za intelektualno lastnino družbe Daimler AG.

Opombe glede izjav o prihodnjem razvoju

Spletne strani, objave o odnosih z vlagatelji, poslovna in vmesna poročila, napovedi, predstavitve, avdio- in videoprenosi prireditev (v živo ali posnetki) ter drugi dokumenti na tej spletni strani med drugim vsebujejo izjave o prihodnjem razvoju, ki temeljijo na trenutnih ocenah uprave. Besede, kot so »predvidevati«, »predpostavljati«, »meniti«, »ocenjevati«, »pričakovati«, »nameravati«, »lahko/bi lahko«, »načrtovati«, »projicirati«, »bi morali« in podobne, zaznamujejo takšne izjave o prihodnjem razvoju. Tovrstne izjave so izpostavljene določenim tveganjem in negotovostim. Nekateri primeri za to so konjunkturni padec v Evropi ali Severni Ameriki, spremembe menjalnih tečajev, obrestnih mer in cen surovin, uvedba izdelkov s strani konkurence, večje prodajne spodbude, uspešna uvedba novega poslovnega modela za smart ter padec cen pri preprodaji rabljenih vozil. Če bi nastopili kateri od teh dejavnikov negotovosti ali drugi nepredvidljivi zapleti (nekateri so opisani pod naslovom »Poročilo o tveganju« v aktualnem poslovnem poročilu družbe Daimler AG in pod naslovom »Dejavniki tveganja« v aktualnem poslovnem poročilu družbe Daimler AG v formularju 20-F, ki je bilo predloženo borznemu nadzornemu organu za vrednostne papirje Združenih držav) ali če bi se domneve, na katerih temeljijo izjave, izkazale za napačne, bi lahko dejanski rezultati bistveno odstopali od rezultatov, navedenih v teh izjavah ali od implicitno izraženih rezultatov. Ne nameravamo redno posodabljati izjav o prihodnjem razvoju in ne prevzemamo te obveznosti, saj te izjave izhajajo izključno iz okoliščin, ki so obstajale na dan objave.

Opomba v skladu s 36. členom nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG)

Družba Daimler AG ne bo sodelovala v postopku za reševanje sporov pred razsodiščem za potrošnike v smislu nemškega Zakona o reševanju potrošniških sporov (VSBG) in k temu tudi ni zavezana.

Informacije o spletni poravnavi sporov

Komisija EU je vzpostavila internetno platformo za spletno reševanje sporov (t. i. platformo SRS). OS-platforma služi kot posvetovalnica za izvensodno poravnavo sporov glede pogodbenih obveznosti, nastalih iz spletnih kupnih pogodb. OS-platforma je dosegljiva na povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Jamstvo

Informacije in navedbe na teh straneh ne predstavljajo nobenega zagotovila ali jamstva, pa naj bo to izrecno ali implicitno. Še posebej ne predstavljajo implicitne privolitve ali jamstva v zvezi s kakovostjo, zmožnostjo trženja, primernostjo za določene namene ali nekršenjem zakonov in patentov.

Na naših spletnih straneh lahko najdete tudi povezave do drugih strani na spletu. Želeli bi vas opozoriti, da nimamo vpliva na oblikovanje in vsebino teh strani. Zato tudi ne moremo prevzeti jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost tam predstavljenih informacij. Zato se distanciramo od vseh vsebin na teh straneh. Ta izjava velja za vse povezave na naših spletnih straneh, s katerimi se lahko povežete na zunanje spletne strani in njihove vsebine.

Vtičniki za družabna omrežja

Daimler uporablja vtičnike za družabna omrežja, kot so Facebook, Google+ in Twitter. Ob vašem obisku našega spletišča so vtičniki družabnih omrežij privzeto izključeni, kar pomeni, da spletišče samodejno ne pošilja podatkov tretjim osebam. Pred uporabo vtičnikov za družabna omrežja jih morate s klikom vključiti. Vtičnik ostane vključen toliko časa, dokler ga ponovno ne izključite oziroma izbrišete piškotkov (glejte tudi »Piškotki«). Po vključitvi vtičnika se vzpostavi neposredna povezava s strežnikom izbranega družabnega omrežja. Vsebina vtičnika se z družabnega omrežja prenese neposredno v vaš brskalnik in v obiskano spletišče. Na obseg podatkov, ki jih družabna omrežja zbirajo prek svojih vtičnikov, nimamo nikakršnega vpliva. Namen in obseg zbiranja podatkov ter njihovo nadaljnjo obdelavo in uporabo preverite v pogojih uporabe in varstva osebnih podatkov posameznega družabnega omrežja, kjer so opisane tudi vaše pravice in možnosti nastavitev za zaščito vaše zasebnosti. Izbrano družabno omrežje lahko po vključitvi vtičnika začne z zbiranjem podatkov ne glede na to, ali ste medtem kliknili na ikono družabnega omrežja ali ne. Če ste prijavljeni v družabno omrežje, lahko to omrežje vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu uporabniškemu računu. Obiskov drugih spletišč družbe Daimler družabno omrežje ne bo dodelilo vašemu računu, dokler tudi tam ne vključite ustreznega vtičnika. Če ste član družabnega omrežja, vendar ne želite, da to ob vašem obisku našega spletišča zbira podatke in jih shranjuje v vaš uporabniški profil, se pred vključitvijo vtičnika za družabno omrežje odjavite iz družabnega omrežja.

Obseg funkcij ni v vseh državah enak.