Provider/Privacy Statement

 • Juridisk information

  Upphovsrätt

  Copyright 2003–2018 Daimler AG. Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt annan lagstiftning till skydd för immateriell egendom. De får inte kopieras i handelssyfte eller för överlåtelse. De får inte ändras för användning på andra webbsidor. Vissa internetsidor från Daimler AG innehåller även material som lyder under den upphovsrätt som gäller för den som tillhandahållit materialet.

  Produkter och priser

  Efter sista redigering av enskilda sidor kan produkter eller tjänster ha ändrats. Tillverkaren reserverar sig för tillverknings- eller formförändringar, avvikelser i färgtoner liksom förändringar av leverans- eller servicevillkor som skett under leveranstidens gång. Detta så länge förändringarna eller avvikelserna är skäliga utifrån ett kundperspektiv, samtidigt som hänsyn tas till Daimler AG:s intressen. Bilderna kan i vissa fall visa tillbehör och extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Enskilda sidor kan innehålla modeller och tjänster som inte finns att tillgå i alla länder. Uppgifter om juridiska, rättsliga och skattemässiga bestämmelser och följder är endast giltiga för Tyskland. Om inte annat framgår av försäljnings- eller leveransvillkoren gäller de priser som anges på leveransdagen. För våra avtalspartner är priserna inte bindande utan fungerar som en prisrekommendation. Fråga därför efter senaste version hos en återförsäljare eller avtalspartner.

  Varumärken

  Om ingenting annat anges är alla varumärken som nämns på Daimler AG:s webbsidor varumärken som är rättsligt skyddade av Daimler AG. Detta gäller i synnerhet modellnamn samt alla logotyper och emblem som tillhör företaget.

  Licensrättigheter

  Daimler AG strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt webbinnehåll. Vi hoppas därför att du uppskattar vår kreativa utformning lika mycket som vi själva. Vi ber dock om förståelse för att Daimler AG måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa webbsidor inte ger någon licensrätt till Daimler AG:s immateriella egendom.

  Information om framåtblickande uttalanden

  Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktintroduktioner av konkurrerande företag, högre försäljningspremier för säljare, framgångsrik implementering av den nya affärsmodellen för smart, samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Daimler AG, liksom under rubriken ”Riskfaktorer” i formulär 20-F i den aktuella årsrapporten från Daimler AG, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller explicit har uttryckts. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uppgifter, eftersom dessa enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering.

  Information enligt § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

  Detta gäller för tyska användare: Daimler AG kommer inte att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en tvistlösningsnämnd vad gäller VSBG och är inte skyldig att göra det.

  Information om tvistlösning online

  EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online (den s.k. ”ODR-plattformen”). ODR-plattformen är ett verktyg för att utanför domstol lösa avtalstvister som kan uppstå ur online-köpeavtal. Du kommer till ODR-plattformen genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Ansvar

  Information och uppgifter på dessa sidor gäller inte som försäkran eller garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti vad gäller beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent.

  På våra webbsidor finns länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformning och innehåll på de webbsidor som länkarna leder till. Vi kan följaktligen inte heller garantera att den information som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Mot denna bakgrund tar vi härmed avstånd från allt innehåll på dessa sidor. Denna friskrivning gäller alla länkar till externa sidor och deras innehåll som vi länkar till på våra webbsidor.

  Sociala insticksprogram

  Daimler använder s.k. Social Plugins (hädanefter kallat knappar) till sociala nätverk såsom Facebook, Google+ och Twitter. När du besöker våra webbsidor är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till tredje part utan din hjälp. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knapparna förblir aktiva tills du avaktiverar dem igen eller raderar dina cookies (se ”Cookies”). Efter aktiveringen upprättas en direktförbindelse med servern för aktuellt socialt nätverk. Knappens innehåll överförs från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras i webbsidan av denna. Observera att vi inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende. När en knapp har aktiverats kan respektive socialt nätverk samla in uppgifter oavsett om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan det koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta ska koppla samman dina registrerade medlemsuppgifter med data som samlats in när du besökt vår webbplats, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.

 • Provider

  Daimler AG

  Mercedesstraße 137
  D-70327 Stuttgart
  Tel: +49 7 11 17-0
  E-post: dialog@daimler.com

  Ledningsgrupp:
  Dieter Zetsche (ordförande), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

  Bolagets styrelseordförande:
  Manfred Bischoff

  Handelsregistrerad vid Amtsgericht Stuttgart, nr HRB 19360
  Momsregistreringsnummer: DE 81 25 26 315

 • Cookies

  Information om användning av cookies samt utvärdering av användardata och användning av analysverktyg

  Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så välfungerande som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. För samma syfte använder vi analysverktygen Adobe Analytics och Google Analytics; även här kan cookies komma att användas.

  Funktion hos och användning av cookies

  Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan bl.a. användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor, eller vilket språk eller andra inställningar du föredrar. Cookies kan också innehålla personlig information.

  Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används.

  Du kan också besöka våra webbsidor utan att godkänna användning av cookies. Det vill säga du kan avvisa användningen av cookies och när som helst radera cookies, genom att göra dessa inställningar på din enhet. Detta sker på följande sätt:

  De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att blockera cookies i din webbläsare. Du kan alltid radera befintliga cookies. Hur det fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av din dator eller enhet. Information om avaktivering av Local Shared Objects hittar du under följande länk:

  Information om avaktivering av Local Shared Objects

  Liksom användningen av cookies är avvisandet eller borttagandet av dem kopplat till den använda enheten och även till den webbläsare som används. Du måste därför avvisa eller ta bort cookies för var och en av dina enheter och för varje webbläsare, när du använder flera webbläsare.

  Om du avvisar användning av cookies kan det hända att inte alla funktioner på våra hemsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.

  Vi delar in cookies i följande kategorier:

  Obligatoriska cookies (typ 1)
  Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster som ”Bygg din Mercedes”.

  Funktionscookies (typ 2)
  Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och förbättrar olika funktioner. Exempelvis kan språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.

  Anpassningscookies (typ 3)
  Dessa cookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser. På så sätt kan vi identifiera särskilt populära delar av vår webbplats och förbättra erbjudandet för dig. Läs mer om detta i avsnittet ”Analys av användardata”.

  Cookies från tredje part (typ 4)
  Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, vars innehåll du kan integrera med hjälp av så kallade "Social Plugins" på våra webbsidor. Mer information om användningen av Social-Plugins och dess funktioner hittas under punkt 4 i vår information om skydd av personuppgifter.

  Information om skydd av personuppgifter

  Vi använder följande cookies på vår webbsida:

  Cookie Beskrivning Typ av cookie

  bandwidth

  Denna cookie sparar bandbredden för din internetanslutning med syftet att optimera tillhandahållandet av innehåll.

  Typ 1

  locale

  Denna cookie sparar nationalitetsbokstaven för det land varifrån du öppnar webbplatsen. Det gör att innehållet på webbplatsen visas på rätt språk.

  Typ 1

  PHPSESSID

  Denna cookie tilldelar din enhet ett anonymt ID (sessions-ID) under själva besöket för att koppla ihop flera anknutna förfrågningar till servern och knyta dem till en session.

  Typ 1

  c_disclaimer

  Denna cookie visar att du godkänner användandet av cookies på vår webbplats. Den sparas när du stänger popupen för användning av cookies.

  Typ 2

  search_suggest, search_term, search_nba_ref

  Dessa cookies sparar data om dina sökningar (t.ex. senast angivna söktext eller senaste sökförslag) för att förbättra dina sökresultat.

  Vi vill använda dina uppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster och eventuellt fråga dig om detta.

  Skyddet av din integritet vid behandling av personuppgifter är viktigt för oss, och något som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser.

  Typ 2

  show_infobox

  Den här cookien förhindrar att välkomstsekvensen visas flera gånger på vår startsida.

  Typ 2

  s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, s_resort, s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt, s_vi, _ga, _gat, AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c25, ES Only, dtm_replace_params, gvo_v0, gvo_v1, gapv_c1, gapv_c2, s_gvo_v0, dtm_target_timestamp_trigger1, dtm_target_timestamp_trigger2, target_layer_shown, aem_gvo_v0, aem_gvo_v58, s_sq

  Dessa cookies sparar information om hur besökare använder vår webbplats, och hjälper oss på detta sätt att kontinuerligt vidareutveckla vår webbplats för att motsvara besökarnas intressen.

  Typ 3

  psyma_participation

  För att vår webbplats ska bli bättre genomför vi regelbundet online-undersökningar om kvaliteten på våra sidor och vårt informationsutbud. Denna cookie visar om en användare har accepterat eller avböjt inbjudan till en undersökning.

  Typ 3

  ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, HSID, APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

  YouTube och/eller Google sparar cookies så snart du spelar en video på sidan. Klicka på följande länk för mer information om typ av, användning av och syfte med cookies:
  https://policies.google.com/privacy .

  Typ 3

  _gid

  Denna cookie används för Google Analytics, för att skilja mellan användare.

  Typ 3

  _sdsat_landing_page

  Adobe DTM. Sparar namnet på och varaktigheten för besöket på landningssidan från vilken mercedes-benz.com besöktes. Besökets varaktighet (webbläsarsession).

  Typ 3

  _sdsat_lt_pages_viewed

  Adobe DTM. Sparar en särskild räknare för den senaste sidvisningen. 2 år.

  Typ 3

  _sdsat_pages_viewed

  Adobe DTM. Sparar en räknare för sidvisningarna. Besökets varaktighet (webbläsarsession).

  Typ 3

  _sdsat_session_count

  Adobe DTM. Sparar en sessionsräknare. 2 år.

  Typ 3

  _sdsat_traffic_source

  Adobe DTM. Sparar landningssidan från vilken besökaren kom till mercedes-benz.com. Besökets varaktighet (webbläsarsession).

  Typ 3

  ADRUM, aam_uuid, aam_creativehistory

  Dessa cookies sparar information om hur besökare använder vår webbplats, och hjälper oss på detta sätt att kontinuerligt vidareutveckla vår webbplats för att motsvara besökarnas intressen.

  Typ 4

  lunetics_locale

  Denna cookie krävs för att webbsidan ska visas korrekt.

  Typ 1

  Utvärdering av användardata; användning av analysverktyg

  Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina intressen och på så sätt förbättra vårt erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar av webbsidorna använder vi följande analysverktyg: Google Analytics, Adobe Analytics.

  Då analysverktyg används kan data överföras och bearbetas i servern som ligger i USA. Vänligen beakta följande: I USA finns det, ur Europeiska unionens synvinkel, ingen "tillräcklig skyddsnivå" motsvarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter. Denna skyddsnivå kan för enskilda företag emellertid ersättas av en certifiering enligt den så kallade "EU-U.S. Privacy Shield"

  Om du inte vill att vi samlar in och analyserar information om ditt besök på vår webbsida kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök ("opt-out").

  Denna åtgärd realiseras genom att en opt-out-cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

  Nedan hittar du information om leverantörerna av de analysverktyg vi använder och respektive opt-out-alternativ:

  Google Inc. ("Google"):
  Google är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield. Du kan förhindra att dina data överförs, samlas in och bearbetas av Google. Du hittar Googles information om detta på följande länk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Adobe är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield. För att motverka att produkten Adobe Analytics utvärderar data kan du följa denna länk:https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 • Skydd av personuppgifter

  Den ansvarige som avses i Allmänna dataskyddsförordningen är:
  Daimler AG ("Vi")
  Mercedesstraße 137
  70327 Stuttgart
  Tyskland
  E-post: dialog@daimler.com

  Daimler AG
  CDP
  HPC G353
  70546 Stuttgart
  Tyskland
  E-post: data.protection@daimler.com

  Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är in-tresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förkla-rar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättig-heter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daim-lers sekretesspolicy.

  Daimlers sekretesspolicy.

  Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av vår webbsida och sekretesspolicyn för Daimler AG gäller inte dina aktivi-teter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leveran-törers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.

  Insamling och bearbetning av personuppgifter

  När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktion-erna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de en-skilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar upp-gifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor.

  Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, ex-empelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträck-ning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke el-ler gällande lag (se avsnittet "Rättslig grund för bearbetningen" ne-dan för mer information).

  Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad om-fattning.

  Användningsändamål

  De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra rättsvidriga handlingar.

  Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärs-transaktioner i den utsträckning som krävs.

  Överföring av personuppgifter till tredje part; Social Plugins

  Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på sådana erbjudanden överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare in-formation som du redan har angett på vår webbsida).

  När vi på våra webbsidor använder så kallade Social Plugins, soci-ala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, integrerar vi dessa på följande sätt: När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avak-tiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den ak-tuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern.

  Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat ak-tuell knapp. När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket. Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies.

  Cookie-information

  Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europe-iska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna "adekvat skyddsnivå" för bearbetning av per-sonuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktive-rar en Social Plugin och därmed överför dina data.

  Utvärdering av användardata; användning av analysverktyg

  Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina intres-sen och på så sätt förbättra vårt erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar av webbsidorna använder vi följande analysverktyg: Google Analytics, Adobe Analytics.

  Då analysverktyg används kan data överföras och bearbetas i ser-vern som ligger i USA. Vänligen beakta följande: I USA finns det ur Europeiska unionens synvinkel, ingen "tillräcklig skyddsnivå" mot-svarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter. Denna skyddsnivå kan för enskilda företag emellertid ersättas av en certi-fiering enligt den så kallade "EU-U.S. Privacy Shield"

  Om du inte vill att vi samlar in och analyserar information om ditt besök på våra webbsidor med hjälp av analysverktygen kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out) . Denna åtgärd realiseras genom att en opt-out-cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du rade-rar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan en-het, måste opt-out genomföras på nytt.

  Nedan hittar du information om leverantörerna av de analysverktyg vi använder och respektive opt-out-alternativ:

  Google Inc. ("Google"):
  Google är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield.
  Du kan förhindra att dina data överförs, samlas in och bearbe-tas av Google. Du hittar Googles information om detta på föl-jande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adobe Systems Inc. ("Adobe")
  Google är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield.
  För att motverka att produkten Adobe Analytics utvärderar data kan du följa denna länk: https://www.adobe.com/si/privacy/opt-out.html.

  Användningsbaserad information (targeting och retargeting)

  Vi använder så kallade retargeting-tekniker på våra retargeting-partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick och Vivaki) webbsidor, för att skräddarsy vår marknadsföring på nätet (t.ex. banner-annonsering) efter dina behov och intressen. Ditt intresse för våra produkter och tjänster lagras i cookies. Dessa cookies avläses och används när du besöker andra webbsidor som arbetar tillsammans med våra retargeting-partners, för att kunna bibringa dig så mycket in-formation som möjligt av intresse. Detta sker i anonymiserad form, det vill säga du kan inte identifieras via retargeting-proceduren.

  Om du inte vill att Daimler och dess retargeting-partners samlar in, sparar och analyserar information om ditt besök, samt anpassar ban-ner-annonsering efter dina intressen, kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out).

  Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

  På följande webbplats kan du hantera och inaktivera användningen av cookies från tredje part:

  http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  Säkerhet

  Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, för-lust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra sä-kerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska ut-vecklingen.

  Rättslig grund för bearbetning

  I den mån du har gett oss samtycke till att bearbeta dina person-uppgifter utgör detta den rättsliga grunden för bearbetningen (arti-kel 6 avs.1 bokst. GDPR).

  För bearbetning av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av artikel 6 avs.1 bokst. GDPR.

  I den utsträckning bearbetningen av dina personuppgifter är nöd-vändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med artikel 6 avs. 1 bokst. c GDPR.

  Dessutom bearbetar vi personuppgifter i syfte att utöva våra re-spektive tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana legitima intressen hör att upprätthålla funktionaliteten i våra IT-system, men även att marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster samt utföra den rätts-ligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter.

  Radering av dina personuppgifter

  Din IP-adress och namnet på din Internet-leverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och bearbetat uppgifterna är uppfyllt. Utöver detta kommer lagring endast ske om det krävs enligt lagar, förordningar eller andra rättsföreskrifter inom Europeiska unionen, eller inom en EU-medlemsstat, som vi lyder under.

  Berörda personers rättigheter

  Som berörd av databearbetningen har du rätt till information (art. 15 DS-GVO), korrigering (art. 16 DS-GVO), radering av data (art. 17 DS-GVO), begränsning av bearbetningen (art. 18 DS-GVO) samt da-taflyttbarhet (art. 20 DS-GVO).

  Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter bearbetas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i bearbetningen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt på-verkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare bearbet-ning av dessa data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyl-landet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr avsnittet "Rättslig grund till bearbetningen").

  Invändningsrätt

  Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) DS-GVO (databearbetning i offentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) DS-GVO (databearbetning på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

  Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till föl-jande kontaktadress: dialog@daimler.com.

  Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatill-synsmyndighet (art. 77 DS-GVO).

  Nyhetsbrev

  På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhets-brev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet an-vänds endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerat-ionen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i ny-hetsbrevet.

  Daimler AG:s centrala åtkomstservice

  Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webb-platser och applikationer inom Daimlergruppen och dess varumärken. Användarvillkoren för Daimler AG:s centrala åtkomstservice finns på följande länk:

  Användarvillkor för Daimler AG:s centrala åtkomstservice

  Cookies

  Information om de cookies vi använder och deras funktioner hittar du i vår cookie-information.

  Cookie-information

  Version: Maj 2018